Pikaluistelukisojen hoitaminen ExTimellä,

kelloina mm. Mylaps-dekooderi tai Alge TdC8001

Muutettu 31.7.2022/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTime-sivulle


Taustaa

Syys- lokakuussa 2015 kirjoittelin maratonin kokemuksiin, että työn alle on tulossa autourheilussa (carting) laajassa käytössä olevat Mylapsin tunnistimet ja lukijat, mutta käyttötarkoitus olisi pikaluistelu. Algen otettua yhteyttä lisäsin myös kellon TdC8001 ExTimen tukemiin kellolaitteisiin talvella 2019.

ExTimeen ei sinänsä tullut paljon muutoksia, jotka vaikuttaisivat sen toimintaan hiihdossa, juoksuissa, ampumahiihdoissa tai -juoksuissa, triathlonissa, duathlonissa, koiravaljakkoajoissa, hirvenhiihdossa tai -juoksussa, suunnistuksessa, eukonkannossa, avantouinnissa, soudussa tai muissa vanhoissa lajeissa, joissa olette sitä käyttäneet. Sensijaan yksi mukaan tullut muutos saattaa jopa olla hyvinkin käyttökelpoinen esimerkiksi seuran omissa iltakisoissa, katso kohta Sarja-/iltakisojen ilmoittautumiset.

Mylapsin tunnistimet taas käyvät lajiin kuin lajiin, myös hiihtoon. Mylapsin monitoria on avattu omassa ohjeessaan, josta sen käyttäminen avautuu parhaiten.

Ohjeen alkuun


Sarjatiedot eli luisteltavat matkat

ExTimessä kerrallaan kilpailtava kokonaisuus on sarja (sarjatunnuksen maksimipituus on 8 merkkiä), yhdessä kilpailussa voi olla useita sarjoja ja sarjojen välillä voidaan suorittaa tulosten yhteen laskua ja tietojen keräystä sekä myös kopioida urheilijoita sarjasta toiseen. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi hiihdon sprinttikilpailut, joissa alun karsinnasta jatkaa 30 urheilijaa viiteen alkuerään, niistä 12 parasta välieriin ja lopulta 6 parasta finaaliin ja parhaat voidaan määrittää joko puhtaan sijoituksen tai parhaiden aikojen perusteella tai niiden kombinaatioina.

ExTimessä sarjan tunnus alkaa hiihdon ja suunnistuksen tapaan yleensä sukupuolen ja ikäluokan tunnuksella (MYL, M20, N18, N35, jne). Luistelussa tämä voidaan vaihtaa lajin yleiseen käytäntöön DP (D-pojat), AT (A-tytöt), matkaa voidaan käyttää myös sarjan tunnuksessa (suositan), tai vain tunnistaa matkat kirjaimella, A, B, C..

Sarjan muihin tietoihin merkitään sitten erikseen se kilpailtava matka ja se voidaan esittää joko kokonaislukuna metreinä tai desimaalilukuna kilometreinä. ExTime hakee matkan automaattisesti sarjan nimen yhteyteen, kun se tulostaa lähtö-/tuloslistoja. Lisäksi sarjaan voidaan liittää enimmillään 48 väliaikapistettä tai 256 kierrosta, joille taas voidaan asettaa etukäteen hyväksyttävät aikarajat, joiden sisällä ajan on oltava, jotta se voidaan automaattisesti hyväksyä väli- tai kierrosajaksi. Kierrosmatka voi myös olla tasamatka (10000m = 25 * 400m) tai se voi koostua erimittaisista aloitus ja lopetuskierroksesta sekä keskenään yhtä pitkistä välikierroksista (1500 m = 300m + 3 * 400m).

Kunkin sarjan paras voidaan määrittää joko ajan tai pisteiden perusteella, ja pisteissä erityisesti voidaan edelleen ilmoittaa, onko suuri vai pieni pistemäärä parempi. Pisteet voidaan kerätä yhdestä tai useammasta sarjasta, joko sijalukuun, ennalta määrättyyn taulukkoon tai ajasta muunnettuihin pisteisiin perustuen.

Luistelukisoissa on selkeintä määrittää jokaisen ikäluokan luistelema matkakisa omaksi sarjakseen, jonka lisäksi vielä mahdollisesti luodaan erillinen ikäluokan sarja kokonaiskilpailun pistelaskentaa varten.

Miesten kilpailussa ( 4 matkaa ja yhteispisteet) olisi siis seuraavat sarjat:

Yhdessä sarjassa saavutettujen tulosten perusteella voidaan myös järjestää seuraavan saman sarjan kilpailtavan matkan lähtö- tai parijärjestys. Samalla luodaan uuden sarjan kilpailulle runkoaikataulu, esimerkiksi 1500 metrin luisteluun voidaan varata tietty aika paria kohti ja tulostaa lähtöluettelot tähän runkoaikataulujärjestykseen.

Sarjan tiedoissa Tunnus-välilehdellä on valinta Sarjan laji. Kun lajiksi valitaan Pikaluistelu, ExTime toimii seuraavasti:

 • Sarjan paras ratkeaa ajan perusteella
 • Ajan tarkkuudeksi asetetaan sadasosasekunnit
 • Kilpailtavan matkan esitysmuoto muuttuu metreiksi, tämä vaikuttaa myös tulosten otsikointiin
 • Kierroslaskenta otetaan käyttöön
 • Tulosliuskoihin saadaan lisätietoina kierroshistoria, josta löytyy myös nopeudet eri kierroksilla.

Jos sarjan tyypiksi valitaan Urheilijan kokonaistulos on lisäksi asetettava:

 • Sarjan parhaan ratkaisee Pistemäärä tai Osatulosmäärä ja Pistemäärä
 • Jos Osatulosmäärä on suurempi luku parempi tulos
 • Yhteistuloksen kohdistustapa, tieto, joka summataan (Tulospisteet) ja yhteenlaskettavat sarjat

Välilehdellä Kierrokset annetaan sitten käytettävien kierrosten pituudet, siihen on 4 eri vaihtoehtoa:

 • Lähtökierroksen (ensimmäisen) kierroksen pituus poikkeaa muista kierroksista.
 • Viimeisen (maaliintulon) kierroksen pituus poikkeaa muista kierroksista
 • Ensimmäinen ja viimeinen kierros ovat keskenään eripitkiä ja poikkeavat yleiskierroksista
 • Kaikki kierrokset ovat keskenään saman pituisia

Luistelussa yleisin tapaus on tietysti ensimmäisen kierroksen eripituisuus, 500 metrillä eka kierros on vain 100 metriä, 1500 metrillä eka kierros on 300 metriä, mutta 10000 metrillä sitten kaikki kierrokset ovat yhtäpitkiä, 400 metriä.

Pikaluistelun kellottajat joutuvat opettelemaan ExTimen sarjojen perustamisen ihan kuten muutkin, oikotietä onneen ei ole. Sarjatunnusten valintaan on syytä suhtautua huolellisesti, hiihdon tunnuksilla malliin M18, N14, NYL, M60 on käytännössä hioutuneet hyvät puolensa.

Oheisessa esimerkissä on siis malli sarjatiedoista, kun sarjana on naisten 3000 metrin luistelu.

