ExTime, Näyttö, Pikatoiminnot

Viimeksi muutettu 7.8.2022/JTu

Sisällys:


ExTimen pikatoiminnot

Välittömästi menujen alapuolella sijaitsevat pikatoimintojen ikonit sekä kytkettyjen kellolaitteiden ja menossa olevien live-seurantojen tilanäytöt. En ole vielä ajatellut menuista ja ikoneista tehdä vapaasti kelluvia ja sijoiteltavia, vaan pitäydyn perinteisessä windows-ohjelmien käytännössä.

Viemällä hiiren kursori ikonin (kuvassa rattaan kuvan) päälle, ExTime näyttää ikoniin liitetyn toiminnon. Kellolaitteiden tai liveseurannan nimeä klikkaamalla hiiren oikealla napilla ExTime taas näyttää laitteeseen/liveseurantaan liitetyn valikon, josta voidaan tehdä laitteeseen/liveseurantaan liittyviä toimenpiteitä.


Toiminnot tarkemmin

Ikoni Ja siihen kätketty voima

Aloita uusi kilpailu tyhjää menossa olevan kilpailun tiedot, toki varmistuskysymyksen jälkeen, jotta tahattomia tietojen häviämisiä ei tapahtuisi. Seuraavaksi ExTime pyytää antamaan kilpailun perustiedot (sarjan 0 tiedot) ja perustamaan kilpailuun sarjat.

Kilpailutiedoston luku-toiminnossa avataan jo tehty kilpailu. ExTime näyttää alimpana tässä valikossa viimeisimmän käytössä olleen kilpailun, siitä päästään nopeasti saman, menossaolevan kilpailun käsittelyyn.

Entiselle nimelle talteen-toiminnossa ExTime kirjoittaa muistissaan olevan kilpailut tiedot samaan tiedostoon, josta ne luettiin. Tiedoston nimi näkyy ikkunan otsikossa ja menun alimmalla rivillä.

Tuloslistat rastimalla-toiminnossa ExTime avaa näytön, johon rastitaan sarjatunnuksen kohdalle ne sarjat, joista tulokset halutaan tulostaa kirjoittimelle. Näytössä on myös valmiit napit kaikkien tai tähän asti valmistuneiden sarjojen valitsemiseksi.

Poista merkattu kelloaika-ikonia klikkaamalla ExTime poistaa näytössä olevan aktiivisen ajan (sen keltaisella pohjalla olevan). Poistamista ei varmisteta, joten ole tarkkana. Tämä on nopein tapa poistaa turha aika, kunhan sen turhuudesta ollaan ihan varmoja. Saman tempun voi tehdä myös klikkaamalla hiirellä (oikea nappi) poistettavaa aikaa ja valitsemalla esiintulevasta alimenusta toiminnon Poista tämä aika.

Tuplaa merkattu kelloaika-ikonia klikkaamalla ExTime tekee näytössä olevasta aktiivisesta ajasta (siitä keltaisella pohjalla olevasta) kopion. Temppua tarvitaan vaikkapa samanaikaisessa maalintulossa, kun valokenno noteeraa vain toisen maalintulijan. Saman tempun voi tehdä myös klikkaamalla hiirellä (oikea nappi) tuplattavaa aikaa ja valitsemalla esiintulevasta alimenusta toiminnon Tee ajasta kopio.

Poista turhat roinat näytöstä-ikonia klikkaamalla ExTime siivoaa näytöstä pois kaikki urheilijoille kiinnitetyt aikarivit ja tiivistää näytön. Näyttöön jäävät pelkät urheilijarivit ja ne ajat, joita ei ole vielä käsitelty. Suositan erittäin voimakkaasti tapaa pitää näytössä mahdollisimman vähän rivejä. Saman tempun voi tehdä myös painamalla erillistä Home-näppäintä.

Tietoja ohjelmasta/tekijästä-ikonia klikkaamalla ExTime näyttää version numeron, tekopäiväyksen ja suurimmat muutokset edellisestä versiosta. Sama näyttö saadaan myös Kilpailut-valikon Ohjelmatietoja-toiminnosta.

Kielletty ajosuunta-ikonia klikkaamalla ExTime lopettaa tilapäisesti kellolaitteiden tapahtumien käsittelyn. Klikkaamalla ikoniin tilalle tulevaa OK-ikonia laitteiden tapahtumien käsittely jatkuu normaalisti. Toiminto voi olla tarpeen, jos vaikka tunnistimet jalassa olevia urheilijoita kokoontuu odottamaan lähtöä maaliviivalle, jossa on jo kuntoon viritetty lukija. Minulla oli Lapuan SM-kävelyissä kertynyt vähän yli 14 000 tapahtumaa niiden minuuttien aikana kun kävin katsomassa miten lähtö onnistuu! Sama temppu voidaan tehdä myös Uudet piirteet-valikon Tapahtumat sallittu/kielletty-toiminnosta.

Urheilijoiden näyttö sarjoittain-ikonia klikkaamalla ExTime siirtyy näyttämään urheilijoiden tietoja sarja kerrallaan aloittaen aktiivisesta sarjasta (jossa on viimeksi ollut tapahtumia). Näytössä voidaan klikata urheilijan riviä ja muuttaa hänen tietojaan. Page Up ja Page Dn-näppäimillä päästään seuraavaan tai edelliseen sarjaan (kilpailujärjestyksessä). Sama näyttö saadaan myös Tilanteet-valikon Sarjan tilanne nyt-toiminnosta.

Excel-tiedoston kenttien määritys ja arkiston hoito-ikonia klikkaamalla päästään käsittelemään luettavan ja/tai kirjoitettavan Excelin csv-tiedoston sarakkeiden tietoja. Samassa näytössä voidaan myös tallentaa arkistoon tehty määrittely tai hakea aikaisemmin tehty määritys käytettäväksi tai muutettavaksi. Näytössä on myös napit tälläisen csv-tiedoston lukemiseksi, näyttämiseksi tai kirjoittamiseksi. Sama näyttö saadaan myös Säädöt-valikon Excel-parametrit ja arkisto-toiminnosta.

Kilpailujen yleisasetuksia-ikonia klikkaamalla ExTime näyttää ohjelman säätöarvojen näytön. Asetettavat tiedot on ryhmitelty omiin sivuihinsa. Tiedot ovat tallessa extime.ini-tiedostossa, ini-tiedostoa ei tarvitse itse muutella. Sama näyttö saadaan myös Säädöt-valikon Asetusarvot-toiminnosta.

Aloittaa/lopettaa maaliseurannan-ikonia klikkaamalla ExTime aloittaa aktiivisen sarjan tilanteen laskentanäytön. Näytössä ovat sarjan urheilijat paremmuusjärjestyksessä toteutuneen ja sen puuttuessa lasketun/ennustetun loppuajan mukaan. Tilanne päivittyy sekunnin (muutettavissa) välein, jolloin matkalla vielä olevat putoavat ajan kuluessa listalla alaspäin.

Aika kilpailijalle lähtöajaksi-ikonia klikkaamalla ExTime merkitsee aktiivisen (keltaisen rivin) ajan samalla rivillä olevan kilpailijan lähtöajaksi, jos aika, aikakanava ja urheilijan tilanne läpäisevät tarkistuksen. Jos eivät, ExTime pyytää hyväksyntää. Aika saadaan lähtöajaksi myös klikkaamalla aikaa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla esiintulevasta menusta Lähtöajaksi-toiminto.

Aika kilpailijalle väliajaksi-ikonia klikkaamalla ExTime merkitsee aktiivisen (keltaisen rivin) ajan samalla rivillä olevan kilpailijan seuraavaksi väliajaksi. Ajan kelpoisuus tarkistetaan, sarjan väliaikapaikoista haetaan aikakanavaan täsmäävä paikka ja kaiken ollessa OK, aika merkataan väliajaksi. Tarvittaessa ExTime pyytää valitsemaan väliaikapisteen. Aika saadaan väliajaksi myös klikkaamalla aikaa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla esiintulevasta menusta Väliajaksi (F4)-toiminto. (F4) muistuttaa siitä, että myös pelkkä F4-näppäily tekee saman.

Ajasta seuraava kierrosaika-ikonia klikkaamalla ExTime merkitsee aktiivisen (keltaisen rivin) ajan samalla rivillä olevan kilpailijan seuraavaksi kierrosajaksi. Ajan ja aikakanavan kelpoisuus tarkistetaan ja kaiken ollessa OK, aika merkataan seuraavan kierroksen ohitushetkeksi. Tarvittaessa ExTime antaa mahdollisuuden päivittää kierrosajaksi kelpaavien aikakanavien luetteloa ja muuttaa sarja kierroslaskentasarjaksi. Aika saadaan kierrosajaksi myös klikkaamalla aikaa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla esiintulevasta menusta Kierrosajaksi(F6)-toiminto. (F6) muistuttaa siitä, että myös pelkkä F6-näppäily tekee saman.

Aika loppuajaksi-ikonia klikkaamalla ExTime merkitsee aktiivisen (keltaisen rivin) ajan samalla rivillä olevan kilpailijan maaliintulohetkeksi. Ajan ja aikakanavan kelpoisuus tarkistetaan ja kaiken ollessa OK, ajasta tulee maaliaika ja tulos lasketaan. Tarvittaessa ExTime antaa mahdollisuuden päivittää maaliajoiksi kelpaavien aikakanavien luetteloa. Aika saadaan maaliintulon ajaksi myös klikkaamalla aikaa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla esiintulevasta menusta Maaliajaksi(F1)-toiminto. (F1) muistuttaa siitä, että myös pelkkä F1-näppäily tekee saman.

Kilpailijalle aika NYT-ikonia klikkaamalla ExTime ottaa klikkaushetken kelloajan ja siirtää sen seuraavaan vapaaseen paikkaan aikojen sarakkeella. Ajat tulevat nousevaan/laskevaan järjestykseen riippuen valitusta järjestyksestä. Aikakanavaksi tulee N. Sama saadaan aikaiseksi F10-näppäintä painamalla.


Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle