Maalikameran käyttö ExTimen kanssa

Muutettu 26.12.2016/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTime-sivulle


Taustaa

Maalikameraa tarvitaan erityisesti usean urheilijan samanaikaisessa maaliintulossa, kuten hiihdossa sprinttien erävaiheessa tai viestien maaliintulossa sekä erityistä tarkkuutta vaativissa kilpailuissa, esimerkiksi rataluistelussa. Yleisurheilun ratajuoksut jätän pois, koska niiden tulospalvelussa harvemmin käytetään ExTimeä.

Aikaisemmin maalikameralta saadut ajat olen syöttänyt suoraan urheilijan loppuajaksi urheilijan tietojen välilehdellä Tulos. Kameralta saatu aika voidaan suoraan syöttää Tuloslaskenta-napin oikealla puolella olevaan ruutuun, kun ensin laitetaan rasti sen alapuolella kohtaan Laske tuloksesta. Rasti aiheuttaa sen, että ExTime laskee Maaliajan niin, että se vähennettynä lähtöajalla antaa tulokseksi suoraan syötetyn loppuajan.

Hiihdon sprintissä kannattaa startin hyväksynnän jälkeen jättää urheilijoiden rivit ajanottonäyttöön, jossa ne on helppo asettaa maalintulojärjestykseen ja tuplaklikkaamalla siirtyä maaliajan syöttämiseen.

Toiveita on myös esitetty, että tulokset voitaisiin suoraan imuroida maalikameran tekemästä tiedostosta. ExTime versiosta 8.4.8 lähtien tämä onnistuu Lynxin maalikameran kanssa, esimerkkitiedostoja sain Kari Utulahdelta ja Mikko Frimanilta. Mikolta erityisesti luisteluun liittyen. Algen tuki tehdään myös, kun saan siitä Lynxiä vastaavat tiedot.


Ohjeen alkuun

Maalikameran työasema

Jotta maalikameran datan suorasta käytöstä saadaan nopeusetua, kannattaa maalikameraa käyttävä työasema saada samaan verkkoon ExTimeä pyörittävien työasemien kanssa. Vähimmäisvaatimus on, että maalikameran kirjoittamiin tiedostoihin on ExTimeä käyttävältä työasemalta suora pääsy. Helpoimmin tämä onnistuu asentamalla ExTime-ohjelma maalikameraa käyttävään työasemaan.

Oheisen kuvan esimerkissä on juuri tällainen tilanne. Maalin kone seuraa ajanottolaitteita, transponderien lukulaitetta, lähtöpistoolia ja maalin valokennoja. Maalikameran työaseman ExTime on asetettu kuuntelemaan verkkoa ja Maalin kone lähettämään sille saamansa ajat (vihreä nuoli 2). Sensijaan Maalikamera-ExTime ei lähetä enää maalikameran aikoja Maalin koneelle vaan se lähettää maalikameran ajat (punaiset nuolet 5 ja 6) eteenpäin Toimistoon, Kuulutukseen (Tulostaululle, jne) ihan kuten Maalinkone lähettää transponderiajat (punaiset nuolet 3 ja 4).

ExTimessä voidaan määrittää oma oletuskansionsa Maalikameran käyttämille tiedostoille, sama sekä lähtöjärjestyksen antamiseen (*.evt) että maaliaikojen lukemiseen (*.lif).


Ohjeen alkuun

Lähtötiedot maalikameralle (Lynx)

ExTime tekee Lynxin määrityksen mukaista tekstitiedostoa yhdestä tai useammasta sarjasta samalla kertaa. Useampaan sprinttiä käsittelevään ikkunaan on versiosta 8.4.8 alkaen sijoitettu nappi Maalikameralle lähtölistat. Esimerkin tapauksesta samalla kertaa tehdään molemmista miesten sprintin välieristä listat samaan tiedostoon, jonka nimi (ja kansio) annetaan normaalilla Windowsin tiedoston valinta-dialogilla.

Luistelussa sprintin erää vastaa yksi luisteleva pari, samalla kertaa tehdään kaikista samaa matkaa ja samaa ikäluokkaa/sukupuolta luistelevista pareista lähtötiedosto, siis miesten 1500 metristä oma ja naisten 1500 metristä toinen tiedosto. Tiedostossa on sekä luistelijan numero, parinumero sekä ratanumero 1 ja 2, kvartettiluistelussa jälkimmäisellä parilla 3 ja 4.

Alla näkyy, että M1500 luistelun lähtölistat maalikameraa varten on tarkoitus kirjoittaa koneellani kansioon i:\Tuotanto\ranki\2017_kausi\kisatiedostot\Ogeli\.

Kansiota voi muuttaa, alhaalla oikealla näkyvässä tiedoston sijoituspaikkaa kysyvässä ikkunassa.


Ohjeen alkuun

Maalikameran (Lynx) aikojen käyttö

Ensimmäisessä maalikameraa käyttävässä ExTime-versiossa sijoitin Maalikameran käytön ikkunan Säädöt valikkoon, koska ennen maalikameran käyttöä pitää määrittää muutama säätöasia. Edellä sivusin jo ohimennen maalikameran ja ExTimen yhteistä kansiota. Se määritetään Maalikameran dialogin alaosassa, Kameran datan kansio-ruudussa. Ruutu on kaksi osainen, ylempään osan voi kirjoittaa itse haluamansa tiedostopolun, ja siitä pääsee eteenpäin napeilla Ylemmäs (ketju lyhenee) tai Alemmas, ketju pitenee). Alemman osan listasta voi poimia sitten halutun polun, joka menee yhdessä tietokenttien sarakkeiden kanssa ExTime.ini tiedostoon napin Hyväksy kenttäjärjestys painalluksella.

Kenttäjärjestys tarkoittaa maalikameran tuottamassa tulosdatassa olevien kenttien selityksiä. Allaolevassa esimerkissä näkyy eräs Lynxin tuottaman *.lif-tiedoston sisältö, jota vastaavat kentät on asetettu paikalleen ruudun oikeaan reunaan. Ensimmäisenä sarakkeena (A, kuten excelissä) on urheilijan sijoitus, seuraava kenttä (B) on urheilijan numero, C-sarakkeella on ratanumero, jota seuraavat sukunimi, etunimi, seura ja aika (sarake G). Ja muutaman kentän jälkeen on sitten erän/parin lähtöaika, (sarakkeella L). Lif-tiedoston ensimmäinen rivi ohitetaan muuten, vain sen ensimmäinen tieto (esimerkissä 4) käytetään. Se ilmoittaa, minkä sarjan tiedoista on kysymys. Se on samalla sarjan kilpailujärjestys ExTimen sisällä. Lif-tiedostossa oleva sarakkeiden erotinmerkki (pilkku) on korvattu yleisemmällä erotimerkillä, eli puolipisteellä.

ExTime käyttää urheilijan tunnistamiseen em. sarjanumeroa ja urheilijan numeroa (esimerkissä siis sarakkeella B).

Helpoimmin maalikameran tietojen siirto ExTimeen sujuu, kun ExTimen maalikameran datan käsittely-ikkunan rinnalle avaa näkymän Lynx:in kanssa yhteiseen kansioon. Kansioon tullut tiedosto vain raahataan ExTimen maalikamera ikkunan päälle ja pudotetaan siihen. Kun sarja ja kilpailijoiden numerot tämäävät, muuttuvat tunnistettujen urheilijoiden rivit vihreiksi ja näytön alaosaan tulee näkyviin maalikameran ja transponderi-aikojen erotus, edellyttäen, että maalikamera-työpiste kuuntelee maalin konetta.

Tarvitaan vain napin Hyväksy tulos painallus, niin ajat muuttuvat maalikameralta saaduiksi ajoiksi ja siirtyvät verkossa eteenpäin muille, etukäteen päätetyille työasemille.

Samalla näytön yläosa tyhjenee, valmiina uuden tiedoston pudottamiseen ja alaosaan tulee näkyviin urheilijoiden uudet loppuajat ja sijoitukset, kuva oikealla. Ja kuten ikkunassa on kerrottu, tuplaklikkaamalla vihreää riviä (kummassa tahansa listassa) päästään tarkemmin käsiksi rivillä olevan urheilijan tietoihin.

Tiedosto voidaan myös hakea, avata ja lukea napin Tiedoston luku-painalluksella, mutta oletettavasti drag and drop on paljon jouhevampi tapa.

Kopioi uutta tilalle-nappi taas kopioi leikepöydän sen hetkisen tilanteen yläosan listaan. Sille voi olla käyttöä, jos esimerkiksi Lynx jotenkin muuttaa sarjatietoa, joka on Lynxillä käsittääkseni lajitieto. Avaamalla Lynxin lif-tiedosto Muistiolla/Notepadillä, korjaamalla lajitieto ExTimen sarjan numeroksi ja kopioimalla sitten koko tiedosto leikepöydälle, se saadaan ExTimen käyttöön korjattuna, ilman että alkuperäistä lif-tiedostoa tarvitsee muuttaa.

Vanha data pois-nappi tyhjää molemmat listaukset.

Lähtölista-nappi taas tulostaa valitusta sarjasta (lajista) Lynxille sen käyttämän evt-tiedoston, joka sitten saadaan maaliajoilla täytettynä lif-tiedostoina paloittain takaisin.

 

Ohjeen alkuun

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTime-sivulle