Pilvipalvelun käyttö

Muutettu 18.6.2021/JTu

Sisällys:
Taustaa
Pilven käyttö, työjärjestys
Pilvex.exen ikkunat
Takaisin ExTimen ohjesivulle


Taustaa

Pilvipalvelulla tarkoitan tässä ulkoisen palvelun käyttöä kilpailun aikatapahtumien välittämiseen työasemien välillä. Piirre on tarpeen, jos esim. jokin väliaikapiste sijoittuu niin kauas kilpailukeskuksesta, ettei sinne voida rakentaa langallista liittymää eikä mihinkään kilpailun maalialueella olevaan työasemaan saada julkista IP-osoitetta, johon maaston kone voisi ottaa yhteyttä.

Pilvipalvelu jakaantuu kahteen osaan, tapahtumien lähettäminen pilveen ja tapahtumien hakeminen pilvestä. Nämä osat eivät voi toimia samassa työasemassa (vielä). Maaston väliaikapiste lähettää omat tapahtumansa pilveen ja maalissa oleva työasema taas hakee ne pilvestä ja tarvittaessa välittää ne muille kiinteässä verkossa oleville työasemille kuten kuuluttajalle tai live-tulospalvelimelle. Pilveen siirretyt tapahtumat jäävät pilveen arkistotarkoituksiin. Toteutan myöhemmin palvelun, jolla saat omat pilvitapahtumasi tuhotuksi.

Pilvipalvelun käyttö ei toteutuksen ensimmäisissä versioissa tarvitse käyttäjätunnuksia tai salasanoja, mutta jos palvelua aletaan käyttää muita käyttäjiä häiritsevästi, niin sitten joudun palvelun toteutusta rajaamaan käyttöoikeuksilla. Tässä ensimmäisessä vaiheessa jokaiseen aikatapahtumaan (lähtöaika, väliaika, kierrosaika, maaliintuloaika, sakkokierroksen kuittaus) sekä tilamuutoksiin (DNS, DSQ, DNF) ja ammunnan sakkoihin liitetään aina kisan tunnistetieto. Tämä tunnistetieto koostuu kahdesta osasta, kilpailukaudesta (se on vuosiluku) ja kisan kalenteritunnuksesta, joka hiihdossa on suoraan hiihtokalenterin kalenterinumero lisättynä hiihtotavalla. Esimerkiksi 9.11.2019 olleiden Imatran FIS-hiihtojen lauantaipäivän tunniste tieto olisi ollut: kilpailukausi=2020 ja kalenteritunnus 013P. Tämä siksi, että marraskuun kilpailut kuuluvat kauteen 2019-2020 ja vuosilukuna käytetään kauteen kuuluvan tammikuun vuosilukua ja hiihtotapana oli perinteinen (P). Vapaa hiihtotapa on V, sprinttikisa on SP sekä viesti R (relay), parisprintti vastaavasti PS. Imatran sunnuntai olisi siis ollut tunnisteeltaan 2020, 013V.

Muut lajit kuin hiihto joutuvat soveltamaan sitten omaa kilpailukauttaan ja kalenterinumeroitaan, tärkeintä on, etteivät eri kisajärjestäjät kellota omia kisojaan päällekäisillä tunnuksilla. Kalenteritunnuksen maksimipituus on kahdeksan merkkiä ja kisakauden siis nuo vuosiluvun neljä numeroa (2020). Ota tarvittaessa yhteyttä minuun, jos olet epävarma tunnuksista tai haluat testiaineistosi pilvestä pois tuotantoa sotkemasta.

Palvelun toteutin erillisen palveluohjelman avulla. Nimesin ohjelman Pilvex, ohjelma on hyvin pienikokoinen, C#:lla tehty ja siinä olen varautunut muihinkin palveluihin kuin pelkkään tapahtumien lähettämiseen ja hakemiseen. Testiversiossa pystyn jo lähettämään myös sähköpostia itselleni. Pilvex.exe on jatkossa ExTime_vvv.zipin sisällä, ja sen sijoituspaikka on sama kansio kuin missä itse ExTime.exe sijaitsee. Jos joskus se ei ole ExTime_vvv.zipissä, siihen ei ole tullut päivityksiä, joten tässä on sitten siihen myös suora linkki. Pilvex.exe tarvitsee tietenkin sitten palomuuriin reiät ja virustorjuntaohjelmat varmaan pitävät sitä uhkana, koska se lähettää tietoa ulos.

Alkuun


Pilven käyttö, työjärjestys

Pilven käytön ohjaus löytyy Uudet piirtet-valikon kohdasta ExTimen pilvipalvelu. Siitä aukeaa pilvipalvelun ohjausikkuna (alla), jonka kautta tehdään pilvipalvelun käytön toimenpiteet:
 • Ilmoitetaan käytettävän palveluohjelman sijoituspaikka ja nimi
 • Tarkistetaan, että kilpailun tunnistetiedot ovat oikeat
 • Avataan yhteys pilvipalveluun
 • Aloitetaan joko
  • tapahtumien lähetys pilveen tai
  • tapahtumien haku pilvestä
 • Kisan lopussa sitten asiat tehdään toisinpäin:
  • Lopetetaan pilveen vienti/haku
  • Katkaistaan yhteys pilvipalveluun

Tapahtumien hakemisessa käytetään tapahtumalaskuria. Haku alkaa annetusta tapahtumanumerosta (Hakunumero) ja jatkuu sitä eteenpäin. Jos tapahtumia ei ole, haku odottaa annetun sekuntimäärän (Max odotusaika, sek) verran ja hakee uudelleen. Uudessa kisassa Hakunumero laitetaan siis nollaksi. ExTime kirjaa viimeisen hakunumeron muistiin, kun haku tai ExTimen suoritus lopetetaan.

Avautuvassa näytössä vasemmalla puolen on yhteysohjelman käytön räätälöinti. Tein liitynnästä räätälöitävän, vaikka normaalikäytössä räätälöintiä ei ensimmäisen käyttökerran enää tarvita. Näytön oikealla puolella on sitten kisan tapahtumien siirron tiedot.

Esimerkissä on talven 2019 ampumahiihdon Jalasjärvellä käytyjen kisojen tietoja. Kisan kalenteritunnuksena olisi pitänyt oikeastaan käyttää tietoa JALAS01, koska kisa ei liene ainoa Jalaksen järjestämä kyseisenä vuonna.

Ensimmäisessä vaiheessa on haettu siirto-ohjelman nimi paikalleen napilla Hae ohjelma. Ohjelma pyörii samassa koneessa kuin ExTimekin, siksi yhdistytään TCP/IP-osoitteeseen localhost ja sen porttiin 51440. Tämä porttinumero on kiinteästi sidottu Pilvex.exen sisällä, sitä ei voi vielä vaihtaa.

Kun kohdassa Käynnistä välitysohjelma automaattisesti on rasti, ExTime käynnistää taustaohjelman, jos se ei sitä löydä jo toiminnassa. Vastaavasti, jos kohdassa Välitysohjelman ikkunaa ei näytetä on rasti, välitysohjelma jää pyörimään taustalle eikä se vie näytöltä tilaa.

Kun taustaohjelman käyttö on vakiintunut, ei liene enää mitään syytä kirjata tapahtumahistoriaa lokiin, eli kohdassa Siirtojen lokitiedot ExTime.logiin ei kannata pitää rastia.

Alin rastittava kohta (Yhteys on auki) on vain tilanteen näyttämistä varten, jos siinä on rasti yhteys on jo rakennettu. Tätä kohtaa ei siis käyttäjä rastita.

Nappi Hyväksy tämä tilanne sulkee ikkunan, käynnistetty toiminta jää toimimaan taustalle.

Tarkoituksella annan tässä näytössä olla vielä nappulat sitä varten, että välitysohjelma voi toimia muuallakin kuin samalla koneella ja että se on voitu käynnistää ExTimen ulkopuolelta, kuten testeissäni olenkin tehnyt. Älkää antako niiden häiritä.

Tarkoitukseni on myöhemmin laajentaa pilvipalvelun käyttöä ja siksi tässä näytössä on hiukan 'ylimääräisiä' toimintoja (vielä). Ne poistuvat, kun toimintoa on testattu ja käytetty riittävästi.

Oikealla alhaalla on ilmoitusruutu, siihen tulee selittäviä ohjeita, jos vaikka yrität käynnistää hakua vaikka vienti on käytössä.

Alkuun


Pilvex.exen ikkunat

Jos välitysohjelman ikkuna on auki, siinä näkyy ExTimen ja pilven välinen tapahtumaliikenne. Oikealla olevassa kuvassa on aloitettu haku, jossa ensimmäiseen hakuun (Task 1) saatiin vastauksena tapahtumat väliltä 68 - 80. Haku kesti kaikkiaan 373 millisekuntia, seuraavat haut (Task 2..) eivät tuottaneet enää uusia tapahtumia ja ne kestivät noin 0.1 sekuntia.

Tapahtumarivi koostuu urheilijan sarjan tunnuksesta (M35), sitä seuraa urheilijan numero, tapahtuman tyyppi (V=Väliaika, L=lähtöleima, M=maaliintulo, B=sakkomäärä, X=muu tapahtuma). Väliajassa ja sakkomäärässä annetaan lisäksi paikka, jolta tapahtuma tulee (etäisyytenä lähdöstä). Tiedot erotellaan puolipisteellä. Aika on juoksevaa kelloaikaa, ajan perässä on sitten täydennyksenä laskennan tulos kun ajasta on vähennetty lähtöaika.

Muissa tapahtumissa (DNS, DNF, DSQ) aikana on tapahtuman kirjaushetki, eli testiä tein illalla puoli yhdentoista aikoihin.

Pilveen viennin taustanäyttö on paljon suppeampi, siinä näkyy vain vientien (Task) lukumäärä, käytetty aika, pilvestä saatu status ja ko. kisassa olevien pilvitapahtumien kokonaismäärä.

Kun pilvipalvelun ohjausikkunaan palataan uudemman kerran, näytössä näkyy valmiina tilanne.

Avaa yhteys-nappi on himmennettynä ja oikealla alhaalla näkyy välitysohjelmaan olevan yhteyden TCP/IP-osoite. Rasti välitysohjelman käynnistämisestä on poistettu, koska ohjelma on siis jo pyörimässä taustalla.

Hakunumero näkyy viimeisen saadun tapahtuman numero, josta haku siis jatkuu.

Nappi Lopeta ohjelman suoritus päättää välitysohjelman suorituksen. Edellytyksenä on, että haku tai vienti ei ole käynnissä ja yhteys välitysohjelmaan on katkaistu napilla Sulje yhteys.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle