< Ohjelman ExTime Kilpailu-valikon toiminnot

ExTime, Kilpailut-valikko

Viimeksi muutettu 15.7.2022/JTu

Sisällys:


Kilpailut-valikosta käynnistettävät toiminnot

Kilpailut-valikkoon olen yrittänyt sijoittaa normaaliin windows-tyyliin niitä toimintoja, joilla käsitellään kilpailun tiedostoja ja tulostustiedostoja.

Yhden kilpailutapahtuman tiedot säilytetään useammassa tiedostossa, selvitys alempana.

ExTime tallentaa automaattisesti kilpailun tiedot levylle, kun ini-tiedoston parametrissa ilmoitettu muutosten määrä on saavutettu. Samoin näppäimen F2 painallus siirtää tiedot levylle talteen. Nämä välitalletukset menevät aina valitalletus.*-nimisiin tiedostohin ohjelman oletuskansioon.

Kilpailutietojen säilytykseen on syytä suunnitella oma kansiorakenteensa ja nimetä kilpailut hyvin kuvaavilla nimillä. Itse teen jokaisesta kilpailukaudesta oman pääkansion, koneeltani löytyy kausi2006, kausi2007 nimiset kansiot, joissa on sitten hoitamieni kilpailujen tiedot. Jokaisessa pääkansiossa on sitten alikansioita lähtölistoja, tuloksia, livetuloksia, KILMOn tiedostoja yms varten.

ExTimelle voi antaa Säädöt-valikon toiminnolla Kansiot oletuskansion (Kilpailujen kansio), jota pääsääntöisesti käytetään.


Valikko tarkemmin

Kilpailutiedoston luku-toiminnossa avataan jo tehty kilpailu. ExTime näyttää alimpana tässä valikossa viimeisimmän käytössä olleen kilpailun, siitä päästään nopeasti saman, menossaolevan kilpailun käsittelyyn.

Aloita uusi kilpailu tyhjää menossa olevan kilpailun tiedot, toki varmistuskysymyksen jälkeen, jotta tahattomia tietojen häviämisiä ei tapahtuisi. Seuraavaksi ExTime pyytää antamaan kilpailun perustiedot (sarjan 0 tiedot) ja perustamaan kilpailuun sarjat.

Entiselle nimelle talteen-toiminnossa ExTime kirjoittaa muistissaan olevan kilpailut tiedot samaan tiedostoon, josta ne luettiin. Tiedoston nimi näkyy ikkunan otsikossa ja menun alimmalla rivillä.

Muistitikulle kopio-toiminto on muuten sama kuin alempana oleva Siirrä talteen.. komento, mutta hakee oletus talletuskansioksi koneessa kiinniolevan muistitikun ja ehdottaa kisatiedoston nimeä.

Siirra talteen toiselle nimelle-toiminnossa käyttäjä antaa itse sen kansion ja nimen, jonne kilpailun tiedot tallennetaan. Tätä nimeä sitten käytetään kun seuraavan kerran ExTime käynnistetään tai se näkyy menun alimmalla rivillä.

Pikatalletus (F2) temp-nimelle-toiminto on tässä lähinnä täydellisyyden vuoksi, ja tietysti muistuttamassa, että F2-painalluksella saadaan kilpailun tiedot talteen valitalletus-tiedostoon. Alkuperäistä avattua tiedostoa ei tässä pikatallennuksessa muuteta.

Hätä, avaa viimeinen välitalletus avaa viimeisimmän automaattitallennuksen jälkeisen tilanteen (sekä juuri yllä kuvatun F2-tallennuksen). Tämä on lisätty helpottamaan paniikkitapausten hallintaa. Jotain on mennyt pieleen, sähköt ehkä hävinneet. Nyt ei tarvitse erikseen muistella, minne ExTime varmuuskopioitaan kirjoitteli. Jos kisa on kesken, ExTime varmistaa, että muistissa olevan kilpailun tiedot saa hävittää.

Uusinta-aloitus tälle kisalle aloittaa viimeksi avatun tiedoston uudelleen, käyttöä ajattelin lähinnä arvonnan yhteyteen, jos jotain meni pahasti pieleen ja halutaan aloittaa alusta.

Tulostus tiedostoon-toiminto avaa tulostustiedoston valinta-ikkunan. Kaikki tämän jälkeen tehtävät tulosteet menevät nyt tähän ASCII-muotoiseen tiedostoon. Sieltä ne saadaan helposti vaikkapa MS-Wordiin tai muuhun muokkausohjelmaan. Muista, että tiedostoa ei voida käyttää, jos ExTime siihen yhä kirjoittaa. Sinun on vaihdettava tulostustiedostoksi joku toinen tai kirjoitin tai lopetettava ExTime ennenkuin voit tulosteita käsitellä.

Valitse kirjoitin-toiminto avaa tulostimen valinta-ikkunan. Normaalisti ExTime käyttää työaseman oletuskirjoitinta ja varoittaa käynnistyessään, jos sellaista ei ole lainkaan olemassa.

Jos ExTimen asetusarvoihin (extime.ini) tallennetaan tulostus-lohkoon tiedosto-määritys, ohjaa ExTime kaikki tulosteet tähän tiedostoon. Alla olevassa esimerkissäni tulostus ohjautuu oletuksena aina C:-levyn ExTime\tulokset-kansion oletus.txt-tiedostoon, näin vältän paperitulosteita ohjelmaa testaillessani.

    [Tulostus]
    ; tulostetaan oletuksena levylle
    Tiedosto=C:\ExTime\tulokset\oletus.txt
    kopiot=5

Kopiot-määre taas kertoo paperikopioiden lukumäärän. Parhaiten se itselläni toimi XP-ympäristössä siten, että kirjoitimen valinnassa asetan kopio-määrän windowsin omaan kirjoittimen valintaikkunaan.

Jotain outoa tuossa vielä on, oletusmäärä ei aina näy Kopioiden määrän alkuarvona, tutkiminen jatkuu.....

Imurointi verkosta-toiminto hakee kilpailutiedoston siltä työasemalta, jolle tämä työasema on määrätty lähettämään tapahtumiaan. Joten verkon oltava pystyssä, kisatiedosto avattuna ja ExTime kuuntelulla työasemalla sekä yhteys avattuna, ennenkuin joku toinen työasema voi imuroida tietoa.

Ohjelmatietoja-toiminto näyttää ExTimen version, tekopäivän, tärkeimmät muutokset sekä työaseman käyttiksen ja muistin määrän.

Lopetus-toiminto päättää sitten ExTimen ajokerran, tiedostojen tallennus varmistetaan käyttäjältä.

Tiedoston nimi viimeisellä rivillä on edellisen kerran tallennettu tiedosto, toiminto on sama jos Kilpailut-toiminnon tiedostovalintaan annetaan tämä sama kilpailun nimi. Tässä esimerkissä se on kesken katkaistun kilpailun pelastustiedoston nimi. Jos nimiä näkyy kaksi, ylempi on viimeksi avattu ja alempi viimeksi kirjoitettu kilpailutiedosto.


Tiedostot

Yhdestä kilpailusta ExTime kirjoittaa kuusi eri tiedostoa, joista jopa 5 saattaa olla tyhjiä.
ExTime tuntee 2 vakionimistä tiedostoa, joka ovat ohjelman oletuskansiossa (ExTime.exe on samassa paikassa)

Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle