Extime, lähtöjärjestyksen asettaminen ja arvonta

Tehty 16.5.2012, päivitetty viimeksi 28.9.2021/JTu

Tämä ohje sisältää mm:
Taustaa
Sarjojen kilpailujärjestys
Massakisat ja yhteislähdöt
Arvontaryhmät
Arvonta kotimaan kisoissa
Viestien lähtöjärjestys
FIS:in sääntöjen mukainen arvonta
FIS-pisteiden mukainen lähtöjärjestys
Sprinttien jatkoerien lähtöjärjestys
Tuloksen tai muun perusteella laadittava lähtöjärjestys
Takaa-ajokisojen lähtöjärjestys
Takaisin ohjesivulle


Taustaa

Hyvin tehty lähtöjärjestyksen määrittäminen on tärkeä vaihe onnistuneen kilpailutapahtuman aikaansaamiseksi. Huonosti tehdystä lähtöjärjestyksestä saa hyvin nopeasti palautetta ja se on aina kielteistä.

Lasken tässä lähtöjärjestyksen määrittämiseksi sekä sarjojen keskinäisen kilpailujärjestyksen asettamisen että kunkin sarjan sisällä kilpailijoiden keskinäisen lähtöjärjestyksen arpomisen tai asettamisen.

ExTime mahdollistaa useita tapoja asettaa lähtöjärjestys. Yleisin on tietysti lähtöjärjestyksen arpominen. Ennen arpomista voidaan vielä sarjan kilpailijat luokitella useaan eri arvontaryhmään, joita sitten voi myös lomitella TV:n vaatimuksista keskenään. Yhä useammin on käytössä myös ranking-sijoituksen tai FIS-pisteiden mukaisen lähtöjärjestyksen käyttö.

Takaa-ajokilpailuissa tai sprinttien jatkoerissä aikaisempi aikaisempi kilpailutulos vaikuttaa uuteen lähtöjärjestykseen. Mahdollisuus on myös rekisteröidä todellinen lähtöaika lähtöviikseä käyttäen tai yhteislähdöissä rekisteröidä todellinen lähtöhetki lähtöajaksi napin painalluksella.

ExTime osaa myös jättää pois lähtönumeroista sellaiset numerot, jotka ovat vuosien saatossa jääneet palauttamatta järjestävälle seuralle tai ovat sotkeentuneet pahasti mustikkasoppaan.

Toimintojen järjestys on

 1. Kilpailun sarjojen perustamisen (tai kopioinnin tyhjästä mallikilpailusta).
 2. Kilpailijoiden lisäämisen kilpailuun, imuroinnin esim. KILMOsta, yksitellen sähköposteista tai massakisojen alkaessa paikanpäällä.
 3. Sarjojen keskinäisen kilpailujärjestyksen asettaminen. Tämän laitan vasta tähän vaiheeseen, koska nyt tiedetään ilmoittautuneiden määrät.
 4. Kunkin sarjan sisällä kilpailijoiden asettamisen arvontaryhmiin sekä mahdollisten FIS- tai ranking-pisteiden siirtämisen kilpailijoille.
 5. Mahdollisten kadonneiden lähtönumeroiden kirjaaminen.
 6. Lähtönumeroiden ja lähtöaikojen laskemisen (=arvonnan).
 7. Lähtölistojen saattamisen julkisuuteen.

Tässä ohjeessa ei enää kerrata järjestyskohtia 1-2., sarjojen perustamista eikä kilpailijoiden lisäämisiä. Painopiste on sarjojen keskinäisessä kilpailujärjestyksessä ja ennenkaikkea kilpailijoiden lähtöjärjestyksen määräämisessä ja/tai arpomisessa. Myös tulosteiden teosta on enemmän muissa ohjeissa.

Alkuun


Sarjojen kilpailujärjestys

Valitsemalla Muutokset valikosta toiminto Sarjatiedot saadaan allaoleva näkymä kilpailuun (Puolanka-FIS 2014)perustetuista sarjoista. (Tässä on tilanne jo arvonnan jälkeen.)

Tässä näytössä sarjat näkyvät käyttäjän määräämässä järjestyksessä. Järjestystä voidaan vaihtaa klikkaamalla haluttun sarakkeen otsikkoa. Toistamalla saman sarakkeen klikkaus, järjestys vaihtuu päinvastaiseksi.

Normaalisti kisassa sarjojen keskinäinen kilpailujärjestys on lyhimmästä matkasta pisimpään ja aina saman matkan hiihtäjistä oletettavasti nopein sarja lähetetään ensin.

FIS-kisoissa on yhteen laskettavat sarjat (esim. M18, M20, M35 ja MYL) hiihdätettävä mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta olosuhteet pysyisivät samoina.

Ajallisesti pitkissä kilpailupäivissä tulee sarjojen väliin suunnitella myös ihmisten ja latujen huoltotauot.

Kylminä ajanjaksoina kannattaa hiihdättää huru-ukkosarjat aamun pakkasilla ja nuorten sarjat vasta ilman lämmettyä.

Sarjoista näytettäviä tietoja päästään säätämään suoraan oheisessa sarjatietojen näytössä. Klikkaa jotain sarakkeen paikkaa ruudussa hiiren oikealla napilla ja valitse esiintulevasta menusta sopiva temppu, vaikkapa Uusi sarake tähän tai Poista klikattu sarake.

Jos sarjojen keskinäistä järjestystä halutaan muuttaa vaikkapa niin, että Naiset (NYL) laitetaan lähtemään sarjaa N16 ennen, tuplaklikataan sarjan NYL riviä (tai painetaan nappia Tiedot, kun sarja NYL on valittuna (keltaisena)). Esiintulevaan sarjan tietoikkunan välilehdistä valitaan Tunnus-lehti ja sen keskellä olevassa Kilpailujärjestys-ruutuun muutetaan kilpailujärjestysnumeroksi 9.

Nyt sarja N35 putoaa kilpailujärjestyksessä sarjan NYL vapaaksi jättämään paikkaan 18, N20 putoaa myös, nyt 17., jne. Tilanne yllä siis ennen OK-napin painallusta.

Sama saadaan tehdyksi myös valitsemalla sarja NYL ja klikkaamalla vasemman reunan nuolenkärki palkkia (se pitkä kapea, jossa kolmion kärki on ylös), jolloin kilpailujärjestysnumero pienenee ja sarja nousee ylöspäin. Muutos näkyy heti ruudussa, jos sarjat on asetettu Kilpailujärjestyksen mukaan nousevaan järjestykseen (kuvassa sarake Järj.).

Muutos voidaan tehdä myös suoraan sarjatiedot näytössä maalaamalla siirrettävät sarjat keltaisiksi ja klikkamaalla hiiren OIKEALLA napilla sitä sarjaa, jonka jälkeen sarjat halutaan ja valitsemalla alimenusta vaihtoehto Merkatun sarjan siirto uuteen paikkaan.

Sarjojen taulukkolähtöajoista ei tässä vaiheessa vielä kannata huolta kantaa, laitetaan ne paikalleen vasta arvonnassa.

Alkuun


Massakisat ja yhteislähdöt

Massatapahtumissa ei yleensä arvota lähtöjärjestystä. Poikkeuksia tietysti löytyy esimerkiksi pitkien matkojen SM-sarjassa, jossa mukana olevat sijoitetaan alkuun parhaille paikoille ennen muuta rahvasta. Massakisoista löytyy lisää ohjeita täältä.

Yhteislähtökisassa on rekisteröitävä todellinen lähtöhetki, tämä tehdään erillisen näytön avulla, se löytyy kohdasta Ajanotto, toiminto Yhteislähtö.

Alkuun


Arvontaryhmät

ExTimessä olen varannut kilpailijan kilpailijan arvontaryhmälle 64 eri arvoa, luistelun myötä määrä nousi entisestä neljästä. Tämä arvontaryhmä näkyy useimmissa ilmoittautumisnäytöissä sekä perustiedoissa (välilehti Nimi). Pienin arvontaryhmä sijoitetaan aina sarjan alkuun, ellei arvontaryhmiä lomiteta keskenään. Oletuksena ilmoittautumisissa on ryhmä yksi ja jos ilmoittautumisia syötettäessä arvontaryhmää vaihdetaan, tämä muuttunut ryhmä tulee uudeksi oletukseksi. Mutta oletuksen muutos pätee vain yhden istunnon sisällä.

Uusien lähtöryhmittelysuositusten myötä suurin arvontaryhmä (4) ei aina tarkoita parasta ryhmää, vaan viimeksi lähtevää ryhmää. Yleismanipulaattorilla saa helposti laitettua arvontaryhmän paikalleen esim. FIS-pisteiden mukaan.

Arvontaryhmän numero näkyy sarjan arvontanäytössä ensimmäisenä tietona ja lista on järjestetty sen mukaan myös nousevaan järjestykseen.

Arvontaryhmää (kuten kilpailijan muitakin tietoja) pääsee muuttamaan useasta eri kohdasta, myös vielä sarjan arvontanäytöstä.

Alkuun


Arvonta kotimaan kisoissa

Kotimaan kisojen (tarkoitan kisaa, jossa ei käytetä FIS:n pisteitä tai arvontasääntöä) arvonta lähtee liikkeelle valikon Muutokset kohdasta Arvonta.

Itse en asettele sarjoille etukäteen lähtöaikoja vaan lasken ne 'lennossa' arvonnan edetessä sarja kerrallaan. Arvonta tehdään vain kerran, joten sen nopeuteen malliin 'kaikki sarjat kerralla' en itse oikein usko työn säästämisessä. Toki Kaikki kerralla arvonta on myös ExTimessä mahdollista.

Jos sarjakohtaiset lähtöajat halutaan asettaa etukäteen, se tapahtuu saman valikon Muutokset kohdasta Lähtöaika-asetukset. Mutta kun lähtöajoilla on, varsinkin pienemmissä kisoissa, taipumusta elää sarjojen kilpailijamäärien mukaan, olen päätynyt omassa työjärjestyksessäni asettamaan lähtöajat ja sarjojen ensimmäisten todellisten lähtijöiden numerot vasta arvonnassa, sarjan arvonnan ensimmäisenä temppuna.

Ennen arvonnan aloittamista on syytä vielä katsoa käytöstä poistettujen lähtönumeroiden tilanne valikon Muutokset kohdasta Puuttuvat numerot. Sen näytön avulla annetaan ne numerot, joita ei saa antaa arvonnassa kilpailijoille. Numero lappu on siis kadonnut seuran varastosta. Samalla myös ko. numeroa vastaava lähtöaika myös ohitetaan, jätetään tyhjä paikka. Tämä siksi, että maastossa huoltajat voivat laskea väliajat numerosta.

Varsinkin, jos teet lähtölistoja usealle eri seuralle, on puuttuvat numerot syytä tarkistaa. Pari kertaa olen joutunut asian takia laskemaan lähtöajat uudelleen.

Varsinainen arvontanäyttö jakaantuu useampaan osaan, vasemmalla ylhäällä asetellaan ohjetietoja, oikealla ylhäällä näkyy aikataulussa edeltävän sarjan viimeisen lähtijän tiedot ja lukuarvot, joiden avulla tämän sarjan ensimmäisen lähtijän numero ja aika määräytyvät.

Keskiosan vasemmassa reunassa ovat arvontaan menevät sarjan kilpailijat, ensin arvontaryhmän ja sitten siinä numerojärjestyksessä kuin tällä hetkellä ovat, ilman arvontaa numerona on se numero, kuinka monentena ko. urheilija on kisaan ilmoitettu. Oikean puoleiseen listaan kilpailijat sitten ilmeystyvät kun uusi lähtöaika on laskettu tai sarja on arvottu.

Esimerkissä on juuri painettu nappia Edellisen sarjan viimeiseen lisää. Sen seurauksena on edellisen ja tämän sarjan väliin jätetty 2 numeroa (91, 92) jälki-ilmoittautumisvaraa ja saatu sarjan ensimmäiselle todelliselle lähtijälle numero 93. Myös hänen lähtöaikansa 11:46:30 on laskettu edellisen sarjan viimeisestä lähtijästä jättäen sarjan lähtövälin (30 sekuntia) mukaiset lähtöajat 11:45:30 ja 11:46:00 vaille lähtijöitä.

Näitä laskettuja arvoja voit kyllä muuttaa käsinkin, mutta silloin perusteen tulee olla kyllä hyvä. Suosittelen sen sijaan väliin jäävien numeroiden lukumäärän (oletus/suositus 2) vaihtamista ja napin Edellisen sarjan viimeiseen lisää painamista uudelleen, lähtöaika lasketaan silloin varmasti oikein.

Jos ja kun arvot vain yhden arvontaryhmän (=vasemman puoleisessa, Valitse sanan alla olevassa ruudussa on numero), ExTime ottaa vanhan lähtöajan/numeron talteen ja käyttää sitä uusien lähtöaikojen laskemisessa. Yksittäisten ryhmien arvonnan jälkeen voi vielä kerran laskea koko sarjalle uudet lähtöajat numeroiden perusteella ja antaa siellä numeroiden muuttua, jotta aukkoja tai päällekkäisyyksiä ei tule.

Yhteislähtöjä varten on Sarjan lähtöaika otsikkotekstinä olemisen lisäksi myös painonappi. Nappia painamalla jokaiselle sarjan kilpailijalle asetetaan lähtöajaksi sama mikä on sarjan lähtöaika. Tämä helpottaa lähtölistojen tulostusta, kilpailijalla on suunnitelman mukainen lähtöaika.

Näytön alaosassa on sitten varsinainen arvontanappi, Arvo tämä sarja. Sen painalluksen jälkeen napin yläpuolen listaan tulee sarjan uusi lähtöjärjestys lähtöaikoineen. Jos sarja oli jo arvottu jo aikaisemmin, ExTime varoittaa siitä, mutta arpoo kyllä sarjan uudelleen ja yrittää sekoittaa saman seuran lähtijät erilleen, jos ao. ehto oli vasemassa yläkulmassa rastittu. Tämä vaihtoehto periytyy suunnistuskisoista.

Muista siis työjärjestys:

 • Valitse sarja (Seuraava)
 • Tarkista, että arvontaryhmät vasemmassa listassa ovat oikein, jos eivät, tuplaklikkaa kilpailijaa ja korjaa arvontaryhmä
 • Muista jaksottaa pitkät kilpailut pidentämällä jossain kohtaa sarjojen keskinäistä lähtöväliä. Taukoa tarvitaan ratoihin tutustumiseen ja ehkä makkaran kaupitteluun palkintojen jaon lomassa.
 • Varmista sarjan ensimmäisen lähtöaika ja numero (Edellisen sarjan viimeiseen lisää), kun väliin jäävä paikkamäärä ovat oikein.
 • Tee arvonta (Arvo tämä sarja)

Nappi Laske uudelleen ei enää muuta lähtöjärjestystä, se säilyy sellaisena kuin vasemman reunan listaus näyttää, mutta päivittää uudet numerot ja lähtöajat niistä arvoista eteenpäin, jotka ovat näytön yläosassa (Sarjan aloitusnumero, Sarjan lähtöaika) ja kummassa on pallukka napin oikealla puolella. Tarkista pallukan paikka ennen laskemista!

Uudelleen laskenta saattaa olla tarpeen, jos jälki-ilmoittautuneita alkaa tulvia sisään enemmän kuin mihin alunperin on varauduttu. Toiminnon avulla voidaan aikaisemmin julkaistu lähtöjärjestys säilyttää samana, lähtönumeroita ja aikoja vain muutetaan, jotta saadaan tilaa uusille kilpailijoille.

Ja toistan, jos sarjan sisällä arvotaan vain yksi arvontaryhmä, uusintalaskenta on syytä tehdä.

Arvonnan jälkeen voidaankin vaihtaa sarjaa, se on paras tehdä napin Seuraava painalluksella, koska silloin liikutaan kisa-aikataulun mukaisessa järjestyksessä. Nappi Lähtölista vaihtaa myös sarjaa, mutta se nimensä mukaisesti tulostaa ensin sarjasta lähtölistan kirjoittimelle. Taitaa jo olla tarpeeton toiminto tuo printtaus paperille.

Nappi Arvo useita sarjoja yhdessä näyttää sarjojen valintaruudukon ja jos se näyttö suljetaan napilla Hyväksy valinta, näiden sarjojen (esimerkissä M14 ja M16) kaikki kilpailijat sekoitetaan (arvontaryhmiä kunnioittaen) ja arvotaan lähtemään yhtenä suurena sarjana. Hyvä olisi, että sarjat olisivat myös aikataulullisesti laitettu peräkkäin. Voihan sen tehdä kyllä arvonnan jälkeenkin. Nappi on lisätty Hirvenhiihto/juoksu-kisojen takia Pirjon pyynnöstä.

Alkuun


Viestien lähtöjärjestys

Viestijoukkeiden lähtöjärjestys perustuu yleensä edellisen vuoden / kilpailun vastaavaan tulokseen. Varsinkin parisprintissä ja nuorissa on lisääntynyt joukkueiden jäsenten FIS-pisteiden summan perusteella määräytyvän lähtöjärjestyksen käyttö.

ExTimen versiosta 8.n.n lähtien on parisprintin lähtöjärjestyksen tekoon ihan oma näyttönsä. Sen ohje on täällä.

Hommaa helpottamaan tein kaksi aputoimintoa.

 1. FIS-arvontanäytön vasempaan alakulmaan on ilmestynyt uusi nappi Fetch FIS-points, jonka avulla viestin viejien FIS-pisteiden haku tapahtuu nopeasti. Näyttö on selostettu tarkemmin täällä.
 2. Viestijoukkueiden muutos-näyttöön taas ilmestyi 13.4.2014 nappi Laske pistesummat, jonka avulla joukkueiden jäsenille summatut pisteet siirtyvät joukkueen tietoihin. Samalla kertaa lasketaan yhteen sekä FIS-pisteet että ranking-pisteet, kumpikin omiin kenttiinsä.

Työjärjestys viesteissä (ja parisprintissä, jos et käytä sen omaa näyttöä) on siis seuraava:

 1. Ensin haetaan pisteet paikalleen joukkueiden jäsenille.
 2. Sitten suoritetaan pisteiden leikkaus, nollat ja raja-arvon ylittävät tai alittavat pisteet korvataan oletuksilla (FIS 400.00, ranking 65.00). Leikkauksen teosta manipulaattorilla löytyy kuva täältä. Versiosta 8. eteenpäin FIS-pisteleikkaus on jo sisäänrakennettu.
 3. Yksilöiden pisteet summataan joukkueiden tietoihin.
 4. Viestijoukkueiden sisäinen numerointi asetetaan paikalleen, kaikilla sama numero, osuus ensimmäisenä tai viimeisenä numerona.
 5. Lopuksi lähtöjärjestys tehdään kuten yksilökisoissa, samoilla näytöillä.

Edellisen kilpailun tuloksen mukainen järjestys saadaan esimerkiksi niin, että valitaan sarjan joukkueet Yleismanipulaattorin alalistaan ja sitten näillä kaikilla muutetaan edellisen kilpailun sijoitus pisteet-kenttään. Kakkosjoukkueilla pisteiksi annetaan 100 + sijoitus, kolmosjoukkueilla 200 + sijoitus jne. Sitten vain sarjan lähtöjärjestys asetetaan (arvotaan) näiden pisteiden mukaan, pienin pistemäärä ensiksi. Pistemuutos kannattaa tehdä manipulaattorilla, koska se huolehti automaattisesti seuraavan joukkueen tietosivun aukaisusta pistemääräsyötön päättävän Enter-lyönnin jälkeen. Säästyy huimat kaksi näppäilyä per joukkue!!

Toki numeromuutos voidaan tehdä suoraan Viestijoukkueen muutokset-näytössäkin antamalla siellä joukkueelle uusi numero ja näin teen itse Suomen Cupin viestien lähtöjärjestykset.

Jos ja kun viestijoukkueiden lähtöpaikat eroavat lähtönumerosta (näin mm. nuorten SM-viesteissä), voidaan lähtöpaikat laskea helposti (samalla päättää lähtöjärjestys) samalla näytöllä, jolla myös voidaan lähtöjäjestys laatia jonkun olemassaolevan tiedon mukaan. Ja nyt tuo tieto on siis joukkueen jäsenten FIS-pisteiden summa.

Näyttö löytyy valikosta Muutokset, kohta Lähtöjärjestykset usealla eri perusteella.

Nuorten SM-viestissä pitää olla tarkkana seuraavissa kohdissa:

 • Kilpailijan numeron pitää säilyä samana
 • Ilman tulosta olevia ei jätetä pois, eihän kellään ole vielä tulosta
 • Sarjan ensimmäinen lähtörata on normaalisti siis 1, ellei kahta sarjaa lähetetä yhtäaikaa
 • Järjestyksen määrääväksi tiedoksi valitaan Fis-pisteet.
 • Ja homma hoidetaan napilla Samaan sarjaan uusi lähtöjärjestys.

Tuossa esimerkissä oikealla näytän sekä piste-kentän että Fis-pistekentän. Tässä erikoistapauksesssa ne olivat samat. Näytettäviä tietoja vaihdellaan napin Näytettävät tiedot avulla.

Sama työ voidaan tehdä myös Arvonta näytöllä, siinä on nappi Järjestä ARyhmä + pisteet, ja järjestykseksi napin alapuolella valitaan Pienin ensin. Toki myös kohta Entiset numerot säilyvät on rastittava. Tämä näyttö edellyttää, että joukkueen pistemäärä kenttään on laitettu arvonnan perusteena oleva pistemäärä, sehän käy helposti esim. Yleismanipulaattorilla. Koodasin kyllä viestijoukkueen pistesummien laskentaan ehdon, että jos pistesumma on nolla, tilalle laitetaan Fis-pisteiden summa.

Alkuun


FIS:n sääntöjen mukainen arvonta

FISin sääntöjen mukainen arvonta menee saman kaavan mukaan kuin kotimaan arvontakin. Näyttö on erilainen, siinä on lista sekä kilpailijoiden satunnaiselle järjestykselle, että lähtönumeroiden järjestykselle, kuten FIS:n sääntöjen kohdassa 314.4.2. vaaditaan:

314.4.2 This method requires that the names and the grouping of the competitors will be entered into the computer. The programme provides at least four stages of output on the monitor.
 1. The list with the registered competitors and their sequential numbers within a group appears on the monitor.
 2. The computer randomly selects the name of one competitor and displays it on the monitor.
 3. The computer randomly selects a start number for this competitor. The start number and the name of the competitor now appear on the monitor.
 4. The monitor then shows the start list order with this competitor listed.

Tämän näytön kieli on englanti, jos vaikka FISin ulkomainen TD olisi valvomassa arvontaa.

Jos sarjassa aiotaan laskea lähtöjärjestys suoraan FIS-pisteiden mukaan, täytyy ennen arvontaa FIS-pisteet hakea. Arvontanäytön vasempaan alakulmaan on ilmestynyt uusi nappi Fetch FIS-points, jonka avulla pisteiden haku tapahtuu nopeasti. Esiin tulevassa näytössä kysytään FIS-pisteiden tiedosto, avaintietojen saraketunnukset (excel) ja mitkä pisteet (distance, sprint) noudetaan. Näyttö on selostettu tarkemmin täällä.

Sääntöpykälän 314.4.2 ensimmäinen kohta toteutuu katsomalla sarjaan ilmoitettuja kilpailijoita Tilanteen-menun komennolla Sarjan tilanne. Näyttöön on syytä ottaa arvontaryhmä-tieto normaalien tietojen (lisenssi, nimi, seura, maa) lisäksi.

Toinen kohta toteutuu FIS-arvonnassa valitsemalla sarja, ExTime arpoo vasempaan listaan tuleville kilpailijoille satunnaisen järjestyksen. Seuran nimi ei vaikuta tässä arvonnassa. Ensimmäinen luku rivillä on arvontaryhmä. Nyt tulee oikein väliviiva aina kun arvontaryhmä vaihtuu. Esimerkki on Puolangan FIS-hiihtojen arvonnasta.

Kolmas kohta toteutuu napin BIB's (Lähtönumerot) painalluksella, kapean listaan ilmestyy arvontaryhmin jaoteltu lähtönumeroiden sarja. Ne alkavat listan yläpuolella olevasta ensimmäisestä lähtönumerosta. Se lasketaan edellisestä sarjasta napilla Update BIB and start time.

Ja vasta tässä kohtaa aktivoituu lähtöaikojen ja numeroiden hyväksyntä nappi Accept starting times.

Uudet ruudut, Use mixing with groups 3 and 4 ja Reverse sequence for group 3 ohjaavat Fis-pisteiden mukaista lähtölistan laadintaa television toiveiden mukaan. Ruudussa Group size olevan lukumäärän mukaan tehdään arvontaryhmät 3 ja 4 ja ne sekoitetaan keskenään niin, että paras lähtee viimeisenä, toiseksi paras kolmanneksi viimeisenä ja heidän välissään kolmannen arvontaryhmän kilpailija.

Tämä tehdään vain, jos kohta Use mixing with groups 3 and 4 on rastittuna. Jos myös kohta Reverse sequence for group 3 on rastittuna, lomitetaan kolmas arvontaryhmä käänteisessä paremmuusjärjestyksessä, eli se vanha tapa. Kontiolahdesta 2013 lähtien on siis mahdollista olla kääntämättä järjestystä kolmannessa arvontaryhmässä.

Nappia Accept starting times painamalla ExTime parittaa samalla kohdalla olevan nimen ja lähtönumeron, laskee lähtöajan ja listaa kilpailijat näytön oikean puoleiseen listaan lähtöjärjestyksessä.

Napeilla Previous Class ja Next Class liikutaan sarjojen välillä kilpailujärjestyksessä. Ja nimensä mukaisesti napilla Done kuitataan arvonta tehdyksi.

Napilla Use Fis-points taas tuotetaan FIS-pisteiden mukainen sarjan lähtöjärjestys. Siinä pienimmän nollasta poikkeavan pistemäärän mukainen kilpailija, siis paras, starttaa ensin, jos näin on rastittu (Smallest first). Ilman rastia huonoin pistemäärä (suurin tai nolla) lähtee ensin.

Tästä lisää seuraavassa osiossa.

Alkuun


FIS-pisteiden mukainen lähtöjärjestys

Ennenkuin lähtöjärjestys voidaan asettaa FIS-pisteiden mukaan, on pisteet lisättävä kilpailijan kyseisiin perustietoihin.

Pisteet voidaan tietysti syöttää käsin kilpailijan Tulos-välilehden kautta tarvittavaan pistekenttään, mutta kaikkein helpoiten se käy ajantasaista FIS:n pistelistaa hyväksikäyttäen Muutokset valikon kohdasta FIS:n tietojen käyttö ja sen alivalikosta valitsemalla Piste ja nimitietojen päivitys.

Tästä lisäämisestä on kerrottu lisää FIS-kilpailujen yhteydessä.

Yllä samaa Puolangan FIS-hiihtojen dataa, jossa FIS-pisteet on haettu FISin pistelistasta.

Alkuun


Sprinttien jatkoerien lähtöjärjestys

Sprintissä jatkoon menijät ja heidän lähtöpaikkansa ja -aikansa riippuvat edellisen vaiheen tuloksista. Jatkoon menijöiden valinta on ExTimessä automatisoitu mahdollisimman pitkälle.

Tarkemmat ohjeet löydät sprintin omista ohjeista täältä.

Alkuun


Tuloksen tai muun perusteella laadittava lähtöjärjestys

Luistelukisoissa viimeisten matkojen pari- ja lähtöjärjestys määräytyy edellisten matkojen perusteella. Myös muissa tapauksissa saattaa olla tarpeen laatia lähtöjärjestys vaikkapa aakkosjärjestykseen. Esimerkki on kisasta, jossa on ensin karsinta ja josta 10 parasta jatkaa finaaliin ja finaalissa karsinnan paras lähtee viimeisenä.

Näitä tarpeita varten tein oman näytön, joka löytyy valikon Muutokset kohdasta Lähtöjärjestys usealla eri perusteella.

Tässä näytössä laaditaan lähtöjärjestys jonkun käytettävissä olevan, valittavan tiedon perusteella. Yleisurheilusta mukaan tuli PB, eli ennätys ja SB, kauden paras tulos eli tilastotulos. Kilpailijat uudessa lähtöjärjestyksessä voidaan kopioida tulos nollattuna uuteen sarjaan ja jättää alkuperäinen sarja ennalleen. Näytössä voidaan myös perustaa uusi sarja, mutta suotavampaa on, että kaikki sarjat olisi jo valmiiksi perustettu etukäteen.

Näytön logiikka toimii seuraavasti:

 • alaosan sarjavalintalistasta valitaan sarja, jonka urheilijoille laaditaan uusi lähtöjärjestys
 • päätetään, pudotetaanko ilman tulosta olevat pois uudesta lähtöjärjestyksestä, kilpailun alussa tietysti kaikki mukaan
 • valitaan lähtöjärjestyksen perustana oleva tieto, valittavana on 13 eri tietoa kilpailijan tuloksesta kilpailijan lähtörataan (lisää saadaan helposti).
 • päätetään, säilyvätkö numerot ennallaan vai numeroidaanko uudestaan, kilpailijan numeroa ei tarvitse vaihtaa eikä luistelukisoissa saakaan vaihtaa
 • valitaan lähtöjärjestys joko pienimmästä suurimpaan tai päinvastoin
 • annetaan ensimmäinen numero, lähtöaika, lähtöväli, yhtäaikaa lähtevät ja ensimmäinen parinumero
 • tehdään lähtijöistä oma, uusi sarjansa tai muutetaan tähän sarjaan uusi lähtöjärjestys, luistelussa tehdään uuteen sarjaan
 • jos uudessa sarjassa oli jo kilpailijoita, ne voidaan poistaa ennen uusien lisäämistä tai jatkaa nämä uudet samaan sarjaan

Oikealla olevassa esimerkissä olen valinnut urheilijat sarjasta M23, joille laadin lähtöjärjestyksen karsinnassa saavutetun loppuajan mukaan. Vain 10 parasta (ruudun Mukaan otetaan enintään mukaan) saa jatkaa finaaliin, jota varten perustin uuden sarjan nimelle MFIN.

Kilpailijan numeroinnin teen uudestaan ja jätän ilman tulosta olevat urheilijat pois.

Paras lähtee viimeisenä, koska sijoitan listan ylimmän lähtöjärjestyksessä viimeiseksi, pallo kohdassa Listan ylin viimeiseksi.

Ensimmäinen lähtee 09:00 ja muut siitä aina 300 sekunnin = 5 minuutin välein (kuten speedgolfissa).

Uuden lähtöjärjestyksen teen sarjaan MFIN napin Uusi lähtöjärjestys uuteen sarjaan --> avulla.

Jos jotain meni pieleen, poistan juuri lisätyt kilpailijat sarjasta MFIN napilla Poista kilpailijat ja korjaan väärin ollutta alkuarvoa ja teen homman uudestaan.

Napilla Näytettävät tiedot olin valinnut, mitä tietoa urheilijoista näytetään näytön listaosassa. Näytön järjestys määrittyy automaattisesti lähtöjärjestyksen määräävän tiedon mukaan.

Alkuun


Takaa-ajokisojen lähtöjärjestys

Kuten sprinteissä myös takaa-ajokisoissa kilpailijoiden lähtöjärjestys jälkimmäisessä osiossa riippuu edellisen vaiheen tuloksista. Tätäkin prosessia yritin ExTimessä tehdä niin helpoksi kuin mahdollista. Toki takaa-ajo menisi tuossa yllä selostetulla tuloksen mukaisella lähtöjärjestyksen laskennalla kun rastitaan lisää kohta Tulos summataan yhteistulokseen, mutta takaa-ajon omassa näytössä on paikat myös loppupään aaltolähdöille.

Tarkemmat ohjeet löydät Takaa-ajokilpailujen hoitamisen ohjeista.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle