Ajanoton pikakurssi


Viimeksi muutettu 28.3.2020/JTu

Sisällys:
ExTimen aloitusnäytöt
Näyttö
Ajat-sarake vasemmassa reunassa
Hiukkasen aikaleimoista ja kellojen täsmäytyksestä
Saman verran aikakanavista
Lähtöajan rekisteröinti
Kilpailijat-sarake
Ajan hyväksyntä
Aika valokennolta, numero tunnistimilta
Urheilijan numeron antaminen
Korjailut
Ajanotossa näkyvät kilpailija-tiedot
Sarjan tilanne-näytön kilpailija-tiedot
Kilpailijan tietojen tunnisteet
Sarjan tietojen tunnisteet

Takaisin ExTimen ohjesivulle


ExTimen aloitusnäytöt

ExTime-ohjelman ensimmäisenä näyttönä tulee esiin seura-avaimen päivitysikkuna, jos seura-avain ei ole voimassa tai ExTimeä käytetään ensimmäistä kertaa ko. tietokoneessa.

Jormalta saadusta sähköpostista leikkaa-liimataan Seura= sanan jälkeinen 80 merkin hexakoodi ylimpään ikkunaan (siinä yläpuolella näkyy merkkijonon pituus, tulee olla tasan 80) ja Tulkitse-napilla ExTime avaa ja näyttää avaimen koodatun seuranimen, avaimen viimeisen voimassaolopäivän sekä avaimeen liitetyt käyttöoikeudet. OK-napilla nämä tiedot siirtyvät ExTimen ini-tiedostoon seuraavia kertoja varten.

Myös sanallinen teksti ('Seura-avain on kunnossa') kertoo tilanteen.

Tähän näyttöön voidaan aina palata valikon Säädöt/Uuden seura-avaimen päivitys kautta.

Näyttöä ei voi käyttää Seura-avaimen 'arpomiseen', sillä jokainen väärä yritys lasketaan ja ne hidastavat ohjelman toimintaa, kunnes se päättyy virheeseen.

ExTimen versiosta 9.2.2. alkaen ensimmäisenä varsinaisena ikkunana tulee esiin ExTimen käyttötavan valinta (aloitusvelho). Siinä on kolme periaatteellista vaihtoehtoa:

 1. Jatkaa viimeksi käynnissä olleen kilpailun kellotusta
  Tässä on tiedostonimille kolme alakohtaa:
 2. Valita joku tällä koneella käytetyistä kisatiedostoista kellotuksen kohteeksi. Tiedosto valitaan ennen napin Aikaisemman kisatiedoston käyttö painallusta napin yläpuolella olevasta listasta. Nappi aktivoituu vasta kisatiedoston valinnassa. Tiedoston nimen perässä näkyy sen viimeinen käyttöpäivä. Tuplaklikkaus avaa suoraan klikatun kisatiedoston.
   
 3. Aloittaa uuden kisatiedoston tekeminen. Kisan laji valitaan napin Aloita uuden kilpailutiedoston teko oikealla puolella olevasta valintalistasta, ennen napin painamista tietenkin. Tästä napista aukeaa sarjojen perustusvelho, jolla saadaan perustetuksi useita sarjoja kerrallaan.

Jos rasti puuttuu kohdasta Näytä tämä aina aloitettaessa ExTime toimii kuten aina ennenkin, tyhjä näyttö, ja ensimmäisenä vaiheena on yleensä kisatiedoston valinta valikon Kilpailut/Kisatiedoston luku kautta tai valikon Kilpailut alaosan tiedostonimen kautta.

Tähän näyttöön päästään valikon Säädöt/Aloitusvelhon käyttäminen kautta, jos rasti on kertaalleen poistettu ja myöhemmin halutaan kokeilla tätä aloitusikkunaa uudelleen.

Webscorer-kisan haku hakee webscorerilla kellotetun kisan ExTime-muodossa. Tämä edellyttää, että piirteestä on maksettu hiukan lisähintaa ja että pilvipalvelun ohjelma löytyy samasta ExTime-kansiosta.

 

Näytön yläosan rastittavat kohdat tekevät seuraavaa rastittuina, pätevät kaikkiin aloitusvaihtoehtoihin:
Avaa verkkoyhteydet
ExTime avaa ohjelman edellisen sulkemisen aikana käytössä olleet yhteydet muihin työasemiin automaattisesti tiedostovalinnan jälkeen.
Avaa kellolaitteet
ExTime avaa ohjelman edellisen sulkemisen aikana käytössä olleet kellolaitteet automaattisesti.
Aloita live-palvelu
ExTime avaa ohjelman edellisen sulkemisen aikana aktiivisina olevat online-tulosteet, palvelimeen kirjautuminen pitää kuitenkin tehdä erikseen.
Miksi nämä vaihtoehdot? No, hotellilla tai kotona kisan jälkeen sain aina turhia virheilmoituksia, kun ExTime yritti yhteyttä sellaisiin laitteisiin, jotka olivat käytössä vain kisapaikalla. Laitoin kuitenkin vaihtoehtoihin sen, että ne ovat oletuksena rastittuina, eli ExTime toimii kuten ennenkin, jos rasteihin ei kosketa.

Tämän ohjeen alkuun


Näyttö

ExTime-ohjelman käyttöliittymä rakentuu ajanottonäytöstä, menuista, menujen alapuolella olevasta työvälineikoneista sekä ruudun alaosan tilannetiedosta. Perustilanteessa näyttö on tyhjä, sitä ei pidä säikähtää. Näyttöä on myös hyvä pitää mahdollisimman tyhjänä, silloin kisa on hallinnassa. Jos välttämättä haluaa kisan kulkua tallentaa, se on parasta tehdä avaamalla  Uudet piirteet-valikosta Ajanoton loki-ikkuna ja sen Avaus ja vetää tämä avautuva ikkuna vaikkapa apunäytölle. Siinä näkyy kaikki tapahtumat ja sitä pääsee räätälöimään Asetusarvojen välilehdellä Loki-ikkuna.

Vasemman reunan Ajat-sarakkeella näkyvät kellolaitteilta tai näppäimistöltä tulleet ajat ja oikean puolen näytöstä täyttää kilpailijoiden tiedot. Kilpailija saadaan näyttöön lyömällä näppäimistöltä kilpailijan numero, numeronäppäimen painallus avaa näytön alaosaan erillisen numeronsyöttöruudun.

ExTime toimii yleisten windows-ohjelmien mukaan, eli näytön kokoa ja paikkaa voi muuttaa tarpeen mukaan. Myös vihjetekstit ovat käytössä, eli kun hiiren osoitin on jonkin työvälineikonin päällä, ExTime näyttää mitä ko. ikonin klikkaus saa aikaan. Vastaavasti menuvalikossa liikkuminen näyttää lisätietoa näytön vasemmassa alareunassa. Muuten näytön alaosan vasemmassa tilapalkissa näkyy aktiivisena olevan kilpailijan sarjan tilannetiedot. Tilannepalkin keskiosassa ExTime näyttää levylle kirjoittamattomien muutosten lukumäärää ja pyörittää kelloaikaa. Oikeassa alakulmassa taas näkyy, mitä tietoa liikkuu ulkoisen kellolaitteen ja ExTime-PC:n välillä.

Ohjelma varaa F10-toimintanäppäimen omaan käyttöönsä, joka tarkoittaa sitä, että olipa näytössä mikä tahansa ohjelman käyttämä erillinen apuikkuna niin aina F10-näppäimen painallus synnyttää näytön aika-sarakkeelle näppäinpainallushetken aikaleiman. Samalla se tarkoittaa myös, että muiden ohjelmien F10-näppäimen erikoistemput lakkaavat toimimasta. Työkalurivin oikeanpuoleisin ikoni (sekkarin painonappi) ottaa myös ajan. Jos ExTime on jo käynnissä ja se avataan uudestaan (vahingossa tai tarkoituksella), ei F10 näppäin toimi tässä viimeksi avatussa ExTimessä. Siitä saadaan erillinen varoitus.

Tietokoneen kelloaika on normaalisti ExTimen kilpailuaika, mutta kilpailuaika voidaan myös asettaa eri ajaksi, kuin mitä tietokoneen oma kello käy.

Jos joku ikkuna peittää näkyvyyttä tai näytössä on muuta häikkää, HOME-näppäimen painallus tai näytön koon muuttaminen päivittää näytön ja ExTime piirtää kelloajat paremmin näkyviin.

Pääikkunan nimenä näkyy avatun/talletetun kilpailutiedoston nimi. Näytön rivien tekstin ja taustan väriä voidaan muuttaa mieleisiksi, väri voidaan säätää rivin tietosisällön mukaan, eli hyväksytyt ajat saadaan näkymään eri tavalla kuin hyväksymättömät ajat. Kursorin vieminen halutun tyyppisen rivin päälle ja hiiren oikealla näppäimellä saat sitten värivalintamenun näkyviin. Muutokset tallentuvat seuraavaa kertaa varten ExTime.ini-tiedostoon. Asiasta on ihan erillinen ohjeensa ajanottoikkunan muutos.

Tämän ohjeen alkuun

Ajat-sarake vasemmassa reunassa

Ohjelma asettaa laitteilta tulevat ajat kuvaruudun vasempaan reunaan joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Ajat-sarake koostuu juoksevasta numerosta, aikalähteen tunnuksesta (=aikakanava) sekä itse kelloajasta.

Ajat-sarakkeelle uusi aika syntyy usealla eri tavalla:

 1. Kun painat F10-näppäintä, ExTimen sen hetkinen kilpailuaika ilmestyy ajat-sarakkeelle kanavatunnuksella N.
 2. Kun klikkaat hiirellä ikonia Kilpailijalle aika NYT(oikeanpuoleisin ikoni työkalurivillä), ExTimen kilpailuaika ilmestyy ajat-sarakkeelle kanavatunnuksella T.
 3. Kun korjaat jotain kilpailijaa ja painat korjailunäytössä nappia Peruuta aika, peruutettu aika ilmestyy ajat-sarakkeelle kanavatunnuksella X.
 4. Kun valitset hiirellä jonkin ajat-sarakkeella olevan ajan ja klikkaat ikonia Tuplaa merkattu kelloaika (6. ikoni vasemmalta), ajan kopio syntyy kanavatunnuksella K.
 5. Kun valitset hiirellä jonkin ajat-sarakkeella olevan ajan ja näppäilet =-merkin, ajan kopio syntyy kanavatunnuksella K.
 6. Ulkoisen kellolaitteen lähettämä aika tulee ajat-sarakkeelle kellolaitteelle ohjelmoidulla kanavatunnuksella, esim Timyllä maalinappi tuottaa ajan kanavalta 9 ja lähtöviiksi kanavalta 0, Omegalla ne ovat jotain muuta (1 ja 3 ?).
 7. Pelitikun nappeja (A..D, E..H) painettaessa tietokoneen sen hetkinen kelloaika ilmestyy ajat-sarakkeelle vastaavalla kanavatunnuksella lisättynä.

Aikakanavaa tarvitaan, kun ExTime sovittaa saamaansa aikaa automaattisesti joko kilpailijan lähtö-, väli-, kierros- tai maaliajaksi. Lähtöajan rekisteröinti kohdassa on tästä lisää.

Väärä aika saadaan pois ensin aikaa ja sitten leikkaa-symbolia (sakset-ikoni) hiirellä kliksauttamalla tai DEL-painalluksella ja hyväksymällä poisto. CTRL-F9-näppäinpari poistaa myös ajan, mutta varoituksen sana, poistoa ei varmisteta lisäkysymyksellä, kuten pelkkä DEL-näppäimen tekemä poisto tekee. Jos rivillä on sekä aika että kilpailija, DEL-näppäily poistaa aina ensin kilpailijan. Jos aika ja kilpailija muodostavat jo yhteenkuuluvan parin, poistuvat molemmat.

Ajat-sarakkeella aikaleiman alussa, ennen kaksoispistettä, oleva järjestysnumero kasvaa aina yhdellä uuden ajan tullessa lisää sarakkeelle. Siitä näkyy, jos jokin aikaisempi aika putkahtaa jo tulleiden aikojen joukkoon.

Tämän ohjeen alkuun

Hiukkasen aikaleimoista ja kellojen täsmäytyksestä

ExTime ei muuta tietokoneen kelloaikaa, vaan pitää yllä erillistä tietoa siitä, paljonko kilpailun aika poikkeaa tietokoneen ajasta. Näin ExTimen käyttö ei vaadi koneen admin-oikeuksia, joka varsinkin Vista-versiossa oli ongelmallinen.

Kilpailuaikaa voidaan muokata kahdella eri tavalla, joko asettamalla tietokoneen kello kilpailuaikaan käyttöjärjestelmän keinoin (Ohjauspaneeli/ControlPanel) tai ExTimen komennolla Räplää PC:n kelloaikaa, se löytyy valikosta Muutokset. Ja tällä komennolla muutetaan tuota kilpailuajan ja PC:n kelloajan välistä eroa. Samalla näytöllä saadaan ExTime myös käyttämään ulkoisen kellolaitteen aikaa.

Komennossa on ajan asettamiseen kolme vaihtoehtoa. Helpoin tapa on ilmoittaa suhteellinen ero, esimerkiksi säädä kelloa 3 minuuttia ja 2 sekuntia aikaisemmaksi. Toinen tapa on asettaa etukäteen tietty kelloaika ja painaa nappia juuri tällä kellonlyömällä, esimerkiksi kilpailuaika tulee aikaan 11:00:00 juuri NYT. Kolmas tapa on ottaa aikaleima ulkoiselta kellolaitteelta, jolloin ExTime laskee erotuksen omasta kilpailuajastaan siihen aikaan ja napilla Ulkoinen kello pätee asettaa ExTimen kilpailuaika tähän aikaan.

Jos verkossa on useita koneita, ne saadaan täsmäytettyä napilla Aikatäsmäytys, joka löytyy valikon Ajanotto komennon Verkko alinäytöstä Client, toki verkon on oltava silloin oikein viritettynä. Kaikista aikamuutoksista jää merkintä ExTimen lokitiedostoon jälkitarkistuksia varten.

Ulkoisen kellolaitteen aikaan voidaan lisätä jokin tietty vakio minuuttimäärä kellon ajan muuntamiseksi valtakunnan ajaksi. Näin voidaan esimerkiksi iltakilpailuissa käynnistää vanha Regnlyn kello nolla-aikaan valtakunnan kellon ollessa 18:00:00 ja käsitellä Regnlyn aikoja valtakunnan ajassa lisäämällä aikaan 18 tuntia kertaa 60 minuuttia = 1080 minuuttia. Lisäyksen oletusarvo asetetaan valikon Säädöt kohdassa Asetusarvot välilehdellä Ajanoton automaattisuus.  Siinä ruutuun Kellolaitteen aikaan lisätään minuutteina laitetaan haluttu aika täysinä minuutteina.

Jos käytössä on useita kelloja, lisäsäätöä voidaan tehdä ko. kellon omassa säätönäytössä, joka taas löytyy (kellolaite on oltava valittuna) Ajanotto valikon kohdasta Ulkoiset laitteet, napin Säädä valitun laitteen asetuksia takaa aukeavalla näytöllä, ruudussa Kellon aikaero norm.aikaan (minuutteina). Jos kellon liityntätapa sen sallii, kello voidaan säätää tietokoneen aikaan napin painalluksella, tämä nappi taas löytyy samasta näytöstä kuin äskeinen, kohdasta Monitori auki käynnistyvästä monitorista.

Jos käytössä on useita erillisiä kellolaitteita, esimerkiksi EMITin tunnisteiden lukijoita tai monta ALGEn kelloa, kannattaa (ja pitää) ne laittaa keskenään samaan aikaan kellon valmistajan neuvomalla tavalla. Urheilijoiden aikaleimat saadaan näiltä kellolaitteilta ja ExTime toimii laskukoneena. Jos ja kun kuuluttaja ennustelee loppuaikoja, toki silloin ExTimen pitää olla kellolaitteiden kanssa samassa ajassa.

Tämän ohjeen alkuun

Saman verran aikakanavista

Aikakanavan avulla erotetaan eri kellolaitteilta saatavat ajat toisistaan. Samaten aikakanava erottaa yhden kellolaitteen eri aikatyypit toisistaan. Jos kellolaitteeseen voidaan liittää useita aikaimpulssilähteitä, kuten lähtöportti/viiksi, valokenno tai painonappi, on kellon valmistaja jo määrittänyt kellon ohjelmaan erilaiset tunnukset eri aikatyypeille, Esimerkiksi Algen Timyssä lähtöajan tunnus on nolla (0) ja maaliajan yksi (1), Omegalla ne ovat 1 ja 3 (muistaakseni). Valmistajien manuaaleissa näitä tunnuksia kutsutaan termillä 'channel'. Ratakilpailuissa on esimerkiksi jokaisella lähtöradalla oma kanavansa ja uintikilpailussa jokainen uimari lyö kätensä omalla radallaan olevaan päätylevyyn, jokainen päätylevy lähettää ajan omalla kanavatunnuksellaan. Algen kellolaitteissa on mahdollista myös käyttää erillistä liityntäboxia ja silloin kellolta saatu ajan tunnus riippuu siitä, mihin kellolaite on liityntäboxissa laitettu.

Väliaikalähdöissä kelloja voi olla käytössä useita, maastossa 2.5 km ja 3.7 km kohdalla sekä 400 metriä ennen stadionille tuloa. Jokainen kellolaite on tunnistettava erikseen, jotta tiedetään, minkä väliaikapisteen ajasta on kyse. Tähänkin tarvitaan aikakanavia.

ExTimessä käytetään aikakanavan tunnuksena yhtä merkkiä, Algen ja Omegan kellojen tapaan. Tämä aikakanavan kirjain/numero näkyy aikasarakkeella ennen kelloaikaa. Neljä kirjainta olen varannut ExTimen sisäisille aikakanavatunnuksille,

Ajanoton automatisoimiseksi on rakennettava yhteys aikakanavan ja sen rekisteröintitavan välille. Tämä tarkoittaa sitä, että VAIN tietyt ajat kelpaavat urheilijan lähtöajaksi ja vain tietyt ajat taas maaliajaksi. Siis lähtöviiksen heilahdus kelpaa vain lähtöajaksi ja valokennon räpsähdys vain maaliajaksi ja metsään viedyltä kellolta tuleva aika joko 2.5 tai 7.5 kilometrin väliajaksi.

Pienissä kisoissa, joissa käytetään arvonnassa saatuja lähtöaikoja, ei oteta väliaikoja vaan urheilijalle otetaan ainoastaan maalintuloaika, aikakanavista ei ole mitään hyötyä, mutta heti kun otetaan väliaikoja ja/tai käytetään lähtöviikseltä saatavaa todellista lähtöaikaa, aikakanavat selkeyttävät ajanottoa.

Selkein esimerkki on varmaankin hiihdossa toteutuneiden lähtöaikojen merkkaus automaattisesti lähtijän lähtöajaksi lähtöluettelon lähtöajan tilalle. Siitä alapuolella paljon enemmän. ExTimessä on käytössä yksi merkki lähtöajan aikakanavalle, lähtö voi tapahtua vain yhdessä paikassa. Maaliajalle on varattu 10 erilaista mahdollisuutta, väliajoille peräti 32, kierrosajoille 4 ja sakkokierrosten rekisteröinnille myös 4 eri merkkiä. Sama tunnus voi kelvata sekä maaliajan että väliajan tunnukseksi, mutta ei lähtöajan tunnukseksi.

Kun ExTimeen liitetään ulkoinen kellolaite, voidaan Laitteen säätöarvoissa ruutuun Kellon vakioaikanava antaa käytettävä aikakanava, jos kello lähettää vain yhden tyyppistä aikaa. Varsinkin vanhemmissa kellolaitteissa oli tyypillistä, että kellolaitteen lähettämässä sanomassa on tietty merkki ilmoittamassa, mikä kellon kytkentä (channel) aiheutti ko. kelloajan syntymisen. Tämä sanoman merkin paikka voidaan ExTimen asetusarvoissa myös vaihtaa. Palosuon Pekan ikivanhassa kellolaitteessa sanoman ensimmäinen merkki ilmoittaa, onko aika valokennolta(=), painonapilta vai lähtöviikseltä.

Tunnistelukijoissa taas on tyypillisesti kahden tai kolmen numeron koodi, joka erottaa samassa kilpailuissa käytettävät laitteet toisistaan. Emitin kelloista koodista käytetään Post-code nimitystä (esim postcode 248 on varattu maalin laitteelle). Elite-lukijan lähettämässä sanomassa sanoman 3. ja 4. merkki ilmoittavat laitteen koodin. RaceResultin tai MyLapsin laitteilla on taas omat tapansa.

Näiden koodien muuntamiseksi ExTimen aikakanavaksi on Säädöt valikossa oma näyttönsä Kellolaitteiden aikakanavakoodit, jonka avulla tuo em. kahden - kolmen merkin koodi käännetään yhden merkin mittaiseksi aikakanavakoodiksi.

Oheisessa esimerkissä olen antanut ruutuun Numerosarja sanomassa antanut numerot 069 ja ruutuun Kanavan tunnuskirjain merkin A ja painanut nappia Lisää ylläoleva. Näin ExTime tietää saadessaan Emitiltä sanoman, jossa on postcodena 69, että on saatu aika on aikakanavan A aika. Ja kun väliaikapisteen 7.5 km kohdalta löytyy tieto, että tähän kelpaa aikakanavan A aika, ExTime laittaa urheilijalle saadun ajan kohdan 7.5 km väliajaksi.  Emit-lukija, jossa käytetään postcodea 069, on siis kuskattu metsään 7.5 km väliaikapisteeseen.

Jos aikakanavana on * (tähti-merkki), se kelpaa eräänlaisena jokeriaikana joka paikkaan, lähtöajasta maaliaikaan, ja väli- sekä kierrosajat siinä välillä.

Koko ajan tulee uusia kellolaitteita markkinoille, pidätän oikeudet muuttaa ExTimeä, jos tämä malli ei sovi kaikille laitteille. Lisää aiheesta löytyy kellolaitteiden kytkennän ohjeista.

Tämän ohjeen alkuun


Lähtöajan rekisteröinti

Olen useaan otteeseen saarnanut kilpailujen järjestäjille ja TD:lle lähtöajan rekisteröinnin tärkeydestä. FIS:n sääntöjen mukaan kilpailija saa valita itse oman lähtöaikansa 7 sekunnin aikaikkunassa, kolme sekuntia ennen ja kolme jälkeen taulukkolähtöajan. Ranking-kilpailuissa tuo 7 sekuntia saattaa ratkaisevasti vaikuttaa kisasta saatavaan pistemäärään ja/tai muutenkin vaikuttaa lopputulokseen. Ja en tunne yhtään lähettäjää, joka voisi varmuudella estää ennenaikaisia lähtöjä, ei edes Herttuan Tapani (=ex. ylihärmäläinen Vantaan SM-hiihtojen lähettäjä, tunnemme jo kouluajoilta toisemme).

Lähtöajan rekisteröinti on periaatteessa hyvin yksinkertainen, ExTimen tulee vain tietää, että aika on lähtöaika ja löytää sitten tähän aikaan sopiva taulukkolähtöaika joltain kilpailijalta.

Lähtöajaksi tunnistaminen tapahtuu edellä jo mainitun aikakanavan tunnuksen perusteella, jokaiseen kelloaikaan on liitetty kanavatunnus, joko ohjelmallisesti tai kellolaitteeseen sisäänrakennetusti. ExTimen Säädöt valikon näytössä Asetusarvot on ihan oma välilehtensä Lähtöportti, numerosyöttö, jossa näitä asetuksia hoidetaan.

Laitoin versiosta 8. eteenpäin oman välilehden, jotta saan pidemmät ja selittävämmät kenttien nimet.

Esimerkissä oikealla aikakanavana on 0-merkki, eli kellona on ilmeisesti käytössä Algen kello. Kun noita kelloon sisään rakennettuja aikakanavia ei voi muistaa varmasti ulkoa, on aina kisan alussa tarkistettava, mitä kellolta tulee mistäkin napinpainalluksesta/viiksen heilahduksesta/valokennolta ja säätää sitten kanavat kohdalleen. Samalla säätyy kello ja tietokone samaan aikaan. Varmista oikea aikakanava AINA ennen kisaa.

Kun ExTime saa ajan, jonka aikakanava on sama kuin tässä annettu lähtöportin aikakanava, se tarkistaa, onko kohdassa Kun lähtö tapahtuu annatun ajan sisällä, se merkataan automaattisesti kilpailijan lähtöajaksi rasti. Jos ei ole, aika vain lisätään ajat-sarakkeelle.

Jos taas kohdassa on rasti, ExTime hakee sellaista kilpailijaa, jonka taulukkolähtöaika on 3.0 sekunnin tarkkuudella saatu aika. Tuo 3.0 sekuntia otetaan ruudusta Hyväksyttävän lähdön raja.., eli se voisi olla isompikin. Kun tällainen kilpailija löytyy, aika merkitään kilpailijalle toteutuneeksi lähtöajaksi.

Jos sopivaa urheilijaa ei löydy, saatu aika lisätään ajat-sarakkeelle. Siitä se sitten varmaankin poistetaan, kunhan ensin lähettäjältä tarkistetaan, heilahtiko viiksi vahingossa.

Kun Hyväksyttyä lähtöä ei näytetä ruudulla on rastittu, aikaa ja kilpailijaa ei listata näyttöön, mutta jos rasti puuttuu, näyttöön tehdään lähtöaikamerkinnästä kilpailijalle rivi, jossa L-kirjaimella ajan ja urheilijan välissä ilmaistaan, että kyseessä on rekisteröity lähtöaika.

Viestien lähtöajat rekisteröidään Ajanotto valikon kohdasta Yhteislähtö löytyvällä näytöllä, samalla kertaa menee lähtöaika sekä joukkueelle että joukkueen aloittajalle. Sprintissä erien lähtöajat taas kannattaa rekisteröidä omalla näytöllään, joka löytyy valikon Ajanotto kohdasta Sprintin startti. Siinä saa poimittua ajanoton näyttöön valmiiksi matkalla olevat urheilijat odottamaan maaliintuloaikoja.

Jo arvottua sarjan lähtöaikaa voidaan siirtää esimerkiksi tuntia myöhäisemmäksi saman Ajanotto valikon näytöllä Lähdön siirto, se toimii myös toteutuneille lähtöajoillekin. Hyvin käyttökelpoinen toiminto kirpeinä pakkasaamuina!

Väärin menneitä lähtöaikoja voi korjata joko yksittäin kilpailijan tietojen muutosikkunassa tai ryhmänä valikosta Muutokset löytyvällä näytöllä Lähettäjän kämmin hoitaminen. Siitä on tarkempi ohje täällä. Ja Aikakone on myös hyvä apuväline korjailuun.

Tämän ohjeen alkuun


Kilpailijat-sarake

Kilpailijasta perusnäytössä näytettävät tiedot voidaan valita parametreilla. Versiosta 5.2.1. alkaen niiden säätöön löytyy oma asettelunäyttönsä. Muuntelu ei ole täysin vapaata, ExTime kirjoittaa tiedot tietyssä (asettelunäytön mukaisessa) järjestyksessä ja pituudessa. Näytön rivin 18 ensimmäistä merkkiä ovat varatut Ajat-sarakkeelle (järjestysnumero, aikakanava ja itse kelloaika), mutta lopun rivistä, aina 200 merkkiin saakka, voidaan rakentaa halutuksi. Näytön kirjasinlajia ja kirjainten kokoa voidaan muuttaa versiosta 7.3.8 alkaen, katso erillinen ohje.

Kilpailijoiden keskinäistä järjestystä ruudussa voidaan vaihtaa Nuoli ylös ja Nuoli alas-näppäimillä, kun samalla Shift-näppäintä pidetään alhaalla. Nykyisin onnistuu myös hiirellä vetäminen.

Kilpailija saadaan riville antamalla numeronäppäimistöltä kilpailijan numero. Väärin syötetty kilpailijan numero saadaan pois pelkällä DEL-näppäimen painalluksella. Jos kello sen mahdollistaa, voidaan kellolaitteelta annettu kilpailijan numero siirtää Kilpailijat-sarakkeelle. Tämä tehdään Ajanotto valikon Ulkoiset laitteet näytössä rastimalla kohta Kellolta syötettyä numeroa käytetään. Ja kellolaite on siis oltava valittuna. F5-näppäin lisää näyttöön sen urheilijan, jolla ei ole vielä maaliaikaa, ja jonka lähdöstä on kulunut pisin aika, todennäköinen seuraava maaliintulija siis.

Yleisenä säätönä tämä on myös kohdassa valikon Säädöt näytössä Asetusarvot rastittavana kohtana Kellolta annettua numeroa käytetään. Mutta kellokohtaisesti arvo on siis kellon muiden parametrien yhteydessä. Asiassa voi olla horjuvuutta, en ole törmännyt tilanteeseen, jossa olisi samaan aikaan käytössä useita eri kellolaitteita ja niillä menossa keskenään erilaisia käytäntöjä.

Nilkkatunnistimia käytettäessä on syytä asettaa asetusarvot paikalleen valikon Säädöt näytössä Asetusarvot  välilehdellä Tunnistimet. Kun näytön ruutu Automaattinen ajan hyväksyntä urheilijalle ovat rastittuina ja lisäksi ruudut Automerkatut väli- ja kierrosajat näytetään ajanottonäytössä ja Automerkatut loppuajat näytetään ajanottonäytössä ovat ilman rastia, ajat otetaan, mutta ruudulla ei näy mitään. Tunnistimia voidaan käyttää vain urheilijan numeron hakemiseen ajanottonäyttöön ja ottaa itse aika valokennolta. Silloin jätetään rasti pois kohdasta Tunnisteluvun aikaa käytetään. Jos urheilijalla on molemmissa jaloissa tunnistimet, ruutuun jää silti vain yksi rivi urheilijaa kohti, ExTime tarkistaa, onko ko. urheilijan toinen tunnistin jo luettu. Jos aika otetaan myös tunnistimilta, parempi aika kirjataan maalintulohetkeksi.

Tämän ohjeen alkuun


Ajan hyväksyntä

Kun tunnistima ei käytetä, ExTime tarvitsee erillisen kuittauksen siitä, että samalla rivillä olevat aika ja kilpailija kuuluvat yhteen. Aikaisemmin oli jo puhetta automaattisesta ajan hyväksynnästä tapauksissa, jossa toteutunut lähtöaika on annetun rajan sisällä kilpailijan taulukkoajasta tai että nilkkatunnistimelta saadaan sekä kilpailijan numero että aika. Valokennolta/painonapilta saataviin aikoihin on liitettävä aina kilpailijan numero ja tälläisen parin liittämistä yhteen kutsun ajan hyväksymiseksi kilpailijalle

F1, F4, F6 ja F7-näppäimet ovat hyväksymis-näppäimiä. F1 hyväksyy ja kiinnittää aikaleiman kilpailijalle loppuajaksi, F4 väliajaksi, F6 kierrosajaksi ja F7 merkkaa sakkoringin kierretyksi. Näillä näppäilyillä numeron kanssa yhteen liitetyt ajat ovat tämän jälkeen pari. Sekä aika ja numero liikkuvat yhdessä ylös ja alas. Yhteenkuulumisen merkkinä on sarakkeiden välissä joko =-merkki (loppuaika), V-kirjain (väliaika), C-kirjain (kierrosaika), S-kirjain (suoritettu sakkorinki) tai L-kirjain (lähtöaika).

Työkalurivin punainen nuoli-ikoni (lähtö viivasta) kiinnittää ajan kilpailijan lähtöajaksi, vihreä nuoli taas väliajaksi (viiva ylitetään) ja musta nuoli (pysähdytään viivaan) taas maaliajaksi. Nämä ikonit tulivat mukaan versiosta 7.4.7. alkaen. Ylöspäin kierrokselle kaartuva ikoni kuvaa kierrosaikaa.

Jos käytetty näppäinpainallus tai hiiren klikkaus ei täsmää ajan tunnukseen (aikakanavaan) ExTime antaa mahdollisuuden tehdä hyväksynnän ohessa myös muutoksen käytettyihin aikakanaviin. Siis lähtöajan tunnuksella oleva aika voidaan laittaa myös maaliajaksi erillisellä hyväksyntäkuittauksella. Oikealla on kuva, kun yritin ylimääräistä lähtöaikaa käyttää maaliaikana, se onnistui, kun vastasin Ei. Jos olisin vastannut Kyllä, olisi ExTime lisännyt käytetyn aikakanavan myös hyväksyttävien maaliaikakanavien joukkoon, joka olisi johtanut ristiriitaan (sama tunnus sekä lähdössä että maalissa).

Jos aika ei sovi tarkoitukseen, ExTime antaa mahdollisuuden peruuttaa näppäily.

