Verkon käyttö

Viimeksi muutettu 4.8.2022/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTimen ohjeiden sisällysluettelosivulle

Perusteet

Ensin se tärkein. ExTime-ohjelman verkkoversiossa jokainen verkon työasema toimii itsenäisesti käsitellen omaa kilpailutiedostoaan.

Jokainen työasema voidaan asettaa Tapahtumien vastaanottajaksi kuuntelemaan muita työasemia (max 12) ja lähettämään omat tapahtumansa myös muille työasemille (max 12), eli toimimaan Tapahtumien lähettäjänä. Ja nämä molemmat siis yhtä aikaa samassa koneessa. Tapahtumia vastaanottava työasema voi toimia myös postilaatikkona, eli lähettää muilta työasemilta saamansa tapahtumat verkossa eteenpäin.

Jokainen työasema voi siis olla yhteydessä 12 muuhun työasemaan, eli kilpailuverkon rakentamiseen on siis paljon mahdollisuuksia, myös virheiden tekoon. Yleisin tapa tullee olemaan kuuluttajan ja tulostusvastaavan työasemien toimiminen vastaanottajina, joille maali, lähtö ja väliaikapisteet lähettävät tapahtumansa.

Kilpailutiedosto on syytä ensin laittaa kuntoon yhdellä Extime-työasemalla ja sitten jokaisen työaseman ExTime-ohjelmassa avata tämä niihin kopioitu tiedosto. Tiedosto voi toki sijaita verkkolevyllä mutta varmaan yleisimmin muistitikulla, ja siitä on syytä tehdä jokaisella työasemalla paikallinen kopio (C:\ExTime\work-kansioon).

Helpoin tapa siirtää kisatiedosto uudelle, verkoon liitettävälle koneelle, vaikkapa kuuluttajan käyttöön, tapahtuu seuraavasti:

 1. Uusi työasema laitetaan kuuntelulle
  1. Avataan Tapahtumien vastaanotto-välilehti Ajanotto / Verkko-valikosta
  2. Aloita vastaanottaminen-napilla aloitetaan yhteydenottopyyntöjen kuuntelu
 2. Sillä työasemalla, joka vastaa ajanotosta, tehdään seuraavasti:
  1. Avataan Tapahtumien lähettäminen-välilehti Ajanotto / Verkko-valikosta
  2. Lisätään uuden työaseman (kuuluttajan koneen) ip-osoite Työasemat, joille lähetetään muutokset-listaan
  3. Valitaan tämä uusi ip-osoite
  4. Yhdistetään valitut-napilla avataan yhteys tähän uuteen työasemaan
  5. Valitaan tämä laite uudelleen (onnistunut avaus vaihtoi värin vihreäksi)
  6. Napilla Kisadata valitulle työasemalle lähetetään kaikki tiedot
 3. Suljetaan verkkoikkunat
Alempana sitten sama vielä tarkemmin.

Versiosta 7.4.3 lähtien työasemat voivat myös noutaa kilpailutiedoston sellaiselta verkon työasemalta, joka vastaanottaa tämän työaseman tapahtumia. Valikon Kilpailut toiminto Imurointi verkosta. Alempana olevassa esimerkkikuvassa siis kun Maalin koneella on avattu kilpailutiedosto ja laitettu ExTime kuuntelemaan yhteydenottoja, voivat Väliajat ja Sakkosyöttö koneet imuroida kisatiedoston itselleen verkosta, kunhan niillä on ensin avattu lähetysyhteydet Maalin koneelle.

Myös XML-siirtona kisatiedosto voidaan siirtää verkossa eteenpäin. Säädöt/XML-tietoasetukset, nappi Tee XML-siirto, ensin sarjoille, sitten kilpailijoille ja väliajoille. Näin menetellen voidaan siis Väliajat koneelta lähettää kisatiedosto Maalin koneelle ja sieltä edelleen Toimistoon ja Kuulutukseen. Vaihtoehtoja riittää, pidä ajatus kirkkaana. Jos kisassa sattuu jotain hämminkiä, voidaan tilanne palauttaa kohtuu helposti ajan tasalle tai jopa ottaa uusi kone kesken kisan käyttöön ja siirtää sinne menossa oleva tilanne. Poikkeustapauksia varten tulisi verkossa olla pari konetta vain kuuntelemassa tilannetta ja keräämässä dataa.

Tässä kuvassa on malli eräässä keskisuuressa kisassa käyttämästäni kokoonpanosta.

Yksi ExTime-työasema voidaan konfiguroida lähettämään vain omat tapahtumansa (esimerkkikuvassa vihreä yhteys), tai myös ne, jotka se saa muilta verkon työasemilta (punainen yhteys).

Kokemusten ja vinkkien perusteella verkonrakennusvaihtoehtoja varmaankin tulee lisää. Harkitsen myös multicastausta, eli tapahtuma lähetetään kaikille, ilman etukäteistä IP-osoitteen määritystä. Ei taida olla tarpeen..

Niin ja tapahtuman salaus ulkomaailmalta saattaa olla joskus tarpeen, mutta en ole ehtinyt tekemään ainakaan vuoden 2008 aikana. Kukaan ei pääse silloin syöttämään valetapahtumia.

Ohjeen alkuun


Esimerkki verkosta

Oheisessa verkkokuvassa on Väliajat (1) ja Sakkosyöttö (2) asetettu lähettämään omat tapahtumansa Maalin koneelle, joka lisäksi kuuntelee lähtöviiksen ja valokennon kellolaitteen tapahtumia. Maalin kone lähettää kaikki tapahtumansa, toimii siis väliaikakoneen postilaatikkona, eteenpäin (3) Toimiston ja Kuulutuksen (4) koneille. Toimiston kone lähettää lisäksi kaikki omat tapahtumansa (5) vielä Kuulutukseen. Tässä linkissä kulkevat toimiston tekemät korjaukset, niitä ei tehdä siis Maalin koneella. Toimiston koneella tehdään myös tulostukset.

Kuvan tekemisen jälkeen on mukaan tullut vielä muutamia tärkeitä ja erittäin tärkeitä työasemaa vaativia palveluita.

 • Livetulokset. Toimiston kone voidaan valjastaa pyörittämään live-tulostuksia, jos live-palvelulle ei varata omaa työasemaa.
 • Pilvipalvelu. Jos pilvipalveluun käytetään vain yhtä työasemaa, on silloin muistettava lähettää kaikki tapahtumat eteenpäin, omien tapahtumien lähetys ei riitä.
 • Tulostaulu. Tulostaulun ohjaukseen on syytä varata ihan oma työasemansa ja käyttäjänsä. Hiukan samankaltainen on myös yhä lisääntyvä streamaus-palvelunsa, sekin vaatii omaa erikoisosaamista ja ulkopuolisia tietoliikenne yhteyksiä.
 • Maalikamera. Sadasosasekunnit sprinteissä on ihan pakko varmistaa maalikameralta.
Livetulokset ja Tulostaulu työasemat sijoittuvat kartassa Toimiston ja Kuulutuksen kanssa samalle tasolle, ne vain kuuntelevat menossa olevaa kisaa. Sen sijaan Maalikamera vastaa Väliajat ja Sakkosyöttö työasemia, se syöttää tapahtumia kisaan.

Jos väliaikakoneen käyttäjän haluttaisiin tietävän tarkat, myös toteutuneet lähtöajat käsittävät, väliajat, pitää Maalin kone kytkeä lähettämään vain omat tapahtumansa Väliajat-koneelle. Ja se taas vain omat tapahtumansa Maalin koneelle. Muussa tapahtuksessa lähtöaika kiertäisi ikuista luuppia Maalin koneen ja Väliajat koneen välillä.

Kuulutus ja Toimisto saavat tarkat väliajat, koska ne saavat lähtöajat Maalin koneelta muiden tapahtumien yhteydessä. Kaikki kilpailun tapahtumat ovat siis tallessa Toimiston ja Kuulutuksen koneilla. Kuuluttajia toki voi olla kaksikin tai yhdellä useampi näyttö. Suositan tapaa että yksi kuulutuksen työasema jatkaa kaikki tapahtumat muille kuulutuksen työasemille.

Lisää varmuutta voidaan saada aikaan sillä, että Sakkosyöttö ja Väliajat laitetaan myös lähettämään tapahtumansa suoraan Toimistoon ja Kuulutukseen

Kilpailun alussa asetetaan ensin kaikki tarpeelliset työasemat kuuntelemaan (käynnistetään serverit) ja vasta sitten voidaan kilpailutoiminta aloittaa (käynnistetään clientit). Muutoksia voidaan tehdä myös kilpailun käydessä, mutta silloin tulee huolehtia vielä erikseen ajantasaisen kilpailutiedoston siirto tähän työasemaan (edellä mainittu kisadatan lähettäminen onnistuu kisan ollessa käynnissäkin). Lähettämisyhteyden saaminen ei onnistu, jos kohteena oleva työasema ei ole valmis kuuntelemaan.

Esimerkissä siis Kuulutus laitetaan ensin kuuntelemaan yhteydenottoja. Senjälkeen Toimisto ja Maalin kone asetetaan myös kuuntelemaan. Väliajat asetetaan lähettämään tapahtumansa Maalin koneelle, samoin Sakkosyöttö. Sitten Maalin kone lähettää kaikki Toimistoon ja Kuulutukseen ja lopuksi Toimisto vielä Kuulutukseen.

Versiosta 7.4.2 myös tunnisteiden luennassa käytetyille IP-lukijoille käynnistetään kuuntelupalvelu tässä toiminnossa.

Ohjeen alkuun


Aloitus

Verkon tapahtumien kuuntelun aloittaminen ja tapahtumien lähettämisen aloitus/lopetus tehdään valikon Ajanotto toiminnon Verkko avulla.

Muista tehdä palomuureihin reiät ennen verkotusta. Palomuurin ja IP-konfiguroinnin detaljit eivät kuulu ExTime-oppimäärään.

Verkko-ikkunaa voidaan avata ja sulkea useamman kerran kilpailun aikana.

Kun ExTime-ohjelma suljetaan pysäyttämättä kuuntelu- tai lähetystoimintoja, ne käynnistetään automaattisesti seuraavalla käynnistyskerralla. Siitä tulee asiaankuuluva, kuitattava ilmoitus näyttöön

Aloitusvelhoa käytettäessä voidaan (illalla hotellihuoneessa/kotona testattaessa) kieltää verkkon käynnistyminen. Tarpeen, kun halutaan laiteverkko säilyttää asetuksissa ennallaan, mutta kuitenkin tehdä jotain kisaan liittyvää valmistelua.

Ohjeen alkuun


Kuuntelun aloittaminen

Verkko-näytön alaosassa näkyy työaseman nimi, sen IP-osoite ja muutettavissa oleva portin numero. Napilla Aloita vastaanottaminen ExTime käyttää annettua portin numeroa ja aloittaa siihen tulevien yhteyspyyntöjen käsittelyn. Onnistuneen aloituksen jälkeen Aloita vastaanottaminen-nappi himmennetään eli se poistuu käytöstä. Pysäytä-napilla pysäytetään kuuntelu ja sen pysähdyttyä ohjelma aktivoi uudelleen Aloita vastaanottaminen-napin.

Uudista lista-nappi näyttää vasemmassa listassa ne työasemat, joihin on kuunteluyhteys. Listassa näkyy IP-osoite (ei vielä nimeä) ja tapahtumamäärä.

Vaadi kuittaus-rastia voi käyttää tapauksissa, jossa verkko ei tahdo muuten toimia. Esimerkiksi yksi nopea kone tuuppaa hitaat työasemat täyteen tavaraa. Vastaanottava ExTime lähettää tätä pyydettäessä joka sanomaan erillisen kuittauksen, mikä tietenkin hidastaa toimintaa. Jätä aina kun mahdollista rasti POIS !!

Ilmoita yhteysmuutoksista-rasti rastittuna saa aikaan messun aina kun uusi kone ottaa yhteyttä tai päättää yhteyden. Messusta näkyy aloittavan koneen IP-osoite, vastaanottavan koneen nimi ja IP-osoitehan näkyvät jo. Komentorivin kehoite IPCONFIG saattaa joskus auttaa, ja ExTime-log tiedostoon kirjoittuvat myös yhteysmuutokset ja virheiden selityksiä. Tämä jätetään vain erikoistapauksissa ilman rastia !!

Jos Hyväksy kelloaikamuutos on rastittu, ExTime hyväksyy verkosta tulevan aikasanoman ja asettaa oman aikansa sen mukaiseksi. Tämä jätetään vain erikoistapauksissa ilman rastia !!

Kun Tee vastaanottokia on rastittu, ExTime-kansion tiedostoon Saaduttapahtumat.log tulee aina rivi, kun työasema saa uuden tapahtuman. Lokikirjoitus hidastaa konetta ja tiedosto pitää myös joskus muistaa siivota pois.

Jätä rasti pois, jos et lokia aio käyttää. Joskus sen tutkiminen saattaa auttaa virheselvittelyä, mutta on niitä helpompiakin tapoja.

Jos koneessa on kaksi verkkokorttia, niin ikkunassa näkyy 2 IP-osoitetta. Toinen on yleensä WLAN-osoite ja toinen langallisen verkkokortin käyttämä. IP-osoitteiden muutokset pitää tehdä käyttöjärjestelmän keinoin, ja sen neuvominen ei taas kuulu ajanoton oppimäärään.

Ohjeen alkuun


IP-osoitteiden hallinnointi

ExTime näyttää Tapahtumien lähettäminen-näytön vasemman reunan alemmassa listassa max 12 yhteyden IP- ja portti-osoitteet (haettuna INI-tiedostosta), joihin työasema voi lähettää tietojaan. Tästäkin listasta voidaan valita yhteys korjattavaksi Korjaus valittuun (IP-osoite/portti)-ruutuun. Poista listasta valittu yhteys-napilla taas poistetaan valittu osoitetieto poistetaan listalta kokonaan, joten sen kanssa tulee olla varovainen.

Korjausruutuun kirjoitetaan uusi IP-osoite, kaksoispiste ja portin numero. Alapuolen pallukoista valitaan joko Omat muutokset lähetetään (se yleisin) tai Kaikki muutokset lähetetään. Muutos tehdään valmiiksi painamalla allaolevaa Vaihda nappia.

Lisää uusi-napilla sensijaan korjausruudun osoitteesta tehdään uusi rivi vasemman alareunan osoitelistaan valittavaksi käyttöön.

Vaadi kuittaus-rasti ja Ilmoittele-rasti toimivat kuten ylläkin. Rasti pois Vaadi kuittaus-ruudusta ja Ilmoittele ruutu rastitaan on suositeltavin tilanne. Tee lokia-nappi synnyttää Verkkotapahtumat.log tiedostoon rivin jokaisesta lähtevästä sanomasta. Rasti siis siihen vain jos lokia aiotaan jotenkin käyttää, rastin käyttö vie CPU-aikaa ja tiedosto pitää joskus poistaa.

Muutettavan yhteyden pitää olla vapaa (Free-sana näkyvissä). Yhteys on suljettava ennen muutoksia.

INI-talletus-nappi päivittää IP-osoitelistan ExTime-ini-tiedostoon. Samalla menevät myös muut valinnat (Kuittaus/Ilmoitus) muistiin seuraavaa kertaa varten.

Testisanoma-nappi lähettää kaikille aukioleville yhteyksille alaosan tekstiruudussa olevan sanoman, joka näkyy vastaanottajilla oheisen mallin näköisenä: Samalla vastaanottopään ExTime pystyy tarkistamaan, onko koneilla keskenään sama versio ExTimestä pyörimässä. Se olisi suositeltava käytäntö.

ExTime näyttää Client-näytön vasemman reunan ylemmässä listassa ne koneet, jotka se käyttöjärjestelmän komennolla "NET VIEW" tunnistaa. Tunnistamisen aikana vilahtaa taustalla musta käyttöjärjestelmän command-tulkin ikkuna, se kuuluu asian eikä kestä kauaa (normaalisti). Tästä listasta voidaan valita haluttu kone/osoite, jolloin sen osoite kopioituu oikean puolen korjausosoitteen laatikkoon mahdollisia korjauksia varten.

Valittu osoite näkyy keltaisella pohjalla, vihreällä olevat rivit ovat auki olevia yhteyksiä. Punainen väri (All) varoittaa, että ko. osoitteeseen menevät kaikki tapahtumat. Auki oleva, valittu yhteys näkyy keltaisena, mutta siinä on teksti Open tekstin Free sijasta.

Ohjeen alkuun


Lähettämisen aloittaminen

Kun haluttu IP-osoite on asetettu paikoilleen, käsketään ExTimeä avaamaan yhteys valitsemalla listasta (Työasemat, joille lähetetään muutokset) ko. osoite. ja painamalla Yhdistä valittu-nappia.

Onnistuneen yhteyden merkkinä osoitteen jälkeen tulee Open-sana. Vastaavasti Sulje valittu-napilla katkaistaan valittu yhteys. Tekstiksi vaihtuu silloin sana Free. Own tai All kertoo sitten meneekö jatkoon vain omat vai kaikki tapahtumat.

Avaukset ja sulkemiset tehdään siis yksi yhteys kerrallaan.

Lisää uusi-nappi lisää listaan Korjaus-ruudussa olevan osoitteen, kirjoita se varmasti oikein.

Aikatäsmäytys-nappi lähettää avoimille yhteyksille aikasanoman, johon muut työasemat joko reagoivat tai ei, riippuen siitä, onko ne asetettu hyväksymään aikamuutos.

Kisadata valitulle työasemalle-nappi lähettää muistissa olevan kisatiedoston valittuun työasemaan. Lähetettäviä tietoja voidaan etukäteen säätää Säädöt-valikon XML-tietoasetukset-ikkunoilla. Yleensä kaikki paitsi hirvenhiihtotiedot on hyvä asetus, se on myös oletus. Lisäsin tämän, kun nettiyhteyksiä varten käyttämässäni koneessa oli useita jumituksia netistä johtuen. Näin saan kisadata nopeasti siirrettyä nettikoneelle.

Muista, vihreä väri tarkoittaa yhteyden olevan auki, keltainen tarkoittaa valintaa.

Tunnisteiden luennan aloittaminen

Oikealla puolella olevan näytön selostukset löytyvät tunnistimia enemmän käsittelevästä ohjeesta, eli täältä. Näyttö on tulevissa versioissa poistuvaa tavaraa, kukaan ei kai sitä käytä enää, jos, niin huuda hep. Jokaiselle tunnistelukijalle löytyy oma laitteensa Ulkoiset laitteet-listasta,

Ohjeen alkuun


Miten muualta avattu yhteys näkyy tällä työasemalla, kun on rastittu yhteysmuutoksista ilmoittaminen.

Ennen Jälkeen

Tässä kuvat, kun ensin uusi yhteys alkaa ja sitten on tilanne Uudista lista-napin painalluksen jälkeen, jossa juuri alkanut yhteys näkyy. Vasta 0 tapahtumaa saatu IP-osoitteesta 192.168.1.215.

Jos taas vastaanottava työasema jostain syystä kyllästyy kisaan (kuuluttajan kone putoaa verkosta) niin ajanotossa se näkyy seuraavasti:

Nämä ilmoitukset vaativat täpän siinä Ilmoittele-kohdassa.

Tiesitkö, että IP-osoitteen sijasta voi koneen kytkeä myös sen nimellä. Tässä kuvat, kun aloitan lähettämisen vaimoni koneelle. Vasemmalla näkyy, kuinka annan koneen nimen ja portin. Oikealla näkyy osoite sitten käännettynä IP-osoitteeksi ja valittuna Lisää uusi-napin painalluksen jälkeen.

Mitä tästä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTimen ohje-sivulle