Verkon käyttö

Viimeksi muutettu 17.10.2016/JTu

Sisällys:
Perusteet
Esimerkki verkosta
Aloitus
Kuuntelun aloittaminen
IP-osoitteiden muuttaminen
Lähettämisen aloittaminen
Tunnisteiden luennan aloittaminen
Esimerkki yhteysmuutoksista

Takaisin ExTimen ohjeiden sisällysluettelosivulle

Perusteet

ExTime-ohjelman verkkoversiossa jokainen verkon työasema toimii itsenäisesti käsitellen omaa kilpailutiedostoaan.

Jokainen työasema voidaan asettaa kuuntelijaksi (serveriksi) kuuntelemaan muita työasemia (max 12) ja lähettämään omat tapahtumansa myös muille työasemille (max 12), eli toimimaan toimintapisteenä (clienttina). Anteeksi vierasperäiset nimet, yritän saada jatkossa hyvät suomenkieliset vastineet !! Ehdotuksia, please.

Jokainen työasema voi siis olla yhteydessä 12 muuhun työasemaan, eli kilpailuverkon rakentamiseen on siis paljon mahdollisuuksia, myös virheiden tekoon. Yleisin tapa tullee olemaan kuuluttajan ja tulostusvastaavan työasemien toimiminen kuuntelijoina, servereinä, joille maali, lähtö ja väliaikapisteet (toimintapisteet) lähettävät tapahtumansa.

Kilpailutiedosto on syytä ensin laittaa kuntoon yhdellä Extime-työasemalla ja sitten jokaisen työaseman ExTime-ohjelmassa avata tämä niihin kopioitu tiedosto.  Tiedosto voi toki sijaita verkkolevyllä mutta varmaan yleisimmin muistitikulla, ja siitä on syytä tehdä jokaisella työasemalla paikallinen kopio (C:\ExTime\work-kansioon).

Versiosta 7.4.3 lähtien työasemat voivat myös noutaa kilpailutiedoston sellaiselta verkon työasemalta, joka vastaanottaa tämän työaseman tapahtumia. Valikon Kilpailut toiminto Imurointi verkosta. Alempana olevassa esimerkkikuvassa siis kun Maalin koneella on avattu kilpailutiedosto ja laitettu ExTime kuuntelemaan yhteydenottoja, voivat Väliajat ja Sakkosyöttö koneet imuroida kisatiedoston itselleen verkosta, kunhan niillä on ensin avattu lähetysyhteydet Maalin koneelle.

Myös XML-siirtona kisatiedosto voidaan siirtää verkossa eteenpäin. Säädöt/XML-tietoasetukset, nappi Tee XML-siirto, ensin sarjoille, sitten kilpailijoille ja väliajoille. Näin menetellen voidaan siis Väliajat koneelta lähettää kisatiedosto Maalin koneelle ja sieltä edelleen Toimistoon ja Kuulutukseen. Vaihtoehtoja riittää, pidä ajatus kirkkaana. Jos kisassa sattuu jotain hämminkiä, voidaan tilanne palauttaa kohtuu helposti ajan tasalle tai jopa ottaa uusi kone kesken kisan käyttöön ja siirtää sinne menossa oleva tilanne. Poikkeustapauksia varten tulisi verkossa olla pari konetta vain kuuntelemassa tilannetta ja keräämässä dataa.

Tässä kuvassa on malli eräässä keskisuuressa kisassa käyttämästäni kokoonpanosta.

Yksi ExTime-työasema voidaan konfiguroida lähettämään vain omat tapahtumansa (esimerkkikuvassa vihreä yhteys), tai myös ne, jotka se saa muilta verkon työasemilta (punainen yhteys).

Kokemusten ja vinkkien perusteella verkonrakennusvaihtoehtoja varmaankin tulee lisää. Harkitsen myös multicastausta, eli tapahtuma lähetetään kaikille, ilman etukäteistä IP-osoitteen määritystä. Ei taida olla tarpeen..

Niin ja tapahtuman salaus ulkomaailmalta saattaa olla joskus tarpeen, mutta en ole ehtinyt tekemään ainakaan vuoden 2008 aikana. Kukaan ei pääse silloin syöttämään valetapahtumia.

Ohjeen alkuun


Esimerkki verkosta

Oheisessa verkkokuvassa on Väliajat (1) ja Sakkosyöttö (2) asetettu lähettämään omat tapahtumansa Maalin koneelle, joka siis myös kuuntelee lähtöviiksen ja valokennon kellolaitteen tapahtumia. Maalin kone lähettää kaikki tapahtumansa eteenpäin (3) Toimiston ja Kuulutuksen (4) koneille. Toimiston kone lähettää lisäksi kaikki omat tapahtumansa (5) vielä Kuulutukseen. Tässä linkissä kulkevat toimiston tekemät korjaukset, niitä ei tehdä siis Maalin koneella. Toimiston koneella tehdään myös tulostukset.

Jos väliaikakoneen käyttäjän haluttaisiin tietävän tarkat, myös toteutuneet lähtöajat käsittävät, väliajat, pitää Maalin kone kytkeä lähettämään vain omat tapahtumansa Väliajat-koneelle. Ja se taas vain omat tapahtumansa Maalin koneelle. Muussa tapahtuksessa lähtöaika kiertäisi ikuista luuppia Maalin koneen ja Väliajat koneen välillä.

Kuulutus ja Toimisto saavat tarkat väliajat, koska ne saavat lähtöajat Maalin koneelta muiden tapahtumien yhteydessä. Kaikki kilpailun tapahtumat ovat siis tallessa Toimiston ja Kuulutuksen koneilla. Kuuluttajia toki voi olla kaksikin, kloonataan vain kytkentä.

Lisää varmuutta voidaan saada aikaan sillä, että Sakkosyöttö ja Väliajat laitetaan myös lähettämään tapahtumansa suoraan Toimistoon ja Kuulutukseen

 

Kilpailun alussa asetetaan ensin kaikki tarpeelliset työasemat kuuntelemaan (käynnistetään serverit) ja vasta sitten voidaan kilpailutoiminta aloittaa (käynnistetään clientit). Muutoksia voidaan tehdä myös kilpailun käydessä, mutta silloin tulee huolehtia vielä erikseen ajantasaisen kilpailutiedoston siirto tähän työasemaan. Lähettämisyhteyden saaminen ei onnistu, jos kohteena oleva työasema ei ole valmis kuuntelemaan.

Esimerkissä siis Kuulutus laitetaan ensin kuuntelemaan yhteydenottoja. Senjälkeen Toimisto ja Maalin kone asetetaan myös kuuntelemaan. Väliajat asetetaan lähettämään tapahtumansa Maalin koneelle, samoin Sakkosyöttö. Sitten Maalin kone lähettää kaikki Toimistoon ja Kuulutukseen ja lopuksi Toimisto vielä Kuulutukseen.

Versiosta 7.4.2 myös tunnisteiden luennassa käytetyille IP-lukijoille käynnistetään kuuntelupalvelu tässä toiminnossa.

Ohjeen alkuun


Aloitus

Verkon tapahtumien kuuntelun aloittaminen ja tapahtumien lähettämisen aloitus/lopetus tehdään valikon Ajanotto toiminnon Verkko avulla.

Muista tehdä palomuureihin reiät ennen verkotusta. Verkon käytön tiedot ovat erillisssä [NETWORK]-lohkossa ExTime.ini-tiedostossa. Palomuurin ja IP-konfiguroinnin detaljit eivät kuulu ExTime-oppimäärään.

Verkko-ikkunaa voidaan avata ja sulkea useamman kerran kilpailun aikana.
Kun ExTime-ohjelma suljetaan pysäyttämättä kuuntelu- tai lähetystoimintoja, ne käynnistetään automaattisesti seuraavalla käynnistyskerralla. Siitä tulee asiaankuuluva, kuitattava ilmoitus näyttöön

Ohjeen alkuun


Kuuntelun aloittaminen, SERVER

Verkko-näytön alaosassa näkyy työaseman nimi, sen IP-osoite ja muutettavissa oleva portin numero. Napilla Aloita vastaanottaminen ExTime lukee ruudusta portin numeron ja aloittaa siihen tulevien verkon sanomien käsittelyn. Onnistuneen aloituksen jälkeen Aloita vastaanottaminen-nappi himmennetään eli se poistuu käytöstä. Pysäytä-napilla pysäytetään kuuntelu ja sen pysähdyttyä ohjelma aktivoi uudelleen Aloita vastaanottaminen-napin. Jos Hyväksy kelloaikamuutos on rastittu, ExTime hyväksyy verkosta tulevan aikasanoman ja asettaa oman aikansa sen mukaiseksi.

Vaadi kuittaus-rastia voi käyttää tapauksissa, jossa verkko ei tahdo muuten toimia. Esimerkiksi yksi nopea kone tuuppaa hitaat työasemat täyteen tavaraa. Vastaanottava ExTime lähettää tätä pyydettäessä joka sanomaan erillisen kuittauksen, mikä tietenkin hidastaa toimintaa.

Ilmoita yhteysmuutoksista-rasti rastittuna saa aikaan messun aina kun uusi kone ottaa yhteyttä tai päättää yhteyden. Messusta näkyy aloittavan koneen IP-osoite, vastaanottavan koneen nimi ja IP-osoitehan näkyvät jo. Komentorivin kehoite IPCONFIG saattaa joskus auttaa, ja ExTime-log tiedostoon kirjoittuvat myös yhteysmuutokset ja virheiden selityksiä.

Uudista lista-nappi näyttää vasemmassa listassa ne työasemat, joihin on kuunteluyhteys. Listassa näkyy IP-osoite (ei vielä nimeä) ja tapahtumamäärä.

Tämän kuvan koneessa on kaksi verkkokorttia, siksi koneella näkyy 2 IP-osoitetta. Ne sinun tulee muuttaa käyttöjärjestelmän keinoin, ja sen neuvominen ei taas kuulu ajanoton oppimäärään.

Ohjeen alkuun


IP-osoitteiden muuttaminen

ExTime näyttää Client-näytön vasemman reunan alemmassa listassa max 12 yhteyden IP- ja portti-osoitteet (haettuna INI-tiedostosta), joihin työasema voi lähettää tietojaan. Tästäkin listasta voidaan valita yhteys korjattavaksi Korjausruutuun. Tämä yhteyslista on monivalintainen, joten alussa saattaa tulla sekaannnusta, mikä on valittu yhteys. Silloin auttaa Ei yhtään valituksi-nappi, ExTime poistaa kaikki valinnat. Poista listasta valitut yhteydet-nappilla taas poistetaan valitut yhteydet listalta kokonaan, joten sen kanssa tulee olla varovainen.

Korjausruutuun kirjoitetaan uusi IP-osoite, kaksoispiste ja portin numero ja muutos tehdään valmiiksi painamalla allaolevaa Vaihda nappia.

Vaadi kuittaus-rasti ja Ilmoittele-rasti toimivat kuten ylläkin.

Muutettava yhteys ei tietenkään saa olla avoin (Open-sana näkyvissä). Yhteys on suljettava ennen muutoksia.

INI-talletus-nappi päivittää IP-osoitelistan ExTime-ini-tiedostoon. Samalla menevät myös muut valinnat (Kuittaus/Ilmoitus) muistiin seuraavaa kertaa varten.

Testisanoma-nappi lähettää kaikille aukioleville yhteyksille alaosan tekstiruudussa olevan sanoman, joka näkyy vastaanottajilla oheisen mallin näköisenä:

ExTime näyttää Client-näytön vasemman reunan ylemmässä listassa ne koneet, jotka se käyttöjärjestelmän komennolla "NET VIEW" tunnistaa. Tunnistamisen aikana vilahtaa taustalla musta käyttöjärjestelmän command-tulkin ikkuna, se kuuluu asian eikä kestä kauaa. Tästä listasta voidaan valita haluttu kone/osoite, jolloin sen osoite kopioituu oikean puolen osoitelaatikkoon.

Ohjeen alkuun


Lähettämisen aloittaminen, CLIENT

Kun halutut IP-osoitteet on asetettu paikoilleen, käsketään ohjelmaa avaamaan yhteydet valitsemalla monivalintalistasta ko. osoitteet ja painamalla Yhdistä valitut-nappia.

Onnistuneen yhteyden merkkinä osoitteen jälkeen tulee Open-sana. Vastaavasti Sulje valitut-napilla katkaistaan valittu yhteys. Tekstiksi vaihtuu silloin sana Free. Own tai All kertoo sitten meneekö jatkoon vain omat vai kaikki tapahtumat.

Kaikki valituiksi-nappi vain valitsee kaikki osoitteet, se ei tee mitään muuta.

Lisää uusi-nappi lisää listaan Korjaus-ruudussa olevan osoitteet, kirjoita se varmasti oikein.

Aikatäsmäytys-nappi lähettää aikaisemmin valituille yhteyksille aikasanoman, johon muut työasemat joko reagoivat tai ei, riippuen siitä, onko ne asetettu hyväksymään aikamuutos.

Kisan data valitulle-nappi lähettää muistissa olevan kisatiedoston valittuun, vain yhteen kerrallaan, koneeseen. Lähetettäviä tietoja voidaan etukäteen säätää Säädöt-valikon XML-tietoasetukset-ikkunoilla. Yleensä kaikki paitsi hirvenhiihtotiedot on hyvä asetus, se on myös oletus. Lisäsin tämän, kun nettiyhteyksiä varten käyttämässäni koneessa oli useita jumituksia netistä johtuen. Näin saan kisan nopeasti siirrettyä nettikoneelle.

Tunnisteiden luennan aloittaminen

Oikealla puolella ovan näytön selostukset löytyvät tunnistimia enemmän käsittelevästä ohjeesta, eli täältä.

Ohjeen alkuun


Miten muualta avattu yhteys näkyy tällä työasemalla, kun on rastittu yhteysmuutoksista ilmoittaminen.

EnnenJälkeen
Tässä kuvat, kun ensin uusi yhteys alkaa ja sitten on tilanne Uudista lista-napin painalluksen jälkeen, jossa juuri alkanut yhteys näkyy. Vasta 0 tapahtumaa saatu IP-osoitteesta 192.168.100.34.

Mitä tästä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTimen ohje-sivulle