Toinen F1 painallus peruuttaa ajan kiinnityksen, jos kysymykseen Onko aika oikealla kilpailijalla vastataan kieltävästi, eli puretaan ajan kiinnitys tälle kilpailijalle. Jos olet epävarma, vastaa Yes tai Kyllä, niin tilanne säilyy ennallaan.

Osoittamalla hiirellä tiettyä kilpailijan riviä (kilpailija-sarakkeella) ja painamalla samalla hiiren oikeaa näppäintä, ExTime antaa näkyviin valikon, josta voidaan valita, mitä samalla rivillä olevalle ajalle ja/tai kilpailijalle tehdään. Samalla valikko listaa ne pikanäppäimet (F1, F4, F6, Nro+S, Nro+V), joilla toimenpide voidaan tehdä ilman hiiren käyttöä.

Kun painat hiiren oikeaa näppäintä aika-sarakkeella, voit syntyvästä valikosta (oikealla) valita ajan poistamisen, kopioimisen tai muuttamisen.

Ajanoton automaattisuus-sivun asetuksissa on kohta Aikaraja, jossa aika tulkitaan saman pisteen ajaksi (sek). ExTime käyttää tätä sekunteina annettavaa aikarajaa, kun urheilijalle tulee toinenkin aika. Jos vanha maaliaika ja uusi aika eroavat tätä aikarajaa vähemmän toisistaan, ExTime korvaa vanhan maaliajan tällä uudella ajalla siinä tapauksessa että urheilijan loppuaika paranee. Jos loppuaika huononisi, ExTime vain unohtaa tämän myöhäisemmän maalintulohetken. Tämä piirre on tarpeen erityisesti kahta tai useampaa tunnistinta käytettäessä tai tilanteessa, jossa samassa pisteessä on useampia lukijoita tai napinpainajia. Myös jos urheilija kaatuu maaliviivalle ja tunnistinluku lähettää useita aikoja peräkkäin. Väliaikapisteissä ja kierrosajoissa ExTime toimii samalla tavalla. Aikarajan sekuntilukemaa päätettäessä on ainakin luistelussa otettava huomioon yhteen kierrokseen kuluva aika, aikarajan on oltava selvästi yhteen kierrokseen käytettävää aikaa pienempi.

Maali- ja väliaikoja varten voidaan myös kullekin sarjalle asettaa aikarajat. Aikatarkistukset voidaan myös kieltää, silloin mikä tahansa kelloaika kelpaa urheilijan maaliajaksi, kunhan se vain on urheilijan lähtöaikaa myöhäisempi. Kun aikatarkistukset ovat käytössä, ExTime ei ilman ylimääräistä kuittausta hyväksy maaliajaksi kelloaikaa, jolla lopputuloksesta tulisi annettua parasta aikaa parempi tai hitainta mahdollista aikaa huonompi. Ja taas, sama laskenta pätee myös väliaikoihin.

Väliaikarajojen antaminen on vaikeampaa, sarjan sisällä voi olla suuriakin tasoeroja, varsinkin pitkien matkojen viimeisissä väliaikapisteissä voivat erot kärjen ja loppupään välillä kasvaa suuriksi. Kuitenkin suosittelisin rajojen käyttämistä, ylimääräinen kuittaus ei ole suuri vaiva ja myöskään väärin kirjautuneen väliajan korjaus ei ole monimutkaista. Siihen on vain valmistauduttava (=harjoiteltava) ennen kisaa.

Tämän ohjeen alkuun


Aika valokennolta, numero tunnistimilta

Hiihdossa kansainvälinen hiihtoliitto FIS on laatinut ajanotolle standardit, joita on noudatettava, jos kisa on FIS-kisa. Ohjeiden mukaan tunnistimen luvun aikaa ei saa käyttää maaliaikana, vaan maaliaika on otettava joko valokennolla tai maalikameralla.

Koronakarenssin aikana (maaliskuu 2020) tein ensimmäisen version automaattisesta toiminnasta, jossa tunnistimen lukijalta otetaan maaliin tulleen kilpailijan numero ja valokennolta saadaan tälle aika ja ne sidotaan yhteen automaattisesti, kun tietyt ehdot täyttyvät. Ja nämä ehdot ovat:

 • Urheilija on tunnistettu, tunnistin luku on jo tapahtunut
 • Valokennon aikakanava on määritelty, alussa Algen Timyn ja EMITin ECB:n valokennot on määritetty jo valmiiksi, koska ne tunnen
 • Ajanoton näytössä saa olla vain yksi tunnistettu urheilija annetussa aikaikkunassa
 • Aikaikkuna ja valokennon aikakanava määritetään Säädöt-ikkunan välilehdellä Ajanoton automaattisuus

Oikealla olevassa kuvassa on vihreällä pohjalla esimerkki asetuksista. Tärkein on rasti ruudussa Autosovitus valokennoajalle sallitaan. Kun siinä on rasti, myös sovitusrajat näkyvät.

Vihreällä pohjalla oleva 1 ruudussa Valokennojen aikakanavat (max 4) määrittää, että kun ExTime saa aikakanavalta 1 ajan, se on sellainen valokennoaika, joka saadaan automaattisesti kohdistaa maaliin tulleelle kilpailijalle. Timyn ja EMIT ECB:n oletus on juuri aikakanava 1.

Aikaikkuna on aikamäärä ennen ja jälkeen valokennon räpsähdyksen, jona aikana urheilijan on ollut tultava maaliin, jotta aika hyväksytään automaattisesti. Tässä tapauksessa urheilijan maalitulohetken (tunnistimilta saatu aika) on oltava 2.0 sekuntia ennen valokennoaikaa ja 0.5 sekuntia valokennoajan jälkeen. Ensimmäinen luku vähennetään valokennoajasta ja jälkimmäinen lisätään siihen kun aikaikkunan koko lasketaan, tässä aikaikkunan pituus on siis 2.5 sekuntia.

Kun ExTime saa urheilijan tunnistimen tiedon, se tallettaa myös ajan, jolloin lukija huomasi tunnistimen. Kutsun sitä jatkossa siruajaksi. Siruaika näkyy ajanottonäytön alaosan ilmoitusruudussa, kun urheilijan rivi on aktiivisena (keltaisena).

Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että tunnistinluku ajoitetaan tapahtuvaksi noin sekunti ennen maaliviivan ylitystä. Rajoiksi asetetaan 2 - 0 sekuntia. Silloin kun urheilijat saapuvat maaliin kahden sekunnin erolla toisistaan, ajanotto tapahtuu täysin automaattisesti. Tilanteesta riippuen rajaa voidaan kaventaa vaikkapa puoleen sekuntiin. Kilpailuvauhtinen koehiihtäjä auttaa aikaikkunan määrittelyssä.

Valokenno ja tunnistinlukulaite voivat olla aivan eri laitteita, vaikkapa IMPINJ-lukija ja Algen Timyn valokenno.

Oikealla samaa näkyy kaaviona ja lukuarvot laskettuna kun valokennoajan hetki on 12:34:56.474. Alempi aikaikkuna (=vihreä palkki) näyttää tilanteen, kun sovitusrajat ovat 2.5 sek ennen ja 0.5 sek jälkeen valokennotapahtuman.

Ylempi aikaikkuna (=vihreä palkki) näyttää taas tilanteen, jossa jälkimmäinen aikaraja on negatiivinen (-0.5 sek). Se tarkoittaa siis, että tunnistintapahtuman on  tapahduttava ennen valokennotapahtumaa. Ja näin sen normaalisti onkin.

Jos joku ihmettelee, miksi tunnistintapahtuman ajanhetki voisi ylipäätään olla jälkeen valokennotapahtuman, niin syy on siinä, että tapahtumat eivät tule ExTimelle aina puhtaassa aikajärjestyksessä. Ja se taas johtuu tunnistintapahtumien jonottamisessa tunnistinlukijalle. Kun tunnistinlukija on varattuna ja käsittelee siis jotain tapahtumaa, jokainen uusi tapahtuma joutuu odottamaan tietyn arvotun ajan ennen uusintayritystä ja sinä odotusaikana joku uudempi tapahtuma saattaa päästä käsittelyyn ennen tätä odottanutta tapahtumaa.

Tämä automaatti toimii myös, jos urheilijan numero annetaan näppäimistöltä (alla lisää). Kilpailijan numeron antaminen on sitten vain tehtävä annetussa aikarajassa eikä liian ennen maaliin tulohetkeä. Toki aikaraja voi olla isokin, vaikkapa 10 sekuntia ennen oletettua maalin ylitystä. Ja ei haittaa, vaikka maaliintulolistalla olisi kaksikin urheilijan numeroa. Silloin tilanne palautuu ihan normaaliksi, urheilija ja aika on paritettava itse, F1-näppäimellä, aivan kuten ennenkin.

Jos tunnistinlukutapahtuma saapuu ExTimelle vasta valokennotapahtuman jälkeen, nämä tapaukset täytyy kohdistaa käsin. Automaattisovitus tehdään vain ja ainoastaan valokennotapahtumien käsittelyn yhteydessä.

Tämän ohjeen alkuun


Urheilijan numeron antaminen

Kilpailija saadaan Kilpailijat-sarakkeeseen antamalla näppäimistöltä kilpailijan numero. Numeron näppäily aktivoi näytön oikeaan alareunaan erillisen numerosyöttö-ikkunan. Jos vedät tämän pikku-ikkunan hiirellä johonkin toiseen paikkaan ruutua, se ilmestyy siihen seuraavalla kertaa.

Pikku-ikkunaan annetaan kilpailijan numero. Enter-näppäimellä tai Tämä CR-napilla ExTime hakee annettua numeroa kilpailijoiden joukosta. Esc-näppäimellä tai Ohi ESC-napilla keskeytetään numerosyöttö. Jos apuikkunassa näkyy sarjan tunnus, eikä numeroa löydy, ohjelma perustaa kilpailijan tähän sarjaan.

Kilpailusta poisjääneet urheilijat voidaan ilmoittaa nopeasti vain lisäämällä P-kirjain heti numeron perään, siis esimerkiksi 162P ja keskeyttäneet samalla tavalla K-kirjaimella. 71K tarkoittaa siis kilpailijan 71 keskeyttämistiedon antamista ja 70H taas hylkäystuomiota numerolle 70. Jos samannumeroisia löytyy useita, kukaan ei keskeytä/ketään ei hylätä, vaan silloin täppä pitää laittaa tietojen muutos-ikkunan kautta.

M kirjain numeron jälkeen aloittaa annetusta kilpailijasta maalin seurannan erillisellä kisakellonäytöllä. Pyörivä kelloaika näyttää, kauanko kilpailijalla on aikaa tehdä sarjan paras aika. Jos kelloajassa ei ole sekuntilukua, kelloaika näyttää häviön kärkiaikaan. Kello siirtyy näyttämään kisa-aikaa, kun urheilija saa maaliajan tai numeronäytöltä annetaan jonkin toisen urheilijan numero M-kirjaimen kanssa. Kelloaika poistuu Uudet piirteen valikosta Kisakello.

Enter kuittaa numeron valmiiksi, jonka jälkeen ExTime hakee (jos löytää) kilpailijalta tiedot näyttöön. Jos numeroa ei haluta antaa lainkaan Esc-näppäin sulkee pikkuikkunan.

Versiosta 5.2.9 lähtien voidaan sama kilpailija ottaa useaan kertaan perusnäyttöön. Tarkkuutta numerosyöttöön! Aina haetaan ensiksi ilman aikaa oleva kilpailija ja jos ilman loppuaikaa olevia kilpailijoita on useita, se jonka lähtöaika on pienin.

Numerohaku voidaan kohdistaa vain haluttuihin sarjoihin, niihin joissa kilpailu on kesken. Tämä ehkäisee samannumeroisten, mutta ilman aikaa olevien kilpailijoiden 'löytymisen'. Toiminto on tarpeen kisoissa, joissa on samat numerosarjat ovat käytössä sekä alkupään että loppupään sarjoissa. Sarjat rajataan pois valikon Ajanotto näytöllä Rajaa aktiivisia sarjoja. Rasti laitetaan niihin sarjoihin, joiden kilpailijoista ei olla tällä hetkellä kiinnostuneita.

Kilpailija tulee aktiiviselle riville, jos siinä ei ennestään ole urheilijaa. Kilpailijan riviä voidaan vaihtaa ennen ajan kiinnittämistä vapaasti. Väärä kilpailija saadaan pois DEL näppäimellä. Se poistaa kilpailijan vain näytöstä, ei kisatiedostosta.

Tämän ohjeen alkuun


Korjailut

Kun vasemman reunan jotain aikaa osoitetaan hiirellä ja samalla painetaan hiiren oikeaa näppäintä, saadaan esiin valikko, josta voidaan valita joko ajan korjailu tai ajan käyttötapa.

Jos rivillä ei ole aikaa, korjailuikkunaan tulee siruaika (kelloaika, kun urheilija lisättiin listalle) ja jos sitäkään ei ole, klikkaushetken kisa-aika.

Ajan muutos-ikkunassa voidaan myös päättää, millä tarkkuudella ko. aikaa käsitellään, kilpailijarivillä se näkyy sadasosien tai tuhannesosien tarkkuudella.

Tee kopio-nappi tekee ajasta kopion ja Siruajaksi-nappi asettaa muutetun ajan urheilijan tunnistushetken ajaksi, katso lisää täältä.

Antamalla perusnäytössä näppäimistöltä yhtäsuuri-merkki (=), ExTime tekee merkitystä ajasta tuplan. Ja niissä koneissa, joissa nolla ja yhtäsuuri ovat samassa näppäimessä, tulee näkyviin myös numerosyöttöikkuna ja siinä nolla. Tarpeettomana sen voi sulkea pelkällä ESC:llä.

Aika kiinnitetään kilpailijalle loppuajaksi F1-näppäimellä, jolloin ohjelma laskee urheilijalle loppuajan ja sijoituksen ja näyttää ne. Samalla aika heitetään maalin seurantaikkunaan, jos se oli auki ja oikea sarja sinne valittu. Valitut tapahtumat näytetään myös ajanoton loki-ikkunassa, tässä historianäytössä viimeisin tapahtuma näkyy aina ylimpänä ja eri tapahtumat näkyvät omalla taustavärillään. Historianäytön asetukset tehdään Säädöt/Asetusarvot valikon välilehdellä Loki-ikkuna.

Samoin aika jatkaa matkaa myös toiselle PC:lle, jos laitteiden välillä on verkkoyhteys olemassa tai se vanha sarjaporttiyhteys. ExTime tekee myös live tulokset nettiin annetun aikavälin mentyä umpeen ja jos muutoksia on sinä aikana tuloksiin tullut.

Jos aikoja on paljon, ruudun vieritys tapahtuu PgUp, PgDw tai End-näppäimillä. Itse suosin tapaa, jossa Home-näppäimellä siivotaan heti selvät ajat pois, kuuluttaja voi seurata sarjan parhaita muutenkin. Ruudun oikeassa reunassa on myös windowsin hissipalkki hiirellä tehtävää näytön rullausta varten, lisätty ExTimeen Vammalan 2008 SM-maastojen jälkeen.

Käytetyt ajat lähtevät pois HOME-näppäimellä vapauttaen ruutua taas uusille ajoille. Väärälle kilpailijalle lipsahtanut aika, joka huomataan vasta myöhemmin,  kannattaa siirtää uudelleen aikariville tuplaklikkaamalla väärän ajan saanutta kilpailijaa ja peruuttamalla aika kilpailijan tietojen muutosikkunan Peruuta ..aika-napilla. Aika tulee perusnäyttöön kanavatunnuksella X.

Kiinnittämätöntä aikaa voidaan korjata joko tuplaklikkaamalla ajan paikkaa tai yksinkertaisesti vain painamalla Enter-näppäintä ilman edeltäviä kilpailijan numeroita.

Sama pätee myös kilpailijan korjaukseen, pelkkä enter siirtää ohjelman kilpailijan tai ajan korjausikkunaan, aktiivisesta rivistä riippuen. Ja nuoli ylös/alas taas vaihtaa aktiivista riviä, väripalkki seuraa mukana.

Tämän ohjeen alkuun


Ajanotossa näkyvät kilpailija-tiedot

Ajanoton perusnäytön kilpailija-sarakkeella näytettävien tietojen määritys on tallessa extime.ini-tiedoston lohkossa [Aikarivi]. Lohkossa luetellaan ne tiedot, jotka kilpailijasta halutaan nähdä ja missä kohtaa näytön ruutua tieto näytetään. Älä muuta lohkoa käsin, tee muutokset valmiiden säätönäyttöjen avulla, katso erillinen ohje.

Luettelon vasemmalla puolella on tiedon tunnus ja =-merkin oikealla puolella kaksi lukua pilkulla erotettuna. Ensimmäinen luku on sarake, sen on siis oltava suurempi kuin 18 ja pienempi kuin 200. Jälkimmäinen sarake on merkkimäärä, joka käytetään. Aika vie 11 merkkiä, nimi 30 ja seura maksimissaan 34, mutta ExTime tiivistää seuran nimen lyhyempään muotoon STT:n urheilutoimituksen suositusten mukaisesti.

ExTime ei tarkista, menevätkö tiedot rivillä päällekkäin, joten se jää muutosten tekijän vastuulle. Samoin tietojen väliin asetettavat välityhjät pitää parametroijan itse päättää ja käytännössä kokeilla ennen kilpailupaikalle menoa. Versiosta 5.2.1. alkaen säätöä voi tehdä myös oman näytön avulla. Ja se on siis suositeltavin tapa.
Tämän ohjeen alkuun


Sarjan tilanne-näytön kilpailija-tiedot

Vastaavalla tavalla räätälöidään myös Sarjan tilanne-näytössä näytettävät sarakkeet, nyt vain näytön mittayksikkönä ovat ruudun pisteet, ei sarakkeet. Näytön rakentamiseen tuli version 6.0.0 mukana välineet, mutta sen käyttöä on harjoiteltava etukäteen. Siis ei kilpailuaamuna ruveta enää hienosäätämään !!

Näytön muuttaminen käynnistyy siirtämällä kursori ensin halutun sarakkeen päälle (esimerkissä Lisenssi), painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla jokin seuraavista sopivista vaihtoehdoista:
 • Lisää tähän uusi sarake
 • Poista tämä sarake
 • Siirrä saraketta Vasemmalle
 • Siirrä tätä saraketta Oikealle
Jos valitset vaihtoehdon Sarake lisää saat Sarakkeen valinta-ikkunan, joka luettelee kaikki mahdolliset tiedot, antaa vaihtaa otsikon nimen jos tarvetta on ja lopuksi lisää tai ei lisää uuden sarakkeen klikatun sarakkeen kohtaan. Maksimimäärä sarakkeita on 20 kappaletta, eikä vasemmanpuoleisena sarakkeena voi olla mikään muu tieto kuin kilpailijan numero.

Sarakkeen tieto valitaan siis Sarake-listasta hiirellä vetämällä tai nuoli alas/ylös näppäintä painelemalla. Voit muuttaa tiedon sarakenimeä Näytettävä nimi-ruuudussa ennen napin Tämä lisätään painallusta.

Muuttuneet tiedot menevät talteen ExTime.ini tiedostoon menun toiminnolla Näytön asetuksen talteen allakuvatussa muodossa, josta niitä voi editorilla vielä muutella, mutta ei siis enää kilpailupäivän aamuna.

Tietojen esityksessä on aikariviin nähden periaate-ero tietojen järjestyksen suhteen, nyt tiedot tulee numeroida ehdottomasti näytettävässä sarakejärjestyksessä vasemmalta oikealle. Tiedot määritetään extime.ini:n [Kilpailija]-lohkossa ja yhden määritysrivin syntaksi on :
Field_<järjestys>=<tunnus>;<otsikko>;<leveys kuvaruudun pisteinä>

Tunnus löytyy allaolevasta taulukosta, versiosta 6.0.0 lähtien kirjaimen rinnalla myös lukuarvo yhden ja 255 väliltä käy. Otsikko on vapaamuotoinen otsikko, jonka itse haluat näytössä näkyvän. Otsikko toimii samalla myös tilanne-näytössä lajittelu-nappina.

Järjestysnumerointi alkaa nollasta ja nolla-tietona on pakko käyttää kilpailijan numeroa. Numerojärjestyksessä ei saa olla aukkoa, tietojen näyttö päättyy ensimmäiseen katkokohtaan. Jos järjestysnumerot ovat 0,1,2,3,5,6, niin ExTime näyttää vain neljä ensimmäistä saraketta (0..3), koska nelosen puuttuminen katkaisee järjestyksen.

[Kilpailija] Mitä tietoja näytetään sarjan kilpailijoista
Field_0=a;Nro;36
Field_1=c;Nimi;140 Jos annettu pistemäärä (140) ei riitä ohjelmalle tiedon näyttämiseen, loppuun tulostuu pisteitä..
Field_2=f;Seuran nimi;140 ja tietopalkin leveyttä voi ruudussa hiirellä levittää.
Field_3=i;Tulos;80 Extime pyrkii pitämään sarakkeen leveyden mahdollisimman kapeana, mutta näyttäen kaikki tiedot
Field_4=h;Maaliintulo;80  
Field_5=g;Lähtöaika;80  
Field_6=e;Lisenssinumero;80  
Field_7=n;Sija;36  

Tämän ohjeen alkuun


Kilpailijan tietojen koodit

ExTime-ohjelman parametroimiseksi otin käyttöön ohjelman alussa jokaiselle kilpailijan tietokentälle yhden kirjaimen mittainen koodin. Näiden tunnusten avulla määritetään yllä kuvattujen näyttöjen lisäksi myös Excel-muotoisten tiedostojen sarakkeet. Kenttien lisääntyessä rinnalle tulee versiosta 6.0.0 alkaen myös tietojen numerointi.
97 a Kilpailunumero, samassa sarjassa ei saa olla kahta samaa numeroa. Viestissä taas koko joukkue voi hiihtää samalla numerolla. Ohjelma hakee ensimmäisen ilman aikaa olevan kilpailijan aikariville, jos sellainen on.
98 b Sarjatunnus, pituus enintään 8 merkkiä ja vähintään 2 merkkiä. ExTimen suositus on ilmoittaa ikäluokka kahdella numerolla M08, M65 ja yleinen sarja kirjaimilla MYL/NYL.
99 c Kilpailijan nimi, maksimi pituus nyt 32 merkkiä, suositan tapaa kirjoittaa etunimi ensin.
100 d Osuusnumero viestissä, muuten 0.
101 e Lisenssinumero, nykyisin käytetään 8 numeron pituutta. Etunollia ei tarvitse lisätä.
102 f Seuran nimi, maksimi pituus on 36 merkkiä.
103 g Lähtöaika
104 h Maaliaika, siis hetki, jolloin maaliviiva leikattiin
105 i Tulos, yleensä maaliajan ja lähtöajan erotus, mutta sakot ja hyvitykset huomioituna
106 j Sakko/Hyvitys, suunnistuksessa ja hirvenhiihdossa tunnetaan ikähyvityksenä. Myös hiihtäjälle annettu 15 sekunnin aikasakko laitetaan tähän. Ammunnasta kertyvät sakkominuutit eivät sensijaan tässä ole. Eniten tarvitaan kuitenkin takaa-ajon ensimmäisen osan tuloksen tallettamiseen.
107 k Joukkuetunniste, ohjelman antama sisäinen numero eri joukkueille, älä sekoita joukkueen rintanumeroon.
108 l Arvontaryhmä, 0 -  64, suurin on kuumin ja arvotaan lähtemään sarjan loppuun.
109 m Huomautus on 32 erilaista huomautusta, kuten onko kilpailija jälki-ilmoittautunut, poisjäänyt, lääkärintodistuksella jopa, keskeyttänyt, hylätty, sijoitus on määrätty käsin, oli mukana yhteislähdössä, odottaa maalikameran ratkaisua, jne.
110 n Sijoitus kilpailuissa
111 o Pisteet, esimerkiksi hirvenhiidossa saavutetut pisteet. Luistelun yhteispisteet, yhdistetyn hiihdon mäkipisteet.
112 p Kilpailijan nettoaika, siis tulos joka saadaan, kun maaliin saapumisajasta vähennetään lähtöaika
113 q Kilpailijan tunnisteen numero, tunniste on joko EMIT-kapulan tai jonkun muun sähköisesti luettavan tunnistuslaitteen antama yksilöllinen, 10 merkkiä pitkä kirjain tieto tai 14 merkkiä ptkä numerotieto (viivakoodi käy myös)
114 r Kilpailijan tekemien kierrosten yhteismäärä
115 s Kilpailijan saamien ammuntasakkojen erittelykenttä (malliin 2+0+1+2)
116 t Tieto siitä, onko kilpailijan reitti tarkistettu vai ei (emit-reitit)
117 u Kilpailijan lähtörata, esimerkiksi sprinttikisan lähtörata
118 v Kilpailijan parinumero, esimerkiksi luistelun pari/kvartettinumero
1 ei ole Kilpailijan piirilyhenne, tai muu luokittelutekijä.
2 ei ole Kilpailijalle määrätyn arviointirastin tunnus, hirvenhiihdossa erityisesti. Yhteen arviorastiin liittyy kaksi oikeaa arviointitulosta
3 ei ole Kilpailijan tekemä arviointi numero 1
4 ei ole Kilpailijan tekemä arviointi numero 2
5 ei ole Kilpailijan ammuntatulos
6 ei ole Kilpailijalle määrätyn toisen arviointirastin tunnus, tarvitaan hirvenhiihdon tuplakisassa. Tähänkin rastiin liittyy kaksi oikeaa arviointitulosta
7 ei ole Kilpailijan tekemä tupla-arviointi numero 1
8 ei ole Kilpailijan tekemä tupla-arviointi numero 2
9 ei ole Kilpailijan tupla-ammuntatulos
12 ei ole Kilpailijan FIS-koodi
13 ei ole Kilpailijan FIS-lähtöpisteet
14 ei ole Kilpailijan syntymävuosi
15 ei ole Kilpailijan sukupuoli
16 ei ole Kilpailijan nilkkatunnisteen numero (toinen), katso tunnus q (113)
17 ei ole Kilpailijan saamat aikapisteet hirvenhiihdossa
18 ei ole Kilpailijan hirvenhiihdossa antamat ensimmäiset arviointipisteet
19 ei ole Kilpailijan hirvenhiihdossa antamat toiset arviointipisteet
20 ei ole Kilpailijan saamat FIS-pisteet tästä kisasta
21 ei ole Kilpailijan saamat ranking-pisteet tästä kisasta (merkitys ehkä muuttuu jatkossa)
22 ei ole Kilpailijan sijoituksensa mukaan saamat sijapisteet
23 ei ole Kilpailijan sakkojen (kpl) yhteismäärä
24 ei ole Kilpailijan kiertämien sakkorinkien määrä
25 ei ole Kilpailijan mahdollisten lisäsarjojen luettelo
26 ei ole Kilpailijalla oleva kommenttiteksti, esimerkiksi saaman rankaisun sanallinen seloste (ICR x.y.z )
Ohjeen alkuun


Sarjan tietojen tunnisteet

ExTime-ohjelman parametroimiseksi otin käyttöön ohjelman alussa jokaiselle sarjan tietokentälle yhden kirjaimen mittainen tunnuksen. Näiden tunnusten avulla määritetään yllä kuvattujen näyttöjen lisäksi myös Excel-muotoisten tiedostojen sarakkeet. Kenttien lisääntyessä rinnalle tulee versiosta 6.0.0 alkaen myös tietojen numerointi.
65 A Sarjan järjestysnumero, nolla on kilpailun perustiedot ja nimi, muut ovat varsinaisia kilpasarjoja. Pienin sarjan numero on sarjassa, joka kilpaillaan ensin. Väliaikalähtöjen arvonassa voidaan sarjan lähtöaika laskea edellisen sarjan viimeisen lähtijän ajasta ilmoittamalla väliin jätettävien tyhjien lähtöaikojen määrä. ExTime pystyy käsittelemään 32000 sarjaa versiosta 9.0.1 alkaen.
66 B Sarjatunnus, pituus 2 - 8 merkkiä. ExTimen suositus on ilmoittaa ikäluokka kahdella numerolla M08, M65 ja yleinen sarja kirjaimilla MYL/NYL.
67 C Sarjan joukkueen koko, jos kyseessä on viesti tai joukkuekilpailu tai urheilijan yhteispisteissä tarvittavien osalajien määrä (luistelussa matkasarjojen määrä).
68 D Sarjaan ilmoitettujen kilpailijoiden määrä, tämän ExTime laskee aina, sitä ei anneta.
69 E Sarjan nimi, nolla-sarjassa kilpailun nimi. Nimen maksimipituus on 40 merkkiä.
70 F Sarjan kilpailutapa, kolme merkkiä, yleensä siis P tai V, yhdistelmä P+V käy siis myös
71 G Sarjan kilpailumatka, kilometreinä. Desimaalipisteenä käy sekä piste että pilkku.
72 H Sarjan ensimmäisen lähtijän (todellisen) lähtöaika. Tarkkuutena sadasosasekunnit, mutta näytöissä aika annetaan yleensä täysinä sekunteina.
73 I Sarjan ensimmäisen (todellisen) lähtijän numero. Suurin numero voi olla 32000 (16 bittinen luku). Nolla tai sitä pienempi luku ei ole kelvollinen.
74 J Sarjan kilpailijoiden sisäinen lähtöväli, sekunteina. Yhteislähdöissä nolla.
75 K Sarjassa yhtäaikaa lähtevien määrä, normaalisti siis 1. Yhteislähdöissä iso luku (tai nolla).
76 L Sarjan osallistujilta perittävä kilpailumaksu, ilmoittautumismaksu euroina.
77 M Jälki-ilmoittautumislisä, maksu, joka pitää maksaa lisää, jos ilmoittautuminen tapahtuu myöhässä, euroina.
78 N Sarjan lähtöpaikka, yksi merkki. Vanha, merkitys juontaa suunnistuskilpailujen lähtölistojen tekoon, jossa A-lähtö oli kaukana ja B-lähtö kisakeskuksessa.
79 O Tilatietoa, monta yksittäistä tietoa yhdessä, kuten esim. tieto sarjan valmistumisesta tai kesken olemisesta.
80 p Sarjan rata, 12 merkkiä pitkä tekstikenttä. Merkitys esim. suunnistuskilpailuissa rastimääritysten hakemiseen ja rastileimojen koneelliseen tarkastukseen. Esimerkiksi, jos sarjat H16 ja H45 suunnistivat saman radan, tässä on radan nimi.
81 Q Sarjasta saatavat maksimiaikapisteet, käyttö hirvenhiihto- tai juoksukilpailuissa.
82 R Sarjan ampumapaikkojen määrä, näin monesta paikasta voi kertyä sakkoaikoja, käyttö ampumahiihto- tai juoksukilpailuissa.
83 S Sarjan yhdestä ohilaukauksesta annettava sakkomäärä sekunteina, käyttö ampumahiihto- tai juoksukilpailuissa.
84 T Sarjassa sallittava nopein mahdollinen loppuaika.
85 U Sarjassa sallittava hitain mahdollinen loppuaika.
86 V Sarjassa otettavien väliaikojen määrä.
87 W Sarjan sarjaryhmän numero, ExTime luokittelee tämän avulla ne sarjat, joista lasketaan johonkin toiseen sarjaan yhteistuloksia tai joukkuetuloksia. Sarjojen on oltava samassa sarjaryhmässä. Numeroa ei tarvitse itse antaa, on ExTimen sisäinen numerosarja.
89 Sarjassa käytettävän ensimmäisen kierroksen pituus metreinä, 500 metrin luistelussa siis 100 metriä.
90   Sarjassa käytettävän kierroksen pituus metreinä, se yleisin pituus 400 metriä.
91   Sarjassa käytettävän viimeisen kierroksen pituus metreinä, yleensä siis myös 400 metriä, jos maalia ei ole siirretty pois urheilukentältä.
92   Sarjassa kilpailtavien kierrosten määrä, 10 000 metrillä ja 400 metrin radalla siis 25.
93   Sarjan lajityyppi, tämä on uusi tieto versiosta 9.0.1 alkaen. Luistelu, hiihto, ampumahiihto erotetaan toisistaan tämä tiedon avulla kun sarjan oletusarvoja (esim. lähtöväli, ajanoton tarkkuus, yms) määritellään.
94   Sarjassa käytettävän kierroksen pituus metreinä, se yleisin pituus 400 metriä.
95   Sarjan osuuden numero, jos kyseessä on viestikilpailu. 0 osuuden numero on sitten se joukkueen sarja (MYL-V). Osuuden numero näkyy yleensä myös osuussarjan tunnuksessa (MYL-1, MYL-2, jne).
Ohjeen alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjesivulle