Extime, Kierroslaskenta


Muutettu 29.9.2022/JTu

Sisällys:

Mitä kierroslaskenta on

Kierroslaskenta-toiminto ExTimessä on tarkoitettu ennenkaikkea useita, samanmittaisia kierroksia käsittävän kilpailun hoitamiseen. Tällainen esimerkki-kilpailu voisi olla vaikka Kalevan kierroksen Jussin luistelu, yleisurheilun kunniakierroksen kaltaisen tapahtuman hallinta tai vaikkapa maantiekävelyn väliaikapalvelu.

Jokaiselle kilpailun sarjalle voidaan asettaa erilainen kierrosten määrä ja myös erilainen yhden kierroksen ihanneaika. Jokaiselle kilpailijalle asetetaan kierrosaika, joko normaalissa ajanoton perusikkunassa tai erillisellä kierroslaskennan toiminnolla. Jokaista yhteen kierokseen käytettyä aikaa verrataan ihanneaikaan ja isoista poikkeamista varoitetaan, aika voidaan silti hyväksyä kierrosajaksi. Kierrosten määrän tultua täyteen saadaan kilpailijalle loppuaika.

Ihanneaikaa ei tarvitse määrittää, silloin uusi aika menee aina automaattisesti aina seuraavan kierroksen ajaksi. ExTime tallettaa urheilijan tietoihin kierroksen ohitushetken. Vähentämällä siitä lähtöaika saadaan urheilijan käyttämä aika ja vähentämällä edellisen kierroksen ohitushetki, tähän yhteen kierrokseen käytetty aika. Sitä kutsun etappiajaksi. Sama määritys etappiaika tarkoittaa väliaikakilpailuissa kahden väliaikapisteen välillä kulutettua aikaa.

Kilpailijoiden nähtäväksi voidaan laittaa radan reunaan/valotaululle erillinen kierroslaskurinäyttö, jossa näkyy sarjan johtajan jäljellä olevien kierrosten määrä.

Kilpailujen tulosteissa on myös kierrosseurannan tulostus, kilpailijan kierroksista tulostetaan kierrosaika ja kokonaisaika sekä sijoitukset sekä tällä yhdellä kierroksella että kokonaisajoissa tämän kierroksen päättyessä.

Yhdessä sarjassa voi olla tällä hetkellä enintään 255 kierrosta, jos suunnittelet vielä useamman kierroksen kilpailua sinun tulee pyytää ExTimeen päivitystä. Päivitys ei ole iso homma, mutta ajattelin tuon 255 kierrosta nyt aika pitkälle riittävän.

Alkuun


Kierroslaskennan edellyttämät ennakkotiedot

ExTimen perusasetuksissa (Säädöt valikko, Asetusarvot ja välilehti Kierrokset) täpätään näytön yläosan kohta Kierroslaskenta on käytössä sekä asetetaan valmiiksi yleisin kilpailumatka ja normikierroksen pituus metreinä. Kisassa voi olla erimittaisia kierroksia, mutta vain ensimmäinen ja/tai viimeinen, esimerkiksi lähdöstä varsinaiselle kierrokselle ja lopuksi kierroksilta maaliin.

Kierrosajoille voidaan asettaa nopein ja hitain automaattisesti hyväksyttävä aika. Aika annetaan täysinä sekunteina. Rajat ylittävät/alittavat ajat kelpaavat myös, mutta ne pitää erikseen hyväksyä. Kullekin sarjalle voidaan vielä hienosäätää aikarajoja sarjakohtaisesti sarjan tiedoissa.

Ratakilpailuille tyypillistä nopeuden laskentaa voidaan säätää kolmeen eri esitysmuotoon, kilometriä tunnissa, metriä sekunnissa tai kilometriä kohti käytettynä aikana (=vauhti). Lopuksi tällä välilehdellä lisätään myös käytettävän lukijan aikakanavat, niitä voi olla kaikkiaan 4, mutta yleisin tapaus lienee vain yksi.

Sarjan perustietoissa on oma välilehti Kierrokset sarjan tietojen hienosäätämiseen. Tällä välilehdellä näkyy nyt sarjan kilpailumatka ja sen alapuolella kierrosten pituudet. Napin Käytä painalluksella ExTime laskee tarvittavan kierrosmäärän.

Jos lopputulokselle annetaan aikarajat (nopein ja hitain hyväksyttävä loppuaika) ExTime laskee niistä myös yhdelle kierrokselle tarkistusta varten aikarajat. Liettuan ratapyöräilyn kisassa emme rajoja käyttäneet, koska kyseisessä pistekisassa taktikoitiin, välikierroksilla kytättiin ja kirikierroksilla painettiin urku auki, kierrosajat poikkesivat paljonkin toisistaan.

Kilpailijoiden tietoihin ei etukäteen tarvitse tehdä minkäänlaisia täydennyksiä kierrosaikojen ottamista/laskemista varten.

Tulos-välilehden oikeassa alakulmassa näkyy kertyneiden kierrosten määrä ja Kierrokset-välilehdellä on koko historia nähtävissä ja korjailtavissa.

Urheilijan Kierrosmäärä-kenttää ei pääse muuttamaan kuin epäsuorasti, joko lisäämällä tai poistamalla kierroksia. Siitä alempana lisää.

Alkuun


Kierroslaskenta ja väliajat samassa sarjassa

Kaudella 2019 lähestyvien maantiekävelyn SM-kisojen tarpeisiin lisäsin ExTimeen piirteen, jossa sarjan kierroslaskenta ja väliaikojen käyttö voidaan yhdistää.

Sarjaan lisätään kierroslaskennan lisäksi myös muutama väliaikapiste ja niissä laitetaan täppä On sarjan virallinen väliaikapiste päälle. Erillistä aikaa ei näissä pisteissä oteta vaan ExTime käyttää väliaikana sitä kierrosaikaa, jossa annettu etäisyys lähdöstä toteutuu. Näissä pisteissä syntyy siis sarjan viralliset väliajat. Ratajuoksun kierrospituuden ollessa 400 metriä, ei siis saada väliaikoja jokaiselta täydeltä kilometriltä. Tämä on tlanne tällä hetkellä (syyskuu 2022).

Oikean puolen esimerkissä on kierrospituutena ollut 1000 metriä, joten sinisellä merkattu 5.000 km toteutuu 5 kierroksen kohdalla, kuten väliaikanäyttöön lisätyssä uudessa kohdassa (alhaalla vasemmalla) Kierrosnumerona näkyy juuri tuo luku 5. 10 kilometriä annetaan tässä sarjassa matkana 10.000, koska sarjan ominaisuuksissa ei ollut täppää kohdassa Matkat näytetään metreinä (Tunnus-välilehti). Jos sarjassa ei ole kierroslaskenta käytössä, kenttä on himmennetty.

HTM-tuloksissa voidaan nyt näyttää juuri nuo merkatut väliaikapisteet, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 ja 25.0 kilometerin kohdilta, kun listattaviin tietoihin lisätään Väliajat. Jos Rivin sisältämissä tiedossa käytetään kenttää Kierrosajat, tuloksiin tulee kierrosaika jokaiselta kierrokselta. Kaikki väliaikapisteet on kuvassa merkattu sarjan virallisiksi väliaikapisteiksi.

Kuuluttajan näytössä Väliaikatilanne näkyy tälläisestä sarjasta (jossa on siis kierroslaskenta että väliajat) jokainen kierrosaika, kun taas näytössä Parhaat väliajat on valittavissa tästä sarjasta vain nämä viralliset väliaikapisteet. Ja aika näkyy siis Asetusarvojen välilehdellä Seuranta määritetyllä tarkkuudella.

Alkuun


Kierrokseen käytetty aika stream-ikkunassa

ExTimen tietoluetteloon on lisätty Etappiajat. Tämä tarkoittaa kierroslaskennassa kierrokseen käytettyä aikaa ja väliaikakilpailuissa kahden väliaikapisteen välillä kulutettua aikaa. Streamauksessa kirjoitettaviin tiedostoihin (XML/CSV) kirjoitetaan kaikki urheilijan toteutuneiden kierrosten ajat ja ikkunaan (WIN) tulostettaessa tulostetaan vain viimeiseen kierrokseen käytetty aika.

Vastaavasti määrittelyllä Kierrosajat tulostuvat kumulatiiviset ajat jokaisen kierroksen lopussa.

Oikean puolen esimerkin määrittelyillä urheilijasta, jonka suoritus on siis vielä kesken, tulostuu Kilpailijan tulos-kenttään kierroksen lopussa urrheilijan kokonaisaika tämän kierroksen lopussa ja Etappiajat-kenttään tähän viimeiseen kierrokseen käytetty aika. Jos Sijoitus-kenttä olisi mukana, niin kentässä näkyvä sijaluku olisi urheilijan kokonaissijoitus sarjassaan, ei tämän yhden kierroksen sija. Tässä Lapuan 2020-SM-kävelyistä Tiian Kuikan kolme viimeistä kierrosta kuvan määrityksillä:

Alkuun


Kierroslaskennan oma näyttö käsin otettaviin kierrosaikoihin

Lajikohtaiset alimenut-valikon kohdasta Kierroslaskenta ratakisasta käynnistyy erillinen ikkuna, jonka avulla kierroslaskentaa tehdään ja tilannetta seurataan. Tässä näytössä F6-näppäin toimii kierrosajan liipaisimena, myös ikkunassa näkyvän napin F6=kierros klikkaus tekee saman tempun.

Ennen kierrosaikojen liipaisuja on rastittava halutut sarjat ja Hae-napilla haettava nämä kilpailijat näkyviin. Kilpailijoista valitaan yksi lähestyväksi klikkaamalla riviä hiirellä ja nyt F6-klikkaus liittää klikkaushetken ajan kierroksen täyttymisajaksi ja siirtää seuraavan kilpailijan, listalla alapuolella olevan, lähestyväksi ajanottopistettä. Automaattista siirtymistä ei tapahdu, jos Älä siirry-ruutu on rastittuna.

Ajan saa näkymään joko ohitushetken kelloaikana, väliaikana, poikkeamana edellisestä kierroksen ajasta tai valmiina kierrosaikana rastimalla sopivan täpän Näytettävä aika boksissa.

Jos aika ei jostain syystä sovi, ExTime ilmoittaa syyn oikean alakulman syvennyslaatikossa. Aikarajatarkistuksista tulee erillinen, hyväksyntää/hylkäystä pyytävä ilmoitus.


Rasti sarjat ja Hae

Esimerkissä on valittu sarja WPR ja sarjassa on jo kaikki kierrokset saatu kaikilta, paitsi numeroilta 14 ja 15, jotka olivatkin sarjasta poisjääneet.

Listan yläosan sarakeotsikkoja klikkaamalla ExTime lajittelee listan klikatun sarakkeen mukaan joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Keltaisella merkityn aktiivisen kilpailijan ohittaessa tarkkailupisteen hänelle otetaan aika painamalla F6-näppäintä tai klikkaamalla näytön painiketta F6 = kierros.

Aputietona näkyy kierrokselle mahdollisesti annetut raja-ajat ja sarjassa kilpailtavien kierrosten määrä.

Menossa olevaa kierrosmäärää voidaan muuttaa vieressä olevilla ylös/alas-napeilla, samalla ko. kierrokset rullaantuvat näyttöön. Kierrosmäärä on vasemman puoleisimman näkyvän kierroksen numero, eikä näyttöön saada enempää kierroksia kuin mitä on valitun kilpailijan sarjaan ilmoitettu.

Numero ja nimi-sarakkeet säilyvät näytössä aina, neljän kierrokset ajat sopivat ruutuun kerrallaan.

Vaihtoehtorasti ruudussa Älä siirry pitää saman urheilijan valittuna, mikäli rasti puuttuu ExTime siirtää valinnan kierrosajan klikkauksen jälkeen automaattisesti alapuolella olevan kilpailijan riville.


Mikäli kierrosaika ylittää tai alittaa ihanneajan annettuja marginaaleja enemmän, ExTime haluaa varmistua kirjauksen oikeellisuudesta lisäkysymyksellä (oikealla) ja vasta Kyllä-näppäys ottaa kilpailijalle tämän ajan. Ja jos todella yksi kierros puuttui välistä, se on syytä lisätä kilpailijan tietojen muutos-näytön välilehteä Kierrokset käyttäen.

Alkuun


Sarakeotsikosta lajittelu

ExTime rekisteröi ohitushetken kelloajan ja tallentaa sen kilpailijan tietoihin. Ei siis kierrokseen käytettyä aikaa vaan ohitushetken kilpailuajan. Näyttöön lasketaan kierrosaika, jos pallukka oli vaihtoehdossa Kierrosaika. Ohitushetki on siis valtakunnanaikaa (kilpailuaikaa) ja Väliaika käytetty aika lähdöstä kierroksen loppuun.

Alapuolella olevasta kilpailijasta tehdään seuraava lähestyvä ja taas odotellaan F6-näppäystä, jos rasti Älä siirry on ilman rastia.

Jos näytössä pidetään ohitushetkeä ja kilpailijat on lajiteltu edellisen kierroksen ohitushetken mukaan on todennäköisyys erittäin suuri, että kilpailijat todella menevät seuraavalle kierrokselle tässä järjestyksessä. Oikean puolen kuvassa (Liettuan mestaruuspyöräilyt maastocrossissa) ruudun järjestys on kuudennen kierroksen väliaikojen mukaan, kysessä oli yhteislähtö ja kaksi sarjaa (MEL ja MVET) lähti samaan aikaan.

Kun kilpailija saa täyteen maksimimäärän kierroksia, ExTime siirtää kelloajan myös kilpailijan loppuajaksi ja näyttää siitä tiedon.

Alkuun


Kierroslaskennan tuloste

Liettua, maastocrossi             Kierrokset      27.10.2018
KT-Timing                   ----------         18:53

Sarja Nro  Kilpailijan nimi      Seura               Aika

MEL    3 Mantas Masiliūnas
MVET   11 Laurynas Grigas      Jokers-Santa Monica Networks
MVET   12 Kristian Voveris
MVET   14 Giedrius Giedraitis
MVET   16 Andrej Polozov
MVET   21 Mantas Zakarauskas    Panevezio klubas Dviraciai
MEL    1 Domas Manikas       MyBike AmberMix        51.16,5
   6:57.6 (1.) 7.18 m/s  6:57.6 (1.) 7.18 m/s    3.000 km
   7:12.0 (3.) 6.94 m/s  14:09.6 (1.) 7.06 m/s    6.000 km
   7:13.6 (1.) 6.92 m/s  21:23.2 (1.) 7.01 m/s    9.000 km
   7:08.8 (1.) 7.00 m/s  28:32.1 (1.) 7.01 m/s    12.000 km
   7:30.4 (1.) 6.66 m/s  36:02.5 (1.) 6.94 m/s    15.000 km
   7:34.9 (1.) 6.59 m/s  43:37.4 (1.) 6.88 m/s    18.000 km
   7:39.1 (1.) 6.53 m/s  51:16.5 (1.) 6.83 m/s    21.000 km

MEL    2 Antanas Gražulis      DVIRAČIŲ SALONAS cycling tea  56.28,8
   7:36.5 (5.) 6.57 m/s  7:36.5 (5.) 6.57 m/s    3.000 km
   7:45.6 (5.) 6.44 m/s  15:22.1 (5.) 6.51 m/s    6.000 km
   8:05.4 (4.) 6.18 m/s  23:27.6 (4.) 6.39 m/s    9.000 km
   8:00.1 (4.) 6.25 m/s  31:27.7 (4.) 6.36 m/s    12.000 km
   8:28.0 (3.) 5.91 m/s  39:55.8 (3.) 6.26 m/s    15.000 km
   8:15.2 (3.) 6.06 m/s  48:11.0 (3.) 6.23 m/s    18.000 km
   8:17.7 (2.) 6.03 m/s  56:28.8 (3.) 6.20 m/s    21.000 km

MEL    4 Jurgis Pakėnas       Fixed Gear Vilnius
MEL    5 Donatas Šertvytis     SK S-Sport
   7:03.7 (3.) 7.08 m/s  7:03.7 (3.) 7.08 m/s    3.000 km
   7:10.2 (1.) 6.97 m/s  14:14.0 (3.) 7.03 m/s    6.000 km

MEL    6 Venantas Lašinis      Staki-Technorama
   6:59.5 (2.) 7.15 m/s  6:59.5 (2.) 7.15 m/s    3.000 km
   7:11.1 (2.) 6.96 m/s  14:10.6 (2.) 7.05 m/s    6.000 km
   7:17.0 (2.) 6.86 m/s  21:27.6 (2.) 6.99 m/s    9.000 km
   7:42.6 (2.) 6.48 m/s  29:10.2 (2.) 6.86 m/s    12.000 km

MVET   13 Elijus Čivilis       Top Team Cycling
   7:34.6 (1.) 6.60 m/s  7:34.6 (1.) 6.60 m/s    3.000 km
   7:37.2 (1.) 6.56 m/s  15:11.8 (1.) 6.58 m/s    6.000 km

MVET   15 Artūras Remeika      Bikexpert cycling team     58.42,8
   8:05.9 (2.) 6.17 m/s  8:05.9 (2.) 6.17 m/s    3.000 km
   8:13.8 (2.) 6.07 m/s  16:19.7 (2.) 6.12 m/s    6.000 km
   8:19.3 (1.) 6.01 m/s  24:39.1 (1.) 6.08 m/s    9.000 km
   8:24.1 (1.) 5.95 m/s  33:03.2 (1.) 6.05 m/s    12.000 km
   8:30.7 (1.) 5.87 m/s  41:34.0 (1.) 6.01 m/s    15.000 km
   8:34.0 (1.) 5.84 m/s  50:08.1 (1.) 5.98 m/s    18.000 km
   8:34.7 (1.) 5.83 m/s  58:42.8 (1.) 5.96 m/s    21.000 km

MVET   17 Dainius Zarauskas     Kitas reikalas
MVET   18 Ernestas Petkevičius                   57.43,0
   8:53.4 (4.) 5.62 m/s  8:53.4 (4.) 5.62 m/s    3.000 km
   9:36.4 (4.) 5.20 m/s  18:29.8 (4.) 5.41 m/s    6.000 km
   9:45.3 (3.) 5.13 m/s  28:15.2 (3.) 5.31 m/s    9.000 km
   9:41.2 (2.) 5.16 m/s  37:56.4 (3.) 5.27 m/s    12.000 km
   9:56.1 (3.) 5.03 m/s  47:52.6 (3.) 5.22 m/s    15.000 km
   9:50.4 (2.) 5.08 m/s  57:43.0 (3.) 6.06 m/s    21.000 km

MVET   20 Tomas Gluoksnis      Ultrabike - Everest team    54.04,5
   8:12.6 (3.) 6.09 m/s  8:12.6 (3.) 6.09 m/s    3.000 km
   8:41.2 (3.) 5.76 m/s  16:53.8 (3.) 5.92 m/s    6.000 km
   8:57.1 (2.) 5.58 m/s  25:51.0 (2.) 5.80 m/s    9.000 km
   9:42.3 (3.) 5.15 m/s  35:33.4 (2.) 5.62 m/s    12.000 km
   9:23.0 (2.) 5.33 m/s  44:56.5 (2.) 5.56 m/s    15.000 km
   9:08.0 (1.) 5.47 m/s  54:04.5 (2.) 6.47 m/s    21.000 km

MVET   22 Vytautas Ruškys      Akmenės SC          1.00.46,7
   9:47.1 (5.) 5.11 m/s  9:47.1 (5.) 5.11 m/s    3.000 km
   10:01.7 (5.) 4.99 m/s  19:48.9 (5.) 5.05 m/s    6.000 km
   9:54.6 (4.) 5.04 m/s  29:43.5 (4.) 5.05 m/s    9.000 km
   10:02.2 (4.) 4.98 m/s  39:45.8 (4.) 5.03 m/s    12.000 km
   10:27.6 (4.) 4.78 m/s  50:13.5 (4.) 4.98 m/s    15.000 km
   10:33.2 (3.) 4.74 m/s  1:00:46.7 (4.) 5.76 m/s   21.000 km

MEL   72 Justas Beniusis      Klaipeda Cycling Team     54.34,4
   7:24.7 (4.) 6.75 m/s  7:24.7 (4.) 6.75 m/s    3.000 km
   7:12.6 (4.) 6.93 m/s  14:37.4 (4.) 6.84 m/s    6.000 km
   7:37.5 (3.) 6.56 m/s  22:14.9 (3.) 6.74 m/s    9.000 km
   7:43.8 (3.) 6.47 m/s  29:58.7 (3.) 6.67 m/s    12.000 km
   7:51.5 (2.) 6.36 m/s  37:50.2 (2.) 6.61 m/s    15.000 km
   8:06.9 (2.) 6.16 m/s  45:57.2 (2.) 6.53 m/s    18.000 km
   8:37.2 (3.) 5.80 m/s  54:34.4 (2.) 6.41 m/s    21.000 km

Listauksia-nappi tulostaa näyttöön rastitut sarjat valitulle kirjoittimelle tai tiedostoon yllänäkyvän mallitulosteen muodossa. Kilpailijan nimen alapuolella on kierrosnumero ja jokaisesta kierroksesta tulostetaan kierrokseen käytetty aika, kilpailijan sijoitus tällä kierroksella, nopeus, kokonaisaika, kilpailijan sijoitus kokonaisajan mukaan sekä nopeus ja etäisyys lähdöstä. Tulostus alkaa heti ja tulostettujen kilpailijoiden määrä näytetään ikkunan info-ruudussa. Jos ihmettelit sijoituksia, niin keskeyttäneet lasketaan mukaan välisijoituksiin keskeyttämishetkeensä asti.

Tulostusjärjestys on lähtönumerojärjestys. Sarjan lopputulosteisiin saadaan kierrosajat mukaan valitsemalla Laajemmat tulosteet-näytössä tulosliuskan rakenteeseen mukaan Kierroshistoria. Malli oikealla.

Valinnaisissa nettituloksissa kannattaa kierroshistoria jättää pois ja ottaa mukaan Kierrosajat. Mallia alla

MEL MEN ELITE 21 km

Rank No Name Country/Club 3 km 6 km 9 km 12 km 15 km 18 km 21 km Time Diff Laps
1. 1Domas ManikasMyBike AmberMix6:57.6(1)14:09.6(1)21:23.2(1)28:32.1(1)36:02.5(1)43:37.4(1)51:16.5(1)51:16.5 6
2. 72Justas BeniusisKlaipeda Cycling Team7:24.7(4)14:37.4(4)22:14.9(3)29:58.7(3)37:50.2(2)45:57.2(2)54:34.4(2)54:34.4  -3:17.96
3. 2Antanas GražulisDVIRAČIŲ SALONAS cycling team7:36.5(5)15:22.1(5)23:27.6(4)31:27.7(4)39:55.8(3)48:11.0(3)56:28.8(3)56:28.8  -5:12.36
DNF 6Venantas LašinisStaki-Technorama6:59.5(2)14:10.6(2)21:27.6(2)29:10.2(2) - (-) - (-) - (-) 4
DNF 5Donatas ŠertvytisSK S-Sport7:03.7(3)14:14.0(3) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2

Alkuun


Kierroslaskenta ajanoton perusnäytöllä

Aika kiinnitetään kierrosajaksi F6-näppäimellä

Kilpailija, jolta löytyy kierroshistoriaa, näkyy hiukan eri tavalla perusnäytössä. Loppuajan kohdalla ovat kierrosmäärä, jonka perässä on kaksoispiste, sitten on viimeiseen kierrokseen käytetty aika ja suluissa sijoitus tällä kierroksella.

Ajanoton perusnäytön toiminnassa vaihtuu ainoastaan kiinnitysnäppäin. Normaalisti loppuaika sidotaan kilpailijaan F1-näppäimellä ja väliaika F4-näppäimellä. Kierros merkataan kierretyksi F6-näppäimellä, kuten aikasarakkeella tapahtuva hiiren oikean näppäimen painalluskin näyttää (oikealla).

F6-näppäyksen jälkeen tiedot vaihtuvat tätä uutta kierrosta vastaaviksi tai jos kyseessä oli viimeinen kierros, kilpailijalle tulee myös loppuaika tämän viimeisen kierroksen loppuhetkestä.

Alkuun


Kierrosten korjailu

Tuplaklikkaamalla kilpailijan nimeä päästään korjailemaan tai lisäämään puuttuvia kierrostapahtumia. Korjattavan kierroksen rivi valitaan listasta, jolloin kierrokset tiedot tulevat ruudun yläosaan korjattaviksi.

Jos ExTime epäilee kierroksen puuttuvat (vertaa kierrosaikaa siihenastiseen keskinopeuteen), tulee Puuttuu ?? ruutuun puuttuvien kierrosten määrä. Ne siis puuttuvat valitun kierroksen alapuolelta (=jälkeen), esimerkissä 2, koska valitun kierroksen (1) aika on 24.77 ja sen jälkeisen (2) peräti 1.11.08 (noin 3 kertaa hitaampi). Täydennä-nappi lisää kaksi (lukumäärää voit vaihtaa) kierrosta laskemalla nopeuden mukaan oletetut ohitushetket.

Jos aikoja lisätään tällä tavalla, pitää täydentäminen aloittaa kierrosten alkupäästä, jotta edetty matka saadaan vastaamaan ohitushetkiä ja siis keskinopeus lasketaan oikein. Esimerkin mukainen korjattu tilanne näkyy alempana oikealla.

Lisää-nappi lisää uuden kierroksen, mutta toimii samalla tavalla kuin Muuta-nappi, jos annettu kierrosnumero oli jo olemassa.

Järjestä-nappi numeroi kierrokset uudelleen ohitushetken mukaiseen kelloaikajärjestykseen, ja on tarpeen esimerkiksi kierroksen poistamisen jälkeen. Näin voidaan myös esimerkiksi puuttuva kierros lisätä aina viimeiseksi ja antaa ExTimen järjestää kierrokset oikeaan järjestykseen, kuten alla olevassa kuvaketjussa kolmas kierros, joka lisättiin viidenneksi kierrokseksi.

Aina poistettaessa kierros sen kelloaika ilmestyy Ohitushetki-ruutuun. Siitä se voidaan leikkaa/liimata/korjata oikeaan paikkaan/kilpailijalle.

Jos lisäksi Palauta poistettu aika perusnäyttöön-ruutu on rastittuna, aika tulee ajanoton perusnäyttöön aikakanavan X aikana. Siitä se voidaan F6 näpäyksellä lisätä jollekin muulle kierrosajaksi, jahka tietysti ensin samalle riville on annettu kilpailijan numero.

Valitettavasti tässä näytössä tehtyjä korjailuja ei voi peruuttaa, en ole vielä tehnyt riittävän suurta oho-näppäilyjen säilytyspaikkaa.

Alkuun


Kierroksia jäljellä näyttö

Viron (ja nykyään Suomenkin) pyöräkisoissa halutaan näyttää jäljelläolevien kierrosten määrää. Varsinkin maastoajossa se on selkeä, velolla taas kierroksia tulee helposti paljon. Sellaisen tein ja nyt siitä on jo käytännön kokemuksia, näyttö soveltuu myös ratajuoksuun, luisteluun, kävelyyn ja muihin yhdellä radalla tapahtuviin kisoihin.

ExTimessä on mahdollisuus näyttää samanaikaisesti neljän eri sarjan kierroksia omilla näytöillään. Näytöt voidaan siirtää haluttuun paikkaan kuvaruudulla, suosittelen erillistä lisänäyttöä. Oheisessa valokuvassa on näyttö, jota Tiit käytti Keravan xco/xce SM-kisoissa heinäkuussa 2022. Klikkaamalla se aukeaa isompana.

Ongelmia oli päättää, milloin kierrosmäärää pienennetään ja mihin näyttö sijoitetaan. Nykyisessä ratkaisussa sarjan kierrosmäärä vähenee aina kun sarjan johtaja saa ajan uudelta kierrokselta. Sarjassa on siis käytettävä kierroslaskentaa ja näyttö on sijoitettava maaliviivan (=kierrosten rekisteröintipaikka) jälkeen muutaman sekunnin. Sekunteja siksi, että juosten/kävellen/pyörällä nopeus on erilainen ja jonkinlainen arvio on oltava, kauanko kierrosajan rekisteröintiin menee aikaa (tunnistimet vai käsikirjaus).

Jos kilpailija on jäänyt enemmän kuin yhden kierroksen sarjan johtajasta, ei hänelle näy jäljellä olevat kierrokset oikein.

Toki näyttöön saadaan siirrettyä muutakin ExTimen dataa, Tiitin näytöllä näyttää pyörivän myös juokseva kilpailuaika.

Jokaisen sarjan näyttö on keskenään saman kokoinen ja tulostetaan samalla fontilla, mutta näytön taustan ja tekstin väri voidaan räätälöidä sarjakohtaisesti. Samoin sarjakohtaista muuttuvaa tietoa on sarjan kirikierrosten määrä ja aikataulu, kirikierrosten värit saadaan poikkeamaan normaalikierrosten väreistä.

Näyttöä päästään ohjaamaan ja räätälöimään Uudet piirteet-valikon kohdasta Kierrosten näyttö.

Uudet piirteet-valikon toiminto Kierrosten näyttö avaa ohjausnäytön (kuten arvata saattaa), jossa valitaan näytettävät sarjat ja asetetaan näyttöjen värit. Sarjan kokonaiskierrosmäärää ei näytössä pysty muuttamaan, mutta jäljellä olevien kierrosten määrä voidaan pakottaa näkymään näytöllä.

Ohjausnäytössä voidaan asettaa sarjalle kirikierroksia, ne annetaan antamalla ensimmäisen kirikierroksen numero ja sitten kierrosmäärä, jonka täytyttyä on taas seuraava kirikierros (ja seuraava..). Lapualla ei kirikierroksia ollut.

Esimerkkikuvassa on klikattu palloa (näyttöä) 1 ja valittu siihen sarja MYL-30KM (Lapuan SM-kävelyt 2019) ja näin kiinnitetty sarja ja näyttö yhteen napilla Avaa valittu. Sarjan tunnus näkyy normaalikierroksen väreillä ja sen perässä sana Kiri kirikierroksen värillä.

Pakota-napilla voidaan ruudussa Kierroksia jäljellä oleva lukema siirtää valitun sarjan näyttöön. Toki sarjalle on ensin valittava näyttö ja avattava se. Pakotus voi olla tarpeen, jos kierroslaskennassa tapahtuu jokin virhe. Väkisin vaihdettu luku korvaantuu seuraavan kierrosajan tullessa kyllä sitten todellisella. Esimerkiksi sarjan urheilija oikaisee tai muuten kulkee kirjauspisteen ohi tarpeettomasti kisan aikana (keskeyttänyt vaikkapa). Tai sitten kisassa käytetyt tunnistimet eivät toimi 100%:sti!

Kierroslaskurinäyttö toimii parhaiten, kun kilpailijat käyttävät tunnistimia ja kierrosajan hyväksyntä on automaattinen. Tällöin ei tule tarpeetonta rekisteröintiviivettä. Kierrosmäärähän päivittyy vasta kun sarjaa johtavalle urheilijalle kirjataan uusi kierros.

Avaa valittu-napilla sarjan näyttö avautuu jonnekin. Klikkaamalla sitä hiiren oikealla napilla ExTime merkkaa näytön vasemman yläkulman kursorilla ja nyt se voidaan vetää haluttuun paikkaan ja haluttuun PC:n näyttöön.

Esimerkkikuvassa on klikattu palloa (näyttöä) 1 ja valittu siihen sarja MYL-30KM (Lapuan SM-kävelyt 2019) ja näin kiinnitetty sarja ja näyttö yhteen napilla Avaa valittu. Sarjan tunnus näkyy normaalikierroksen väreillä ja sen perässä sana Kiri kirikierroksen värillä.

Ahkerimman käyttäjän pyynnöstä lisäsin versiosta 10.4.3 alkaen näytössä näkymään myös sarjan tunnuksen. Se sijoituu näytön yläosaan ja sen teksti on kooltaan kahdeksasosa itse numeron koosta.

Kun tarvittavat säädöt näyttöjen kokoihin, väreihin ja paikkoihin on tehty ja näytöt näkyvät halutulla tavalla, voidaan ohjausnäyttö sulkea. Näytöt toimivat itsenäisinä prosesseina, joita ohjaa kierroslaskennasta saadut sanomat.

Näyttöjen sulkemiseksi tai näytön kiinnittämiseksi uuteen sarjaan tulee ohjausnäyttö avata uudelleen.

Oikealla olevassa mallikuvassa on taustan ja tekstin väriä vaihdettu, vaihdoin myös fontinkin ja merkkikoon.

Ohjausnäytössä on kierroslukuikkunan koolle paikat pixeleinä (leveys x korkeus) sekä fontikoolle. Ne ovat ohjeelliset arvot, käytännössä ExTime skaalaa ikkunan valitun fontin ja kierrosten näyttämiseen tarvittavan numeromäärän mukaan. Numeromäärä on kaksi jos kierrosten enimmäismäärä on 99 ja yksi, jos sarjan kierrosmäärä on 9 tai alle.

Kokeilla pitää, näytön asennuspaikka, auringon valo ja heijastukset vaihtelevat kisasta toiseen. Vain kokeilemalla löytyy toimivin yhdistelmä.

Alkuun


Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjesivulle