Extime, yhdistetyn hiihdon ajanottto

Muutettu 25.1.2015/jtu

Sisällys:
Kilpailijoiden lisäys
Mäkitulokset tiedostosta
Lähtöaikojen laskenta
Tuloslaskenta
Tulosteet
Tulostemalli

Kilpailijoiden lisäys

Yhdistetyn kilpailun mäkiosuuden tulokset siirretään ExTimeen tekstitiedostona, jossa jokainen tieto on omalla sarakkeellaan. Pakolliset tiedot ovat mäkikilpailun pistemäärä ja jokin yhdistävänä tieto, se voi olla joko kilpailijan kilpailunumero tai lisenssinumero. Tällöin kilpailijat on lisätty jo muuten oikeisiin sarjoihinsa Jos yhdistävää tietoa ei ole, on teksitiedostossa oltava myös kilpailijan nimi ja seura. Yksi tiedosto voi tällöin sisältää vain yhden sarjan kilpailijoita.

Saraketiedoston rakenne määritetään extimi.ini-tiedoston [COLUMNS]-lohkossa. Jokainen tieto alkaa siis tietystä sarakkeesta ja käsittää tietyn määrän kirjaimia/numeroita.

Mäkitulokset voidaan myös siirtää ExTimeen excel-tiedostoina, tärkeää on mäkipisteiden mukanaolo, toki myös excel-parametrien on vastattava käytettävää taulukkomuotoa.


Esimerkki sarakepohjaisen tiedoston määrittelystä ja myös tiedoston sisällöstä. Alimmilla riveillä on sarakenumerot.

[COLUMNS]
; tässä on tiedoston sarakkeiden kuvaus
numero=8,4
nimi=12,21
pisteet=33,7
seura=42,12
lisenssi=62,12
Kilpailunumero alkaa sarakkeelta 8 neljän merkin mittaisena (8..11). Nimi alkaa sarakkeelta 12 ja se on 21 merkkiä pitkä(12+21-1=32). Mäen pisteet ovat sarakkeilla 33..39 ja desimaaliosat on erotettava pisteellä tai pilkulla. Seuralyhenne on sarakkeilla 42..53 (pituus 53-42+1=12) ja lisenssinumero on sarakkeilla 62..73.

 0.00  1 Joutjärvi Antti    212.4  Kouvolan Hiiht
 0.19  2 Lindström Veli-Matti 204.1  Lahden Hiihtos   1234567
 0.34  3 Savolainen Olli    197.9  Lahden Hiihtos
 0.51  4 Pääkkönen Teemu    191.1  Lahden Mäki-Po
 0.53  5 Kyrö Mikko      190.0  Kiteen Urheili
 1.25  6 Karavirta Tuomas   176.8  Kouvolan Hiiht
 1.26  7 Hyypiä Tommi     176.4  Kouvolan Hiiht   7654321
 1.27  8 Ryssy Marko      176.0  Seinäjoen Hiih
 1.27  9 Laitinen Markus    175.8  Lahden Hiihtos
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 sarake
    | 1 |    2     3 |   4 |    5     6 |    kymmen


Mäkitulokset tiedostosta

Kilpailuun on ensin perustettava yhdistetyn kilpailun sarjat, sarjatunnukset, sarjojen nimet ja matkat annetaan normaalisti kuten muissakin kilpailuissa. Kilpailijat voidaan myös lisätä valmiiksi sarjojen osallistujiksi käyttäen lisenssikantaa (tai excel-tiedostoa) mutta silloin päättää myös se tieto, joka sitoo mäkikilpailun ja hiihdon yhteen, se voi siis olla joko kilpailunumero tai kilpailijan lisenssinumero. Mäen tulosten siirto alkaa valitsemalla Ilmoittautumiset-valikosta toiminto Yhdistetyn mäki. Toki pisteet voidaan syöttää myös käsinkin kilpailijan pisteet-kenttään, mutta en suosittele sitä kuin pienissä kisoissa.

  Tiedoston luku tehdään seuraavassa järjestyksessä:
 1. Valitaan luettava tiedosto, joko kirjoitetaan nimi tai etsitään se Etsi tiedostoa-napilla. ExTime käyttää oletuksena ini-tiedoston [Yhdistetty]-lohkosta tiedolla Kansio= määritettyä kansiota ja siellä kaikkia dat-laajennuksella nimettyjä tiedostoja.
 2. Päätetään sarja, johon kilpailijat kuuluvat sarjojen valintaikkunasta
 3. Päätetään tietojen kohdistaminen Kohdistus-vaihtoehdoilla. Uusia kilpailijoita-vaihtoehto tarkoittaa siis, että jokaisesta tiedoston rivistä lisätään yksi kilpailija valittuun sarjaan. Jos kohdistus tapahtuu kilpailunumerolla on kilpailusta löydyttävä saman numeroinen kilpailija kuin käsillä olevassa tiedostossakin, sarja saa tässä tapauksessa olla myös valitusta sarjasta poikkeavakin.
 4. Tiedostossa ei siis tarvitse olla aikaeroja laskettuna, ne tehdään sen jälkeen, kun kilpailijat ovat saaneet mäkikilpailun pisteensä
 5. Täydennetään kilpailijatiedot Lisää tiedoston kilpailijat-napilla.

Sarjan tietojen täydentymistä voidaan tarkastella normaalilla Sarjan Tilanne-näytöllä ja tarvittaessa myös korjailla kilpailijan tietoja normaaliin tapaan. Kohtaan Pisteet pitäisi ilmestyä mäkikilpailun pistemäärä aivan kuten alla eräästä kilpailusta otetusta näytteestä (HS-loppukilpailu Paloheinä viime vuosituhannella) näkyy.


Lähtöaikojen laskenta

Yhdistetyn hiihdon lähtöajat lasketaan samaa toimintoa käyttäen kuin mäkipisteiden tietojen lisäys.
  Laskenta suoritetaan sarjoittain:
 1. Valitaan sarja, jonka lähtöjärjestys lasketaan sarjojen valintaikkunasta
 2. Asetetaan lähtöajan laskentatieto kilpailtavan matkan ja sarjan mukaisesti Pisteitä/minuutti-ruutuun. Extime käyttää oletuksena ini-tiedoston [Yhdistetty]-lohkosta tiedolla Kerroin= määritettyä lukua. Jos kerrointa ei ole extime.ini-tiedostossa annettu, on oletus 15 pistettä minuuttia kohti.
 3. Asetetaan sarjan ensimmäisen kilpailijan lähtöaika Ensimmäisen lähtöaika-ruutuun. Muista rastia myös oikea lähtöajan tarkkuus, sekunnit (1/1) lienee sopivin.
 4. Lasketaan sarjan lähtöajat Muunna pisteet lähtöajoiksi-napilla.
 5. Toistetaan laskenta kaikille yhdistetyn hiihdon sarjoille

Sarjan tietoihin päivittyy kaksi tietoa, lähtöaika lasketaan ja samalla hyvitys/sakko-kenttään lasketaan se aikaero, jonka kilpailija on mäessä hävinnyt. Näitä tietoja voidaan sitten tarvittaessa korjaillakin. Lähtölistat tulostetaan normaaliin tapaan, joko paperille ja/tai myös HTML-tulosteiksi nettiin.


Tuloslaskenta

Toiminta maalissa on aivan sama kuin normaalissakin kilpailussa. Kilpailijan numerot annetaan samassa järjestyksessä kuin maaliintulokin tapahtuu ja aika yhdistetään samalla rivillä olevaan kilpailijaan F1-näppäimellä. Sakko/hyvityskentässä oleva aika vaikuttaa tulokseen niin, että nopeimman ajan hiihtänyt ei välttämättä voita kilpailua vaan ensimmäinen maaliin tullut kilpailija on voittaja, kun lähtö tapahtuu Gundersen-menetelmällä.

ExTime mahdollistaa kyllä yhdistetyn kilpailun hiihdon myös tasavälilähtönä, silloin on lähtövälit laskettava kuten normaalikilpailujen arvonnassa, mutta Sakko/hyvitys-kenttä on jätettävä ennalleen, sitä ei saa nollata

Jos kuvitteellisen kilpailun maaliintulojärjestys olisi ollut seuraava

niin lopputilanne sarjasta olisi muodostunut tälläiseksi:


Tulosteet

Tulokset voidaan ottaa normaalina sarjan tuloksina, jolloin listalle tulee vain lopputulos. Tarkempi tulostus saadaan valitsemalla Listaukset-menusta toiminto Yhdistetty.

Yhdistetyn kilpailijakohtainen tulos tulostetaan kahdelle riville, ensimmäiselle riville järjestyksessä kilpailijan sijoitus, nimi, seura, lopputulos ja erotus voittajaan. Toiselle riville tulostetaan mäen pisteet, sijoitus mäkiosuudella, hiihtoaika ja sijoitus hiihto-osuudella.


Tulostemalli

Hopeasompa yhdistetty           T U L O K S E T       11.3.1996
Pakilan Veto               ---------------         11:54

Sija Nimi           Seura             Tulos    Ero

   Miehet, 12 vuotta 2 km V    Yhdistetty
   =========================================

 1. Savolainen Olli     Lahden Hiiht         33.41,3  0.00,0
                        197.9( 3.)  32.43,3( 2.)
 2. Pääkkönen Teemu     Lahden Mäki-         33.45,6  0.04,3
                        191.1( 4.)  32.20,6( 1.)
 3. Joutjärvi Antti     Kouvolan Hii         35.45,9  2.04,6
                        212.4( 1.)  35.45,9( 4.)
 4. Lindström Veli-Matti   Lahden Hiiht         35.46,1  2.04,8
                        204.1( 2.)  35.13,1( 3.)
 5. Kyrö Mikko        Kiteen Urhei         37.46,4  4.05,1
                        190.0( 5.)  36.17,4( 7.)
 6. Karavirta Tuomas     Kouvolan Hii         38.12,1  4.30,8
                        176.8( 6.)  35.50,1( 5.)
 7. Hyypiä Tommi       Kouvolan Hii         38.37,7  4.56,4
                        176.4( 7.)  36.13,7( 6.)
 8. Laitinen Markus     Lahden Hiiht         46.46,9  13.05,6
                        175.8( 9.)  44.20,9( 8.)
 9. Ryssy Marko       Seinäjoen Hi         48.34,9  14.53,6
                        176.0( 8.)  46.09,9( 9.)

Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle