Extime kuuluttajan kannalta katsoen

Päivitetty 17.10.2016/JTu

Sisällys:

Takaisin ohjesivulle


Lähtökohta

ExTime ohjelma sisältää kohtuullisen valikoiman näyttöjä kuuluttajan tarpeisiin. Kuuluttajalla pyörii täsmälleen sama ohjelma kuin ajanotossakin, ei ole olemassa erillistä kuuluttajan ohjelmaa.

Kisassa käytettävät tietokoneet kytketään toisiinsa paikallisverkolla, langattomalla tai langallisella tukiaseman ja/tai kytkimien avulla. Myös vanha nollamodemi-kaapeli toisen koneen COM-portista toiseen käy, mutta se on enemmän menneiden talvien lumia.

Ennen kisan alkua on jokaiselle käytettävälle työasemalle annettava oma roolinsa. Kuuluttajan asetetaan verkkoon kuuntelemaan ajanoton lähettämiä tapahtumia, tämä on tehtävä ennen kuin ajanotto asetetaan lähettämään tapahtumia kuuluttajan koneelle. Kuuluttajan koneen asettaminen vastaanottotilaan tapahtuu Ajanotto-valikon näytöllä verkko. Tässä näytössä valitaan Server-välilehti, rastitaan Hyväksy kelloaikamuutos ja Ilmoita yhteysmuutoksista. Kuittausta ei vaadita, TCP/IP-protokolla huolehtii siitä kyllä automaattisesti.

Napilla Aloita vastaanottaminen kuuluttajan kone asettuu kuuntelemaan verkossa liikkuvia sanomia. Palomuuriin on tehtävä reikä, jotta sanomat pääsevät läpi. ExTime käyttää oletuksena porttia 1440  (Suomen Pankin tietokoneena oli IBM 1440 kun aloittelin uraani). Kuuluttajan työaseman IP-osoite näkyy vastaanoton napin yläpuolella. Tähän IP-osoitteeseen käsketään sitten maalin kone lähettämään omat tapahtumansa.

Verkon käytön tarkemmat ohjeet löytyvät tiedostosta verkko.htm. Nyt vain muistutan, että koneiden kelloajat pitää muistaa täsmäyttää (Säädöt/Täsmäytä kellot). Tämä siksi, että seurantanäytöissä tarvitaan todellista kilpailuaikaa. Säädöt-valikon Asetusarvoissa on kuuluttajan seurantaa varten oma ajan tarkkuutensa, jonka käypänen arvo on yksi sekunti, sitä käytetään, kun kilpailijoille lasketaan seurantaikkunassa virtuaalista loppuaikaa.

ExTimen näyttö on oletuksena tyhjä. Ylimmällä rivillä on windows-tapaan valikot, menut, ja heti niiden alapuolella pikatoimintojen ikonit. Viemällä kursorin ikonin päälle näkyy vihjerivillä, mikä temppu ikonilla saadaan aikaiseksi. Näytön alareunassa ovat tilanneikkunat, joissa yhdessä pyörii kilpailuaika.

Valikosta Tilanteet löydät toiminnon Sarjan tilanne, josta näkyy valitun sarjan tilanne. Kutakin otsikkosaraketta klikkaamalla ExTime järjestää sarjan kilpailijat klikatun sarakkeen mukaiseen järjestykseen, kuuluttajaa kiinnostaa eniten tulos- tai sija-sarakkeiden järjestys. Näyttö ei päivity automaattisesti, vaan se täytyy itse tehdä tilanne-ikkunan alareunan napin Uudista avulla.

Jos kuuluttajaa kiinnostaa jokin erityinen kilpailija, tämän kaikki tiedot saadaan näkyviin tuplaklikkaamalla sarjan tilanne-näytössä kilpailijan riviä.

Toinen tapa on syöttää perusnäytössä (siis siinä tyhjässä) näppäimistöllä kilpailijan numero. Jo heti ensimmäisen numeron jälkeen avautui pikku ikkuna näytön oikeaan alareunaan lopuille numeroille. Kilpailijan rivi (olettaen että numero oli käytössä) ilmestyy perusnäyttöön ja taas tätä riviä klikkaamalla saadaan kaikki tiedot näkyviin. Tarpeettomat kilpailijarivit saadaan pois perusnäytöstä DEL-näppäimella. Kilpailija ei poistu minnekään, vain aktiivinen (oletusvärinä keltainen) näytön rivi deletoituu.

Ohjeen alkuun


Lähdön seuranta

Lähdön seurantaa ohjaa kaksi tietoa extime.ini-tiedoston lohkossa [Lähtö]. Ne saadaan paikalleen Säädöt-valikon Asetusarvojen välilehdellä Seurannan asetuksia.

Näytössä on ylimpänä alueella Lähtevien kilpailijoiden seuranta kaksi lukuarvoa. Ylempi ilmoittaa sekuntimäärän siitä, kuinka paljon ennen lähtöä kilpailijan nimi ilmestyy seurantalistalle. 3 minuuttia (180 sekuntia) on ihan käypänen arvo, kun on menossa normaali väliaikakisa. Yhteislähdön seurantaa on parempi seurata suoraan ikkunasta, siitä selostamon.

Tiedon Näyttöä päivitetään arvona on sekuntiluku, kuinka usein ExTimen halutaan tutkivan lähdön tilannetta. 5 sekuntia on ihan hyvä arvo, sillä vaikka normaalisti lähdössä tapahtuu muutoksia 30 sekunnin välein, saadaan matkaan lähtenyt näytöstä pois kohtuu pian lähdön jälkeen ja uusi tilalle.

Lähdön seuranta lähtee liikkelle valikon Tilanteet toiminnosta Lähdön seuranta.

Itse seurantanäyttö on hyvin yksinkertainen, malli oikealla. Listassa näkyy lähtöaika, kilpailijan numero, nimi ja seura ja nimiä on niin monta kuin em. Odotus sekuntimäärä sallii.

Jos näyttö on tyhjä, ei menossa olevaan aikaan ole lähtijöitä olemassa, lähetyksessä on tauko.

Näyttö voidaan siirtää kuvaruudulla haluttuun paikkaan ja sen kokoa voidaan voidaan muuttaa sekä korkeus- että leveyssuuntaan.

Napilla Fontti voidaan näytön kirjasinlaji vaihtaa kookkaammaksi tai pienemmäksi, myös tekstin ulkoasua voi samalla apunäytöllä vaihtaa, vieressä malli vähän kookkaammasta tekstistä.

Napilla Lopeta näyttö tietenkin sulkeutuu.

Ohjeen alkuun


Maalin seuranta

Maalin seurantaa ohjaa kaksi tietoa extime.ini-tiedoston lohkossa [Maali]. Ne saadaan paikalleen Säädöt-valikon Asetusarvojen välilehdellä Seurannan asetuksia.

Toisena alueena em. seurannan asetuksissa on Maaliin tulleiden kilpailijoiden lista, jossa on kolme lukua.

Ylin niistä kertoo listan pituuden, jotkut kuuluttajat suosivat 10 parhaan esillä pitämistä, pikkukisoissa siinä voi olla vaikka koko sarja.

Toisena oleva luku, Listaa päivitetään on sekuntiluku, kuinka usein ExTimen halutaan päivittävän maaliin saapuneiden tilanteen. 1-2 sekuntia on ihan hyvä arvo.

Kolmatta lukua ExTime käyttää silloin, kun yksi urheilija on otettu maaliintulon erityisseurantaan.

Maalin seuranta lähtee liikkeelle valikon Tilanteet toiminnosta Maalin seuranta.

Maalin seuranta on hyvin samantapainen kuin lähdön seurantakin. Näytön paikkaa ja kokoa sekä kirjasinlajia voidaan muuttaa halutuksi.

Seurattava sarja vaihtuu näytön vasemman yläkulman valintalistasta, sarjat ovat siinä kilpailujärjestyksessä.

Rivillä näkyvät tiedot ovat loppuaika, erotus voittajaan, sijoitus, kilpailunumero sekä nimi ja seura kuten yllä esimerkissä näkyy.

Ohjeen alkuun


Jatkuva laskenta

Jatkuva laskenta tai virtuaaliset loppuajat, kuten Jylhän Reijo näyttöä kutsui, tarkoittaa ikkunaa, jossa lasketaan koko ajan sarjan tilannetta. Malli oikealla.

Siinä ovat sarjan kilpailijat paremmuusjärjestyksessä, jos kaikille tulisi loppuaika tällä hetkellä. Esimerkin kuvassa näkyy vihreällä värillä jo maaliin tulleet kilpailijat, heillä on myös sijaluku (3. kenttä) näkyvissä. Punaisella värillä näkyy viimeinen maaliintullut ja keltaisella värillä vielä matkalla olijat. Heillä sijaluvun paikalla on ---- patteri. Toinen sarake näytössä on häviö sekunteina johdossa olevalle tai jäljellä oleva aika johdossa olevan voittamiseen.

ExTime laskee näytön uudelleen 1-5 sekunnin välein, jolloin ilman aikaa olevat tippuvat ajan kuluessa alemmas ja alemmas. Esimerkin kuvassa näkyy siis, että Ville Karppisella olisi maaliintullessaan mahdollisuus korkeintaan 6 sijaan, jos hän ehtii maaliin seuraavan 10.4 sekunnin aikana ja on jo hävinnyt johdossa olevalle Tervolle minuutin ja 20,4 sekuntia.

Silloin kun ylin keltainen rivi putoaa ylimmän vihreän rivin alapuolelle on voittaja varma. Ja kun kolme ylintä riviä ovat kaikki vihreitä, voidaan mitalikolmikko jo julkistaa.

Seuraavassa kuvassa alapuolella näkyy tilanne, kun kaksi kilpailijaa oli vielä matkalla.

Jatkuvan laskennan seurantanäyttöä voidaan suurentaa ja pienentää ja sen paikkaa voidaan muuttaa normaaleilla windowsin tempuilla.

Mutta myös ylläkuvattuja värikoodeja voidaan vaihtaa. Näytön vasemmassa yläkulmassa on menu ja sen ensimmäisenä valikkona on Värivalinnat. Siitä avautuu allaoleva toimintovalikko:

Valinta Pohja vaihtaa taustavärin, oletuksena on musta. Ennuste vaihtaa matkalla olijoiden välin, oletushan oli keltainen väri. Valmiit vaihtaa maaliintulleiden värin, siis sen vihreän, ja Uusin vaihtaa viimeisen tapahtuman värin, punaisen, joksikin muuksi. Varoituksen sana, älä ota valkoista väriä valkoisella pohjalla, et näe mitään!!

Tallenna toiminto tietenkin päivittää antamasi muutokset extime.ini-tiedostoon seuraavaa kisaa varten. Ja Kirjasinlaji vaihtaa urhelijoiden tulostukseen käytetyn fontin. Kuten ehkä huomasit, olin vaihtanut fontin isommaksi ja Tahomaksi värivalinnan menun taustalle. Tasaväliset fontit (Courier New) ovat luettavampia.

Päivitys valikko antaa mahdollisuuden tihentää tai harventaa jatkuvan laskennan tiheyttä sekunnin askeleilla kun taas valikon Tarkkuus avulla valitaan, millä tarkkuudella (sekunnit, kymmenysosat vai sadasosat) lasketaan loppuaikaa.

Valikko Siirry vaihtaa sitten jatkuvan laskennan kohteena olevan sarjan joko kilpailujärjestyksessä seuraavaan tai edelliseen sarjaan. Toki jatkuva laskenta voi olla käynnistä useassa sarjassa yhtäaikaa, ihan riippuen kuuluttajan koneessa kiinniolevien näyttöruutujen määrästä ja koosta ja vähän koneen laskentatehosta.

Kaksi vastausta vielä kysymykseen, miten jatkuva laskenta jossakin sarjassa aloitetaan:

  1. Anna näppäimistöltä sellaisen kilpailijan numero, jonka sarjaa haluat seurata ja klikkaa se hiirellä valituksi kilpailijaksi. Rivin muututtua aktiiviseksi (oletus keltaiseksi) klikkaa ajanottonäytön työkaluriviltä maalilipun kuvaa (punainen tausta). Jatkuvan laskennan näyttö avautuu ja voit siirtää sen haluamaasi kohtaan kuvaruutua. Ja samalla tavalla voit avata heti toisenkin sarjan seurannan. Ajanottonäytön voit tämän jälkeen siivota, jos haluat (DEL-näppäimellä kilpailija pois).
  2. Otat sarjan tilanteen näkyviin valikosta Tilanteet toiminnolla Sarjan tilanne. Sen yläreunassa on valikko Sarjakohtaiset toimenpiteet, valitse siitä temppu Aloita sarjalle seuranta ja sulje näyttö.

Ohjeen alkuun


Seuranta

Normaali seuranta ExTimessä tarkoittaa valitun urheilijan maaliin tulon seuraamista. Siinä urheilijalle tulevaa aikaa verrataan jatkuvasti sarjan tilanteeseen.

ExTime.ini-tiedoston [Maali] lohkossa olevan ohjetiedon Seuranta arvona on seurannan aikaväli, esimerkissä siis sekunnin välein lasketaan uusi tilanne. Tällä hetkellä ExTime listaa seurannassa enintään 9 urheilijaa, määrää ei kumma kyllä voi vielä vaihtaa.

Kilpailija saadaan seurantaan antamalla hänen numeronsa ja välittömästi S-kirjain numeron perään ja lopettamalla syöttö enterillä. Näin ei näyttöön tule edes kilpailijan riviä myöhemmin poistettavaksi.

Alla on malli, jossa numeroa 181 seurataan tilanteessa, jossa hänellä on vielä mahdollisuus voittaa koko sarja.

Toinen vaihtoehto on painaa kilpailijan rivillä hiiren oikeaa näppäintä ja valita alimenusta kohta Ota seurantaan =nro+S. Tämä samalla muistuttaa, miten se näppäimistöltä tehtiinkään.

Kolmas tapa saada urheilija seurantaan on valita Tilanteet valikosta toiminto S, seuranta kun urheilija on aktiivisena (rivi on keltainen) ajanoton perusnäytössä.

Ja taas kuten muissakin seurantanäytöissä, näytön paikkaa ja kokoa voidaan muuttaa kuten kirjasinlajiakin, nappi Fontti.

Jos kohta Kaikki rastitaan näytön vasemmassa yläkulmassa, kaikki matkallaolijat otetaan seurantaan, jolloin ollaankin jo melkein samassa näytössä kuin Jatkuvassa laskennassakin.

Tässä kuvassa aikaa on jo kulunut niin paljon, että Villellä on enää 2 sekuntia aikaa ehtiäkseen kolmanneksi.

Ohjeen alkuun


Väliaikaseuranta

Väliaikaseuranta on toiminnaltaan hyvin lähellä maaliin tulon seuraamista.

Sen asetuksia varten on Seurannan asetuksissa kolmas alue, Väliaikaseurannan lista.

Seurattava väliaikapiste on ensimmäinen, josta seurattavalla kilpailijalla ei vielä ole väliaikaa.

Kilpailija saadaan väliaikaseurantaan antamalla hänen numeronsa ja välittömästi V-kirjain numeron perään ja lopettamalla syöttö enterillä. Näin ei näyttöön tule edes kilpailijan riviä myöhemmin poistettavaksi.

Alla on malli, jossa Markus Pörstiä seurataan tilanteessa, jossa hän on juuri menossa väliajoissa kolmanneksi.

Pitäisikö kilpailijan numero lisätä rivin tietoihin?

Toinen vaihtoehto on painaa kilpailijan rivillä hiiren oikeaa näppäintä ja valita alimenusta kohta Ennusta väliaikaa=nro+V. Kolmas tapa saada urheilija seurantaan on valita Tilanteet valikosta toiminto V, väliaikaseuranta kun urheilija on aktiivisena (rivi on keltainen) ajanoton perusnäytössä.

Ohjeen alkuun


Väliaikatilanne

Väliaikatilanne on Sarjan tilanne kaltainen 'staattinen' näyttö, jossa valitun sarjan väliaikatilanteita voidaan selailla. Väliaikatilannenäyttöön päästään valikon Tilanteet kohdasta Väliaikatilanne, kuten arvata saattoi. Väliaikojen ottamisesta, siis ajanottajan kannalta, on kerrottu enemmän erillisessä ohjeessa valiajat.htm.

 

Näytön yläosassa on sarjojen navigointinäppäimet, Edellinen ja Seuraava siirtyvät sarjojen kilpailujärjestyksessä ja niiden välissä suorahakuun sarjojen valintalista. Näytön paikkaa ja kokoa voidaan muuttaa ja sen alareunassa on lossi ja oikeassa reunassa hissi sopivan näyttökohdan paikalleen saamiseen.

Listassa ovat sarjan kilpailijat halutussa järjestyksessä. Järjestystä vaihdetaan klikkaamalla listan sarakeotsikoita. Samaa saraketta toistamiseen klikkaamalla järjestys vaihtuu suurimmasta pienimpään ja päinvastoin.

Kun kilpailijan numeron perässä on tähti (*), on kilpailijalla jokin erityinen tilannetieto. Arvattavastikin kilpailija numero 102, Heli Heiskanen on merkitty keskeyttäneeksi, koska hänellä on vain 5.8 km kohdalta väliaika.

Näyttö ei päivity automaattisesti kisan kuluessa, koska en halunnut kuuluttajan joutuvan hyppimään riviltä toiselle tilannetta lukiessaan. Näytön alareunassa on nappi Uudista käsin tehtävää päivittämistä varten.

Kun esimerkin näytössä painetaan nappia Korjaa saadaan näyttöön Kerttu Niskasen kaikki tiedot, jos vaikka seura tai syntymävuosi tai FIS-koodi halutaan tietää. Kerttu siksi, että hänen rivinsä on aktiivinen (keltainen). Ja Korjaa-nappi on tässä siksi, että tästä näytöstä päästään tietoja myös muuttamaan, vaikkapa lisäämään puuttuvaa väliaikaa.

Aktiivinen rivi säilyy sarakelajittelujen ja uudistusten yli, joten tilanteen pitäisi pysyä hallinnassa.

 

Tilanne on Kontiolahden naisten 30 km SM-kisasta talvelta 2013.

Jos kohtaan Näytä väliajat erotuksena laitetaan rasti, on valitun kilpailijan (Kerttu) väliaika nollaa ja muiden sitten suhteessa tähän, miinukset parempia ja plussat huonompia väliaikoja.

Liuska-napilla esiin tulee väliaikatulostuksen sarjavalintaikkuna, josta tulostus voidaan käynnistää tai perua, jos tuli vahinko näppäily. Nappi Valmis sulkee sitten näytön, ja voidaan siirtyä muihin vaiheisiin kisan seurannassa.

Ohjeen alkuun


Parhaat väliajat

Sarjan väliaikojen kehitystä voidaan tarkastella myös toisenlaisessa tilanne-ikkunassa, joka päivittyy automaattisesti ExTime.ini-tiedoston lohkossa [Väliajat] annetun Seuranta=nn sekuntimäärän välein. Listalla näkyy Parhaat=kpl määrän verran urheilijoita. Esimerkin asetuksissa enintään 50 urheilijan listaa päivitetään 2 sekunnin välein. Asetukset hoituvat näytön Seurannan asetuksia avulla.

Ikkuna avataan Tilanteet-valikon toiminnon Parhaat väliajat-avulla. Syntyvä ikkuna voidaan jättää näkyviin, se ei estä muuta normaalia toimintaa. Se voidaan raahata sopivaan kohtaa ruutua ja sen kokoa voidaan muuttaa. Muista kuitenkin, että numeroita syöttäessäsi sinun tulee aktivoida ensin ExTimen pääikkuna.

Sarjaa ja väliaikapistettä voidaan vaihtaa annettujen vaihtoehtojen mukaan. Mikäli sarjassa ei ole väliaikapisteitä määritetty, ei pisteitä voida valita. Tekstin fonttia voidaan muuttaa Fontti-napin avulla. Valittu fontti, ikkunan paikka ja koko säilyvät, vaikka ikkuna välillä suljetaankin. Kuvassa fonttina Courier New koossa 12 pistettä.

Jos asetit harvan päivitysrytmin (helpottaa lukemista), saat Nyt-napilla aina uusimman tilanteen.

Ohjeen alkuun


Viestien osuustilanteet

Kuuluttajalle tein viestin seurantaa varten oman Osuustilanne-näytön, joka löytyy Tilanteet-valikon kohdasta Osuustilanne.

Oikeasta reunasta rastitaan seurattavat viestisarjat, malli oikealla on vuoden 2016 SM-viesteistä.

Näytön neljä ensimmäistä saraketta ovat vakiot, joukkueen numero, joukkueen sarja, joukkueen seura ja viestinviejän nimi. Lopuilla kolmella sarakkeella ovat sitten joukkueen aika vaihdossa, ero johtavaan joukkueeseen ja viestinviejän oma osuusaika ja suluissa sijoitus osuudellaan.

Ja jälleen sarakeotsikkoa klikkaamalla saadaan näyttö klikatun sarakkeen mukaan järjestykseen, toistamalla sama sarake päinvastaiseenkin.

Näyttö toimii myös, vaikka kerralla valitaan monta sarjaa seurattavaksi, tällä on tosin merkitystä vain, jos sarjat lähtivät samaan aikaan ja osuudet ovat yhtä pitkät.

Tuplaklikkaamalla näytössä näkyvää joukkuetta saadaan näkyviin sen kaikki tiedot, vaikkapa korjailua varten. Kuuluttajan ei ole tosin syytä korjailla mitään.

Tämän näytön nappien toiminta on seuraava:
Osuus
Nuolenkärkiä näppäilemällä vaihtuu osuuden numero joko suuremmaksi tai pienemmäksi, samalla näyttö päivittyy.
Sarjatunnukset
Rastittujen sarjojen joukkueet tulevat näyttöön. Näyttö päivittyy automaattisesti.
Tulosliuska
Tekee kirjoittimelle tulosliuskan menossa olevasta osuudesta. Tulostus menee tiedostoon, jos kirjoittimen sijaan oli valittu tulostus tiedostoon.
WEB-sivu
Ohjaa tulostuksen viereisessä ruudussa näkyvään tiedostoon. Tiedosto sisältö on muuten sama kuin paperitulostuksessa, mutta HTM-koodit on valmiiksi lisätty.
Tiedoston nimiruutu
Tässä näkyy syntyvän webbi-tiedoston polku ja nimi. Polun oletusarvo haetaan ini-tiedostosta ja tiedoston nimi rakennetaan osuuden numerosta. Voit vapaasti muuttaa nimeä, mutta kirjoita se oikein, kansion oltava olemassa.
Selaa
Tällä napilla voit ohjata webbi-sivut haluttuun kansioon, vaikkapa palvelimelle. Tiedoston nimessä vaihtuu osuusnumero, mutta polkuun tehdyt muutokset ExTime muistaa niin kauan kuin näyttö on auki.
Päivitä
Päivittää näyttöä muilta koneilta tulleilla muutoksilla, erittäin tarpeen siis kuuluttajan koneella.
Valmis
Sulkee näytön

Ohjeen alkuun

Ajanoton tapahtumaseuranta

Ajanoton tapahtumien jatkuvaan seuraamiseen on ExTimessä erillinen ajanoton loki-ikkuna, johon kertyvät aikajärjestyksessä aikojen merkkauksen tapahtumat.

Vuoden 2013 syksyllä täydensin loki-ikkunaa niin, että eri tapahtumat saadaan näkyviin omalla taustavärillään kuten varsinaisessa ajanoton näytössäkin.

Pitämällä tätä ikkunaa auki voi kuuluttaja varmistua siitä, että jokainen maaliin tulija kuulee oman aikansa ja sijoituksensa maaliin tullessaan. Ikkuna avataan Uudet piirteet valikosta löytyvät alimenun Ajanoton loki-ikkuna avulla. Eri tapahtumalajien räätälöinti tehdään Säädöt/Asetusarvot-valikon välilehdellä.

Loki-ikkuna tulee näytön alareunaan sen koko pituudelta, mutta sen kokoa ja paikkaa voi vapaasti muuttaa.

Oheisessa kuvitteellisessa esimerkissä on kirjasinlajina Trebuchet MS ja kokona 10 pistettä. Maalitapahtumat näkyvät vihreällä taustavärillä ja väliaikatapahtumat sinisellä. Numeron 138 5 km väliaikaa on näköjään korjattu kolmisen minuuttia huonommaksi ja vain numerolla 137 on kaksi väliaikaa.

Rivin tiedot ovat järjestyksessä selitys, tapahtumahetken kelloaika, kilpailijan numero, sarja ja nimi. Sitten seuraa ko. hetken tulos (väliaika tai lopputulos), tapahtumahetken sijoitus ja sitten väliaikapisteen paikka.

Kilpailijan seurakin saadaan näkyviin, jos asetusarvoissa on laitettu rasti kohtaan Urheiljan seuran nimi näkyy myös lokitapahtumissa.

Tapahtumat ovat tapahtumahetken mukaisessa järjestyksessä, viimeisin tapahtuma ylimpänä.


Ohjeen alkuun
Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeet-sivulle