Extime, onlinetulokset

Viimeksi muutettu 20.12.2017/JTu

Sisällys:
Taustaa
Valikko
Listausmääritykset
Palvelimen määritys
Tulosliuskan määritykset

Tulosliuskan ylä- ja alaosan erikoisuudet

Takaisin ExTimen ohjeet-sivulle


Taustaa

Onlinetuloksilla tässä tarkoitetaan ajastetusti tehtäviä sarjakohtaisia HTML-tuloksia. Ajastuksia voi olla käynnissä kolme samaan aikaan ja jokaisessa voi olla haluttu määrä sarjoja. Määrittelyissä annetaan

Tulokset kirjoitetaan ensin tilapäisellä nimellä annettuun kansioon, josta ne sitten kunkin kilpailujärjestäjän valitsemalla tavalla siirretään web-palvelimelle kaiken kansan nähtäväksi. ExTimen versiosta 8.2.0 lähtien siirto on osa ExTimen palveluita.

Online-tulokset toimivat toistaiseksi ns. staattisella mallilla, joka on online-palvelimen kannalta vähemmän kuormittava. ExTime tekee HTML-tiedoston valmiiksi, eikä palvelimen tarvitse sitä kasata jokaiselle kysyjälle erikseen. Palvelimen ja tietoliikenteen kuormaa on syytä pienentää jättämällä HTML-tiedostosta isot logot sun muut himpsut vähemmälle ja keskittyä vain tuloksiin.

HTML-tiedostoon on mahdollisuus liittää java-koodia tai muita määrittelyitä, joiden avulla sivu saadaan päivittymään katselijoiden selaimessa automaattisesti. Määrittelyt annetaan <HEAD>-lohkoon mukaan liitettävässä tekstitiedostossa ja koodin suoritus sitten <BODY>-lohkon loppuun liitettävässä tekstitiedostossa. HEAD-lohkoon tehtävä oman koodin lisäys tehdään oletuksena vain kesken oleville sarjoille, mutta halutessa se saadaan kirjoittumaan aina (katso ALWAYS-parametri INI-tiedostossa). Ja sekin piirre saadaan päälle/pois online-seurannan määrittelyn ikkunassa. ExTimen Facebook-ryhmästä löytyy hyvä scrolling-koodi, jolla HTML-sivun saa mukavasti pyörimään näytössä, vaikkapa kisakahvion screenillä, kiitokset Stefanille.

ExTime ei tarkista, ovatko annetut lisätiedot HTML syntaksin mukaisia vai ei, tarkistukset tulee jokaisen käyttäjän tehdä itse ja testata riittävän laajasti usealla eri selaimella, jotta siten kilpailussa ei tulisi outoja sivuvaikutuksia.

Isoissa kilpailuissa seurantaan valitaan todennäköisesti yksi sarja kerrallaan, ja seuranta pyörii korkeintaan kahdessa tiedostossa kerrallaan, edellisen loppupäätä ja seuraavan alkupäätä. Mutta jos tekemäni ratkaisu herättää kehittämisajatuksia, niin kertokaa niistä Facebookin ExTime-ryhmässä. Asiaa helpottamaan lisäsin tiedoston nimeen $SARJA$ maskin, joka korvaantuu aina tulostettavan sarjan tunnuksella. Jos tiedostoon menee useita sarjoja, tiedosto nimetään ensimmäisen sarjan mukaan.

ExTimen työkalujen ikoniriville ilmestyy jokaista käynnissä olevaa live-tulostusta kohti keltainen tai vihreä neliö. Keltainen tarkoittaa, että tulostus toimii, mutta tiedostoa ei siirretä web-palvelimelle (tai se ei onnistunut) ja vihreä neliö kertoo kaiken olevan kunnossa. Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä neliötä, ExTime näyttää alimenun, josta voidaan poimia live-tulostukselle haluttu vaihtoehto.

Seurannan teko nyt tekee välittömästi seuraavan online-tulosteen. Normaalistihan Online-tulos tehdään tietyn sekuntimäärän väliajoin, mutta vain, jos kilpailijatietoihin on tullut muutoksia. Ominaisuudet valinnalla päästään säätämään mm. tulostukseen meneviä sarjoja tai tulostuksen aikaväliä, katso alla.

Ohjeen alkuun


Valikko

ExTimen versiosta 7.4.2. lähtien HTML-tulosten tekeminen voidaan aikatauluttaa etukäteen, jolloin niiden tekoon ei tarvitse käyttää aika kilpailun ollessa käynnissä. Toki sarjan valmistuttua sarja voidaan poistaa seurannasta.

ExTime pystyy (nyt) tekemään samanaikaisesti enintään kolmea HTML-tiedostoa ennalta määritettyyn kansioon. Jokaiselle kolmelle tiedostolle voidaan antaa erilainen komentotiedosto suoritettavaksi seurannan teon jälkeen.

Yhteen tulostiedostoon voidaan valita haluttu määrä sarjoja ja myös valita niiden keskinäinen järjestys.

Kaikki HTML-tiedostot noudattavat samaa muotoilua, sitäkin voidaan säätää (tai ainakin hiukan räätälöidä). Myös väliajat voidaan ottaa mukaan tulosliuskoihin.

Ulkoasumuotoilun lisäksi säädetään vielä tulostustiheyttä, se annetaan sekunteina.

Määrittelyihin päästään käsiksi valikon Listaukset/On-Line seuranta avulla. Toiminnosta avautuu oma alivalikkonsa.

Listausmäärittelyt avaa erillisen ikkunan, jossa asetellaan yllä mainitut asiat.

Versiosta 8.2.0 (kesä 2015) lähtien ExTime sisältää myös sisäänrakennetun FTP-clientin, joka automaattisesti siirtää syntyneen tulosteen netin palvelimelle kaiken kansan nähtäville. Palvelin määrittelyyn päästään toiminnolla Palvelimen määrittely.

Ohjeen alkuun


Listausmääritykset

Määritysnäytön yläosasta valitaan joku kolmesta tulosseurannasta muutettavaksi, ne on nimetty joustavasti Seuranta 1 --- Seuranta 3. Ja siis kaikki kolme seurantaa voivat toimia taustalla, vaikka määrityksiä ollaan muuttamassa. Vasta erillinen hyväksyntä tuo muutoksen voimaan.

Ylemmästä Selaa-napista päästään valitsemaan kirjoitettavalle tiedosto polku (kansio) ja nimi, toki ne voi suoraankin kirjoittaa sille varattuun ruutuun. Mutta selaamalla vältytään nimien kirjoitusvirheiltä. Tiedosto tehdään siis ensin paikallisen koneen omalle levylle annetun nimisenä ja vasta lopussa se kopioituu saman nimisenä (ilman kansiomäärittelyjä) nettipalvelimelle. Jos tiedoston nimeen kirjoitetaan maski $SARJA$, isoilla kirjaimilla, ExTime korvaa tämän maskin sarjan lyhenteellä. Jos nimi on esimerkiksi live_$SARJA$.htm tulee tiedoston nimeksi live_MYL.htm, jos ensimmäisenä tiedostoon tulostettava sarjan tunnus on MYL.

Alempi Selaa-nappi on sitten komentotiedoston hakemista varten. BAT ja CMD loppuisille tiedostoille on selauksessa filtterit. Komentorivin FTP:n käskyt connect ja put voidaan sitten kirjoittaa näihin *.bat-tiedostoihin. (Ei enää oikeastaan tarpeen, kun ExTime sisältää oman FTP-clientin.)

HEAD-määritys-nappi hakee vasemmalla puolellaan olevaan kenttään sen ennalta kirjoitetun Java-koodin ja meta-tietomäärittelytiedoston nimen. Tämän tiedoston sisältö kopioidaan mukaan rakentuvaan HTML-tiedostoon. Ja siinä vasemmassa ruudussa pitää olla siis kelvollista HTML-koodia sisältävän tiedoston nimi. Kenttää ei saa sotkea HTML-sivun HEADER-määreeseen.

Vastaavasti BODY-määritys-nappia käytetään näiden mahdollisten Java-rutiinien määrittämiseen HTML-tiedoston <BODY>-osan sisältä. Ja taas kentässä on tekstitiedoston nimi, ja tämän tiedoston sisältö kopioidaan mukaan ExTimen tekemään HTML-tiedostoon, kuten yläpuolen HEAD-määrityskin.

Jos Head-määre mukaan on rastittuna, HEAD-määrittelyssä annetun tiedoston sisältö kirjoitetaan aina mukaan uuteen HTML-tiedostoon, oletuksena se tehdään vain kesken oleville sarjoille.

Omissa testeissäni toimi nätisti (Internet Explorer, Google Chrome) kuvan esimerkki, jossa refesh.txt-tiedosto sisälsi seuraavat kaksi riviä:

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="refresh" content="30">
Näiden rivien tarkoitus on ohjeistaa selain päivittämään näkyvä sivu automaattisesti aina 30 sekunnin välein. Ja kun sarja on valmis, ei päivitystä enää tarvita, joten määreen voi jättää niistä pois.

ExTimen oman FTP-siirron Login toimii kohtaan ilmestyy täppä, jos ja kun ExTime on onnistuneesti kirjautunut netti-palvelimelle. Tämän tarkoituksena on muistuttaa siitä, että palvelimen osoite, portti, käyttäjätunnus, salasana ja tarkempi siirron kohdekansio ovat oikein annettu.

Poisjääneet, keskeyttäneet, jne mukaan listalle toimii juuri selityksen mukaan. Jos rasti puuttuu, online tuloksissa ei näy poisjääneitä kilpailijoita.

Seuranta käytössä / Ei nyt käytössä valinnalla voidaan tulostus pysäyttää esim. seurantaan kuuluvien sarjojen tultua valmiiksi.

Oikeassa reunassa näkyvät kilpailun sarjat, niistä yksi kerrallaan valitsemalla ja napilla << Ota Mukaan saadaan sarja mukaan seurantaan, vastaavasti seurattavien sarjojen listalta valitsemalla yksi ja painamalla Poista >>-nappia se sarja poistuu seurannasta. Sarjojen keskinäistä järjestystä vaihdetaan nuolipainonapeilla, valittua sarjaa ylöspäin tai alaspäin siirtämällä. Ja ylimmän sarjan tunnus vaikuttaa siis syntyvän tiedoston nimeen, jos $SARJA$ maski on nimessä käytössä.

Toistoväli sek ruudun avulla annetaan se aikaväli, kuinka usein html-tiedosto tehdään. Uusi tiedosto kirjoitetaan ensin tilapäisnimellä ja valmis kopioidaan aina entisen päälle.

Näytön alareunan nappi Hyväksy tehdyt muutokset on himmennettynä, jos yhtään muutosta määrityksiin ei ole tehty. Ennen poistumista tai siirtymistä seuraavaan seurantaan on muutokset erikseen hyväksyttävä. Siitä saadaan kyllä varoitus.

WWW-palvelu-nappi on oikotie palvelimen määrittelyyn, sitä klikkaamalla tapahtuu sama asia, kuin valitsemalla menusta toiminto Palvelimen määritys.

Valmis-napilla palataan takaisin ajanottoon. Seuranta jää pyörimään taustalle, ainoa merkki siitä on perusnäytön yläosassa oleva vihreä neliö. Neliä muuttuu keltaiseksi, jos syntynyttä tiedostoa ei pystytty siirtämään web-palvelimelle.

Ohjeen alkuun


Palvelimen määritys

FTP-siirron määritykset annetaan omassa ikkunassaan. Samalla tehdään koekirjautuminen palvelimelle, joten salasana tallentuu oikein jatkoa varten. Kirjautuminen ja kansion määritys tehdään sillä koneella, jolla on pääsy nettiin, ja sen voi tehdä ja testata hyvissä ajoin etukäteen. Salasanaa ei tarvitse siis kertoa jokaiselle ExTime-käyttäjälle.

Kirjautumista ei siis tarvitse tehdä joka kerta, kun ExTime käynnistetään. Kisarupeaman alussa tapahtuva kirjaus riittää, ja on pakollinen, jos joka kilpailupäivällä (tapahtumalla) on netti-palvelimella oma alikansionsa. Toki se voi samakin olla, jokainen saa käyttää itselleen parhaiten soveltuvaa tapaa.

Määritysikkunassa on normaalit FTP-ohjelmien kirjaustiedot (itse käytän FileZillaa), palvelimen nimi, käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana. Portti on oletuksena 21, mutta sitäkin voi muuttaa. Viimeksi tapahtunut kirjautuminen muistetaan, koska yleensähän kisassa käytetään samaa palvelinta. Kirjautumistiedot säilytetään ExTime.inissä lohkossa ftp_siirto, mutta ei hätää, salasanaa ei säilytetä selkokielisenä kuten allaolevasta esimerkistä käy ilmi:
[ftp_siirto]
Palvelin=ftp.extime.fi
Käyttäjä=extime
suojattusalasana=1A1F49120AC126D85AE15972B5F0EE4FB2E6AA287F79A9E4
Portti=21
Kansio=/public_html/kisasivut
Trace=1
Tietoja ei kannata käsin editoida extime.ini-tiedostoon. Tracen oletusarvo on nolla, joka tarkoittaa sitä, että extime.log-tiedostoon ei kirjata siirtoihin käytettyä aikaa.
Napilla Kirjaudu palveluun ExTime avaa yhteyden ulkopuoliseen verkkoon (saatat saada palomuurin varoituksen asiasta) ja asettaa oletuskansioksi annetun kansion. Jos kansiota ei löydy tai haluat vaihtaa sitä, valitse kansion alapuolella olevasta listasta sopiva. ".." tarkoittaa siirtymistä kansiopolussa ylemmälle tasolle, kuten esimerkkikuvassa olen tehnyt.

Nappi Nyt OK tallettaa näytön tiedot ini-tiedostoon ja sulkee ikkunan. Saman tekee Sulje yhteys, mutta se ei päivitä ini-tiedostoa.

Jokaisen siirron alussa ExTime siis kirjautuu annetuilla tiedoilla palvelimelle, kopioi tiedoston ja lopettaa yhteyden.

Ohjeen alkuun


Tulosliuskan määritykset

Listauksen muodon määritys-nappi avaa uuden ikkunan, jonka avulla rakennetaan HTML-tulostuksen Layout. Sama ikkuna avautuu myös valikon kohdasta Säädöt/HTML-tulosrivin tiedot <TR>.

Tässä ikkunassa valitaan listaan tulevat tiedot, niiden järjestys, mahdollisesti leveys ja myös koko tulostuksen oletusfontti ja kehyksen viivan paksuus. Kentän sijoitus vasen/oikealaitaisesti tai keskelle, samoin kuin puuttuvan arvon näkyminen joko nollana tai viivana valitaan napilla Kentän ulkoasun määritys.

Väliajoista voidaan määritellä myös, onko laskettu aika kilpailun alusta vai vasta edellisestä väliaikapisteestä laskettu aika, tämän lisäsin erityisesti triathlonin toivomuksesta.

Tuloslistan alussa näkyy selitysteksti Valmis tai Välituloste, puuttuvien tulosten määrä ja myös kelloaika, milloin tuloste on tehty. Tästä näkyy  erään määrittelyn mukainen html-tiedosto.

Väliaikoja tulostetaan niin monta, kuin ko. sarjassa on määritetty. Samassa sarakkeessa on sekä varsinainen väliaika että suluissa kilpailijan sijoitus tässä väliaikapisteessä tai etapilla, jos aikaa lasketaan edellisestä väliaikapisteestä.

Jos sijoitusta ei ole, kilpailija on vielä matkalla. Poisjääneet ja keskeyttäneet näkyvät FIS:n mukaisella koodituksella. (DNS = Did Not Start, jne)

ExTime kirjoittaa jokaisen tulosrivin alkuun kilpailijan statuksen mukaisen luokan (class, mallia oikealla) tai normaalin tuloksen tapauksessa PARILLINEN tai PARITON luokan. Tätä luokkaa voi sitten käyttää tyylitiedostossa antamaan tulosasulle selkeyttä.

 

<tr class=PARITON><td align=left>73.</td>..
<tr class=PARILLINEN><td align=left>74.</td>..
<tr class=PARITON><td align=left>75.</td>..
<tr class=ULK><td align=left>ULK</td>..
<tr class=DNF><td align=left>DNF</td>..
<tr class=DNS><td align=left>DNS</td>..
<tr class=DSQ><td align=left>DSQ</td>..

Sarakkeen leveys annetaan prosentteina tulostuksen leveydestä. ExTime ei pyri laskemaan puuttuvia leveyksiä eikä tarkasta sitä, onko summa tasan 100 %. Jokainen selain toimii omalla tavallaan, kokeilemalla löydät silmää miellyttävän tuloksen.

Jos sarjassa on useita väliaikapisteitä, jokaiselle väliaikasarakkeelle käytetään samaa leveyttä. Leveydet näkyvät tuossa otsikkorivissä näytön alaosassa.

Ohjeen alkuun


Tulosliuskan ylä- ja alaosan erikoisuudet

HTML-tiedostoon voidaan kopioida kolme HTML-koodinpätkää, yksi tiedoston alkuun napilla Header-tiedoston haku, toinen loppuun Footer-tiedoston haku-napilla ja kolmas sarjojen väliin (sarjan loppuun) liitettävä koodinpätkä, jonka nimessä voi olla sarjan tunnuksen mukaan vaihtuva osa, (Hae-nappi). Allaoleva esimerkki selittää sarjan loppuun tulevaa pätkää parhaiten.

Jos sarjan loppuun tulevan tiedoston nimeksi annetaan

c:\extime\param\sarja$SARJA$.txt

ja kansiosta c:\extime\param\   löytyy tiedosto sarjaN18.txt, niin tämän tiedoston sisältö (oikealla ylärivi) kopioidaan sarjan N18 urheilijoiden tulosten/lähtöaikojen jälkeen, jonka jälkeinen tulos näkyy myös oikealla alhaalla.

Jos sarjanlyhenteen mukaista tiedostoa ei löydy, ExTime yrittää sitten löytää tiedostoa sarja.txt ($SARJA$ merkit poistettuna siis) ja kopioi sen sisällön syntyvään HTML-tiedostoon. Jos tiedostoa ei löydy lainkaan, mitään ei tulosteta.

Jos tiedoston nimessä ei ole tagiä $SARJA$, jokaisen sarjan jälkeen tulostuu sama vakio html-koodi annetusta tiedostosta.

Kenttä on vapaa kokeiluille ja nimikkosarjojen myyntiin mainostajille.

<img border="0" src="http://www.extime.fi/kuvat/line_bir.gif" width="600" height="47">
 

SijaNroNimiSeuraEro
16.137Elin ForsgårdIF Minken  41.10
17.133Essi LievonenHollolan Urheilijat -46  44.13
Sarjaluettelo

Jos mitään tiedostojen nimiä ei anneta, tuloksena on ExTimen vakio ulkoasu.

Näillä html-koodinpätkillä voidaan terävöittää sivun ulkoasua. Alla pari mallia siitä, mitä tiedostot voisivat sisältää, aluksi alla header-tiedoston sisältö, joka tekee oikealla näkyvän osan tulosliuskan alkuun. Koodinpätkien oikeellisuus on ihan kirjoittajan omalla vastuulla. Ja alun muistutus, mitä enemmän kuvissa on bittejä, sen enemmän tiedoston lataus kestää.....myös tulosten seuraajan älykännykällä. Esimerkeissä kuvien linkki on samassa kansiossa kuin mihin tulostiedosto lopulta sijoittuu, mutta elävässä elämässä linkeissä on syytä käyttää täydellistä osoitetta, varsinkin jos mukaan otetaan vaikkapa Hiihtoliiton virallinen logo. Se linkitetään aina alkuperäisestä olinpaikastaan.

<div>
<table border=1>
<tr>
<td><img border="0" src="SClogo2012_print.jpg"></td>
<td>
<center>
<h1>Maastohiihdon SUOMEN CUP</h1>
<h2>11.11.2012</h2>
<h2>Ounasvaara, Rovaniemi</h2>
<h1>Tulokset</h1>
</center>
</td>
<td><img border="0" src="mh_logo.gif"></td>
</tr>
</table>
</div>

Maastohiihdon SUOMEN CUP

11.11.2012

Ounasvaara, Rovaniemi

Tulokset

Ja sitten footer.txt-tiedoston eräs esimerkki, joka tulostaa tulosliuskan loppuun lintuparven langalla.

<FOOTER>
<img border="0" src="http://www.extime.fi/kuvat/line_bir.gif" width="600" height="47">
</FOOTER>

Kokeileva löytää ja räätälöi jo näilläkin työkaluilla muista erottuvaa tulostusta.

Täältä löytyy Niklas Enlundin taidon näyte Vaasan SunCity maratonin OnLine-tuloksista. Katsomalla sen lähdekoodia, näet mm. seuraavan tyyli-määrittelyn:

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
  a:link 	{ font-size:13px; color:#153b97 }
  a:hover 	{ background-color:#cbd6f4 }
  table 	{ width:800px; border-spacing:0px}
  table TR.PARITON:hover { background-color: #E80000; color: #fff }
  table TR.PARILLINEN:hover { background-color: #E80000; color: #fff }
  th 		{ background-color:#e6e6FF; font-size:14px; line-height:20px; font-weight:bold }
  TR.PARITON 	{ background-color:#e6e6FF; font-size:12px; line-height:16px; padding-right: 0.5em; width: 24px}
  TR.PARILLINEN { background-color:#FFFFFF; font-size:12px; line-height:16px; padding-right: 0.5em; width: 24px}
  TR.SARJA 	{ color:#00248F ;font-weight:bold; font-size:16px; line-height:26px }
  .PARITON 	{ background-color:#DDEEB5 ; font-size:26px }
  .PARILLINEN 	{ background-color:#FFFFFF ; font-size:26px }
  .SARJA	{  background-color:#cbd6f4; color:#00248F ;font-weight:bold; font-size:16px; line-height:20px }
  .SARJALUETTELO { background-color:#cbd6f4; font-size:16px; color:#153b97; line-height:24px }
//-->
</STYLE>
Toinen hyvä esimerkki löytyy Yyterin maratonilta, jossa Manne Willman on harjoitellut myös tunnisteiden käyttöä.

Ohjeen alkuun


Takaisin ExTimen ohjeet sivuille

Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.