Ajanoton oikeellisuuden kannalta on tärkeää, että sarjan ennusteajat ovat loogiset, tällä ehkäistään turhat virheet. Jos ruudussa Loppuajan tarkistuksia ei tehdä on rasti, ExTime ei tee ajalle loogisuustarkistuksia. Ja vaikka tarkistukset tehdäänkin, voidaan silti rajat ylittävät/alittavat ajat hyväksyä erillisellä kuittauksella.

Tässä alla näkyy sarjasta annettavien tietojen etusivu, tällä hetkellä yhteensä 12 välilehteä, joista kaikkia ei toki tarvita luistelun sarjoissa.


Ohjeen alkuun

Ratakierrosten määrittely

Ratakierroksen lisäsivulla annetaan tiedot radasta, jotta ExTime osaa laskea kierrosten määrän oikein. Lähtötietona on siis kilpailtavan matkan pituus, joka voidaan antaa joko Tunnus-välilehdellä tai tällä välilehdellä kohdassa Sarjan kokonaismatkan pituus metreinä.

Ratakierroksen oletuspituus annetaan Asetusarvojen välilehdellä Ajanoton automaattisuus, samassa paikassa otetaan myös kierroslaskenta käyttöön ja kerrotaan miten ExTime tunnistaa ajan kierrosajaksi (Kierrosaikojen aikakanavatunnukset).

Seuraavassa ruudussa annetaan käytettävän radan pituus, esimerkissä siis 400 metriä. Lisäksi on laitettava täppä oikeaan paikkaan ilmoittamaan onko vajaa kierros aluksi vai lopuksi, jos matkan pituus ei ole täysiä kierroksia. Tällöinhän täppä on kohdassa Kaikki kierrokset ovat yhtä pitkiä. Oletuksena on, että vajaa kierros sijoitetaan alkuun, esimerkiksi 3000 m olisi 200 m + 7 * 400 m => 8 kertaa maaliviivan ylitys.

Jos ja kun kierrospituuksia muutellaan, on syytä ottaa muutosten vaikutus näkyviin painamalla Käytä (tai Apply) nappia sivun alareunassa.

Tunnus-välilehdellä annetun sarjan lopputuloksen aikarajoja voidaan täsmentää myös tällä välilehdellä, lisä-infona ExTime laskee näistä arvoista myös sarjan nopeimmat ja hitaimmat nopeudet koko matkan ajalta sekä nopeimman ja hitaimman täyden kierroksen ajan. Urheilijan ajan ollessa siis näiden rajojen sisällä, aika hyväksytään automaattisesti. Jos rajat ylittyvät, ExTime kysyy lisäkysymyksen, halutaanko tällainen aika tosiaan urheilijalle kirjata.

Oheisessa kuvassa on jo toteutuneen kilpailun hitain ja nopein aika näkyvissä.

Ohjeen alkuun


Yhteistulosten laskenta

Luistelun yhteispisteitä laskettaessa tarvitaan pari määritystä lisää. ExTimen pitää tietää:

 • millä tiedolla yksilöiden matkakohtaiset tulokset kohdistetaan yhteispisteisiin
 • mitkä matkasarjat otetaan mukaan kuhunkin yhteispistesarjaan
 • mitä summataan (toki luistelussa ei ole järkeä muuhun kuin ajasta laskettavat aikapisteet)

Matkasarjat

Oikealla on esitetty matkasarjassa olevat määritykset, Tunnus-välilehdellä oli valittu lajiksi Pikaluistelu ja tässä Lajipiirteet välilehdellä on määritetty, että tässä 3000 metrin matkasarjassa Sarjan parhaan ratkaisee Kilpailijan tulos. Lisäksi Sarjan tyyppi on normaali kilpailusarja.

Summauksen kohdesarja voidaan valita joko tässä rastimalla kohta Sarjasta lasketaan dataa sarjaan ja valitsemalla sarjaluettelosta NYL tai sitten summattavan sarjan kohdalla ilmoittamalla, mitkä sarjat tähän sarjaan summataan, siitä alla heti kohta lisää.

Pisteiden kaava valitaan luistelussa arvoksi Pikaluistelun aikapisteet.

Oikeanpuoleisimmassa kuvassa välilehti Yhteistulos on tyhjä. Vain yhteistulossarjassa tarvitsee tehdä määrittelyt.

Yhteistuloksen sarja

Tässä esimerkissä on sitten samat välilehdet summasarjan osalta. Summasarjan Tunnus-välilehdellä oli valittu sarjan lajiksi Pikaluistelu ja sitten tällä Lajipiirteet-välilehdellä on kentässä Sarjan tyyppi valittu arvoksi Urheilijan kokonaistulos.

Sarjan parhaan ratkaisevaksi tiedoksi valitsin Osatulomäärä ja nyt on rastittava kohta Rasti, jos suurempi luku on parempi. Ja kun urheilijoilla on sitten sama osatulosmäärä, niin Tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee tietysti Pistemäärä, johon siis matkakohtaiset aikapisteet summataan.

Tämä (Osatulos) määritys siksi, että kun kisan aikana pyöritetään livetulospalvelua yhteistuloksesta, parhaimmaksi nousee nyt se, jolla on eniten matkoja tehtynä ja niistä pienin yhteispisteiden määrä. Muutenhan vähiten matkoja luistellut johtaisi aina, koska pisteitä puuttuu. Tämä sama pätee esimerkiksi aikojen summaukseen Monta Vetoa kilpailussa.

Oikeanpuoleisimmassa kuvassa Yhteistulos-välilehdellä näkyy sitten, että urheilijan kohdistus tehdään Nimen perusteella, vaihtoehtoina Lisenssinumero, FIS-koodi, Kilpailunumero tai Infokenttä ja että summauksen tulos on Tulospisteiden summa.

Napilla Yksilökisojen sarjat saadaan esiin sarjojen valikko, jossa rastitaan yhteenlaskettavat matkakohtaiset sarjat, tässä tapauksessa siis sarjat, jotka näkyvät listassa (N500, N1000, N1500, N3000). Listan järjestys on sarjojen kilpailujärjestys.

Sarjojen lukumäärä tulee (4) tulee osatuloksiin vaadittavaan kokonaismäärä-ruutuun. Tämä tarkoittaa sitä, että voittaakseen yhteistuloksen, pitää kaikki 4 matkaa olla luisteltuna. Joissain muissa kisoissa voisi olla, että huonoimman matkan pisteet saa pudottaa pois; silloin osatuloksia vaadittaisiin vain 3.

Jos kohta DNS, DNF, jne tulee osatulossarjasta on rastittu kuten esimerkissä, se tarkoittaa sitä, että jonkin osamatkan keskeyttäminen tarkoittaa koko kisan keskeyttämistä.

Ohjeen alkuun


Urheilijatiedot luistelukisoissa

Samassa sarjassa ei saa olla saman numeroisia kilpailijoita, mutta yhdessä kilpailussa saa sama kilpailijanumero esiintyä monta kertaa. Numeroon perustuvaa kilpailijan hakua (esim. ajanotossa) helpottaa se, että ExTimessä voidaan määrittää sarjakohtaisesti, on ko. sarja aktiivinen, eli kilpailu on juuri menossa vai rajataanko sarja kilpailijahakujen ulkopuolelle. Näin luistelijalla voi olla koko kisan ajan sama kilpailunumero käytössä.

