ExTimen ja Excelin yhteiselämä

Viimeksi muutettu 26.2.2022/JTu

Sisällys:
Siirtotiedoston rakenne
Sarakkeiden lisääminen
Parametrien talletus
Oma arkisto
Tiedoston näyttäminen
Tiedoston lukeminen
Käytännön esimerkki koulujen hiihdoista
Yleisurheilun csv-tiedoston lukeminen
Tiedoston kirjoittaminen

Takaisin ohjeiden pääsivulle


Yleistä

Excel-muotoisen (csv = comma delimited) tekstitiedoston avulla voidaan helposti siirtä tietoa ExTime-ohjelman ja muun maailman välillä. Tälläisiä tapauksia on esimerkiksi massatapahtumien ilmoittautumisen hoitaminen Excelillä ja näiden usealla PC:llä toimivien ilmoittautumisten nopea siirto tuloslaskentaan. Näin hoidamme esimerkiksi Siikajärvijuoksun ilmoittautumiset, avustavan henkilöstön ei tarvitse opetella erikoisohjelman käyttöä. Tosin ExTimehän on helppokäyttöinen !?

Koulujen opettajille on Excel hyvin tuttu, joten koululaisten hiihto-/ ja maastojuoksukilpailuihin kannattaa osanottajat kerätä opettajien tekemien Excel-taulukkojen avulla. Kouluille vain ilmoitetaan Excelin sarakkeet (luokka, oppilaan nimi ja koulun nimi) ja palautuspäivä. Ja korostetaan tietysti suomenkielistä nimien esitystapaa, etunimi ensin, sitten sukunimi ja molemmat samaan sarakkeeseen.

Excel-siirtoa voidaan käyttää myös mäkikilpailun pisteiden siirtämiseen yhdistetyn hiihtoa varten.


Siirtotiedoston rakenne

Tiedoston rakenne on siis suoraan Excel-ohjelman käyttämän tekstitiedoston mukainen. Eri kentät on erotettu toisistaan välimerkeillä ja normaalisti yhden kilpailijan tiedot ovat yhdellä rivillä. Tosin muiden kuin ExTimellä kellotettujen kilpailujen helpoksi lisäämiseksi ExTimeen, olen laajentanut tiedoston käsittelyä niin, että yhden kilpailijan tiedot voivat olla myös useammalla rivillä ja vain yhdellä tai useamalla (mieluiten enemmän kuin yksi) välilyönneillä toisistaan erotettuina.

OpenOfficea käyttävien tulee olla tarkkana kenttien välisen erottimen kanssa. OpenOfficen oletus (pilkku) ei ole suositeltava, koska se saattaa sotkeentua mahdollisissa aikasarakkeissa olevien pilkkujen kanssa. Siis talletettaessa OpenOffice csv-tiedostoksi (Tallenna nimellä) pitää rastia kohta Muokkaa suodattimen asetuksia ja sitten antaa Kentän erotin valintaan puolipiste (;).

Kirjoitettavan tiedoston rakennetta ja sisäänluettavan tiedoston kenttien keskinäistä järjestystä päästään muokkaamaan suoraan työkalurivin Excel-logoa ( 11. ikoni vasemmalta Ajanotto sanan alla) tai Säädöt-valikon Excel-parametrit ja arkisto-toiminnolla.

Tiedoston tietojen sarakkeiden nimeäminen noudattaa Excelin käyttämää sarakkeiden kirjainkoodia, A-sarake on siis vasemmanpuoleisin sarake.

Avautuvan ikkunan vasemmassa reunassa näkyvät kaikki käytettävissä olevat tiedot, tiedostossa käytettävä ajan tarkkuus sekä tiedostoa ExTimeen imuroitaessa käytettävä tietojen kohdistustapa. Keskellä olevassa listassa ovat siirtotiedostossa olevat tiedot samassa järjestyksessä kuin ne ovat Excel-taulukon sarakkeina. Oikealla näkyvät kenttien erottelun tiedot. Alaosaan voidaan ottaa näyte käsiteltävästä tiedostosta.

Kuvassa ovat KILMOn kentät, sarakkeen B lisenssilajitietoa ei ExTime käytä, vaan se ohitetaan.

Vaihtoehtoja kilpailijan lisäykseen on kolme (keskellä näyttöä):

Lisäämisissä on pakollisena tietona oltava urheilijan sarja (Kilpailijan sarja). Yleisurheilun kilpailukalenterin csv:ssä tätä ei ole, vaan tilalla on urheilijan syntymäaika ja sukupuoli. Rastimalla vaihtoehto Sarja tarkistetaan tai päätetään sukupuolen ja iän perusteella ExTime hakee kisaan jo perustetuista sarjoista parhaan vaihtoehdon.

Yleisurheilijat on kuitenkin parasta lisätä napilla YU txt. Tämä tapa käyttää vakiomuotoista csv-tiedostoa, sen sarakkeita ei tarvitse antaa ja samalla ExTime perustaa myös tarvittavat sarjat ja näyttää lopuksi kilpailijoiden lukumäärät. Jatkossa, varsinkin jos SUL muuttaa tiedostorakennettaan, teen lisäyksestä enemmän räätälöitävän.

Lisäyksissä kannattanee myös rastia vaihtoehto Tarkista avaintieto (näytön vasemassa reunassa keskellä). Silloin ExTime tarkistaa, ettei esim. sama urheilija tule kahteen kertaan.

Myös keskiosassa sijaitseva Perusta sarjat-ruutu rastitaan, jos kaikki siirtotiedostossa olevat kilpailijat halutaan mukaan. Rastin puuttuessa tulee sarjojen jo olla kisatiedostossa perustettuina eikä puuttuvassa sarjassa olevaa kilpailijaa lisätä eikä sarjaa lisätä. Hylätyt rivit kirjoitetaan extime.log-tiedostoon, joka sijaitsee samassa kansiossa kuin suoritettava ohjelma (ExTime.exe) ja sen parametritiedosto (extime.ini).

RF CSV-nappi on lisätty Hopeasompa 2010 aattona, jotta ExTimeen saatiin helposti ladatuksi ilmoitushärvelin (=Result Fellowsin) viestijoukkueiden tiedot. Sen rakenne poikkeaa standardimuotoisesta kilpailija/rivi muodosta, siinä koko viestijoukkue on samalla rivillä.

Alkuun


Sarakkeiden lisääminen

Ensiksi valitaan vasemman reunan listasta se tieto, joka halutaan mukaan tiedostoon. Esimerkissä se on kilpailijan pistemäärä. Seuraavaksi valitaan keskeltä se sarake, jonka jälkeen uusi tieto halutaan sijoittaa. Esimerkissä se on FIS-pisteet, jotka on tarkoitus Lisää-painikkeella lisätä keskimmäiseen listaan FIS-koodin jälkeen. Esimerkissä näkyvät tiedot ovat KILMOn tietosarakkeet henkilökohtaisessa kilpailussa, siis ilman Fis-pisteitä.

    ====>

Jos sisäänluettavassa tiedostossa on sellainen sarake, jota ExTimeen ei ole määritetty, tai jota ei haluta mukaan, parametreihin se annetaan sarakkeena X (ohita tämä sarake). Ohitettavia sarakkeita voi olla useita. Tieto löytyy alimmaisena valintalistasta Käytettävissä olevat tiedot

Jos sarakejärjestystä täytyy vaihtaa, niin painamalla oikean reunan ylempänä olevaa nappia ohjelma nostaa tietoa ylemmäksi (siirtää siis Excelissä saraketta vasemmalle) ja alemmasta napista tietoa siirretään alaspäin (oikealle).

Poista-painikkeella tieto poistetaan listalta. Muuta-painikkeella kentän asetus päivitetään.

Kentän asetukset valinnassa ovat käytössä seuraavat asetusvaihtoehdot:
 • Yhteen tarkoittaa nimi-kentässä etu- ja sukunimen kirjoittamista yhteen, se normaali tapaus.
 • Erikseen tarkoittaa nimi-kentässä nimen kirjoittamista kahteen eri sarakkeeseen, ensimmäinen välityhjä katkaisee. Suunnistuksen esimerkissä näkyi, miten ExTime yhdistää automaattisesti sisäänluvussa kahdessa eri kentässä olevan nimen yhteen kenttään kun nimi-tieto esiintyy kahtena eri sarkkeena.
 • Asciina tarkoittaa kelloajan merkkimuotoista tekstijonoa (tunnit:minuutit:sekunnit,osat), se normaali tapaus.
 • Katkaistuna tarkoittaa kelloajan katkaisua täysiksi sekunneiksi, sekunnin osat pudotetaan pois. Aika on asciitekstijonona HH:MM:SS. Muista tämä, sillä on tapauksia, että sisään luettavassa aineistossa on lähtöaika jo valmiina ja vain täysinä sekunteina.
 • Des.lukuna tarkoittaa kelloajan esitystä desimaalikukuna muodossa sekunnit.sekunnin osat
 • Bin (dBase) tarkoittaa kelloajan esitystä vanhan dBase-tietokantaohjelman muodossa MMMMSS.osat, jossa MMMM on aika minuutteina, SS sekunteina ja siihen sekunnin osat päälle. Vanha jäänne roikkuu mukana.

Kun lähtöaikoja siirretään eri järjestelmien välillä kannattaa käyttää sekunneiksi Katkaistuna määrettä, kuten ensimmäissä suunnistuksen esimerkissä oli.

== tästä ylöspäin
== ja tästä alaspäin
Parametrien talletus

Talleta muutokset-napin painallus kirjoittaa siirtotiedoston rakenteen kuvauksen extime.ini-tiedostoon.
 • Tekstien erotin-ruudussa olevaa merkkiä käytetään tekstitietoisen merkkijonon alussa ja lopussa (yleisesti lainausmerkki "), esimerkissä se on tyhjä, joten tekstisarakkeen ensimmäinen merkki on jo tietoa.
 • Kenttien erotin-ruudussa olevaa merkkiä käytetään sarakkeiden erottimena, esimerkissä se on puolipiste (;), joka on yleinen csv-tiedostojen kenttien erotinmerkki. Jos ruudussa näkyvä erotin alkaa pienellä x-kirjaimella, kaksi seuraavaa hexa-merkkiä tulkitaan merkin numeroarvoksi, näin voidaan TAB-merkki (hexa-arvo 0x09) esittää siis koodina x09. FIS käyttää yleisesti TAB-merkkiä kenttien erottimena ja OpenOfficessa se siis on pilkku (,) ellei sitä itse vaihda.
 • Välityhjät-ruudussa olevaa lukuarvoa käytetään myös sarakkeiden erottimena. Esimerkissä 4 välilyöntiä tulkitaan kuten yksi puolipiste. Käytän tässä arvoa 5-10 kun luen ExTimeen sisään netissä julkaistavia tulosliuskoja. Samaan lopputulokseen pääsisin editoimalla ensin listatiedostosta kaikki tietojen välissä olevat peräkkäiset spacet yhdeksi puolipisteeksi.
 • Rivien määrä-ruudun tietoa ExTime käyttää, kun tiedostoa luetaan sisään. Jos luku on 2, niin sisäänluettavassa tiedostossa yhden kilpailijan tiedot ovat kahdella eri rivillä, jne. Pätee myös mahdolliseen otsikkoriviin.
 • Kaikki mukaan-vaihtoehto on oltava rastittuna, jos ExTimen halutaan kirjoittavan siirtotiedostoon myös ilman tulosta olevien kilpailijoiden tiedot.
 • On otsikkorivi(t) rastitaan silloin, kun tiedostossa on (esim. webscorer) sarakkeiden otsikkorivi. Tiedostolistauksessa näkyvät sarakekirjaimet (ABCD..) ExTime lisää itse kunkin erotinmerkin (esimerkissä puolipiste) kohdalle automaattisesti, niitä ei siis tiedostossa ole.

Alkuun


Oma arkisto

Nappi Käytä arkistoa avaa näytön, jossa hallinoidaan useita parametreja. Itse jouduin sen verran usein vaihtamaan KILMOn ja ranking-tiedostojen parametreja, että usean tiedostomallin samanaikaiselle käytölle oli tarvetta. Arkiston idea on siinä, että kun extime.inissä voi olla vain yhden (juuri käytettävän) tiedoston rakenteen malli, niin arkistosta voidaan hakea tai sinne viedä käytettävä malli ilman, että sitä joutuu uudelleen kuvaamaan. Sama pätee myös omissa html-tulosteisiin, arkistossa voi olla useita malleja, joista sitten valitaan hetkeen ja aikaan sopiva.

Arkistoitavia malleja on ExTimessä kahta perustyyppiä:

 • excel-tiedostojen käsittelyyn tarkoitetut mallit
 • HTML-tulostustiedostojen valmiit pohjat
Mallista on tallessa varsinaisessa extime.inissä mallin nimi ja sen säilytyspaikka.
Tiedostossa ExTime.ini mallit näkyvät näin:

[omatexcelmallit]
ranki=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt
kilmo=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt
kilmoviesti=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt

[omatHTMLmallit]
kontiolahti=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt
ruka=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt
ahiihto=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt

Näitä eri tyyppejä ei kannata säilöä samaan arkistotiedostoon, vaan säilyttää kummallekin perustyypille oma arkistotiedostonsa. Tiedostoja voi sitten olla useita, jokaiseen malliin liitetään mukaan tieto, joka kertoo, missä tiedostossa mallin määritykset ovat tallessa.

Arkistönäytön vasemmassa reunassa näkyvät omassa arkistotiedostossa olevien mallien nimet. Arkistotiedoston nimi taas annetaan Selaa-napilla, tiedosto on tekstitiedosto, jossa kukin malli on esitetty samoin kun extime.ini-tiedostossa. Tiedostoa vaihtamalla vasemman puolen lista täydentyy käsittämään useasta eri tiedostosta koostuvien mallien nimet. Jos kahdessa tiedostossa on malli samalla nimellä, alkuperäinen (ensiksi valittu) jää voimaan, uutta ei kopioida tilalle.

Malli viedään arkistoon hakemalla ensin Selaa-napilla oikea tiedosto kohdalleen, antamalla sitten mallin nimi keskellä ylhäällä olevaan ruutuun ja painamalla Talleta muistista arkistoon nappia. Jos arkistossa on jo saman niminen malli, sen sisältö vaihtuu tähän uuteen malliin.

Malli haetaan arkistosta valitsemalla vasemmasta listasta haluttu malli ja painamalla nappia Lue muistiin. Samalla päivittyy arkistotiedoston nimi ao. ruutuun.

Vastaavasti napilla Poista malli arkistosta valittu malli poistetaan käytöstä.

Alkuun


Tiedoston näyttäminen

Jos olet epävarma vastaavatko parametrit ja tiedosto toisiaan, voit ottaa pienen listauksen sisäänluettavasta tiedostosta Näytä csv-tiedoston alku-napilla. ExTime tulostaa tiedoston alun alaosan ikkunaan. Tiedosto valitaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio. Ylimmälle riville tulostetaan erottimet, ja sen jälkeen vastaava saraketunnus. Tämän tarkoituksena on auttaa huomaamaan puuttuva sarake. Saraketunnusten pitäisi täsmätä sarake-ikkunassa näkyviin kenttien saraketunnuksiin. Esimerkissä F aloittaa seuran nimen, ihan kuten seuran nimi on KILMON tiedostossa sarake F.

Jos kenttien erotinmerkkinä on TAB-merkki, se korvataan listauksessa puolipisteellä, jotta kenttien rakenne olisi visuaalisesti nähtävissä.

Esimerkissä on ranki-tiedostoissa käytettävä tiedostorakenne, kilpailukalenterin 2006 kilpailun 52 (Tampereen Talvikisat 8.1.2006) tulokset. Tässä näkyy Tekstien erotin-ruudussa annettavan merkin vaikutus. Tässä on tekstikenttien alku- ja loppumerkkinä käytetty lainausmerkkiä.

Alkuun


Tiedoston lukeminen

Ennen tiedoston lukemista on varmistuttava, että tiedoston sisältö vastaa parametreja ja että ajan tarkkuus on oikein.

Jos jokainen tiedoston rivi halutaan lisätä kilpailuun, on Lisää kaikki-vaihtoehto rastittava, löytyy Tiedoston tietojen järjestys-listan alapuolelta ikkunan keskiosasta.

Muussa tapauksessa Avaintieto-ryhmästä valitaan se tieto, jonka avulla lisäykset kohdistetaan jo kisatiedostossa oleviin urheilijoihin. Vaihtoehdolla Lähtönumero haetaan kilpailusta jo saman lähtönumeron omaava ja tälle muutetaan tiedostosta saatavat tiedot. Jos kilpailussa on useita saman numeroisia (viestissä joka osuudella sama lähtönumero) on käytettävä Sarja, lähtö#-vaihtoehtoa. Lisenssinro-vaihtoehdolla haetaan saman lisenssinumeroista, FIS-koodi-vaihtoehdolla pitää kilpailusta ja lisäyksistä löytyä sama FIS-koodi. Tunniste-vaihtoehdolla etsitään saman tunnisteen (emit, rr, jne) omistavaa kilpailijaa.

Nimen käyttö avaintietona on myös mahdollinen, vertailu erottaa nimet, jos toisessa on pieni kirjain ja toisessa tiedostossa iso-kirjain. Varaudu siihen, että skandimerkkien (äåöéÄÅÖÉ) erilainen koodaus eri välineillä tuotetuissa csv-tiedostoissa voi aiheuttaa yllätyksiä.

Jos haettavaa ei löydetä, se lisätään tai rivin tietoja ei käsitellä. Tämä siis valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Nopein tapa lukea tiedosto on klikata tiedostoa windowsin Explorerin kansionäkymässä, pitää hiiren vasenta nappia pohjassa ja raahata tiedosto hiirellä tämän määritysikkunan päälle ja vapauttaa hiiren nappi. Näin, jos näytöllä on tilaa pitää useaa ikkunaa auki.

Perinteisemmin tiedosto luetaan sisään Lue csv-tiedosto-napilla. Tiedosto valitaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio. Toki kansion voi tiedostoa avatessa valita vapaasti.

Jos Perusta sarjat-rasti on kruksattu, eikä kilpailijalle merkittyä sarjaa ei löydy kilpailusta, ExTime perustaa sarjan ja antaa siitä ilmoituksen näytön alaosan ilmoitusrivillä. Muussa tapauksessa tulee taas oheinen virheilmoitus.

Alkuun


Käytännön esimerkki koulujen hiihdoista

Koronavuonna 2022 Mikkelin koulujen väliset hiihdot organisoidaan siten, että kukin koulu tulee vuorollaan kilpailupaikalle, oppilaat hiihtävät omat matkansa ja palaavat takaisin kouluille. Näin pienennetään kerrallaan paikalla olevien oppilaiden määrää.

Ongelmaksi muodostuu lähtöjärjestyksen laatiminen, koska sarjakohtaista arvontaa ei voi tehdä, sillä kunkin koulun oppilaiden pitää hiihtää pienen aikaikkunan sisällä.

Lähtötilanteessa oli kaksi excel-tiedostoa. Toisessa oli karkea koulukohtainen aikataulusuunnitelma ja toisessa koulukohtaisesti kisoihin osallistuvien oppilaiden nimet.

Alla vasemmalla ensin alkutilanne, siinä on opettajilta lähtöisin olevat excelit kasattu yhteen kokonaiseen tauluun. Nimi 'tietysti' kahdella sarakkeella. Oikealla alhaalla on sitten tilanne muutaman excel-kaavan lisäämisen jälkeen. Tai oikeastaan OpenOfficeahan minä tässä käyttelin. Alempana sitten käyn tekemäni kaavat läpi ja näytän tuon excelin sisään lukemisen ExTimeen.

Ihan ensiksi laitan riville 1 kaksi kelloaikaa, ensimmäisen lähtijän lähtöaika sarakkeelle E ja lähtövälin sarakkeelle G. Kelloaika on tärkeä laittaa muodossa 09:00:30,00, koska silloin excel ymmärtää sen automaattisesti kelloaikana ja sillä voidaan tehdä laskutoimituksia.

Toiseksi lisään sarakkeen E riville kaksi kaavan, jolla lasken toisen lähtijän lähtöajan. Kaava on =E1+G$1, mukana on taala-merkki, sillä joka rivillä haluan nimen omaan käyttää rivillä yksi olevaa lähtöväliä.

Tämän kaavan (=E1+G$1) kopioin sitten ihan jokaiselle taulukon loppuriville. Miten kaava kopioidaan, sen kai jokainen osaa...

Sitten aina koulukohtaisesti muutan koulun ensimmäisen oppilaan lähtöajaksi aikataulussa annetun kelloajan. Kuvassa Moision koulun oppilas saa lähtöajan 09:40:00,00, huomaa taas tarkka esitysmuoto. Excel jatkaa laskentaansa sitten tästä automaattisesti, kuten se oli tehnyt Rämälän koulunkin kohdalla.

Seuraavaksi sama homma lähtönumeroille. Riville 1 F-sarakkeelle ykkönen ja sen alle riville 2 kaava =F1+1.

Tämän kaavan taas kopioin jokaiselle taulukon loppuriville.

Ja taas koulukohtaisesti muutan koulun ensimmäisen oppilaan numeroksi lähtöaikaa vastaavan kelloajan. Nyt pitää vähän itsekin laskea, parilliset numerot lähtee aina tasaminuutilta, joten 10 minuutin kohdalla lähtee numero 20 ja 40 minuutin kohdalla numero 80. Nämä muutokset näkyy kuvassa.

Melkein valmista, tiedoston voisi jo tässä vaiheessa tallentaa csv-tiedostoksi ja lukea sisään ExTimeen, mutta teen vielä muutamia tarkistuksia ja järjestelyitä:

 1. Ensiksi muutan kaavoja sisältävät sarakkeet pelkiksi tietoa käsittäväksi sarakkeiksi. Maalaan sarakkeet E ja F rivistä yksi riville 182, kopioin sisällön leikepöydälle ja menen sitten sarakkeen E riville yksi ja kopioin sisällön määräten kaavojen päälle. Ja määräys on, ettei kaavoja kopioida, vain datat. Miksi? No, kun seuraavassa vaiheessa lajittelen, kaavojen viitaukset voisivat mennä sekaisin.
 2. Nyt maalaan kaikki sarakkeet ja rivit ja lajittelen alueen lähtöajan mukaan (sarake E) nousevaan järjestykseen nähdäkseni onko kaikki kunnossa. No ei ollut, kahden koulun lähtöajat menivät osin päällekkäin. Joudin perumaan pari viimeistä muutosta (lajittelu ja kaavojen päällekirjoitus) ja muuttamaan ongelmakoulujen alkuperäisiä lähtöaikoja ja numerointia.
 3. Seuraavaksi lisään uuden sarakkeen D luokan (=sarja) ja koulun nimen (=seura) väliin ja kirjoitan sarakkeeseen D1 kaavan =A1&" "&B1. Tällä kaavalla yhdistän sarakkeiden A ja B nimet yhdeksi kentäksi ja niiden väliin yhden tyhjämerkin. Nyt on oppilaan nimi yhdessä kentässä. Tämä kaava kopioidaan taas jokaiselle riville.
 4. Seuraavaksi toistan tämän kaavan päällekirjoituksen kuten kohdassa 1. Miksi nyt? No, jotta nimi ei olisi enää riippuvainen sarakkeista A ja B.
 5. Sillä nyt seuraa sarakkeiden A ja B poistaminen kokonaan.
 6. Enää yksi temppu. Kopioin sarakeelle F jokaiselle oppilaalle koulun nimen lyhyessä muodossa, eli Haukivuoden yhtenäiskoulun sijaan pelkkä Haukivuori.

Nyt on valmista. Talletan tuloksen csv-tiedostoksi Latauslista_valmis.csv ja muistan huolehtia, että kenttien väliseksi erottimeksi menee puolipiste (;).

Näin se menee OpenOfficessa. Excelissä se on yksinkertaisempaa.

Seuraavaksi ExTime käyntiin eikä valita mitään tiedostoja. Klikataan Excel-ikonia työkalurivillä ja rakennetaan sisäänluettavan tiedoston sarakkeet, kuten oikealla kuvassa on:

 • A, Kilpailjan sarja, eli se sukupuoli/luokkatunnus. Eikä haittaa se, että joissain kouluissa se oli kirjoitettu pienillä kirjaimilla.
 • B, Kilpailijan nimi, joka yhdistettiin etunimestä ja sukunimestä jo excelissä. Ilman yhdistämistä, pitäisi nimi olla kahteen kertaan.
 • C, Seuran nimi, se koulun nimen pidempi esitys.
 • D, Kilpailijan lähtöaika, joka laskettiin kaavalla jo valmiiksi ja laitettiin sadasosat pilkulla perään niin ei tarvitse mitään erikoisasetuksia.
 • F, Kilpailijan numero, joka sekin laskettiin excelissä valmiiksi.
 • E, Kilpailijan maa/piiri/luokka kenttä, jossa tällä kertaa on koulun nimi. Sen avulla voidaan ottaa koulukohtaisia listauksia helposti.
 • Sitten vain napilla Lue CSV-tiedosto luetaan juuri tallennettu tiedosto sisään ja meillä on 182 osanottajan hiihtokilpailu pian valmis alkamaan.

Seuraava pakollinen asia on laittaa automaattisesti perustettuihin sarjoihin oikeat matkat ja hiihtotavat paikalleen ja kilpailun perustietoihin ainakin kisan nimi ja kilpailupäivä. Oletettavasti sarjojen osallistumismaksuilla ei ole väliä. Ja tuskin kovin runsasta väliaikojen ottamistakaan on luvassa. Kisan kalenteritunnukseen riittää vuosikuku, Hiihtoliiton tulosarkistoon eivät nämä tulokset tule.

Pari valinnaista asiaa vielä. Tein tämän ohjeen tarkoituksena herätellä ajatuksia ja näyttää ExTimen mahdollisuuksia. Ensimmäinen asia on virtuaalisarjan perustaminen, johon kaikki osallistujat otetaan mukaan. Sarjan perustaminen ei poikkea sarjan perustamisesta. Sarjan tunnukseksi annoin KAIKKI ja sarjan nimeksi Kaikki osallistujat. Ainoa poikkeama normaalisarjoista on välilehdellä Lajipiirteet annettava sarjan tyyppi Virtuaalisarja osatulosten tekoon. Nyt ei kyllä päätarkoituksena ole sarjan perustamien tulosten luokitteluun vaan lähtölistojen tekemiseen.

Nyt se tämän osion uusin ja tärkein anti, kaikkien urheilijoiden lisääminen juuri perustettuun virtuaaliseen KAIKKI-sarjaan ExTimen työkalulla.

Muutokset-valikon tempuista valitaan Yleismanipulaattori ja tehdään sillä tuo lisääminen.

 1. Valitaan vasemman yläkulman tietoluettelosta Kilpailijan numero ja painetaan vasemmanpuoleisinta Valittu tieto tähän nappia. Tämä valinta ei näy enää kuvassa.
 2. Numeron alarajaksi laitetaan 1, sen Kilpailijan numero-laatikon yläpuolelle ja laatikon alapuolelle 300 ylärajaksi. 182 kilpailijaa ja tauot päälle kasvattaa loppunumeron väkisinkin yli kahdensadan.
 3. Painetaan pitkänimistä nappia Hae alaosan list... ja saadaan tuloksena 182 hakuehtoihin täsmäävää riviä valitulla listamallilla tulostettuna alaosan isoon listaan. Tämä tulos näkyy kuvassa oikealla.
 4. Nyt valitaan vasemman yläkulman tietoluettelosta Kilpailijan sarja ja painetaan ylhäällä olevaa nappia Muutettava tieto. Tämä valinta näkyy kuvassa.
 5. Napin alapuolelle kirjoitetaan annetun virtuaalisarjan tunnus KAIKKI
 6. Enää tarvitaan napin Aseta tieto annetuksi painallus ja homma on tehty. Kaikille kilpailijoille on muutettu sarjan tunnukseksi KAIKKI ja koska se oli virtuaalisarja, ei alkuperäinen sarja vaihdu, vaan ExTime tekee merkinnän, että urheilija kuuluu myös virtuaalisarjaan KAIKKI. Varmistuskysymykseen vastataan myöntävästi, eli jokaiselle listassa olevalle urheilijalle tehdään tämä sama muutos.

Tämä virtuaalisarjaan lisääminen tehtiin sen takia, että nyt voidaan tulostaa lähtölistat lähtöaikajärjestyksessä vaikka sarjojen sisällä on suuret erot lähtöajoissa ja ne menevät sekaisin ja lomittain muiden sarjojen lähtöaikojen kanssa.

Oikeastaan ainoa tarvittava muutos normaaleihin lähtölistoihin on urheilijan todellisen sarjatunnuksen lisääminen lähtölistaan kuten oikealla on tehty. Toki pienempiä muutoksia on myös hyvä tehdä, kuten vaihtaa Seuran nimi-sarakeen listassa näkyvä sarakeotsikko sanaksi Koulu. Tuplaklikataan Seuran nimi-riviä ja esiintulevaan sarakkeen määritysikkunaan vaihdetaan tuo Koulu-sana.

Ja kaiken tuloksena on sitten tämän näköinen lähtölista, jossa osallistujat ovat numero- ja samalla lähtöaikajärjestyksessä riippumatta heidän varsinaisesta sarjastaan. Virtuaalisarjan KAIKKI matka olisi ollut hyvä jättää nollaksi, nyt esimerkissä oleva oletusmatka 2 km saattaa jotain lukijaa häiritä.

Ohjetta tehdessäni huomasin, että rastimalla tehtäviin lähtölistoihin ei voikaan valita virtuaalisarjaa. Siihen saakka kunnes korjaan ongelman tuloste pitää ottaa Valittavassa järjestyksessä. Ei liene iso asia, koska valittavia sarjoja on vain yksi, se virtuaalisarja.

Käydään nyt vielä yksi asia läpi. Kisan jälkeen ehkä koulu haluaa omista oppilaistaan tulokset ja mukaan ehkä myös jokaisen sarjan kolme parasta.

Tämä tehdään valikossa Listauksia olevan työkalun Seuramuutoksia ja tulostuksia avulla.

 1. Ensiksi valitaan vasemman puolen seuralistasta haluttu koulu.
 2. Napilla Lisää koulu lisätään keskiosan tuloksiin valittuihin seuroihin.
 3. Sarjan parhaista listalle-ruutuun laitetaan haluttu määrä, esimerkissä haluan kolme parasta kustakin koulusta näkyville.
 4. Napilla Oma HTML tulostetaan itse määritetyn layoutin mukainen html-tiedosto. Valitulle kirjoittimelle tuloste menee tietysti napilla Paperituloste.
 5. Jos sarjoja ei ole valittu (nappia Sarjojen valinta ei ole painettu) tulostetaan kaikki sarjat, joissa valitun koulun oppilaita on ollut mukana. Tuloksissa ei virtuaalisarjaa KAIKKI kannata valita, koska kilpailijoiden matkat olivat eri mittaisia, todennäköisesti voittaja löytyisi lyhimmän matkan hiihtäneiden joukosta.

Vaihtoehtoinen tapa on ottaa kaikki mukaan tuloksiin, eli ruutuun Sarjan parhaista listalle laitetaan isompi luku kuin suurimassa sarjassa on osanottajia (vaikkapa 200). Sitten rastitaan ruutu Korosta valitut seurat. Nyt listalla näkyvät korostettuina valitun koulun oppilaat, muut normaaliasussa.

Alkuun


Yleisurheilun csv-tiedoston lukeminen

Yleisurheilun kilpailukalenterista saatava tiedosto kannattaa lukea suoraan napilla YU txt. Silloin säästyy tiedoston rakenteen kuvaamiselta kokonaan, kaikki on valmiiksi koodattuna ExTimeen. Samalla päivittyvät urheilijalle lajikohtainen tilastotulos (SB) ja henkilökohtainen ennätys (PB).

Tiedoston lopussahan on nimien jälkeen tiedot siitä, mihin lajeihin kukin listattu urheilija osallistuu. ExTime perustaa joka lajia varten oman sarjan, jos sitä ei entuudestaan kilpailusta löydy.

Yleisurheilun kilpailukalenterin tuottaman csv-tiedoston rakenteessa ja käsittelyssä on muutama huomioon otettava juttu, esimerkkikuvassa on sarakeet, jos haluat tiedostoa käyttää ilman nappia YU txt):

 • Ensiksikin nimi on kahdessa kentässä, siksi sarake B (todellisuudessa sukunimi) ja sarake C (etunimi) määritellään molemmat Kilpailijan nimi-kentäksi. ExTime osaa yhdistää ne perättäin ja napin YU txt-automaattilisäyksessä kääntää etunimet ensimmäiseksi.
 • ExTime ei tunne seuralyhenteitä, siksi laitoin sarakkeen E tiedoksi Maa/Piiri/Luokka, jonka voi sitten ottaa mukaan tulosteisiin, jos se on tarpeen. Sinne se menee myös koodatussa lisäyksessä.
 • Sarake G ohitetaan, siinä on ilmeisesti lisenssin maksupäivä. Useampi päiväisessä kisassa on varmaan Excelillä lajiteltava csv ensin kisapäivien mukaan järjestykseen ja pilkottava päiväkohtaisiin tiedostoihin.
 • Ensimmäinen sarake on varmaankin kilpailijanumero, mutta arvontahan sen vaihtaa jos niin halutaan.
 • Sukupuoli on sarakkeella I, ExTime tulkitsee naisiksi kirjaimet N, F, K, T, L ja miehiksi M, H, B, P. Loput kirjaimet kelpaavat kilpailemaan kumpaan sarjatyyppiin tahansa (miesten/naisten sarjoihin).

Alkuun


Tiedoston kirjoittaminen

Tiedosto kirjoitetaan Kirjoita CSV-tiedosto-napilla. Syntyvän tiedoston kansio ja nimi annetaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio. Tiedostoon tulevat kaikkien niiden sarjojen urheilijat, joiden sarjoja ei ole rajattu pois (Ajanotto / Rajaa aktiivisia sarjoja).

Jos kirjoitettavia sarjoja haluaa muuten rajata, pitää kirjoittaminen tehdä Kirjoita CSV (myös ranki)-toiminnolla, joka löytyy Ilmoittautumiset-valikosta, kuten vastaava Excel-tiedoston lukemisen toiminto Lue Excel (*.csv). Tässä avautuu tuttu rastittavien sarjojen näyttö, jossa sarjavalinta tehdään.

Viestikilpailujen siirrossa tulee huomioida, että se käsittää myös joukkueen kokoonpanoon liittyvät tiedot, kuten kilpailijan joukkuetunnus ja osuusnumero ja myös sarjan osuus. Kaikki ne kilpailijat, joilla on sama joukkuetunnus muodostavat joukkueen, joka käy kilpailun läpi osuusnumeron mukaisessa järjestyksessä. Viestisarjassa täytyy myös olla oikea määrä osuuksia ilmoitettuna.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ohjeiden pääsivulle