EMIT - viestikapulana viestissä

Tässä linkki testiversioon ExTime_751d.zip.
Muutettu 8.6.2012/jtu

Sisällys:
Taustaa
Joukkueen tunnistaminen
Maalin ja vaihtopaikkojen kalustus, loppuajan laskenta
ExTimen maalin asetukset
EMIT-lukijan käyttö ja asetukset
EMITtien lukeminen
Aikojen korjailu
Virhetapauksista vähäsen

Takaisin

Taustaa

ExTime-ohjelman EMIT-tuen toteutuksesta on olemassa oma, 2008 aloitettu ohjesivunsa täällä. Tämä ohje on sen laajennus, jossa kerrotaan, mitä pitää tehdä, kun esimerkiksi maantieviestissä käytetään EMIT-tunnistinta viestikapulana ja vaihtopisteissä onkin EMITin rastipisteeseen sijoitettu leimasinlaite.

Tällä saavutetaan se etu, että vaihtopaikoilta ei tarvitse olla langallista/langatonta yhteyttä maaliin vaan urheilijat kantavat vaihtohetken kelloajan kapulassaan maaliin, jossa sitten vasta viestin lopuksi otetaan tarkat osuusajat.

Piirre on ExTimeen toteuttu Niklas Enlundin pyynnöstä ja kommentteja otan tästäkin mielelläni vastaan.

Alkuun

Joukkueen tunnistaminen

Viestijoukkueen vaihtohistoria tallentuu siis joukkueelle annettuun EMIT-kapulaan. Joukkuuen tietoihin lisätään EMITin numero.

Suunnistuskilpailujen kaltaista rastipiteiden EMIT-määrittelyä ei tarvitse tehdä, leimojen tarkistusta ei tehdä, eikä tunnistimia tarvita kuin yksi joukkuetta kohti. ExTime siirtää EMIT-leimat automaattisesti viestijoukkueen jäsenille, kun se toteaa lukemansa tunnistimen kuuluvan joukkueelle.

Tässä kuvassa näkyy Keski-Pohjanmaan maantieviestin naisten viestijoukkueet, jossa kolmella joukkueella on jo EMIT asetettuna.

Tässä kuvassa Kokkolan Veikkojen viestijoukkueelle asetetaan käsisyöttönä EMIT-kapulan numeroksi 65418. Se tulee siis sijoittaa ensimmäiseen tunnistekenttään, ei toiseen. (Jos henkilöllä olisi kaksi tunnistinta, ne erotettiin toisistaan pilkuilla tässä kentässä.)

Nämä kapulojen asettamiset joukkueille on hyvä tehdä ennen kisan alkua ja myös lähdössä on varmistuttava siitä, että kukin joukkue varmasti saa oikean EMITin käteensä.

 

Tässä taas on testattu EMIT-kapulaa ja lukijaa samalla kun EMIT-numero annetaan kilpailijalle.

Vaihtoehdossa Käytä sirulukijaa on rasti (250-lukijan on siis jo oltava kytkettynä tietokoneeseen, katso alempaa) ja viestijoukkueen tietoikkuna on avattu.

Nyt käytettäessä EMIT-kapulaa lukijassa, ExTime ottaa automaattisesti tunnistimen numeron tälle kilpailijalle. Mutta huomaa, ajat eivät tässä luvussa rekisteröidy, sitä varten on tietojen muutosikkuna suljettava ja luettava EMIT uudelleen.

Alkuun

Maalin ja vaihtopaikkojen kalustus, loppuajan laskenta

Viestin aloittajien tulee lähtöleimata EMIT, jotta kello alkaa käydä. Ja tästä nollauksesta alkaa EMITin kello käydä. Lähtöajan laskentaan on kaksi vaihtoehtoa:

  • EMITin itse laskema aika
  • Maalin 250-luentahetkeen sidottu takaisin laskenta.

Rasti näytön Tod.lähtöaika-kohdassa tarkoittaa maalin luentaan tarkoitettua tapaa, jossa kilpailijalle käytetään merkittyä lähtöaikaa, ei sirun nollauksen lähtöaikaa.

Ilman rastia kilpailijan aika alkaa juosta lähtöleimauksesta.

Maalissa olevien lukijoiden numeroiden on oltava ExTimen maalikontrollien listassa.

Normaalistihan se on 250, joka myös pysäyttää EMITin sisäisen kellon.

Vaihtopaikoille voidaan sijoittaa useita leimasimia, tämähän riippuu viestin osallistujamääristä ja odotettavissa olevista ruuhkista vaihtopaikoilla. Ja tietysti kukin viestinviejä leimaa vain yhdellä leimasimella, ja sen valinta on vapaa. Vaihtopaikkojen leimasimien numeroita ei tarvitse rekisteröidä, ExTime käsittelee vain leiman kelloaikaa, eikä välitä leimasimen numerosta.

Vaihtotilanteessa lienee parasta, että vaihtoon tuleva urheilija leimaa, ja jatkaja ei tee leimausta lähtiessään.

Tästä näytöstä on lisää varsinaisen EMIT-ohjeen kohdassa Ratasuunnittelu.

Alkuun

ExTimen maalin asetukset

Ennen kisaa on syytä tarkistaa muutama asetusarvo (Valikon Säädöt toiminto Asetusarvot).

Ajanoton tarkkuutena on hyvä pitää sekuntia, EMIT ei tunne kymmenyksiä.

ExTime merkitsee EMIT-250 lukijan lähettämän loppuajan isolla E-kirjaimella, joten tämä E on siis lisättävä maaliaikakanavien merkiksi (ohessa merkattu ykkösen lisäksi). Lisäksi on hyvä rastia kellolta saadun numeron käyttö ja hyväksyntä automaattisesti.

Kun aika hyväksytään automaattisesti, on vaihtoaikojen luenta maalissa EMIT-kapuloista nopeaa, siitä sitten alempana lisää.

Ja muista tuo maalissa olevien leimasimien kertominen (yllä), siitä ExTime tietää, että EMITin sisällä on tarpeeksi leimauksia, kun maalikin kerran löytyy.

Alkuun

EMIT-lukijan käyttö ja asetukset

Valikon Ajanotto toiminnon Ulkoiset laitteet kautta otetaan sitten se EMITtejä lukeva lukija 250 käyttöön.

Tässä olen varmuuden vuoksi vielä toistanut sen, että kellolta saadaan kilpailijan numero ja aika merkataan automaattisesti, omaa F1 näppäilyä ei tarvitse tehdä.

Esimerkissä lukija on USB-sarja-adapterissa kiinni, siitä johtuu suuri sarjaportin numero (COM7).

Alkuun

EMITtien lukeminen

Kun sitten lukijaan laitetaan EMIT-kapula, joka on merkitty viestijoukkueelle, ExTime automaattisesti tulkitsee kapulasta löytyvät ajat viestin vaihtoajoiksi. Jokaiseen aikaan lisätään vielä joukkueelle merkitty lähtöaika, EMITin sisäinen kellohan nollaantui lähtöleimauksessa.

Ensimmäisen osuuden aika ei ole sama kuin EMITin sisältä löytyvä aika, jos Tod. lähtöaika on rastittu maalin tunnusten yläpuolella. Silloin maaliluennan PC:n aika määrää loppuajan lukuhetkellä, josta taaksepäin lasketaan osuusajat. Lähtöaikana on tällöin sarjalle merkitty lähtöaika, sen voit helposti asettaa Ajanotto/Yhteislähtö-ikkunassa.

Jos rasti Tod. lähtöaika-kohdasta puuttuu, merkattuun lähtöaikaan lisätään EMITin sisäiset ajat.

Jos aikoja (leimauksia) on enemmän kuin joukkueessa on jäseniä, loput ajat yksinkertaisesti jätetään huomioimatta. Vastaavasti, jos leimoja on vähemmän kuin joukkueessa jäseniä, jäävät loput viestijoukkueen jäsenet ilman aikaa, samoin siis joukkuekin.

Kun ajan automaattinen F1-kuittaus on käytössä, näyttöön tulee koko joukkue osuusaikoineen.

Jos lukijaan laitetaan EMIT-kapula, jonka numeroa ei löydy keneltäkään, näyttöön tulee vain EMITistä löytynyt viimeinen aika pikku e-kirjaimella varustettuna. Alla näyttö, kun yksi EMIT-kapula on luettu ja se oli merkattu Kalajoen Junkkareiden ykkösjoukkueelle, jokaisella viestinviejällä oli sama kuin joukkueellakin, eli 2.

Ajanottomuotona oli EMITin omat ajat, Tod. lähtöaika-kohdassa ei siis ollut rastia.

Alkuun

Aikojen korjailu

Kaikkien määritysten ollessa oikein ja kilpailijoiden leimatessa oikein, on viestin osuusaikojen luenta maalissa helppoa. Tulostukset, web-sivut, korjailut yms. tehdään normaalisti.

Jos aikoja halutaan korjailla, se voidaan tehdä luennan jälkeen ihan kuin tavallisessa viestissäkin, valikosta Muutokset löytyvän toiminnon Viestijoukkueen muutokset avulla.

Huomaa, että FIS:in sääntöjen mukaan sekä lähtö- että maaliaika esitetään sekuntien sadasosina, vaikka itse tulos käsiteltäisiinkin täysinä sekunteina.

Vieressä yllä esitetyn joukkueen tiedot osuuden 4 kohdalta.

Alkuun


Virhetapauksista vähäsen

Jos kilpailijan emit-leimat sisältävät maalin numeron, ja EMIT on merkitty jollekin joukkueelle, loppuaika ilmestyy perusnäyttöön E-kirjaimella varustettuna yhdessä kilpailijan tietojen kanssa.

Kun luettua EMIT-kapulaa ei löydy miltään joukkueelta, EMITistä löytynyt aika tulee näyttöön pikku e:llä varustettuna, eikä tietenkään mitään kilpailijatietoja ole mukana.

EMITin numero näkyy jonkin aikaa ExTimen näytön alaosassa kelloajan jäljessä, samassa paikassa, jossa normaalisti ExTime näyttää viimeistä sarjaportista tullutta sanaomaa. Alla näkyy EMITin numerona olevan 66666.

Luetun EMIT-kapulan tietoja päästään katsomaan valikon EMIT-tuki toiminnon Leimojen tarkistus avulla.

Vasemman yläosan listasta valitaan luettu EMIT-numero, jolloin sen aikaleimat ilmestyvät viereiseen kontrollilistaan.

Tällä näytöllä aikaleimoja voidaan poistaa tai muuttaa, lisäohjeita on varsinaisessa EMIT-ohjeessa, siis täällä.

Lisää on tullut nappi Osuusajoiksi, joka aktivoituu, kun EMIT-kapula löytyy kilpailijalta, jonka on viestijoukkue. Sille on ihan oma rastinsakin kilpailunumeron alla.

Esimerkissä se ei ole aktiivinen, koska EMIT-kapulaa 66666 ei ollut merkitty millekään joukkueelle.

Luettu EMIT-kapula voidaan myös luennan jälkeen kiinnittää jollekin joukkueelle (normaalin muutosikkunan lisäksi) valikon EMIT-tuki toiminnon Tunnisteiden luenta avulla.

Vaihtoehtoinen reitti on Ajanotto / Vieraat tunnisteet, tällä hetkellä toiminnoilla ei ole eroa, jatkossa tämä jälkimmäinen ei tule enää näyttämään urheilijoille laitettujen tunnistimien tietoja. Nyt se näyttää kaikki luetut tunnistimet.

Jälleen EMIT-numeroiden listasta valitaan haluttu kapula (66666), haetaan kilpailija numeron avulla (joukkue 7), ja painetaan nappia Etsi numeroa.

Alapuolella olevasta listasta valitaan oikea numeron haltija (joukkue, ei sen jäseniä) ja painetaan nappia Kiinnitä.

Nyt aktivoituu nappi Merkkaa ajat viestin osuusajoiksi, koska kyseessä on joukkue. Ja nappia painamalla osuusajat merkkautuvat joukkueen jäsenille, ja tunniste 66666 poistuu valintalistasta käytettynä.

Tämän näytön aluperäinen ohje löytyy täältä.

Seuraavista tapauksista ei vielä ole täydellisesti huolehdittu

Menestyksekästä testausta.

 

Alkuun

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle