Extime, lähtökellojen ohjelmointi

Viimeksi muutettu 23.5.2022/JTu
Takaisin ExTimen ohjeet sivulle

Sisällys:


Johdanto

Lähtökello on yksinään toimiva kellolaite, joka ohjaa lähetyksen toimintaa. Kello näyttää seuraavan lähtijän numeron ja sekunnit ennen lähtöhetkeä. Äänimerkki varoittaa haluttaessa ennen lähtöä ja lähtöhetkellä tulee myös äänimerkki. Lähtöajat asetetaan kellolle joko kellon omilla näppäimillä (tällöin yleensä vain aloitusaika, alkunumero ja lähtöväli) tai ne siirretään lähtökelloon kellon valmistajan ohjelmalla tai ExTime-ohjelmalla. ExTimen versio 10 osaa viisi eri lähtökelloa, HEGOn kaksi mallia, EMITin ESD2 ja Algen ASC ja ASC3. Toki ExTime-ohjelma itsessäänkin voidaan laittaa toimimaan kuin lähtökello.

Jos kilpailuissa käytetään useita lähtöportteja (takaa-ajo tai yhdistetyn hiihto) on ennen lähtöjärjestyksen asettamista määritettävä käytettävien lähtökarsinoiden määrä. Se asetetaan Säädöt/Asetusarvot-ikkunassa ja se näkyy sekä Muutokset/Takaa-ajolähdöt että Ilmoittautumiset/Yhdistetyn mäki-ikkunoissa, joissa sitä voidaan tilapäisesti myös muuttaa. Lähtökarsinakohtaiset lähtölistat syntyvät Listaukset/Lähtölistat-ikkunan napilla Karsinalista.

Yksittäisen kilpailijan saama lähtökarsina näkyy kilpailijan tietoruudun välilehdellä Nimi oikealla ruudussa Lähtörata, siellä sitä voi myös muuttaa ja siis siirtää kilpailija lähtökarsinasta toiseen, jos siihen on jostain syystä tarvetta. Räätälöinti on tehtävä ennen lähtökellon ohjelmointiin siirtymistä.

Allaolevissa esimerkeissä aineisto on pääosin peräisin Kuhmon 2017 Hopeasomman loppukilpailusta.

Kellojen valmistajat antavat vaihtelevasti apuja kellojensa liittämiseksi, mutta testeissäni kellot ja ExTime toimivat hyvin yhteen.

Muutkin temput kuin tässä esitetyt (ja näytetyssä järjestyksessä) voivat siis toimia. Vanha varoitus on kuitenkin paikallaan, harjoittele ennen tosi tilannetta !!

Ennen sarjojen lähtöaikojen poimintaa on toki sarjat oltava arvottuna tai takaa-ajon lähtöjärjestys asetettuna.

Aikojen siirtoon lähtökellolle päästään, kun Muutokset valikosta valitaan toiminto Ohjelmoi lähtökello. Siitä avautuvassa näytössä on nyt jouduttu vaihtoehtojen runsauden takia ottamaan myös ali-menuvalikot käyttöön.


Toimiva työjärjestys.

Aikojen siirto lähtökelloille on syytä tehdä seuraavassa järjestyksessä:
  1  

Poimitaan kilpailun sarjoista lähtöajat ruutuun valitsemalla ensin pienin (ensin lähtevä) ja suurin sarja (viimeksi lähtevä) ja valitsemalla toiminto joko napilla Poimi sarjojen lähtöajat tai valitsemalla sama toiminto alimenusta Lähtöaikojen siirto (tuossa oikealla).

Täydennetään lähtöaikoja parilla ylimääräisellä testiajalla, jos tarvetta napilla Lisää aika ja numero. Ja jos ihan erikoisia kisoja järjestää, niin kaikki lähtöajat voidaan generoida täyttämällä ala-aika, yläaika, numero ja lähtöväli sekä painamalla nappia Generoi alapuolen aikaan asti.

  2

Valitaan kellon tyyppi (Hego 2005, Hego vanha, Alge ASC, EMIT esd2).

Kellon ja PC:n välinen yhteys valitaan napilla COM/IP.  COM on perinteistä sarjaporttia tai USBserial-välikaapelia käyttävä yhteys kun taas IP on SerialServer-laitetta (MOXA/Korenix) käyttävä verkkoyhteys. Tarkempi kuvaus löytyy ohjeesta sarjaportit.htm.

Vaikka EMIT on USB-liitäntäinen, PC näkee sen kuitenkin yhtenä COM-porttina, ajurit tulevat kellon mukana ja USBtoSerial mokkula on kellon sisällä. Kun kelloon on yhteys, näkyy oheisessa ruudussa kellon käymä aika. Aika päivittyy 4 sekunnin välein, kun EMIT lähettää 'Olen hereillä'-sanomansa.

  3

Kellolle avataan yhteys ohjelmaan annetun sarjaportin kautta käyttäen joko em. nappia COM/IP tai  alimenua Lähtökellon käyttö.

Hegon mallin ExTime varmistaa lopullisesti, kun kello vastaa omalla tunnuksellaan. Jos saat ilmoituksen, että käyttö on estetty, sinulla taitaa olla tässä sarjaportissa jo kiinni oma maalikellosi, vapauta sarjaportti ja yritä uudemman kerran.

  4

Lähtökello asetetaan oikeaan kilpailuaikaan, aika annetaan joko näytön ruudussa Asetettava aika (Asetusaika lähtökellolle) tai otetaan suoraan PC:ltä, (PC:n nykyaika lähtökellolle), alimenu Nykyajan asetus sisältää nämä komentovaihtoehdot. EMIT haluaa ajan muodossa TT:MM:SS, joten tuntimäärään etunolla mukaan aamukisoissa.

Tässä valikossa voit myös säätää ExTimen omaa kilpailuaikaa. Mutta tee se mieluummin omalla näytöllään, joka löytyy versiosta 7.4.2. alkaen heti lähtökellon ohjelmoinnin alta (Muutokset/Räplää PC:n kelloaikaa).

Rastimalla Asetettava aika alueella ruutu Erotuksena, voit säätää PC:n aikaa esimerkiksi +5 sekuntia tai -1:20 sekuntia ilman, että tarvitsee odottaa jotain tiettyä ajan hetkeä synkronointiin.

Komento Uusi aika PC:lle tekee sitten ajan säädön, se ei kuitenkaan vaihda PC:n virallista aikaa, ainoastaan ExTimen kilpailuaikaa. Ja lokitiedostoon menee ajanmuutos muistiin.

  5

Valitun lähtöjonon ajat siirretään lähtökellolle valitsemalla toiminto joko napilla Siirrä ajat lähtökelloon tai valitsemalla sama toiminto (Siirrä lähtöaikalista kellolle) alimenusta Lähtöaikojen siirto.

Normaaleissa väliaikakilpailuissa lähtöjonoja on vain yksi, useampi lähtöjono on käytössä vain takaa-ajoissa ja yhdistetyn hiihdossa.

Siirron ajaksi nappi Siirrä ajat lähtökelloon himmennetään ja siirron aikana ei näyttöä ole hyvä muutenkaan kliksutella, korkeintaan laittaa tapahtumaseurantaa päälle tai pois (oikeanpuoleisin näytön osa).

  6 Lähtökellolle asetetaan halutut säätöarvot, ne ovat kellotyyppikohtaiset, vasemalla EMIT, oikealla Hegon vanha malli. (EMITin 10 sekunnin varoituksen toteutusta Norja vielä(kin) tutkii, ei toiminut manuaalin mukaan ainakaan 24.9.2010.)
Asetusarvojen lähetys löytyy valikon Lähtökellon käyttö kohdasta Lähetä säätöarvot lähetyskellolle.

Hegon lähtökellon kaikki piipaukset saadaan käyttöön, kun normaalissa väliaikalähdössä annetaan siirrettävän jonon numeroksi nolla (0). Jos jonon numero on 1 tai suurempi, kello tulkitsee lähdön takaa-ajolähdöksi ja antaa enimmillään vain kolme piippausta.

tai
  7

Sulje yhteys tähän kelloon ja ota käsittelyyn toinen lähtökello. Toista kohtia 2..6 lähtöporttien määrän verran.

Useampia lähtökelloja tarvitaan, jos lähtökarsinoita/portteja (jonoja) on useita tai haluat isoissa kisoissa varmistua, että lähetys toimii, vaikka yksi kello hajoaisikin.

Takaisin ohjeen alkuun


Lähtöaikojen poiminta

Halutut sarjat valitaan kuten ExTimesssä muutenkin kahdesta kehyksen "Sarjojen lähtöajat" ylimmästä valintalaatikosta, ensimmäinen ja viimeinen sarja kilpailujärjestyksessä.

Pari kontrollitietoa on kuitenkin tarkistettava ennen poimintaa, montako lähtöjonoa on (vain takaa-ajossa on enemmän kuin 1) ja asetaanko aina uuden sarjan ensimmäinen lähtemään lähtöportista yksi.

Toki valinnan voi aina uusia (Tyhjää lähtöaikalista) tai jonotusta muuttaa (Laske lähtöaikojen jonot uudelleen). Nämä toiminnot löytyvät menusta Lähtöaikojen siirto. Samoin aikoja voi poistaa tai lisätä näytön kehyksessä "Ajan korjaukset ja lisäykset" olevilla napeilla. Kilpailijan numero ja haluttu lähtöaika asetetaan paikalleen ennen napin painallusta ja lisäyksen jälkeen ExTime kasvattaa numeroa ja lähtöaikaa.

Itse olen siirtynyt käyttämään tapaa asettaa lähtökelloon pari haamukilpailijaa, numeroa, ennen varsinaisia kilpailijoita. Toisella varmistun, että kello lähtee tosiaan toimimaan oikein heti siirron jälkeen (noin vartti ennen kisan alkua) ja toisella annan virallisen kilpailuajan kello 11:00 tai vähän sitä ennen (10:50), tilanteesta riippuen.

Lähtöaikojen lista on aina ajan mukaan nousevassa järjestyksessä ja valitessasi jonkin ajan listalta tulee ensimmäisen sarjatunnuksen laatikkoon aina vastaava kilpailijan sarjatunnus näkyviin.

Takaisin ohjeen alkuun


Lähtöaikojen generointi myös ilman kisatiedostoa

Vanhassa HEGOn kellomallissa voitiin takapuolen painonapeilla säätää kello hälyttämään lähdön tietyllä aikavälillä, näppäilyjärjestys ei kyllä ole helppo muistaa. Vastaavanlainen auto-toiminto löytyy myös EMITin lähtökellosta.

HEGOn uudemmassa kellomallissa ei ole kuin ääni päälle/pois keinukytkin, muuta käsisäätöä sille ei voine tehdä.

Lisäsin ExTimeen lähtöaikageneraattorin (keskellä alueella Ajan korjaukset ja lisäykset), jolla voi tehdä tarvittavat lähtöajat ja sitten siirtää ne kelloon.

Ennen napin Generoi alapuolen aikaan asti-painallusta on:

  1. asetettava Nro-kenttään aloitusnumero, esimerkissä oli 1, kuvassa näkyy tilanne generoinnin jälkeen.
  2. sen viereen aloituskelloaika, esimerkissä 13.00.30, oletus on lähellä PC:n sen hetkistä aikaa pyöristettynä
  3. lähtöväliksi toivottu sekuntimäärä, esimerkissä 30, oletus haetaan viimeisen lähtijän sarjasta
  4. sen viereen lopetuslähtöaika, esimerkissä 14.21.00, oletus on kilpailun viimeisen lähtijän lähtöaika, jos kilpailijoita on.

Jos generointi menee totaalisesti pieleen, tyhjää lähtöaikalista ja uusi yritys.

Takaisin ohjeen alkuun


Aikojen siirto kelloon

Lähtölista on siirrettävä kellolle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä lähtöä. Minuutissa siirtyy EMITiin noin 100 aikaa, aika riippuu käytössä olevasta kellosta ja kaapelin hyvyydestä, ei paksuudesta. HEGOlle siirto on noin kolme kertaa nopeampaa, 300 aikaa minuutissa.

Kellojen keskinäiselle tarkistuksellekin on jätettävä aikaa, tietokoneet, kuulutus, lähettäjät, käsiajanotto, kaikkien on tiedettävä virallinen kilpailuaika.

Jos siirto takkuaa, on ensiksi tarkistettava kaapeliyhteys kellon ja PC:n välillä. Huonosta yhteydestä kyllä sait jo esitietoa, jos Avaa yhteys lähtökelloon-valinnan jälkeen ruutuun ei tulekaan kellon tunnusta (HEGO) tai kellolla pyörivää aikaa (EMIT esd2). Siirtoa on vain yritettävä uudelleen, kelloa voi yrittää resetoidakin välillä. Emitin kellolle ExTime lähettää sanoman uudelleen, jos kellolta tulee väärä vastaus. Siirto on siis saattanut mennä oikein, vaikka virhemäärä olisikin nollasta poikkeava.

Siirrä ajat lähtökelloon-napilla alkaa valitun kellojonon siirto lähtökellolle. Napin toinen painallus estyy napin muuttuessa harmaaksi ja ruudun alareunaan tulee siirtoa kuvaava jana. Siirron lopussa nappi aktivoituu uudelleen ja edistymisjana häviää.

Lähtöaikalista rullautuu siirron edistyessä  alaspäin.

Sitten vain kellon yhteys suljetaan, kaapeli irroitetaan PC:stä, tarkistetaan toki vielä kerran, että kello on oikeassa ajassa ja eikun kilpailu käyntiin..

Kuvassa vielä vanha ohjelmointinäyttö.

Takaisin ohjeen alkuun


Yhteyden seurantaikkuna

Kellon kanssa tapahtuvaa tietojen vaihtoa seurataan näytön oikeassa reunassa olevassa ikkunassa.

Jos Sanomat-ruutu on rastittuna ExTime listaa ikkunaan kaikki kellolle lähtevät sanomat, siitä voi opiskella kellon sanomamuotoa. Vastaavasti jos ruutu Kuittaukset on rastittu, listaan tulee kellon lähettämät vastaukset. Molemmat ruudut voivat olla samaan aikaan joko rastittuina tai tyhjiä.

Osaa kontrollimerkeistä (Hegolla tarkistemerkki, EMITin CRLF) ei näytetä, ei printattavat merkit eivät näytä hyvältä. Jotkut kontrollimerkit näytetään kulmasuluissa symboleina, kuten esim. <ACK>

Rivimäärä-ruudussa on ikkunassa pidettävien rivien lukumäärä, laittamalla siihen riittävän iso arvo (1000), saadaan koko keskustelu säilymään.

Tyhjää-napilla saadaan loki-ikkunan kaikki rivit pois.

Takaisin ohjeen alkuun


Erikoiskomennot

Algen lähtökellolle voidaan lähettää komentoja uuden ohjausikkunan oikeassa alakulmassa olevan painonapin Allaoleva komento lähetetään lähtökellolle avulla. Ensin napin alapuoliseen ruutuun kirjoitetaan komento (katso Algen manuaalista komennot) ja nappia painamalla komento lähtee kellolle. Tarvittavat CR/LF-merkit ExTime lisää lähtevään sanomaan automaattisesti.

Takaisin ohjeen alkuun


ExTimen oma lähtökello

Versiosta 9.1.0 lähtien ExTimen sisäänrakennettu lähtökello toimii omana ikkunanaan, jonka paikkaa ja kokoa voidaan muokata suoraan hiirellä. Ikkunan pohjaväri vaihtuu FIS:in lähtörajan (3 sekuntia) mukaan, jos niin halutaan. Värejä, kirjaimien kokoa, värejä ja fonttia voidaan muuttaa erityisen ohjausikkunan avulla. Lähtökellossa näkyy isolla fontilla sekunnit seuraavaan lähtöön, pienemmällä fontilla ovat sitten urheilijan nimi ja numero sekä täydellinen lähtöaika ja juokseva kilpailuaika.

Juoksevan kilpailuajan (valtakunnan ajan) näytön lisäämisen jälkeen ExTimen lähtökellonäyttö täyttää FIS:n vaatimukset, olettaen että lähtökelloa pyörittävän PC:n kellopiiri on tarpeeksi laadukas.

Tältä näyttää ExTimen oma lähtökello. Lähtökellon viereen voidaan lisäksi ottaa pyörimään myös Lähdön seuranta-ikkuna, joka annetun aikataulun mukaan näyttää lähtijöitä.

Ikkunaa on kuvassa pienennetty, se voi täyttää kokonaan käytössä olevan näytön.

Lähdön seurannan päivitystiheys ja sekuntimäärä, kuinka monta sekuntia ennen lähtöä kilpailija otetaan listalle asetetaan Säädöt/Asetusarvot välilehdellä Seuranta. Fontti valitaan Lähdön seuranta-ikkunan napilla Fontti, esimerkissä Cooper boldina.

Lähtökelloa itsessään säädellään valikosta Uudet piirteet/Lähtökellon Ominaisuudet aukeavan ikkunan kautta.

Samasta valikosta löytyvät myös lähtökellon käynnistys- ja pysäytystoiminnot. Valikon teksti (Starttaa lähtökello) vaihtuu sen mukaan onko kello käynnissä vai ei. Jos kisassa ei ole yhtään lähtijää enää jäljellä, ei lähtökello käynnisty lainkaan, älä jää ihmettelemään.

Lähtökelloa käynnistettäessä ExTime varmistaa, että lähtökarsina-asetus vastaa toivottua, joko kaikki lähtijät näytetään tai vain halutun karsinan (=lähtöjono) lähtijät. Karsina nolla tarkoittaa, että kaikki lähtijät näytetään karsinasta riippumatta.

Lähtökello voidaan käynnistyksen jälkeen siirtää hiirellä vetämällä (vasen yläkulma) mihin tahansa. Samoin alareunasta tai oikeasta laidasta kiinniottamalla ja vetämällä saa ikkunan kokoa muutettua. Ikkunan paikat muuttuvat ohjausnäytöihin ruutuihin, jos ohjausikkuna on auki. Lähtökello jää toimintaan, vaikka ohjausikkuna suljetaankin.

Takaisin ohjeen alkuun

Lähtökellon asetukset

Lähtökellon muokattavat piirteet näkyvät ohjausikkunassa (oikealla).

Lähtökellon oman ikkunan paikat annetaan ruudun mittayksiköissä, pixeleissä. Esimerkissä lukema 1966 tarkoitaa siis lisänäyttöä, kun oman tietokoneeni päänäytön koko on 1920 x 1080. Lisänäytön koko on 1440 x 900.

Lähtökellon asetuksissa on monta säädeltävää asiaa, esimerkiksi kellon tausta voidaan pitää punaisena, kun urheilija ei saa lähteä ja vihreänä, kun lähtö on sallittu.

Ylimpänä on itse kellon ikkunan paikka ja koko neljällä numerolla, vasemman yläkulman x ja y sekä oikean alakulman x ja y. X:ien erotus on siis ikkunan leveys ja y:iden vastaavasti ikkunan korkeus. Ja toistan, jos ikkunan paikkaa muuttelee hiirellä, lukuarvot muuttuvat automaattisesti. Samalla alareunan nappi Ota käyttöön aktivoituu muutosten merkiksi. Napin painallus ottaa arvot käyttöön ja vie ne myös ini-tiedostoon talteen.

Lähtökellon värien säätöön on kolme painonappi-lukuarvo paria:

  1. Odotus napilla voidaan valita se taustan väri, joka näkyy, kun urheilija ei saa lähteä. Napin jälkeen näkyy valitun värin koodi hexa-lukuna (edeltävä 0x ei ole lukuarvoa, vaan sen jälkeiset 2+2+2 numeroa kertovat värin RGB-arvon). Lukuarvoa ympäröi valitulla värillä tehty reunus.
  2. Lähtö OK napilla voidaan valita se taustan väri, jona aikana urheilija saa lähteä. Taustan väri vaihtuu, kun lähtöhetkeen on alle FIS-rajan aikaa. FIS-raja (väliaikalähdössä 3.0 sekuntia) annetaan Säädöt/Asetusarvot välilehdellä Lähtöportti, numerosyöttö kentässä Hyväksyttävän lähdön raja kymmenysosina. Takaa-ajokisoissa FIS-raja pitää siis muuttaa nollaksi.
  3. Teksti napilla valitaan näytettävän tekstin väri, kaikki teksti näytetään samalla värilä. Napin jälkeen näkyy valitun värin koodi hexa-lukuna, oletus siis musta (0x000000). Itse fontti ja koko valitaan koko näytön teksteille Fontti-napilla hiukan alempaa.

Seuraavana on rullaavan (nollaa kohti pyörivän) numeronäytön säätö. Vasemman yläkulman paikka (x ja y), nyt ruudun sisäisinä suhteellisina arvoina, 0 x 0 on vasen yläkulma. Leveys määräytyy automaattisesti käytetyn fontin koon mukaan. Ajasta näytetään minuutit ja sekunnit (MM:SS) ja suurin lukema on 12:00, eli lähtöön pitää olla aikaa alle kaksitoista minuuttia, ennenkuin nimi ja numero ilmestyät ruutuun. Suhde kirjaimiin k (esimerkissä luku 3) tarkoittaa, kuinka monta kertaa suurempi on rullaava kelloaika kuin muut ruudussa olevat tiedot, ruudun alla oleva teksti "k kertaa suurempi" yrittää selittää asiaa.

Nappi Ison kelloajan paikka auttaa valitsemaan rullaava kellon paikkaa ruudussa hiiren avulla. Napin alla on ohjeen teksti. Lukuarvot päivittyvät x- ja y-ruutuihin.

Keskellä on kaksi äänitiedoston nimen määritystä, ensimmäinen äänitiedosto soitetaan kun lähtöhetkeen on aikaa 5 sekuntia ja toinen lähtöhetkellä. Voit itse windowsin työkaluilla äänittää mieleisesi äänet waw-tiedostoihin. Jättämällä ruudut tyhjiksi, ei äänimerkkejä tule.

Koko näyttöä koskevaa kirjasinlajia voidaan vaihtaa napin Fontti avulla. Valitun fontin nimi ja koko (korkeus) näkyvät myös. Ja rullavaa kelloaika on siis k kertaa peruskirjasin kokoa suurempana.

Alhaalla oikealla on kilpailijan numeron, todellisen lähtöajan ja tämän hetkisen kelloajan sisältävän rivin määritys, keskellä kilpailijan nimirivin määritys ja oikealla näytettävän lähtökarsinan asetus, nollalla näytetään kaikki lähtijät.

Numeron paikka ja Nimen paikka napit toimivat samalla tavalla kuin nappi Ison kelloajan paikka. Nappia klikataan hiirellä, seuraavaksi hiirellä klikataan sitten halutun kohdan (vasen yläkulma) paikkaa lähtökelloikkunnassa. Jos vaihdat paikkojen koordinaatteja suoraan numeroarvoina vastaaviin ruutuihin, muutokset näkyvät vasta napin Ota käyttöön painalluksen jälkeen. Silloin muuttuvat tekstit näkyvät erillisissä laatikoissa seuraavaan lähtökellon näytön sulkemiseen ja avaamiseen saakka.

ExTimen versiosta 10.4.0 lähtien ExTimen oma lähtökello osaa myös avata lähtöportin, jos niin halutaan. Lähtöporttia/portteja ohjataan sarjaporttiin (USBiin sisäänrakennettu) liitetyn Arduino boxin avulla. Arduino-box on kytkettävä ExTimeen Ajanotto / Ulkoiset laitteet-valikon avulla (Laite Arduino Box).

Kun kohdassa Lähtöportin ohjaus on rastittuna Ohjaa Arduino portteja #-kohta, niin lähdön hetkellä ExTime lähettää sarjaporttiin rastin jälkeisessä ruudussa olevat numerot.

Toinen ruutu (esimerkissä sisältönä 835) on lähtökalibroinnin säätöarvo. Sillä säädetään mekaniikan (ja sarjaportin) tarvitsemaa aikaa, jotta lähtöportti aukeaisi tasan lähtöhetkellä. Jos luku on suurin sallittu (1000), mekaniikalle ei jätetä mitään viivettä, joten portti todennäköisesti aukeaisi noin 200 millisekuntia liian myöhään. Jos luku on pienin sallittu (0), mekaniikalle annetaan 1000 millisekuntia aikaa. ExTime tekee siis virityksen sekuntia ennen lähtöaikaa ja säätää lähtöportin aukeamaan kalibroinnnin ilmoittaman lukuarvon(millisekunteja) kuluttua.

Manuaalisesti portin kytkentää voi kokeilla napeilla Avaa ja Sulje. Toki Arduino-boxissa pitää pyöriä (tekemäni) ohjelma, joka reagoi sarjaportista tuleviin merkkeihin ja saatuaan numeron 5 kytkee Arduinon digital-pinniin numero 5 virran. Näin se toimii nyt (23.5.2022) Tiitin speksien mukaisesti.

Takaisin ohjeen alkuun


Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi Facebookiin, muutkin näkevät.

Takaisin ExTimen ohjesivulle