Hiihdossa ja suunnistuksessa on käytössä lajijärjestön ylläpitämä ilmoittautumisjärjestelmä, josta urheilijat siirretään ExTimeen ns. excel-siirrolla. ExTimessä on räätälöitävä Excel-siirto, jossa kuvataan sisään luettavan Excelin csv-tiedoston sarakejärjestys ja tietojen kohdistustapa. Alussa lienee helpointa ylläpitää luistelukisojen osallistujista erillistä Excel-taulukkoa, josta sitten tehdään csv-tiedosto ja luetaan se ExTimeen sisään. Alla vasemmalla esimerkki yhdestä luistelussa käytetystä excelistä ja oikealla muokattuna sellaiseksi, jonka lukeminen ExTimeen on tosi helppoa. Excel-siirron oma erillinen ohjeensa löytyy täältä (excelpara.htm).

Alla esimerkki järjestäjiltä saamastani osanottajien Excelistä, jossa on E-sarakkeella sarja ja F ja G sarakkeilla matkat, joihin luistelija osallistuu.

Ensimmäisenä muutoksena kasasin nimen yhteen sarakkeeseen (tilapäisesti A), sehän käy helposti excelin &-operaattorilla yhdistäen sarakkeet B, yhden välilyönnin ja sarakkeen C.

Toisena kopioin kaikki rivit alkuperäisen jälkeen ja vaihdoin siinä matkan 500 1000 metriksi, näin saan kaikki urheilijat suoraan excelistä omiin sarjoihinsa.

Kolmantena muokkasin ikäluokasta ja matkasta uuden sarjatunnuksen, samalla &-operaattorilla. Lisäsin sen A-sarakkeen vasemmalle puolelle uudeksi sarakkeeksi A.

Lopuksi järjestelin sarakkeet uudelleen ja sain aikaan oikealla näkyvän taulukon, jonka sitten talletin csv-tiedostoksi. Seuran nimet olisi lisäksi voinut muuttaa STT suosittamaan täydelliseen muotoon, mutta sen voi tehdä helpommin ExTimen työkaluilla.

Sisäänluvussa ExTimeen tarvitaan sitten minimissään vain kolme saraketta, Kilpailijan sarja, Kilpailijan nimi, Seuran nimi.

Jos luistelukisan järjestäjällä on käytössään (vaikkapa Excel-pohjainen) tuttu ja toimiva ilmoittautumis-/matka/parijako järjestelmä, voidaan sen tuloksia käyttää suoraan  ExTimessä hyväksi. Kilpailijan numero, parinumero, lähtöaika, rata (sisä/ulko) ja vaikkapa maakoodi ja luistelulisenssinumero voidaan lukea sisään ExTimeen juuri tuon excel-siirron avulla. Ja vaikkapa useaan kertaan kilpailupäivän aikana. Vastaavasti ExTimestä saadaan halutut kilpailijatiedot siirtymään csv-tiedostoon käytettäväksi edelleen muissa järjestelmissä.

Excel-siirron lisäksi muita tapoja lisätä urheilijoita kilpailuihin on Ilmoittautumiset-valikosta löytyvät toiminnot Imoittautumiset, Massakilpailujen ilmoittautuminen ja Ota leikepöydältä. Niiden ohjeet löytyvät ilmoittautumiset.htm ohjeesta.

ExTimen avulla voidaan kilpailun lähtöjärjestys ja parijako tehdä Muutokset-valikon Arvonta-näytöllä tai hiukan monimutkaisemmat lähtöjärjestykset samasta valikosta löytyvällä toiminnolla Lähtöjärjestykset usealla eri perusteella tai jopa Yleismanipulaattorilla. Ohjeen loppupuolella näytän tästä esimerkkejä.

Ohjeen alkuun


Monta matkaa, samat kilpailijat

Kun kisassa samat urheilijat kilpailevat monta eri matkaa, on jokainen sarja perustettava erikseen valikon Muutokset toiminnolla Sarjat. Ensin valitaan sopiva matkasarja malliksi ja lisätään sarja. ExTime kopioi perustettavaan sarjaan pohjatiedot valittuna olevasta sarjasta ja vain poikkeavat tiedot (nimi ja matka) on annettava. Katso yllä matkasarjan lisäys.

Kilpailijoiden tultua lisätyksi ensimmäiseen kilpailtavaan sarjaan, heidät saadaan kopioitua toiseen matkasarjaan Tilanteet valikon Sarjan tilanne ikkunassa valitsemalla Sarjakohtaiset toimenpiteet valikosta kohta Kopioi kilpailijat toiseenkin sarjaan. Esiintulevasta sarjavalkosta valitaan sitten näille urheilijoille se toinen, ja mahdollisesti kolmas ja neljäskin kilpailtava matkasarja. Parinumerot on sitten toistaiseksi korjattava käsin.

Yksittäinen urheilija kopioidaan vastaavasti Urheilijakohtaisista toimenpiteistä löytyvän saman kopiointi-tempun avulla.

Vaihtoehtona on nyt myös käyttää tätä käytävää kilpailua ylläkuvatussa ilmoittautumisnäytössä kisatiedostona, ottaa kilpailijat siihen tuloksen mukaan ja pistää aina kaksi parhaiten luistellutta pariksi toiselle matkalle. Tällöin parinumerointi menee automaattisesti oikein.

Ennen kopiointia pitää tietenkin uusi matkasarja olla perustettuna.

Näin tässä versiossa, jatkossa jatkoon menoon tulee varmaan lisää automatiikkaa, sillä eihän pitkälle lopetusmatkalle kaikki edes pääse kilpailemaan. Nyt ne sitten vain poistetaan tästä uudesta sarjasta Urheilijakohtaiset toimenpiteet valikosta löytyvällä toiminnolla Poista valittu urheilija. Parien muodostamiseen tullee myöhemmissä versioissa lisää automatiikkaa, jahka nykyiset käytännöt ja kansainväliset luistelusäännöt minulle aukeavat lisää.

Edellisessä kappaleessa mainitulla toiminnolla Lähtöjärjestykset usealla eri perusteella saadaan myös sarjan urheilijat (ja jopa haluttu määrä) kopioitumaan uuteen sarjaan ja samalla voidaan määrätä uusi lähtöjärjestys. Siitä lisää alla.

Ohjeen alkuun


Seuraava matka, lähtöjärjestys edellisen matkan perusteella

Tässä esimerkissä on tilanne (SM-luistelut), jossa 1500 metrin luistelun tilanne näyttää seuraavalta (oikealla) paremmuusjärjestyksessä.

Tarkoitus on tehdä 5000 metrin luistelun parijärjestys tämän mukaan, niin että paras pari (Poutala, Pulli) lähtee viimeisenä.

Muita huomioita sarjan tilanteessa on mm. numeron 21 poisjäänti, hänet esimerkissä jätän pois seuraavalta matkalta. Ja 5000 metrille pääsee vain 16 parasta, 8 paria.

Uuden matkan pari- ja lähtöjärjestys, samalla urheilijan lisätään uuteen matkasarjaan, tehdään helpoiten Muutokset-valikon toiminnolla Lähtöjärjestykset usealla eri perusteella. Toiminnon nimen mukaan lähtöjärjestys voidaan tehdä yli kymmenen vaihtoehdon mukaan, mm. aakkosjärjestykseen.

Oikealla näkyy saman sarjan M1500 tilanne tällä lähtöjärjestysnäytöllä kilpailijan loppuajan mukaan järjestettynä. Napilla Näytettävät tiedot päästään rakentamaan sarjasta näytettävän rivin sisältö, se on itseasiassa sama kuin Minnan listan määritys ja sama kuvaus on käytössä myös yleismanipulaattorissa.

Jos rivikuvausta ei ole koskaan tehty, siitä tulee erillinen messu, jonka jälkeen se on syytä käydä kuvaus tekemässä. Esimerkissä tiedot vasemmalta oikealle ovat Kilpailijan tulos, aikapisteet, kilpailijan numero, parinumero, kilpailijan sarja, urheilijan nimi ja seura.

Lista on järjestetty keskellä vasemmalla olevan vaihtoehtolistan mukaan (esimerkissä Kilpailijan tulos).

Jos lähtöjärjestys halutaan juuri näin, laitetaan pallukka (keskellä) kohtaan Listan ylin ensimäiseksi. Jos taas, kuten yleensä, parhaat lähtee viimeisenä, pallukka pitää olla kohdassa Listan ylin viimeiseksi.

Jos haluat perustaa uuden sarjan vasta tässä kohtaa, se tapahtuu laittamalla sarjan tunnus napin Tee uusi sarja vasemmalla puolella olevaan ruutuun ja painamalla sitten sitä nappia. Jos sarjatunnus ei kelpaa tai on jo käytössä, siitä tulee ilmoitus.

Napilla Valittuun sarjaan tähän järjestykseen kilpailijat kopioidaan napin oikealla puolella olevaan sarjaan (esimerkissä M5000). Jos sarjassa oli jo ennestään urheilijoita, siitä saadaan varoitus ja napilla Poista kilpailijat ne voidaan poistetuiksi ja tehdä vasta sitten uusi lisäys.

Ennen kopiointia on hyvä tarkistaa uuden sarjat tärkeimmät tiedot näytön yläosasta:

 • Sarjan aloitusnumero, ei tarvita, jos kohta Kilpailijan numero säilyy samana on rastittu.
 • Sarjan lähtöaika, kisan ohjelmaan merkitty sarjan luistelun aloitusaika.
 • Sarjan lähtöväli, yhden parin luistelulle varattava aika sekunteina, voidaan antaa myös muodossa mm:ss, eli 12:00 on sama kuin 720 sekuntia.
 • Rinnan lähtee, parilähdössä 2, kvartetissa 4
 • Sarjan ens. parinumero, kisan hallinnan kannalta tarpeellinen, mielellään yhden päivän aikana juokseva numero. Jos sarjassa on pariton määrä urheilijoita ja tämän yksinäisen suden halutaan luistelevan sarjan alussa, rastitaan Vajaa pari on sarjan alussa.

Huomaa, että jotta kaikki saadaan näkyviin, olin ottanut rasti pois kohdasta Jätä ilman tulosta olevat pois.

Uuden sarjan lähtöjärjestys näkyy sitten oikealla parinumerojärjestyksessä, joka on samalla lähtöaikajärjestys.

Ja siitä huomioita:

 • Kilpailujärjestyksen määrää täppäpari Listan ylin ensimmäiseksi / Listan ylin viimeiseksi. Tässä tapauksessa parhaat laitettiin viimeiseksi.
 • Vain 16 jatkoi. Kohdan Jätä ilman tulosta olevat pois rastilla ei ollut tässä merkitystä, koska lukumäärärajaus jo leikkasi jatkajien määrää.

Ohjeen alkuun


Yhteispisteet, sarjavalmistelu

Kokonaispisteiden mukaan käytävään kilpailuun on perustettava matkakohtaisten sarjojen lisäksi yksi ylimääräinen sarja, johon lasketaan sitten matkakohtaisissa sarjoissa saavutetut pisteet yhteen. Tätä selostin jo kohdassa Yhteispistesarjat, mutta kertauksena siis:

Oheisessa esimerkissä näkyy tilanne, jossa on sekä miesten yleisen ja naisten yleisen sarjat määritelty niin, että kilpailussa on neljä matkaa ja niiden yhteispistekilpailu.

Sarjatunnukset valitsin tässä esimerkissä niin, että tunnuksen ensimmäinen merkki kertoo sukupuolen ja sitä seuraa matka metreinä matkasarjoissa sekä YL yhteispistetilanteen keruuta varten. Lisäksi mukana on pari sarjaa seurojen välisiä joukkuekilpailuja varten.

Jos ja kun ExTimeä käytetään luistelussa enemmänkin, kannattaa sarjatunnusten suunnitteluun käyttää aikaa. Oma tapani perustuu vahvaan hiihto- ja suunnistuskisoista kerättyyn käytännön kokemukseen.

Ohjeen alkuun


Yhteispisteet, matkakohtaiset tulokset

Allaolevissa esimerkeissä, ylemmässä, näkyy tilanne, jossa N40 sarjassa on saatu valmiiksi A-matkan eli 500 metrin luistelu. Alemmassa taas näkyy toisen kilpailun toisenlaisilla määrittelyillä 3000 metrin matkakohtainen tulos.

Tilanteet valikon näytössä Sarjan tilanne näkyy urheiljan tulos sekä sen perusteella lasketut matkan pisteet. Tätä näyttöä pääsee lennossa räätälöimään hiiren oikealla näppäimellä. Esiintulevasta menusta voi valita uuden sarakkeen lisäyksen, valitun sarakkeen poiston, sarakkeen siirtoa oikealle tai vasemmalle. ExTime muistaa asetukset, kun menusta valitaan lopuksi asetusten talletus.

Maa-sarakkeeseen on laitettuna luisteluväen käyttämät seuralyhenteet.

Uusissa ExTme-versioissa voi käyttää kilpailunumeron lisäksi myös nimeä tai lisenssinumeroa urheilijan eri matkojen tuloksia yhdistävänä tekijänä.

Jos matkakohtaiset pisteet eivät näy automaattisesti, ne voidaan aina laskea uudellen Sarjakohtaiset toimenpiteet-valikon toiminnolla Yhteistuloksen laskenta.

Ohjeen alkuun


Yhteispisteet, laskenta

Oheisessa esimerkissä näkyy NYL yhteispisteiden sarjan tilanne. Huomaa erityisesti osakilpailujen määrä (Matkoja), joka oli sijoituksen määräävin tekijä. Kisan viimeisistä matkoista jäi pois numero 40 yhdeltä matkalta ja numero 48 kahdelta.

Näytön sarakkeiden Tulos, Lähtöaika, Maaliintulohetki ja Tulos pisteinä tiedot puuttuvat, koska urheilijoiden paremmuus ratkeaa Pistemäärän mukaan.

Yhteistuloksen laskenta on oikeilla määrityksillä automaattinen toiminto, joka tapahtuu aina kun tämä yhteistulossarja otetaan käsittelyyn, siis tulostetaan tai katsotaan sen tilannetta. Joskus saattaa olla tarpeen tehdä myös käsinlaskenta, jos matkakohtaisiin tuloksiin tehdään käsikorjailuja.

Kun Sarjan tilanne näytön Sarjakohtaiset toimenpiteet valikosta valitaan temppu Yhteistuloksen laskenta (oikealla), ExTime hakee kaikki tämän yhteispistesarjan urheilijoiden matkakohtaiset pisteet sarjaan merkityistä matkakohtaisista sarjoista. Ja siis vielä kerran, laskee saman numeroisten urheilijoiden pisteet yhteen, jos ja kun kohdistustietona on kilpailijan numero. Paras kohdistustieto on tietysti urheilijan sporttiID eli lisenssinumero, jos se on kilpailuun osallistujilta vaadittava tieto.

Toiminto Yhteistuloksen laskenta tulee valittavaksi vain, jos näytön sarja on joukkueen tai yksilön tuloksien summasarja.

Ohjeen alkuun


Tulokset, seuranta

Kuuluttajan näytöt, netin live tulosten ja muiden tulosteiden tekeminen ovat aivan samat kuin muissakin lajeissa. Niistä on omat erilliset ohjeensa, samoin kuin videotulostaululla näytettävien tietojen määrittämisestä. Alempana on kuitenkin yksi esimerkki yhteistuloksen listamallin määrittelystä.

Ohjeen alkuun


Yhteispisteet, tulokset

Tekaisin tuosta yhteispistekisasta oman HTML-tuloksen, joka näyttää tältä. Siinä yhteispisteiden tulosrivin alla näkyy matkakohtainen erittely, matka, aika, sija suluissa ja pistemäärä.

Valikossa Säädöt olin Asetusarvojen välilehdellä Tulosliuskan asetukset asettamassa tulosten Historia/erittely kohtaan laittamassa Matkaerittelyn ennen omavalintaisen HTML-tuloksen tekemistä. Ja tuon oman HTML:n määrittely näkyy alla. Näistä räätälöintiasioista on kerrottu enemmän nettitulosten tekemisen sekä online-tulosten ohjeessa.

Ohjeen alkuun


Pariluistelukisan kellotus

Luistelukisoissa suoritukset tehdään yleensä pareittain, joskus kvarteteittain tai suurempana ryhmänä. Parien asetantaa varten on ExTimen arvontanäyttöön lisätty kohta, jossa mahdollinen vajaa pari(kvartetti) voidaan sijoittaa joko sarjan alkuun tai loppuun.

Arvonta on syytä tehdä, jotta kisa-aikatauluun saadaan tietty runko. Esimerkiksi 500 metrin luistelussa voidaan parille varata aikaa 2 minuuttia, parien lähtöväli on tällöin 120 sekuntia ja rinnan lähtee 2. Yhdessä kilpailussa EI saisi olla saman numeroisia pareja, parinumerolla haku antaa silloin tulokseksi useampia pareja. Toki aina voi rajata aktiiviisia sarjoja, joka tarkoittaa sitä, että osa sarjoista suljetaan hetkeksi pois käytöstä. Poisrajatuista sarjoista ei urheilijoita oteta hakuihin mukaan, näin saadaan esimerkiksi eilisen päivän matkat pois tai huomisen. Rajausnäyttö löytyy valikosta Ajanotto, Rajaa aktiivisia sarjoja.

Luistelukisan kellotus tapahtuu ExTimessä seuraavilla toimenpiteillä:

 1. Avataan kisatiedosto, jossa on siis kilpailuun kuuluvat sarjat ja näissä sarjoissa niihin osallistuvat urheilijat järjestettynä kilpailujärjestykseen.
 2. Tulosten ulkoasut nettiä ja tulostaulua varten on tehty jo etukäteen, toki niitä voidaan säätää myös kisan aikanakin.
 3. Avataan yhteys kellotukseen käytettävään ulkoiseen kellolaitteeseen ja tarkistetaan sen käyttämät asetukset. Kellolaite asetetaan oikeaan aikaan
 4. Avataan yhteydet kilpailussa käytössä oleviin muihin työasemiin ja niissä tarvittaviin oheislaitteisiin, kuten videotulostaulu, paperitulostimet ja käytettävään netti-palvelimeen.
 5. Työasemat asetetaan ulkoisen kellolaitteen kanssa samaan kisa-aikaan.
 6. Lähetetään matkaan ensimmäinen/seuraava pari ja hyväksytään sen lähtö. Parin/kvartetin valinta ja lähtöajan hyväksyntä tehdään käsin, aika saadaan kellolaitteelta
 7. Kierrosajat rekisteröityvät urheilijoille automaattisesti, samoin loppuaika kun kierrosmäärä täyttyy.
 8. Toistetaan kohtia 6 ja 7, kunnes kaikki urheilusuoritukset ko. matkalta on saatu.
 9. Tehdään lähtöjärjestykset seuraavalle matkalle, jos niitä ei ole voitu tehdä jo etukäteen.
 10. Toistetaan kohtia 6, 7, 8 ja 9, kunnes kaikki matkat on luisteltu.
 11. Talletetaan ja arkistoidaan kisatiedosto, tulostetaan yhteistulokset ja puretaan yhteydet.
 12. Palkitaan voittajat ja kiitetään toimitsijoita ja yleisöä ja kerätään kehut.

Kisan toimitsijat on koulutettava tehtäviinsä ja paikallisverkko on rakennettava ja testattava, paperit ja musteet varattava, nettiyhteydet testattava jne. Muistilista on syytä tehdä ja myös käytettävä. ExTimen pikaohje auttaa. Samoin kellolaitteiden valmistajilta saadut manuaalit on hyvä pitää käsillä.

Ohjeen alkuun


Algen TdC8001 asetukset

Ennen ratakilpailun kellotusta on yleisissä asetusarvoissa laitettava tarpeelliset ohjaustiedot paikoilleen (valikko Säädöt ja siellä kohdasta Asetusarvot löytyvät välilehdet). Algen kellon TdC8001 kanssa käytettävät ajanoton automatiikkaa tukevat asetukset (välilehti Ajanoton automaattisuus) näkyvät oikealla.

Nämä ohjeet ovat voimassa, kun seurataan Algen kellolaitteen ohjetta ohjelman 12, Speed Skating käytöstä. Sitä en tässä toista.

Kellolta saadaan kilpailijan numero ja sitä on syytä käyttää ja myös hyväksyä tämän aika automaattisesti. Saman kilpailijan väliaikojen ja maaliaikojen välisen erotuksen tulee olla sellainen että kierrosajat erottuvat toisistaan sekä lähtö-, että maaliajoista, sadalla metrillä jossain 5-8 sekunnin tasossa ja muulloin 5 - 15 sekunnin luokkaa. Katso alta miksi tälläinen määritys tarvitaan.

Algen valokennot ovat kiinni kanavissa 1 ja 4, joten kierrosajoiksi (ja samalla väliajoiksi) hyväksytään ajat aikakanavilta 1 ja 4. Maaliaika tunnistetaan Algen sanomassa T-kirjaimesta, joten maaliaikana hyväksyttävien aikakanavien joukkoon lisätään T, myös N-aikakanava (näppäimistöltä annettu aika on hyvä liittää joukkoon.

Rataluistelussa on aina kierroslaskenta käytössä ja radan pituus on yleensä 400 metriä.

Välilehdellä Perusasetukset asetetaan Ajanoton tarkkuus, se lienee syytä laittaa sadasosiksi.

Välilehdellä Lähtöportti, numerosyöttö asetaan Lähtöajan aikakanavaksi 0, sillä tunnuksella tulee TdC8001:ltä lähtöaika.

Miksi? Tunnistimia käytettäessä saattaa urheilijalta tulla useita aikoja samaan väliaikapisteeseen tai maaliin, varsinkin jos molemmissa jaloissa/numerolapuissa on tunnistimet. Samoin, jos radan molemmilla puolilla on lukijat, jotka molemmat nappaavat urheilijan transponderin signaalin, ja tietysti hieman eri aikaan. Myös valokenno saattaa antaa signaalin kummastakin jalasta.

Lisäksi olen vienyt ExTimen logiikkaa siihen suuntaan, että kisan kelloajat voidaan syöttää moneen kertaan kilpailijoille ilman että he saisivat turhia aikoja. Tuota erotusaikaa käytetään siihen, että uusi aika pakotetaan seuraavan tapahtumapaikan ajaksi (väliaika, kierrosaika, maaliaika), jos se ei poikkea vanhasta ajasta rajaa enempää.

Ohjeen alkuun


Pari-, ja ryhmälähtö

ExTimen menusta kohdasta Ajanotto löytyy parien, kvartettien ja muun ryhmän lähettämiseen näyttö Pari- ja ryhmälähtö. Tämän näytön avulla rekisteröidään lähtöajat urheilijoille, kun lähdössä ei ole kaikki saman sarjan osallistujat samalla kertaa. Saman menu näytöt Yhteislähtö ja Sprintin startti ovat näihin yhteislähtöihin tehtyjä.

Näytön toiminta on seuraava:

 1. Ensin valitaan lähtöön urheilijat, yksi tai useampia. Parin haku-nappi hakee listalle napin vasemmalla puolella olevaan ruutuun annetun parinumeron urheilijat, samalla parinumero kasvaa yhdellä. Nappi Urheilijan haku hakee yhden urheilijan, jonka numero on samoin napin vasemmalla puolella. Jos urheilijalla on jo toteutunut lähtöaika, häntä ei voi valita.
 2. Jos listalta halutaan poistaa jokin urheilija, hänet valitaan ja painetaan nappia Valittu pois. Napilla Tyhjää poistetaan kaikki valitut urheilijat. Jos urheilijan tietoja halutaan katsoa tarkemmin tai korjailla, tuplaklikataan hänen riviään yläosan listalla.
 3. Lähtöaika-ruutuun ilmestyy automaattisesti kellolaitteen lähettämä lähtöaika. Jos lähtö halutaan tehdä käsin, painetaan nappia START (myös funktionäppäin F10 käy).
 4. Napilla Hyväksy siirtyy lähtöaika siirtyy kaikille listan urheilijoille lähtöajaksi.
 5. Napilla Maalikameralle lista lähtijöistä saadaan päivitettyä maalikameran käyttämä evt-tiedosto lähtevien urheilijoiden tiedoilla.
 6. Napilla Valmis suljetaan näyttö.

Kellolaitteen lähettämä lähtöaika tulee näkyviin myös ExTimen ajanoton perusnäyttöön, josta se voidaan lähtöajan hyväksymisen jäkeen poistaa.

Kun ajanoton automaattisuus on tämän ohjeen mukaisesti asetettu, ei kierros- eikä maaliaikoja tarvitse erikseen hyväksyä, ellei Algen TdC8001 operoinnissa ole tehty virheitä.

Ohjeen alkuun


Ratakisan seuranta, uusi näyttö

Tilanteet valikon lopusta löytyy uusi toiminto Ratakierrosten seuranta. Tällä näytöllä kellotetaan parikilpailu tai seurataan tunnistimilla kellotettavaa kisaa.

Kilpaileva pari/kvartetti voi koostua eri sarjojen osallistujista, toki silloin kierrosmäärien pitäisi olla sama, jotta seuranta olisi järkevää. Jos kilpailuissa toistuu samoja parinumeroita (esim 500m ja 5000 metrin parinumerot alkavat molemmat ykkösestä), pitää Ajanotto-valikon toiminnolla Rajaa aktiivisia sarjoja rastia ne sarjat/matkat pois, jotka eivät tällä hetkellä luistele. Suositeltavaa on siis numeroida kaikki parit nousevasti koko kisapäivän ajalta.

Ensimmäisenä vaiheena valitaan kilpailtava matka ja kilpaileva pari (yksilö, kvartetti) valitsemalla näytön vasemman alaosan valinnoista oikea sarja (esimerkissä Naisten 500 m) ja antamalla numero Parinumero kenttään ja hakemalla ne näyttöön napilla Hae annettu pari. ALT-H on haun pikanäppäin. Jatkossa pari vaihtuu yksinkertaisesti napilla Next.

Palattaessa tähän ikkunaan uudellen, vanha parinumero näkyy valmiina samoin viimeksi käsitelty sarja on valittuna.

Sarjan antaminen tuli pakolliseksi, kun SLL haluaa joka matkan parinumeroinnin alkavan ykkösestä!

Kilpailijan tietoja päästään korjaamaan tuplaklikkaamalla ko. urheilijaa, esimerkiksi nollaamaan kilpailijan maaliaika tai vaihtamaan ratanumeroa. Jos vaihdat parinumeroa, näyttöön vaihtuu tämän korjatun parinumeron mukaiset urheilijat.

Näytettäviä kierrosaikoja säädellään oikean reunan liukunapeilla tai Vasemmalla-ruudussa olevalla kierrosnumerolla.

Kustakin kilpailijasta on kaksi riviä, rivin alussa parinumero, ratanumero ja kilpailijan numero. Ylemmällä rivillä on kilpailijan nimi ja alemmalla kilpailijan seura. Viimeksi valitun kilpailijan sarja näkyy kierrosmäärineen näytön otsikossa.

Tässä kuvassa on jo menossa naisten 500 metriä, siksi jo toteutuneita kierrosaikoja. Ja kierros numero 1 ihan vasemmalla. Oikeanpuoleisin suluissa oleva tieto kertoo viimeisen kierroksen tilanteen suhteessa sarjan kokonaistilanteeseen. Anni oli siis 6. ja 2,65 sekuntia jäljessä.

Ohjeen alkuun


Ratakisan seuranta, startti

Kun kilpaileva pari/kvartetti on valittu ja heidän tietonsa ovat oikeat (ei kierrosaikoja, ei maaliaikoja), ilmoitetaan ExTimelle lähdön olevan valmis starttiin napilla Valmiina seuraavaan starttiin. Tämän seurauksena aktiivisten tunnistimien joukko tyhjätään, samoin lähtöajan ruutu (keskellä) ja vihreä Start-nappi aktivoituu.

Jos käytössä on manuaalinen ajanotto lähtöaika rekisteröidään tällä Start-napin avulla. Kelloaika ilmestyy napin vasemmalla puolella olevaan ruutuun, jossa sitä voidaan korjata (tai se voidaan syöttää siihen kokonaan käsin). Vasta Hyväksy lähtö-napilla aika rekisteröidään ruudussa näkyville urheilijoille ja samalla alkaa juokseva aika rullata lähtöajan alapuolella.

Versiosta 8.4.12 lähtien lähtöajan automaattinen käsittely voidaan kieltää siirtämällä pallo kohdasta Lähtölaukaus merkataan kohtaan Lähtölaukausta ei huomioida. Tämä siksi, että joskus lähtöpistoolin siirtely luistelun aikana saattaa tuottaa aiheettomia lähtömerkintöjä.

Sähköisessä ajanotossa kelloaika tulee ulkoiselta kellolaitteelta tai manuaalisessa lisäksi joko ExTimen F10-näpäyksellä tai työkalurivin ikonia napsauttamalla. Mylapsiin liitetty lähtösignaali tuottaa ajan aikakanavalle 2, Mylapsiin on sisäänrakennettu piirre, että sen tunnistus on tagin 9992 numero, josta siis viimeinen merkki on tuo aikakanava. Vastaavasti Mylapsiin liitetyt ulkoiset valokennot antavat muita 999x numerosarjan taginumeroita.

Kun ExTime saa uuden lähtöajan, se vaihtaa vihreän Start-napin turkoosiseksi Second-napiksi seuraavaa mahdollista laukausta varten.

Napilla Hyväksy parilähtö hyväksytään normaali parilähtö, jolloin nappi Second vaihtuu keltaiseksi napiksi Next.

Jos kilpailijan tiedoissa on jo toteutunut lähtöaika, uutta lähtöaikaa ei kirjoiteta toteutuneen ajan päälle, vaan näyttöön tulee virheteksti. Valitsemalla virheilmoituksesta Uusi lähtöaika ? Kyllä vaihtoehto, korvataan vanha toteutunut lähtöaika tällä uudella lähtöajalla. Arvonnan tuottama ohjeellinen lähtöaika korvaantuu automaattisesti. Yksilöllisiä korjauksia päästään tekemään tuplaklikkaamalla korjattavaa urheilijaa ja vaikkapa poistamaan rasti kohdasta toteutunut lähtöaika. Nyt kelpaa varaslähdössä mahdollisesti hyväksytyn väärän lähtöajan tilalle uusi ilman lisätarkistuksia.

Hyväksy parilähtö-nappi muuttaa sinisen Next-napin keltaiseksi Start OK-napiksi, jolla voidaan myös saada aikaan lähtöajan manuaalinen rekisteröinti.

Kvartettilähdössä ensimmäisen parin lähtö hyväksytään napilla Kvartetti, Ensimmäinen lähtö.

Toisen lähdön tapahduttua tämä lähtöaika merkataan napilla Kvartetti, Jälkimmäinen, jolloin kaikilla niillä, joiden rata on 3 tai suurempi, merkataan lähtöajaksi tämä jälkimmäinen.

Jos luistelijoita on enemmän kuin kaksi, Hyväksy parilähtö-napilla tapahtuva lähdön hyväksyntä vaatii vielä erillisen hyväksynnän. Tämä siksi, että kvartetissa ei jälkimmäiset lähtijät vahingossa saisi ensimmäisten lähtijöiden kanssa samaa lähtöaikaa.

Kun Hyväksy heti kohdassa täppä, kirjautuu lähtö näille lähtijöille automaattisesti, kun ExTime saa lähtöajan kellolta. Jos kohdassa Näytä kierrosajat on rasti, ruudun kakkosrivillä näkyy nopeuden sijasta kierrosajat.

Ohjeen alkuun


Ratakisan seuranta, kierrosajat

Kilpailijoiden kierrosajat rekisteröidään manuaalisesti Kierrosaika (ALT-N)-napin avulla. Kelloaika tulee napin vasemmalla puolella olevaan Kierrosajat listaan, josta ne erikseen Hyväksy seuraava kierrosaika valitulle-napilla rekisteröidään valitulle kilpailijalle. Myös ulkoisen kellolaitteen aika tulee listalle, jos ajan tunnus oli kierrosajan tunnus (aikakanava). Ja jos aika tulee Mylapsin lukijalta aika rekisteröityy automaattisesti tunnistimen urheilijan kierrosajaksi.

Kuvassa tilanne N500 metrin luistelun kolmannen parin tilanteesta, kun transpondereilta on saatu ensimmäisen 100 metrin aika, Veera on 61 sadasosaa kisan sen hetkistä parasta aikaa jäljessä.

Manuaalisessa ajanotossa listassa voi siis olla useita aikoja, jolloin kilpailijalle siirrettävä aika on myös valittava. Kilpailijalle siirretty aika poistuu aikalistasta.

Jos aika ei täsmää annettuihin rajoihin, ExTime pyytää erikseen vahvistusta ajan lisäämiselle kierrosajaksi. Varoituksessa näkyy kokonaisaika ja vertailuna on tasaisen taulukon mukaan laskettu nopein tai hitain tämän kierroksen lopussa oleva kokonaisaika.

Napilla Poista saadaan tarpeeton aikaleima pois listalta, nappi Tyhjää siivoaa koko listan.

Kierrosajoissa on siis sekä aika että urheilija valittava ennen napin Hyväksy seuraava kierrosaika valitulle klikkausta. Pieni nopeutus on: Jos urheilija on valittu etukäteen, napin Kierrosaika (ALT-N)-klikkaus siirtää uuden ajan suoraan valitulle kilpailijalle.

Jos Mylapsin tai muut tunnistimet ovat käytössä, niin kierrosajat tulevat automaattisesti urheilijoille. Näyttöä voi silloin olla tarpeen päivittää napin Päivitä yläpuolen lista (ALT-P) avulla tai liuttamalla näytön oikeanpuolen sarakesiirtotyökaluilla.

Transponderiajanotossa kannattaa aina parin luistelun päätyttyä tyhjentää ExTimen perusikkuna siihen mahdollisesti näkymään halutuista kierrosajoista HOME-näppäimellä ja samalla poistaa myös lähtöaika erikseen työkaluikkunan sakset-ikonilla.

Jos jostain syystä näyttö on tilassa, jossa lähtölaukausta ei huomioida, vaikka pitäisi, niin tilanne voidaan korjata ja lähtöaika merkata urheilijoille ainakin kolmella eri tapaa:

Tapa 1:

Tapa 2:

Tapa 3:

Ohjeen alkuun


Ratakisan seuranta, maalintulo

Kilpailijoiden maaliaika syntyy automaattisesti, kun viimeisen kierroksen aika rekisteröidään. Huomautusriville tulee ilmoitus kierroksen tulemisesta täyteen. Näin siis käsin kellottamalla.

Ja tuplaklikkaamalla urheilijaa päästään hänen kaikkia tietojaan korjailemaan. Huomaa myös, että kun lähtöaika pariluistelussa on hyväksytty, ExTime automaattisesti siirtyy tilaan, jossa Lähtölaukausta ei huomioida.

Väärälle urheilijalle mennyt kierrosaika saadaan helpoiten korjatuksi seuraavasti:

 • tuplaklikkaa väärän ajan saanutta urheilijaa yläosan listassa
 • valitse urheilijan tietojen välilehdistä Kierrokset
 • valitse väärä kierrosaika ja varmista että ruudussa Palauta poistettu aika perusnäyttöön on rasti
 • paina Poista, jolloin kierrosaika poistuu ja aika ilmestyy perusnäyttöön
 • sulje korjailuruutu, jolloin kierrosaika häviää myös yläosan riviltä ja ilmestyy kierrosaikalistalle (X tulee olla silloin yhtenä kierrosajaksi kelpaavista aikakanavakoodeista)
 • valitse oikea urheilija yläosan listasta sekä tämä uusi kierrosaika ja paina Hyväksy seuraava kierrosaika valitulle.

Jos kierrosajaksi katsottavien aikojen kanavakoodina ei ollut X (Säädöt/Asetusarvot, välilehti Ajanoton automaattisuus, alhaalla), saat ajan oikealle urheilijalle menemällä perusnäyttöön (tämä näyttö saa jäädä auki) ja antamalla siellä näkyvälle X-ajan riville oikean kilpailijan numeron ja painamalla F6 (Ajasta seuraava kierrosaika).

Seuraavan parin luistelua varten painetaan nappia Next ja ilmoitetaan ajanottovalmius napilla Valmiina seuraavaan starttiin.

Ohjeen alkuun


Iltakisojen ilmoittautuminen

Seuran sisäisiä kilpailuja varten on ExTimessä erillinen iltakisojen ilmoittautumisten toiminto, se löytyy Ilmoittautumiset valikosta.

Tällä Sarja-/iltakisojen ilmoittautumiset toiminnolla saadaan poimittua kilpailijoita mukaan joko jostain vanhasta kilpailusta tai seuran omasta lisenssitiedostosta. ExTimessä on myös ihan erillinen oman seuran kilpailijoiden lisenssitietojen hallinta, jos lajijärjestöllä ei ole yleistä tietokantaa. Sillä aloitettiin mm. hiihdon seurojen käyttöön tarjoaman lisenssitietokannan harjoitteleminen.

Ohjeen alkuun


Urheilijoiden lisääminen iltakisaan

Ilmoittautumisnäytön vasemmassa yläreunassa on kaksi nappia ExTime-kisa ja Omat lisenssit, joilla haetaan kilpailuun uusia ehdokkaita. Jokainen napin painallus tuottaa sarjaan uusia kilpailijoita ja sama urheilija voi tulla mukaan useammankin kerran. Se ei haittaa, yhteismäärän en anna kuitenkaan kasvaa yli 2000 ehdokkaan. Tyhjää lista-nappi aloittaa uuden listan keruun.

Näytön vasemmassa reunassa näkyvät ehdokkaat, ehdokkaiden näkyminen asetellaan Säädöt/Asetusarvot-näytön välilehdellä Lisenssitiedosto. Lisäsin vaihtoehdon Tulos, jos joku joskus haluaa valita illan toiseen matkaan parit vaikkapa ensimmäisen matkan tulosten perusteella. Lisenssitiedon määrityksestä on oma ohje ilmoittautumisen yleisissä ohjeissa.

Esimerkissä olen listannut vanhasta kisasta ehdokkaat seurojen aakkosjärjestyksessä. Kuvan oikeassa alareunassa näkyy myös listaan viimeksi lisättyjen määrä, 172 urheilijaa. Samasta urheilijasta on monta riviä, koska kisassa oli mukana 4 matkasarjaa. Rivin lopussa oleva sarjatunnus selkeyttää asiaa. Saatan jatkossa harkita muutosta niin, että saman niminen kilpailija on listassa vain kerran (vai olisko selkeämpää rajata ne lisenssinumerolla?)

Näytön oikeallapuolella on paikat, listat kahdelle sarjalle, joihon ehdokkaita ilmoitellaan. Vaikkapa nuoret ja aikuiset tai pojat ja tytöt. Tai Oulunkylän iltakisoissa molemmat luisteltavat matkat.

Ennen kuin sarjoihin aletaan lisäillä kilpailijoita on syytä tarkistaa Seuraavat-ruudussa olevat kenttien Lähtönumero ja Parinumero oikeellisuus. Niissä annetaan seuraavaksi ilmoitettaville kilpailijoille tuleva lähtönumero ja parinumero. Jos ruudussa Annettua lähtönumeroa ei saa muuttaa on rasti, kilpailijan numeroa ei muuteta. Lähtöajaksi tulee lisättävän sarjan seuraava lähtöaika (näkyy listan alla), joka aina parin lisäyksen jälkeen kasvaa sarjan oletuslähtövälillä. Näin saadaan kilpailulle ohjeellinen aikataulu. Parinumero kasvaa aina yhden lisäyksen jälkeen, pari on siis lisättävä samalla klikkauksella.

Tyhjää lista-napilla vasemman puolen kisan ehdokkaiden lista saadaan tyhjättyä. Jos listaa ei tyhjätä, sama lista tulee esiin seuraavalla kerralla, kun tämä näyttö avataan. Näytön kiinniollessa lista on tallessa tiedostossa kisan.ehdokkaat samassa kansiossa kuin ovat extime.exe ja extime.ini.

Kilpailijoiden lisääminen sarjaan ja siis itse kisaan tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitse listan ehdokkaista 1 - n kilpailijaa, yleensä parilähdössä siis kaksi. Hiihdossa voi valita myös yhden kerrallaan, samalla tapahtuu "lähdön arvonta".
 2. Klikkaa halutun sarjan tunnuksen kohdalla olevaa Lisää tanne tai Lisää tänne nappia. Valituista tulee tähän sarjaan uusi pari (tai kvartetti), joista ylempi saa radan 1 (sisärata). Tiedot näkyvät siis sarjan luettelossa. (ALT-T lisää alempaan sarjaan ja ALT-L taas ylempään, jos haluat tehdä siirron ilman hiirtä, siksi napit ovat eri nimiset.)

Toista tätä toimintoparia tarvittava määrä.

Tässä kuvassa on tilanne kun kaksi on valittu (ylempi valinta ei näy kuvassa) ja kilpailunumero ja parinumero on asetettu oikeaksi, ja tässä tilanne lisäyksen jälkeen.

Sarjoihin lisättyjen kilpailijoiden tietoja voidaan muuttaa klikkaamalla kyseistä urheilijaa. Kilpailtavaa sarjaa voidaan vaihtaa valitsemalla sarjan tunnusten valikosta haluttu sarja. Väärään sarjaan lisätty urheilija saadaan pois valitsemalla ja klikkaamalla ko. sarjan Poista valitut tai Valitut roskiin nappia. (ALT-P / ALT-r)

Toki kilpailusarjoihin voidaan lisätä kilpailijoita vanhallakin tavalla, Ilmoittautumiset valikon toiminnolla Ilmoittautumiset, Ota leikepöydältä tai Massakilpailujen ilmoittautuminen. Niistä on omat ohjeensa ExTimen ohje-sivuilla.

Ohjeen alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTime-sivulle