Extime.ini

Muutettu 14.11.2018/jtu

Sisällys:
Aikarivin asetukset
Arvonnassa poisjätettävät lähtönumerot
Excel- ja muiden tiedostosiirtojen ohjaustiedot
EMIT-tuen ohjaustietojen selitykset
FIS tietojen selitykset
HEGO- ja EMIT-lähtökellojen parametrit
Lähtökellosimulaattorin ohjaustiedot
Internet-lomakkeiden ja kenttien ohjaustiedot
Kellolaitteiden asetusarvoja
Kierrosajan tarkistamisen ohjaustiedot
Käytettävän ulkoisen kellolaitteen asetukset
Leikepöytätietojen kenttäjärjestys
Lisenssitiedoston käsittelyn parametrit
Lähtöön liittyvät asetusarvot
Maalin ja seurannan ohjaus
Näytön värien räätälöinti
Oletusarvot
Online- eli ajantasaisen seurannan räätälöinti
Ranki-laskennan parametrit
Sarakesidonnaisen tiedoston parametrit
Sarjaportissa kiinni olevan laitteen tiedot
Seurakohtaisen pistekisan käsittelyn parametrit
Seurakohtaisten tulostusten ohjaustiedot
Sprinttikisojen erämuodostuksen parametrit
Tulosliuskojen kielisyyden vaihto
Tulostuksen ohjaus
Tulostusrivin fontti-, ym. määritykset
Väliaikaseurannan parametrit
Yhdistetyn hiihdon parametrit
Verkkoyhteyksien asetusarvoja

Takaisin ExTime-sivulle

[OLETUS] Lohko erilaisten kilpailutietojen alkuasetusten antamiseen
Kansio=c:\ranki\kisat Tästä kansiosta ohjelma hakee oman talletusmuotonsa mukaisia kilpailuja.
I=3 Kilpailun ensimmäinen lähtee nrolla 3. Tietojen lyhenteet (I, J, K,..) on selitetty erillisessä tietoselvityksessä.
H=11.01.30,0 Ensimmäinen lähtee ajalla 11.01.30,0
J=30 Lähdöt 30 sekunnin välein
K=1 Yksi rinnan, ei parilähtö
F=V Hiihtotapa on Vapaa
G=8 Matka on 8 km
L=10 Kilpailumaksu on 10 euroa
M=5 + 5 euroa jälki-ilmoittautuneet
Varanumerot=2 Sarjojen väliin varataan kaksi vapaata numeroa
Seurahajotus=1 Arvonnassa saman seuran urheilijat yritetään sekottaa (= 1)
tai seuran nimi ei vaikuta arvontaan (= 0)
Samatnumerot=1 Arvonnassa numerot säilyvät ennallaan (= 1)
tai Vaihtuvat (= 0)
Seuraavakausikk=12 Numero ilmoittaa sen kuukauden, joka kuuluu jo seuraavalle kilpailukaudelle. Tätä tietoa käytetään sarjan sovittamisessa. Yleensä joulukuussa (12.kuukausi) kilpaillaan jo uuden kauden ikäjaotuksen mukaan. Ohjelman sisällä asiaa käsitellään siten, että jos koneen kalenterin kuukausi on suurempi tai sama kuin tässä annettu kuukausi, koneen kalenterin vuoteen lisätään yksi kun kilpailijan syntymäajan, koneen päiväyksen ja sarjan vuositunnuksen perusteella lasketaan sopivaa sarjaa.
Edellinenkausikk=0 Vastaavasti tässä numero ilmoittaa sen kuukauden, joka kuuluu vielä edelliselle kilpailukaudelle. Tätä tietoa käytetään sarjan sovittamisessa. Ohjelman sisällä asiaa käsitellään siten, että jos koneen kalenterin kuukausi on pienempi tai sama kuin tässä annettu kuukausi, koneen kalenterin vuodesta vähennetään yksi.
window=10,10, 600,600 Ikkunan asetukset, kun ExTime viimeksi suljettiin. Uudelleen käynnistäessä paikka ja koko muistetaan.
AIKAERO=0 ExTimen kilpailuajan ja PC:n kellon välinen ero sadasosasekunteina. Kun tässä on nolla, PC ja ExTime käyvät samaa aikaa. Tieto päivittyy Muutokset/Ohjelmoi lähtökello-ikkunassa.
Kirjasinlaji=Tahoma Ajanoton perusnäytössä käytettävä kirjasinlaji, oletus on Courier New. Tieto päivittyy Säädöt/Perusnäyttö-ikkunassa.
Rivikorkeus=16 Ajanoton perusnäytössä käytettävän kirjasinlajin korkeus windowsin näytön pisteinä, oletus on 21. Tieto päivittyy Säädöt/Perusnäyttö-ikkunassa.
COM1=12 COMnn=laitex. Tässä on muistissa jokainen ExTimen päättyessä ollut aktiivinen kellolaite, nn on sarjaportin numero ja laitex on ExTimen antama laitetyypin numero. Lisäksi lohkossa [COM1] löytyy laitteen omat asetusarvot.
[LÄHTÖ] Lähtöön liittyviä ohjaustietoja
Sarja=0 Sarjan tunnusta ja matkaa ei toisteta lähtölistan jokaisella rivillä. Jos luku ei ole nolla, sarjatunnus näkyy jokaisen kilpailijan yhteydessä. Nolla on oletus, jos tämä rivi puuttuu kokonaan.
Portti=9 Lähtöportin tunnus, tällä tunnuksella alkavat ajat tulkitaan lähtöajoiksi
Fisraja=30 Hyväksyttävän lähdön on tapahduttava +- 3.0 sekunnin (annettu luku sekunnin kymmenyksinä) sisällä taulukkoajasta, 500 olisi 50 sekuntia
Autokuittaus=1 Fis-rajaan täsmäävä lähtöaika tulkitaan (= 1) automaattisesti kilpailijalle lähtöajaksi (0=ei tulkita, se tehdään käsin.)
Piilokuittaus=0 Fis-rajaan täsmäävän lähtöajan kuittausta ei näytetä (=1), näkyy ruudulla(=0).
Seuranta=15 Lähtöseurannan näyttö vaihtuu (jos) 15 sekunnin välein
Odotus=120 Kilpailija otetaan lähtöseurantaan 120 sekuntia ennen lähtöä
Karsinat=2 Lähdössä (takaa-ajossa) on käytössä 2 lähtöporttia.
[MAALI] Maaliintuloon liittyviä ohjaustietoja
Autolisäys=5 Ilmoittaa, mihin sarjaan puuttuva kilpailijan lisätään automaattisesti. Kun siis maaliin ilmoitetaan numero, jota ei kilpailijatiedoista löydy, puuttuva kilpailija lisätään sarjaan 5 (sarjan numero kilpailujärjestyksessä, -1=ei lisätä). Nimeksi tulee "U", seuraa ei lainkaan, lähtöajaksi nolla, ne siis asetetaan jälkikäteen normaalilla korjailunäytöllä.
Oletus on, että mitään lisäystä EI tehdä. Tätä tietoa voidaan muuttaa Asetusarvo-tdialogin kautta.
Seuranta=2 Maaliin tulon seurannan näyttö vaihtuu (jos) 2 sekunnin välein
Tarkkuus=10 Ajanoton tarkkuus on sekunnit (= 1), kymmenykset (= 10) tai sadasosat (= 100).
Parhaat=7 Maaliin tulon seurannassa näytetään 7 parempaa, oletus on 5.
Portti=1 Mikäli ajan tunnus on sama kuin tässä annettu, tulkitaan aika autokuittauksessa maaliajaksi, muuten väliajaksi. Koskee lähinnä Regnlyn maalikellolta tulevaa sanomaa (katso yllä). Pyyntö muutokseen tuli Ounasvaaralta.
Talletusraja=2 Muutosraja automaattiselle tallennukselle. Tiedot menevät valitalletus.tmp tiedostoon. Muista tehdä välitalletus ennen ohjelman päättämistä, saat tiedot talteen haluamaasi tiedostoon.
EMIT=250,150,50 Annetut numerot ovat maalissa sijaitsevien EMIT-leimasimien tunnukset. Leimausaika on siis maaliintuloaika.
[KELLO] Kelloihin liittyviä ohjaustietoja
Nro=0 Regnlyn maalikellolta (tai muulta lähteeltä) saatua kilpailijanumeroa ei käytetä (= 0) tai käytetään (= 1) ja käytetään ja hyväksytään automaattisesti tullut aika loppu-/väliajaksi(=2).
Offset=660 Maalikellon (Regnly, Omega,..) antamaan aikaan lisättävä minuuttimäärä, jotta saadaan juokseva kilpailuaika. Maalin kello voidaan startata nolla-ajalle ja kilpailijoiden lähtöaikana käyttää valtakunnanaikaa 11:00:00 tai iltakisoissa jopa 18:00:00. Terveisiä Närpiöön.
Limit=250 Maalikellon (Omega) antaman ajan ja PC:n oman kellon välisen aikaeron limitti sadasosasekunteina. Jos ajat eroavat enemmän kuin tämä limitti, niin ohjelma huomauttaa siitä aina saadessaan uuden tapahtuman kellolta. Ero saa olla siis molempiin suuntiin, PC edellä tai jäljessä ulkoista kelloaikaa saman limitin verran.
Regnly=2000 Regnlyn kelloa täytyy kysellä, tässä annetaan aikaraja (oletus 2000 millisekuntia) kuinka kauan odotellaan, ennenkuin kysytään seuraavan kerran, jos kellolla ei ollut mitään tapahtumia. Jos kellolla oli tapahtuma, niin heti käsittelyn jälkeen kysytään seuraavaa.
CometTunnus=7 Algen Comet-kellon sanomassa 7. merkki kertoo ajanlähteen (kenno/nappi/portti..). Sanoman ensimmäisen merkin järjestysnumero on nolla (kuten C-kielessä). Terveisiä Kokkolaan.
PisteTunnus=17 Tämä tieto määrää sen, mikä merkki kellon lähettämässä sanomassa on ajan tunnus. Omegan Powertimen sanomassa se on 17. merkki (kenno/nappi/portti..), mutta jos käytetään extended unittia, se on 6. Algen Timyssä hyvä vaihtoehto on 7. merkki. Tieto on hyvä varmistaa kellon ohjekirjasta (tai Jormalta). ExTimen kellokohtaiset oletukset yleensä toimivat, joten et tarvitse tätä tietoa ehkä ollenkaan omassa ini-tiedostossasi. Sanoman ensimmäisen merkin järjestysnumero on nolla (kuten C-kielessä).
Nettoaika=0 Omegan kellon laskemaa nettoaikaa ei käytetä (= 0) tai käytetään (= 1).
[COMnn] Sarjaportissa kiinni olevan laitteen tiedot
YHTEYS="baud=1200 parity=N data=8 stop=1" Portin käyttämän liikenteen ohjaustiedot.
Offset=0 Maalikellon (Regnly, Omega,..) antamaan aikaan lisättävä minuuttimäärä, jotta saadaan juokseva kilpailuaika. Maalin kello voidaan startata nolla-ajalle ja kilpailijoiden lähtöaikana käyttää valtakunnanaikaa 11:00:00 tai iltakisoissa jopa 18:00:00.
Limit=3 Maalikellon antaman ajan ja PC:n oman kellon välisen aikaeron limitti sekunteina. Jos ajat eroavat enemmän kuin tämä limitti, niin ohjelma huomauttaa siitä aina saadessaan uuden tapahtuman kellolta. Ero saa olla siis molempiin suuntiin, PC edellä tai jäljessä ulkoista kelloaikaa saman limitin verran.
Nettoaika=0 Omegan kellon laskemaa nettoaikaa ei käytetä (= 0) tai käytetään (= 1).
RTR=0 Mikä malli Regnlyn kellosta on käytössä.
Kanavasarake=2 Tämä tieto määrää sen, mikä merkki kellon lähettämässä sanomassa on ajan tunnus. Omegan Powertimen sanomassa se on 17. merkki (kenno/nappi/portti..), mutta jos käytetään extended unittia, se on 6. Algen Timyssä hyvä vaihtoehto on 7. merkki. Tieto on hyvä varmistaa kellon ohjekirjasta (tai Jormalta). ExTimen kellokohtaiset oletukset yleensä toimivat, joten et tarvitse tätä tietoa ehkä ollenkaan omassa ini- tiedostossasi. Sanoman ensimmäisen merkin järjestysnumero on nolla (kuten C-kielessä).
naytajuoksevaaika=0 Näytetäänkö kellolaitteen juoksevaa aikaa PC:n kelloajan vieressä. Algen Timyn ohjelma PC-Timer lähettää aikaansa jatkuvasti.
Filter=0 Kuinka monta millisekuntia pitää olla kahden samalta laitteelta ja kanavalta tulleen tapahtuman välissä, jotta se käsitellään uutena tapahtumana.
nronkuittaus=2 Kellolta saatua kilpailijanumeroa ei käsitellä (= 0).
Kellolta saadun numeron mukaan haetaan kilpailijan tiedot ja ne näytetään ajan rinnalla perusnäytössä (=1).
Aika ja kilpailija kiinnitetään toisiinsa automaattisesti (=2), jolloin ei tarvita F1-painallusta.
[TULOSTUS] Lohko tulostuksen ohjaamiseen
WWWkansio=c:\ranki\tulokset Kansio, jonne HTML-tiedostot tulostetaan
Kansio=c:\ranki\tulokset Kansio normaaleille tulosteille
Rivimalli=Tulosrivi Määrittää käytössä olevan rivimallin, vaihtoehdot ovat (juuri noin kirjoitettuina):
<Tulosrivi>, <Kaksirivinen>, <Vapaalista>, <Hirvenhiihto>, <Lähtörivi>

Tietoja ei kannata editoida käsin ini-tiedostoon, vaan tehdä muutokset käyttäen Laajemmat tulostukset-näyttöä.

Sarake_1=Tyhjä
Sarake_2=Loppuaika
Sarake_3=Lisenssinumero
Sarake_4=Hyvitys/Sakko
Sarake_5=Sakoton aika
Sarake_6=Sakkoerittely
Tässä määritetään sarakkeille tulevat tiedot.
Vaihtoehtoja ovat:<Piiri/Alue>,<Edellinen kisa>, <FISpisteet>, <Ero kärkeen>, <Hyvitys/Sakko>, <Kilpailunumero>, <Keskinopeus>, <Lisenssinumero>, <Loppuaika>, <Lähtöaika>, <Maaliaika>, <Pisteet>, <Rankipisteet>, <Sakkoerittely>, <Sakoton aika>,<Tulos/ero kärkeen>,<Tyhjä>

Tietoja ei kannata editoida käsin ini-tiedostoon, vaan tehdä muutokset käyttäen Asetukset ja tulostuksia-näyttöä.

Historia=NN Määrittää tulosrivin alle tulostettavan erittelytiedon, vaihtoehdot ovat, nämä siis annetaan inissä lukuarvoina.
60=" -ei mitään-"
3="Väliajat/osuudet"
4="Kierroshistoria"
5="Rastivälit"
6="Tiivis väliaikarivi"
7="Edellinen kilpailu"

Tietoja ei kannata editoida käsin ini-tiedostoon, vaan tehdä muutokset käyttäen Asetukset ja tulostuksia-näyttöä.

Sivu=74 Määrää montako riviä sopii yhdelle sivulle, mainokset ja otsikot mukana. Tietoa voidaan muuttaa Säädöt/Asetusarvot ikkunassa.
Seura=0DA5B1AAB....9B6261C6A1C5 Seuran nimi, joka tulostuu liuskojen otsikkoon, ohjelman lisessiointi-syistä salattuna, Tämä tieto sisältää myös tiedon ohjelman viimeisestä käyttöpäivästä ja maksetuista lisäpiirteistä..
Näitä nimitietoja voi ostaa ohjelman tekijältä.
Mikäli rivi puuttuu, ExTime ei toimi vaan näyttää ikkunan, jossa voidaan antaa uusi seura-avain.
Vaihto=0C Hexa-merkkikoodi(voi olla useitakin), joka tulostetaan jokaisen tulosliuskan loppuun sivuvaihdon merkiksi, yleisesti FormFeed-merkki, hexana 0C
Rivi=0D0A Hexa-merkkikoodi, joka tulostetaan jokaisen rivin loppuun rivinvaihdon merkiksi, yleisesti CRLF-pari, hexana 0D0A.
Windows=1 Tulostetaanko merkit windows-merkkeinä (= 1), vai muunnetaanko ne DOS-merkeiksi (= 0).
Mainos=C:\ranki\param\mainos.txt Sen tiedoston nimi, josta leikkaa/liimataan jokaisen tulosliuskan loppuun mainosteksti. Tiedoston on oltava puhdasta ascii-tekstiä, siis muistiolla (notepad/wordpad) tehty, siinä voi olla enemmänkin kuin yksi rivi.
HTMLFont=Lucida Handwriting HTML-tulostuksissaa käytettävä oletusfontti. Fontin nimi kirjoitetaan HTML-tiedoston sisään selaimen tietoon. Jos määrettä ei ole, mitään oletusfonttia ei aseteta.
[AIKARIVI] Ajanoton rivillä kilpailijasta
näytettävien tietojen määrittelyt.
97=20,4 // Kilpailijan numero
99=25,24 // Kilpailijan nimi
110=52,4 // Sijoitus
105=57,11 // Kilpailijan tulos
102=68,20 // Seuran nimi
104=86,11 // Kilpailijan maalintulo
103=98,11 // Kilpailijan lähtöaika
98=110,6 // Kilpailijan sarja
Kilpailijoiden tietoihin viitataan yhdellä kirjaimella tai luvulla 0-256, pienet kirjaimet, taulukko kohdassa [excel]. Tässä esimerkissä siis kilpailijan numero (tieto 97) tulostuu sarakkeelle 20, 4 merkin mittaisena, nimi sarakkeelle 25, sitten sijoitus, tulos, ja seuran nimi. Maaliintulohetki, lähtöaika ja sarjatunnus ovat sitten eniten oikealla.

Rivin syntaksi on siis <tieto>=<sarake>,<pituus>

Seuran nimestä käytetään lyhennettyä muotoa (STT-lyhennys).

Tiedot päivittyvät kun Säädöt/Perusnäyttö ikkunassa tehdyt muutokset talletetaan.

Katso lisäksi [OLETUS]-lohkon määritykset Kirjasinlaji= ja Rivikorkeus=.

[RUUTU] Näytön asetusten ohjaustietoa
Palkki=0x516273 Ajanottoruudun aktiivisen rivin väri RGB-muodossa, hexalukuna. Ensimmäiset kaksi merkkiä (0x) ovat hexa-luvun tunnus, kaksi seuraavaa (51) ovat punaisen värin (R) arvot, kaksi seuraavaa vihreän (G) komponentin lukemat ja loput kaksi sinisen (B). Kokeile ja hae mieleisesi lukemat.
Tausta=0xffffff Ajanottoruudun taustaväri RGB-muodossa, hexalukuna. 0xFFFFFF on puhtaan valkoinen, 0x000000 synkän musta.
Seurantatausta=0x000000 Sarjakohtaisen seurantanäytön taustaväri RGB-muodossa, hexalukuna. Oletus on 0x000000, synkän musta.
Seurantateksti=0xFFFFFF Sarjakohtaisessa seurantanäytössä jo maaliin tulleiden kilpailijoiden tekstin väri RGB-muodossa, hexalukuna. Oletus on 0xFFFFFF, valkoinen teksti.
Seurantatausta=0x00FFFF Sarjakohtaisessa seurantanäytössä ennustetun loppuajan tekstin väri, hexalukuna. Oletus on 0x00FFFF.
Seurantauusin=0x00FF00 Sarjakohtaisessa seurantanäytössä viimeksi maaliin tulleen kilpailijan tekstin väri RGB-muodossa.
[HEGO] Hegon ja myös EMITin lähtökellojen ohjaustietoja.Arvot päivittyvät näytön Muutokset/Ohjelmoi lähtökello avulla.
COM=1 Missä sarjaportissa kello on kiinni.
Beephigh=128 Korkean hälytysäänen taso (Hegon yksiköitä)
Beeplow=64 Matalan hälytysäänen taso (Hegon yksiköitä)
Beep=6 Äänisignaalien määrä (0=ei ääntä, 1=yksi, jne)
Korr=2000 Korjauskerroin kellon tarkkuudelle (Hegon yksiköitä)
Model=0 Tämä määrittää, millainen lähtökello on viimeksi ollut käytössä- Tässä vaiheessa tunnetaan seuraavat mallit:
Emit/ESD2 (0), Hegon vanhempi malli (1) ja Hegon uudempi malli (2)
Justify=1 Asetetaanko sarjan ensimmäinen lähtijä aina ykköslähtöporttiin, lähtökellolle 1 (0=ei aseteta)
Koskee takaa-ajolähtöjä kilpailuissa, joissa on monta sarjaa.
[ARVONTA] Puuttuvien kilpailunumerojen määrittelyt
Puuttuvat=1,5,7,102 Seuran kilpailunumeroista aikojen kuluessa kadonneitten rintanumerolappujen luettelo. Näitä numeroja ei arvonnassa käytetä, vaan niiden paikalle tule lähetykseen ylimääräinen tauko. Numeroja voi olla kaikkiaan 40, pilkuilla erotettuina. Järjestyksellä ei ole väliä. Muutokset tehdään helpoimmin näytön Muutokset/Puuttuvat numeron kautta.
[PISTEET] Seurojen välisten kilpailujen pistelaskennan ohjaustietoa
Kpl=3 Montako saman seuran kilpailijaa yhdessä sarjassa kerää pisteitä.
Jako=7,5,4,3,2,1 Esimerkkinä Suomi-Ruotsi-maaottelun pistejako, voittajalle 7, toiselle 5, jne.
[RIVI] Paperitulostuksen rivien ominaisuuden määrittelyt
Ylärivit=6 Annettu numero (6) ilmoittaa, kuinka monta riviä jätetään tyhjää tulosliuskan alkuun ylös.
Kirjasinlaji="Courier New" Rivillä käytettävä fontti, suosittelen tasavälistä, kuten courier. Jos nimessä on välilyönti, aseta koko teksti lainausmerkkeihin
Korkeus=11 Määrittää merkkien korkeuden rivillä pisteinä, samat yksiköt kuin esim wordissä. Tiedon arvo vaikuttaa myös sivun rivien kokonaismäärään. Kirjoittimesta riippuen voit myös tulostaa arkille vaakasuoraan, silloin sivu on noin 24 riviä ja korkeus noin 20 pistettä, kokeile !
Korostus=600 Tekstin korotus, tummennettu (Bold) tulee lukuarvolla 600, tavallinen korostuksella 400
Marginaali=12 Luku määrittää vasemman reunan marginaalin milleinä.
[LISENSSIT] Lisenssien tarkistamisen hakemisto
Kilpailijat=C:\lisenssi\datat\LISENSSI.DAT Kansio ja tiedosto, jossa on voimassa oleva lisenssitiedosto. Sitä käytetään kilpailijoita lisätessä mukaan kilpailuun. Tai kun kilpailun lisenssinumeroiden oikeellisuksia tarkistetaan. Tiedoston saa Hiihtoliitosta sähköpostilla.
Vanhat=C:\ranki\vanhat\LISENSSI.OLD Jos extime-ohjelmalla päivitetään omaa lisenssitiedostoa, tämä tieto kertoo, minne vanha lisenssikanta varmistetaan. Kansio on pakko perustaa ennen ohjelman ajoa tai tulee 'ruumiita', (nyt ei käytetä).
Seurat=C:\lisenssi\datat\seunimet.txt Jos seurojen nimet ovat lisenssitiedostossa numeroina, niin täältä haetaan numeroa vastaa nimi (ei nyt käytetä)
Muutokset=C:\lisenssi\datat\LISMUU.DAT Jos extime-ohjelmalla päivitetään lisenssitietoja, tänne kerätään kilpailun muutostiedot.
FIScode=7 Tämä tieto kertoo, monentenako kenttänä lisenssitiedostossa on kilpailijan hankkima FISin lisenssinumero.
TAGI=6 Tämä tieto kertoo, monentenako kenttänä lisenssitiedostossa on kilpailijan mukanaan kantaman tunnisteen numero esim. EMIT-kortin numero. Suunnistusliiton tietokannassa se on kenttä 6. Konversio-ohjelman saat veloituksetta Jormalta. Muunto suunnistusliiton kannasta vaati lisäksi Pirilän PURALIS.EXE ohjelman.
[SEURAT] Seura/piirikohtaisten sekä STT-tulostusmuodon ohjaustietoja.
Kansio=C:\ranki\param Tässä kansiossa säilytetään seuranimien luetteloita. Tiedostot ovat tekstitiedostoja, tulostukseen otettavien seurojen nimet omilla riveillään. Tiedoston alussa voi olla tähdellä (*) aloitettu rivi, siinä on sen piirin/lehden nimi, jota tulostus koskee.
Parhaat=3 Montako kappaletta sarjan kärjestä tulee tulostukseen mukaan.
Leveys=74 Montako merkkiä tulostetaan palstalle.
[RANKI] Hiihtoliiton ranking-järjestelmän käsittelytietoja (vanhentunut, ei käytössä enää).
Pistekansio=C:\ranki\pisteet Kilpailujen pisteet kerätään tähän kansioon. Tiedoston nimeksi ohjelma ehdottaa kilpailun tunnuksesta johdettua nimeä.
Arkistokansio=C:\ranki\pistearkisto Yhteistilanteeseen summatut pistetiedostot siirretään tähän kansioon.
Ajat=5 Montako aikaa tulee mukaan keskiarvolaskentaan, oletus on 5.
Pisteet=3 Monenko kilpailijan alkupisteet haetaan sarjan vertailuarvolaskentaan, oletus on 3.
Pohja=65.00 Mikä on puuttuvien pisteiden pohjalukema, oletus on 65.
Tulokset=C:\ranki\tulokset\sarja_$$$.htm Mihin tiedostoon sijoitetaan HTML-sivut. Taalamerkit ($$$) korvataan sarjan lyhennyksellä (MYL).
Tiedosto=C:\ranki\RANKI.DAT Mikä on varsinaisen Ranking-tiedot sisältävän tiedoston nimi (täydellisine polkuineen).
Vanhat=C:\ranki\vanhat\RANKIMUU.DAT Minne entinen Ranking-tiedot käsittävä tiedosto kopioidaan päivityksen aika. Huomaa, että aikaisempi versio häviää tämänkertaisen alta.
ListaaOhi=0 Jos kilpailijalla on vain alkupisteet, ei kauden kilpailuja, hänet listataan ohitetuksi, jos tässä on nollasta poikkeava arvo. Oletuksena (0) ei ilmoitusta poisjätetystä kilpailijasta anneta. Tämä ilmoitus tulisi siis rankin web-sivuja tai listauksia tehdessä.
Tyylit=C:\ranki\param\tyylit.txt Missä tiedostossa on HTML-sivun alkuun otettavat tyylitiedot, ne leikkaa/liimataan sellaisenaan sarjakohtaisen sivun alkuun. Tyylejä muuttamalla saat tulosteeseen uutta ilmettä (tai sotketuksi kaikki).
Otsikot=C:\ranki\param\otsikot.txt Missä tiedostossa on tulostuksen alkuotsikko, samat kommentit kuin tyyleihin pätee tähänkin.
Loppuselvitys=C:\ranki\param\rankikisat.txt Tämä tiedosto kopioidaan tulosten loppuun, siinä ovat valmiina HTML:nä pidetyt ranking-kilpailujen linkit.
Pisterivityyli=BGCOLOR="#FFFFCC" Mitä ohjaustietoa käytetään web-sivulla kilpailijan pisterivin tulostamiseen.
Otsikkorivityyli=ROWSPAN=2 BGCOLOR="#00FF88" Mitä ohjaustietoa käytetään sarjan otsikkorivin tulostamiseen.
Nimirivityyli=BGCOLOR="#00CCCC" Mitä ohjaustietoa käytetään kilpailijan nimirivin tulostamiseen.
Linkkitieto="HREF=#Kilpailut" Missä on kilpailujen linkkitietojen puumerkki. Voi sijaita eri tiedostossakin, mutta nyt alussa se liimataan 'Loppuselvitys'-ohjaustiedon avulla, katso yllä.
Peruslista=0 Tieto, joka ilmoittaa, kumpi tulostetaan, alkuranking vai normaalilistaus. Kun tieto on 0 tulee normaalista, jos taas 1, tulee alkurankinglista.
Puuttuu_1=0.9800
Puuttuu_2=0.9600
Puuttuu_3=0.9400
Puuttuu_4=0.9200
Puuttuu_5=0.9000
Prosenttiluvut, joilla pistekeskiarvoa pienennetään, kun kilpailijalta puuttuu kilpailuja. Siis jos 3 kisaa puuttuu, otetaan vain 94 % keskiarvosta (niiden kahden kilpailun).
1=MYL
2=NYL
3=M35;M40
4=M45;M50
5=M55;M60;M65;M70;M75;M80
6=M20
7=N20
8=M18;M17
9=N18;N17
10=N35;N40;N45;N50;N55;N60;N65
Missä järjestyksessä sarjat käsitellään ja mitkä sarjat muodostavat loogisen sarjan. Esimerkissä siis M35 ja M40 muodostavat yhteisen sarjan (M35) ja se tulostetaan/lasketaan kolmantena.
Sakotus=0 Tieto, joka ilmoittaa, pienennetäänkö keskiarvoa, jos kilpailuja puuttuu. Jos sakotus > 0, niin pienennys tapahtuu puuttuu_1, puuttuu_2.. tiedoilla annettujen prosenttien mukaan. Oletuksena yhdestä puutteesta on 2 % piennennys, kahdesta 4 %, jne. Oletus on, ettei mitään sakotusta tehdä, eli sakotus=0.
keskiarvo=3 Tieto, joka ilmoittaa, montako kilpailua otetaan (parhaimmat pisteet ensin) mukaan kun Lajittelu toiminnolla ranki-tilanne lajitellaan paremmuusjärjestykseen. Oletus on kolme (3)
kafile=\\polku\tiedostonnimi Tieto, joka ilmoittaa, mikä on syntyvän tiedoston nimi, kun Lajittelu toiminnolla ranki-tilanne lajitellaan paremmuusjärjestykseen. Oletus on keskiarvo.dat-tiedosto ohjelman työkansiossa.
[CLIPBOARD] Leikepöytä-siirtojen ohjaustiedot
Lisenssi=1 Lisenssinumeron järjestys leikepöytärivillä, oletus 1, eli ensimmäinen tieto.
Sarja=2 Kilpailijan sarjatunnuksen järjestys leikepöytärivillä, oletus 2, eli toinen tieto.
Nimi=3 Kilpailijan nimen järjestys leikepöytärivillä, oletus 3.
Seura=4 Kilpailijan seuran nimen järjestys leikepöytärivillä, oletus 4.
Tunniste=0 Kilpailijan tunnisteen järjestys leikepöytärivillä, oletus 0, eli käytetä.
Erottimet="\\t, .:><" Kilpailijan tietojen erottimet. \\t on erikoismerkki tabulaattori (tab)
[EXCEL] Excel-siirtojen ohjaustiedot
Kansio=C:\RANKI\UUDET Mikä on Excel-siirroille varatun kansion nimi (täydellisine polkuineen).
Yleinen muoto on seuraava:
Field_<jno>=<tiedon tunnus>;<MTAR>

Seuraavat tiedot ovat käytössä, kun tulokset lähetetään tulosarkistoon:

jno on excel-taulukon sarakkeiden järjestysnumero alkaen ykkösestä. Aukkoja numeroinnissa EI saa olla. MTAR eli muotoilutarkenne on nimille Y tai E, eli kentän osat Yhteen/Erikseen. Kelloajoille tarkenne voi olla A, D tai B. A:lla ilmoitetaan ajan olevan ascii-merkkijonona, D:llä desimaalilukuna. Desimaalilukuna aika ilmoitetaan siis sekunteina, esim 3612,5 sek, joka on jonkin verran päälle tunnin. B-tarkenne aikakentissä tarkoittaa dBase-formaattia, eli numeromuodossa HHMMSS,dd-esitystä. 3612,5 sekuntia on siis 01 tuntia, 00 minuuttia ja 12,5 sekuntia, eli 010012,5.
Isot kirjaimet ovat kilpailun/sarjan tietoja.
Pienet kirjaimet viittaavat taas kilpailijakohtaisiin tietoihin.

Tietojen lyhenteet (I, J, K,..) on selitetty erillisessä tietoselvityksessä. Versiosta 6.0.0 alkaen myös kirjainta vastaava numero toimii tiedon tunnisteena (A=65, B=66, jne)

Field_1=66;
Field_2=98;
Field_3=71;
Field_4=70;
Field_5=101;
Field_6=99;Y
Field_7=102;
Field_8=105;A
Field_9=110;
Sarjan/kilpailun tunnus
Kilpailijan sarja
Sarjan matka
Sarjan kilpailutapa
Lisenssinumero
Kilpailijan nimi, ja lisämääre Y tarkoittaa yhteen kirjoitettuna
Seuran nimi
Kilpailijan tulos, ja lisämääre A tarkoittaa merkkimuodossa, eli ihmissilmää miellyttävä pilkku-esitys
Sijoitus
quote=00 Mikä merkki (hexa-lukuna) on tiedon alussa ja lopussa erottimena (normaalisti lainausmerkki, kuten "Jorma Tuomimäki" ), 00=ei mikään, kuten rankingkilpailutiedoissa ja uusimmissa Excel-versioissa.
lines=1 Monellako rivillä yksi kilpailija (käytän tätä kun otan tiedot suoraan toisten ohjelmien tuloslistoista).
spaces=40 Montako spacea on tietojen välissä, eli välilyönti toimii myös tietojen erottimena. Käytä isoa arvoa, kun aikakentässä on etutyhjiä ja tosi suurta, jos seuran nimen tai kilpailijan nimessä on turhia tyhjiä merkkejä.
delimiter=3b Mikä merkki (hexa-lukuna) on kenttien erotinmerkki, normaalisti puolipiste, kuten M50;Jorma Tuomimäki;11.34,5;01456
AddifNotFound=1 Lisätäänkö kaikki (=1) vai vain avaintiedolla löytyneet(=0)
AddMissingClass=1 Perustetaanko puuttuva sarja(=1) vai ei(=0), jolloin riviä ei käsitellä
All=yes Kaikki mukaanko, vai jääkö ilman tulosta jääneet tiedon siirrosta pois.
Key=0 Mikä tieto kohdistaa sisään luettavat tiedostot kilpailussa jo oleviin kilpailijoihin. Jos tieto on 0 (oletus) kaikki rivit lisätään uusina kilpailijoina, jos tieto on 1 käytetään kilpailijan lähtönumeroa, 2 = lisenssinumeroa ja 3 = tunnistimen (EMIT-numero, CC-numero) tietoa. Jos haettavaa kilpailijaa ei löydy, hänet lisätään kuten vaihtoehdossa 0.
[Otsikot] Tulosliuskojen tekstien vaihto (Ruotsi/Englanti/..) Oletusarvo
LAOT="S T A R T L I S T" Lähtölistan otsikko. L Ä H T Ö L I S T A
AIOT="TIMESHEDULE" Aikataululistauksen otsikko A I K A T A U L U
AIRIY=" Sarjan Ensimmäisen Kilpailijoita Lähtö- " Aikataululistauksen ylempi riviotsikko Teksti vasemmalla
AIRIA=" tunnus lähtöaika kpl lähtönumerot väli " Aikataululistauksen alempi riviotsikko Teksti vasemmalla
VAOT="I N T E R M E" Väliaikalistan otsikko Väliajat
KIOT="R O U N D S" Kierroslistojen otsikko Kierrokset
SEOT="C L U B - L I S T" Seuratulosteiden otsikko S E U R A L I S T A
OSOT="R E L A Y, E T A P" Osuustulosten otsikko .. Vaihtotilanne ..
MAOT="P A Y M E N T S" Ilmoittautumisyhteenvetojen otsikko MAKSUYHTEENVETO
TUOT="R E S U L T S" Tulosliuskojen yleisotsikko T U L O K S E T
SPRV="S P R I N T" Sprinttiviestien yleisotsikko T U L O K S E T
SER4=" Class Matka N# Name Lisenssi Lähtöaika" Seurayhteenvetojen (pussituslistan) riviotsikko Teksti vasemmalla
MARI=" Seura Määrä Maksut J-lisät Yhteensä" Maksuyhteenvetojen riviotsikko Teksti vasemmalla
ERO="Diff" Tulosliuskan erokärkeen-sarakkeen otsikko Ero
LNRO="Start" Tulosliuskan lähtönumerosarakkeen otsikko Lähtönro
KMT="Speed" Tulosliuskan nopeussarakkeen otsikko km/t
SAKKO="Penalty" Tulosliuskan sakkosarakkeen otsikko Sakot
FIS="Fis" Tulosliuskan Fis-pistesarakkeen otsikko FIS
EDE="Previous" Tulosliuskan edellisen kisan tulos-sarakkeen otsikko Ed. kisa
TEAM="Team" Käännos sanalle joukkue Joukkue
KESKEN="Class is not ready, missing: " Tulosliuskan lopun selitys vajaalle sarjalle Sarja on kesken, puuttuu
Kisansarjat="Kilpailun sarjat" HTML-tulosten otsikko sarjojen luettelolle Kilpailun sarjat
TOV="Tuloste on valmis" Online-tulosteessa kaikilla on tulos Tuloste on valmis
SARJAT="Classes" Linkki sarjojen luetteloon, käytössä HTML-sivuilla Sarjaluettelo
KPL="pcs" Käännos sanalle kappale kpl
Nimi="Comp. Name" Kilpailijan nimen otsikko Nimi
Lise="Licens." Kilpailijan lisenssinumeron otsikko Lisenssi
Aika="Time" Kilpailijan kierrosajan otsikko Aika
Sarja="Class" Sarjatunnuksen otsikko Sarja
Seura="Comp. Club" Kilpailijan seuran otsikko Seura
VIESTI="Relay" Viestikilpailun käännös Viesti
JONOT="Startqueues" Lähtökarsinoiden tulostuksen otsikko Lähtöjonot
KESK="Aborted" Keskeyttäneiden selitys tuloksissa Keskeytys
AUKI="Ei tulosta" Urheilijalla ei vielä ole tulosta tässä kisassa  
CSP="Competition suspended" Syy kilpailijan tuloksen puuttumiseen, kisa katkaistu häneltä, CSP-lyhenne FISillä  
LuckyL="Lycky loosers" Sprintin erätuloksissa näkyy aina voimassa olevat ajalla jatkoon menijät  
RAL="Sijoitettu viimeiseksi" Syy kilpailijan sijalukuun, FIS lyhenne RAL  
POIS="Not started" Poisjääneiden selitys tuloksissa Poisjäänyt
LAIKA="Starttime" Lähtöajan otsikko/käännös Lähtöaika
Maaliaika="Finish time" Maaliviivan leikkaushetken otsikko/käännös Maaliaika
HYL="Disqualified" Kilpailussa hylätys selitys Hylätty
ULKOP="Outsider" Kilpailun ulkopuolisen selitys Ulkopuolella k
[EMIT] Emit-laitteiden käytössä tarvittavia ohjaustietoja.
helppo=(0;35;119),(118;121;100),(250)
vaikea=(0),(7),(8),(19),(20),(24),(31),(34),(38),(250)
EMIT-tunnukset ovat reitillä 'helppo' siten, että ensimmäisellä rastilla on kolme leimasinta 0, 35 ja 119, toisella rastilla myös kolme 118, 121 ja 100 ja maalissa vain 250. Vaikea-rata sisältää 9 rastipistettä, jokaisessa vain yksi leimasin. ExTime rakentaa itse nämä INI-rivit näytön EMIT-tuki/Reittisuunnittelu avulla. Sulkujen sisällä siis yhden rastin tunnukset ja pilkut erottavat eri rastit toisistaan, järjestys on rastien järjestys, erillistä rastinumeroa ei tarvita.
[EMAIL] Internetissä täytettävän lomakkeen sisäänluvun ohjaustiedot
Yleistä taustatietoa WEB-sivuilla oleva kyselylomake generoi tiedoston, jossa esiintyy ilmoittavan seuran nimi kerran, ja jokaisesta 1..n kilpailijasta tulee lisenssinumero, nimi ja sarja. Ohjelma poimii tästä tiedostosta ilmoittautuneet näiden ohjaustietojen avulla.
Kansio=C:\extime\posti Mikä on sähköpostista vastaanotettaville taulukoille varatun kansion nimi (täydellisine polkuineen).
f=Seura Millä ohjaustiedolla alkaa seuran nimi, taulukossa seura tulee siis muodossa
Seura=Ylihärmän Junkkarit
e=Lis_ Millä ohjaustiedolla alkaa lisenssinumero, taulukossa lisenssi tulee siis muodossa
Lis_n=012345, jossa n kasvaa 1..taulukon rivit
c=Nimi_ Millä ohjaustiedolla alkaa kilpailijan nimi, nimi tulee siis muodossa
Nimi_n=Jorma Tuomimäki, jossa n kasvaa 1..taulukon rivit
b=Sarja_ Millä ohjaustiedolla alkaa sarjan tunnus, taulukossa kilpailijan sarja tulee siis muodossa
Sarja_n=M50, jossa n kasvaa 1..taulukon rivit
quote=00 Mikä merkki (hexa-lukuna) on tiedon alussa ja lopussa erottimena (normaalisti lainausmerkki, kuten "Jorma Tuomimäki" ), 00=ei mikään, kuten rankingkilpailutiedoissa ja uusimmissa Excel-versioissa.
delimiter=3D Mikä merkki (hexa-lukuna) on otsikon ja arvon erotinmerkki, normaalisti yhtäsuuruusmerkki =, kuten
Nimi_01=Jorma Tuomimäki
[FIS] FIS-Sprinttikaavion ja Fis-pisteiden laskennan parametrit
QUARTER_1=1,10,11,20,21,30
QUARTER_2=4,7,14,17,24,27
QUARTER_3=5,6,15,16,25,26
QUARTER_4=2,9,12,19,22,29
QUARTER_5=3,8,13,18,23,28
Tässä luetellaan kussakin alkuerässä jatkavien sijaluvut karsinnassa. Esimerkissä, joka on myös oletus, ensimmäiseen alkuerään menee karsinnan ykkönen, 10., 11., 20., 21. ja 30.
Best=5 Montako parasta fis-lähtöpisteiden haltijaa katsotaan sarjan alusta
Average=3 Montako niistä otetaan mukaan pistekeskiarvon laskentaan
Divisor=3.75 Pistelakussa käytettävä jakaja, kaava FIS:n sivuilla. Kaikki tämän esimerkin luvut ovat vuonna 2019 käytettäviä vakioita.
Maximum=176 Kisan suurin mahdollinen penalty-arvo
Minumum=15 Kisan pienin mahdollinen (paras) penalty-arvo
[SPRINT] Sprinttikilpailun ohjaustiedot
Jatkoon=16 Montako pääsee karsinnasta jatkoon, 16 on oletus ja 30 maksimimäärä.
Samatnumerot=0 Jos Samatnumerot on nolla, karsinnan kilpailunumero vaihtuu jatkossa (oletus). Jos Samatnumerot=1, kilpailija säilyttää saman numerolapun myös jatkoerissä.
Tunnukset=VSFX Tässä annetaan erien sarjatunnukset. Oletus alkuerän tunnukselle on V, välierien S (semi) ja finaalin F.
Ohjelma lisää sarjan normaalin tunnuksen (MYL) perään alaviivan (_), erän tunnuksen (V, S tai F) ja juoksevan numeron. Esimerkiksi miesten ensimmäisen alkuerän sarjatunnus on siis MYL_V1 ja neljännen MYL_VL4, semifinaalien MYL_S1 ja MYL_S2 ja finaalin sarjatunnus on siis MYL_F1.
Näistä voidaan tietysti poiketa (ei liene tarpeen). Viimeinen tunnus (X) on se tunnus, joka lisätään alkuperäisen sarjatunnuksen perään, jotta se ei ole sama kuin jatkoerien sarjatunnus.
V1= 1, 10, 11, 20, 21, 30
V2= 4, 7, 14, 17, 24, 27
V3= 5, 6, 15, 16, 25, 26
V4= 2, 9, 12, 19, 22, 29
V5= 3, 8, 13, 18, 23, 28
S1=1,2
S2=1,2
F1=1,2
F2=3,4
Miten kilpailijat sijoitetaan karsinnan sijoituksen perusteella mihinkin alkuerään, siis erittäin annetaan sijoittuminen. Eri tavalla siis kuin FIS-sprintissä
Esimerkissä on kauden 2006 alussa annetut FIS:in ohjeiden mukaiset sijoitukset
Semifinaaleihin ja finaaliin selviää vain 2 parasta. Kakkosfinaaliin välierien 3. ja 4. (jos yleisölle halutaan viihdykettä).

Parametreja on muitakin, mutta aseta ne paikalleen valikon Säädöt/Asetusarvot/Sprinttikaaviot-välilehden avulla.

[VÄLIAIKA] Väliaikaseurannan ja -tarkistuksen määrittelyt
Seuranta=1 Väliaikaseurannan tilanne lasketaan (jos) 1 sekunnin välein
Prosenttiero=20 Maksimiprosenttiero, joka kilpailijan väliaika saa poiketa odotusväliajasta + tai - suuntaan.
Parhaat=10 Montako kilpailijaa näytetään seurantaikkunassa
[KIERROKSET] Kierrosajan oikeellisuuden tarkistaminen
Prosenttiero=20 Maksimiprosenttiero, joka kilpailijan kierrosaika saa poiketa odotusajasta + tai - suuntaan.
Sekuntiero=60 Maksimisekuntiero, joka se taas saa poiketa odotusajasta + ja - suuntaan. Annetuista rajoista (%, sekunnit) käytetään sitä, kumpi antaa suuremman välin.
[COLUMNS] Sarakesidonnaisen kilpailijatiedoston määrittäminen
numero=8,4 Kilpailijan kilpailunumeron alkusarake ja pituus, tässä numero alkaa sarakkeelta 8 neljän merkin mittaisena (8..11).
nimi=12,21 Kilpailijan nimen alkusarake ja pituus, tässä nimi alkaa sarakkeelta 12 ja se on 21 merkkiä pitkä(12+21-1=32)
pisteet=33,7 Kilpailijan pisteiden (esim. yhdistetyn mäki) alkusarake ja pituus, esimerkissä pisteet ovat sarakkeilla 33..39.
seura=42,12 Kilpailijan seuran nimen alkusarake ja pituus, tässä seuralyhenne on sarakkeilla 42..53 (pituus 53-42+1=12)
lisenssi=62,12 Kilpailijan lisenssinumeron alkusarake ja pituus, esimerkissä lisenssinumero on sarakkeilla 62..73.
[YHDISTETTY] Yhdistetyn hiihdon parametrit
kansio=c:\ranki\work\ Kansio, jossa ovat yhdistetyn mäkiosuuden tulosten sarakesidonnaiset tiedostot.
kerroin=15 Kerroin, jonka avulla lasketaan yhdistetyn mäkiosuuden pisteistä aikaerot hiihtoa varten. Tieto on pistettä minuuttia kohtia, eli esimerkissä 15 pisteen häviö mäessä tietää hiihtoon minuutin takamatkaa. Oletusarvona käytetään juuri 15 pistettä minuuttia kohti.
[REI2] Kellon Rei2 (MicroGate) parametrit
YHTEYS = "baud=9600 parity=N data=8 stop=1" Liitännän tekniset tiedot, nopeus, pariteetti, tavun bitit, stop bitit. Esimerkissä näkyy käytettävä oletusarvo, jos tietoa ei ole ini-tiedostoon määritetty.
Limit=500 Aikaraja, miten paljon Rei2 kellon ja PC:n ajat saavat heittää toisistaan ohjelman suorituksen aikana. Esimerkissä 500 sadasosasekuntia eli 5 sekuntia suuntaan jos toiseen. Tämä on myös oletusarvo.
Pistetunnus=26 Aikapisteen tunnuksen (maali/lähtö) sarake kellolta tulevassa sanomassa. Oletuksena on 26. (Physical channel, last digit, see page 8 in transmission protol manual: 0 = start, 5 = stop, 1 = lap)
Offset = 0 Kellon ja PC:n nolla-aikojen ero minuutteina. Siis jos illalla kello 18:00 rei2 nollataan, on offset 18*60=1080 minuuttia. Oletus (0) tarkoittaa, että molemmat laitteet käyttävät valtakunnan aikaa.
[YHTEYS] Kellojen asetuksiin liittyviä ohjaustietoja
MicroTime = "baud=1200 parity=E data=7 stop=2" MicroTime-kellon liitännän tekniset tiedot, nopeus, pariteetti, tavun bitit, stop bitit. Esimerkissä näkyy käytettävä oletusarvo, jos tietoa ei ole ini-tiedostoon määritetty.
Pollaus=2000 MicroTime tai Regnlykellon pollausväli millisekunteina. Oletusarvona kellolta kysytään uutta maaliintuloaikaa aina 2 sekunnin välein.
RTR=2 Regnlyn kellon tyyppi, 2 tarkoittaa RTR 2:sta, jolloin kellon sanomasta lasketaan tarakistemerkki.
Arvo 0 tarkoittaa vanhempaa kelloa, jonka sanomassa ei ole tarkistusmerkkiä mukana.
Regnly = "baud=1200 parity=N data=8 stop=1" Regnly-kellon liitännän tekniset tiedot, nopeus, pariteetti, tavun bitit, stop bitit. Esimerkissä näkyy käytettävä oletusarvo, jos tietoa ei ole ini-tiedostoon määritetty. Huomaa että g-kirjain on Regnly-sanassa ennen n-kirjainta
[NETWORK] Lohko verkko-osoitteiden antamiseen
Listening=1 Ilmaisee, onko muiden työasemien kuuntelu päällä vai ei. Jos arvo on nollasta poikkeava, ExTime aloittaa automaattisesti annetun porttin kuuntelun.
Portti = 1440 Tässä ilmoitetaan sen portin numero, jota tämän työaseman ExTime-ohjelma kuuntelee.
Send_IP_0=192.168.0.154 / 1440 Free All
Send_IP_1=192.168.0.59 / 1440 Free Own
Send_IP_ on vakio-osa, jota seuraa numero väliltä 1 - 12.
Tässä ilmoitetaan niiden työasemien IP-osoitteet ja portti, johon tämä työasema lähettää tapahtumatietonsa.
Esimerkin työasema lähettää kahteen IP-osoitteeseen, molemmissa niissä ExTime-ohjelma kuuntelee porttia 1440. Ensimmäiseen kaikki tapahtumat ja toiseen vain omat tapahtumansa, ei enää jatka muilta työasemilta saatuja.

(IBM-1440 oli ensimmäinen tietokone jota aikanaan operoin).

Seuranta=0 Jos tämä on nollasta poikkeava yhteysmuutoksista annetaan seurantamessu. Ainakin alussa kannattaa käyttää.
Aika=0 Extime hyväksyy muilta työasemilta saamansa ajan muutokset (1=ei hyväksy)
Tapahtumat=1 Lähettää eteenpäin kaikki muutokset, myös muualta saadut (0=vain omat). Tämä on oletusarvo, joka voidaan vaihtaa jokaiselle yksittäiselle osoitteelle.
Kuittaus=0 Jos tässä muuta kuin nollaa, jokaiseen omaan sanomaan vaaditaan vastaanottajalta kuittaus. Kuittausta ei yleensä tarvita.
Jatko=0 Jos tässä muuta kuin nollaa, jokaiseen serverin saamaan ja eteenpäin lähettämään (kun tapahtumat=1) sanomaan vaaditaan kuittaus.
Tag_IP_1=192.168.10.10 :L, Yes
Tag_IP_2=192.168.10.15 :S, Yes
Tag_IP_3=192.168.10.24 :X, No
Tag_IP_ on vakio-osa, jota seuraa numero väliltä 1 - 12.
Tässä ilmoitetaan niiden lukijoiden IP-osoitteet, joilta tämä työasema vastaanottaa tunnistelukijoiden sanomia. Kaksoispisteen jälkeen oleva merkki kertoo aikasanoman kanavatunnuksen ja pilkun jälkeen oleva Yes tai No kertoo otetaanko lukutapahtumasta myös aika vai onko luku pelkkä tunnistautuminen. No tarkoittaa, ettei aikaa oteta.
TagListening=1 Ilmaisee, onko tunnisteiden lukupalvelu päällä vai ei. Jos arvo on nollasta poikkeava, ExTime käynnistää lukutilan automaattisesti.
TagSeuranta=0 Jos tämä on nollasta poikkeava, tagilukijoiden  yhteysmuutoksista annetaan seurantamessu, tämä kannattaa pitää nollassa.
TagPortti=20001 Tässä ilmoitetaan sen portin numero, jota tämän työaseman ExTime-ohjelma kuuntelee ja jonne tagi-lukijat lähettävät sanomansa.
[LÄHTÖKELLO] Lohko extimen lähtökellosimulaattorin ohjaustiedoille
Leveys=100 Sekuntimäärän yhden numeron kokonaisleveys näytössä ruudun yksiköissä (esim 1280*960)
PystyKoko=400 Sekuntimäärän korkeus ruudun yksiköissä
Paksuus=30 Sekuntinumeron (7-segmentti) viivan paksuus
Digit=10, 100 Nollaan juoksevan sekuntinumeron paikka (vasen yläkulma) näytössä, ruudun yksiköissä, 0,0 = vasen yläkulma
Numero=10, 500 Kilpailijan numeron paikka ruudussa, ruudun yksiköissä
Nimi=10, 600 Kilpailijan nimen paikka ruudussa
Kirjasinlaji="Trebuchet MS" Tällä fontilla (kirjasinlajilla) näytetään kilpailijan henkilötiedot
Korkeus=72 Kirjasinlajin korkeus
VALMIUS=C:\ExTime\paikoillenne.wav Sen windowsin äänitiedoston nimi, joka soitetaan kaiuttimista, kun lähtöön on aikaa 5 sekuntia
NYT=C:\ExTime\nyt.wav Sen windowsin äänitiedoston nimi, joka soitetaan kaiuttimista lähtöhetkellä
[FISLIST] Lohko FIS:in tietojen määrittämisen
filename=D:\Tuotanto\ranki\fislist.csv FIS:n tiedoston polku ja nimi
Surname=4 Sukunimen järjestysnumero FIS:in tiedostossa
Forename=5 Etunimen järjestysnumero FIS:in tiedostossa
Sex=6 Sukupuolikoodin järjestysnumero FIS:in tiedostossa
Birthdate=7 Syntymäajan järjestysnumero FIS:in tiedostossa
Country=8 Maakoodin järjestysnumero FIS:in tiedostossa
Club=10 Seuran nimen järjestysnumero FIS:in tiedostossa
FIScode=3 FIS:n lisenssinumeron järjestysnumero FIS:in tiedostossa
FISPoints=0 Tässä kilpailussa käytettävien FIS-pisteiden järjestysnumero FIS:in tiedostossa
delimiter=; FIS:in tiedostossa käytetty kenttien erotin merkki
Sort=4 Sen kentän numero, jonka mukaisessa järjestyksessä FIS:in tiedosto näytetään
[ONLINE_X] 3 lohkoa ajantasaisen seurannan räätälöimiseen, X on 1, 2 tai 3
FILE=I:\Tuotanto\ranki\tulokset\seuranta.htm Syntyvän HTML-tiedoston nimi. Tiedosto syntyy ensin työtiedostoksi ja vasta valmis tiedosto kopioidaan annetulle nimelle annettuun kansioon kirjoittaen vanhan tiedoston päälle.
COMMAND=I:\Tuotanto\ranki\siirto_2.bat HTML:n kirjoittamisen jälkeen tehtävä komentosarja. Tyypillisesti BAT-tiedosto, jonka käskyt tekevät tiedoston siirron varsinaiselle web-palvelimelle.
INTERVAL=30 Seurannan aikaväli, tässä uusi HTML-tiedosto syntyy 30 sekunnin välein.
ACTIVE=NO Onko seuranta aktiivinen vai ei. Yes/No.
CLASSES=M14;M16;N14;N16 Tässä seurannassa (X:n arvo 1..3) olevat sarjat, listalle tulevassa järjestyksessä.
HEAD=I:\Tuotanto\ranki\refresh.txt HTML:n HEAD-lohkon sisään sijoitettavan tekstitiedoston nimi. Tässä tiedostossa voi olla meta-määrittelyt ja Javan ohjelmakoodien määritykset.
BODY= HTML:n BODY-lohkon sisään sijoitettavan tekstitiedoston nimi. Tässä tiedostossa voi olla Javan ohjelmakoodin kutsut. Esimerkissä niitä ei siis ole.
ALWAYS=0 HTML:n HEAD-lohkon sisään kirjoitetaan aina annetussa tekstitiedostossa (katso yläpuolella HEAD) olevat määrittelyt, jos tässä on nollasta poikkeava arvo. Muuten määrittelyt kopioidaan vain kesken oleville sarjoille. Näin valmiille sarjoille ei tehdä tarpeetonta refreshiä, sen meta-määrittely kun taitaa olla yleisin HEAD-lohkoon sijoitettava lisäpiirre.

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ?


Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTime-sivulle