ExTimen sarjoihin liittyvät tiedot

Viimeksi muutettu 16.10.2017/JTu

Sisällys:
Taustaa
Sarjojen perustaminen
Sarjatietojen muuttaminen
Kilpailun perustiedot
Sarjatiedot, Tunnus
Sarjatiedot, Lajipiirteet
Sarjatiedot, Sarjan lähtöajat
Sarjatiedot, Kilpailumaksut
Sarjatiedot, Viesti
Sarjatiedot, Väliajat
Sarjatiedot, Sakot
Sarjatiedot, Kierrokset
Sarjatiedot, Yhteistulokset
Sarjatiedot, Hirven hiihto
Sarjatiedot, Rata

Takaisin ExTime-ohjesivulle


Taustaa

ExTimen tallettaa kilpailuissa käytettävien sarjojen ja kilpailijoiden tiedot perustiedostoon (*.dat), jossa alussa on ensin itse kilpailun perustiedot, sitten seuraavat kilpailussa käytössä olevien sarjojen tiedot ja lopussa ovat kaikki kilpailijoiden tiedot. Kilpailusta toiseen käytettävät tiedot ja asetukset tallennetaan extime.ini-tiedostoon, joka sijaitsee samassa kansiossa itse ohjelman kanssa. Vaihtuvaa määrää olevat tapahtumatiedot, kuten väliaikapisteet ja väliajat, kierrosajat, ammunnan sakkokertymät, ovat omassa tiedostossaan (*.vaj) samassa kansiossa perustiedoston kanssa.

Perustiedosto on rakenteeltaan binäärinen perättäistiedosto (flat-file), jossa on kahden mittaisia tietueita. Kilpailun perustiedot (=sarja numero nolla) ja varsinaisten kilpailusarjojen tiedot ovat keskenään samanmittaiset mutta kuitenkin eripitkät kilpailijoiden tietojen kanssa.

Tässä ohjeessa yritän selostaa, mitä tietoja sarjoista talletetaan ja missä ja miten niitä ExTimessä käytetään.

Alkuun


Sarjojen perustaminen

Sarjan on oltava perustettuna ennenkuin siihen voidaan ilmoittaa kilpailijoita. Ja ennenkuin sarjoja voidaan perustaa, on kilpailusta annettava perustiedot. Uuden kilpailun aloittaminen tapahtuu Kilpailut-valikon kohdasta Aloita uusi kilpailu.

Muita tapoja perustaa kilpailu on tallettaa jokin vanha kilpailutiedosto uudelle nimelle ja muuttaa sitten kilpailun nimi ja muita perustietoja. Vanhan kilpailun kilpailijatiedot voidaan poistaa kokonaan, mutta jättää sarjatiedot ennalleen. Sarjat voidaan perustaa myös esimerkiksi KILMOn avulla samalla kun lisätään ilmoittautuneet kilpailijat, toki sarjojen matkat ja hiihtotavat tulee muistaa päivittää uutta kisaa vastaaviksi. Sarjojen muutosnäytössä voidaan muuttaa monen sarjan tietoja samalla kertaa, esimerkiksi hiihtotapa saadaan vaihdetuksi kerralla kaikkiin sarjoihin.

Viestikilpailun sarjojen perustaminen tapahtuu eritavalla ja eri komennolla kuin yksilökilpailun sarjojen perustaminen, koska samalla kertaa perustetaan myös sarjat osuuksien kilpailijoita varten. Viestin tarkemmat ohjeet löytyvät ohjetiedostosta viesti.htm.

Kertauksena kuitenkin perusasiat:

Sarjatietoihin avautuu oma ikkuna valikon Muutokset toiminnosta Sarjatiedot.

Tässä näytössä uusi sarja perustetaan sitten kisasta riippuen seuraavasti:

Yksilökilpailut
Napilla Uusi sarja
Viestit
Napilla Viestisarjan lisäys

Alkuun


Sarjatietojen muuttaminen

Sarjatiedoista avautuu ensin näyttö, johon on listattu kilpailun sen hetkiset sarjat, kuva oikealla.

Sarjoista näytettäviä tietoja voidaan muuttaa, mutta toistaiseksi tämä muutos on tehtävä editoimalla extime.ini-tiedoston lohkoa [Sarja]. Valmista näyttöä ei muutosten tekemiseen toistaiseksi ole, joten muuttaminen voi olla riskialtista. Alla kuitenkin oikean puolen näyttöä vastaava ini-tiedoston sisältö:

[Sarja]
Field_0=B;Tunnus;50
Field_1=A;Jr.;30
Field_2=C;Os.;30
Field_3=G;Matka;50
Field_4=D;Kpl;40
Field_5=E;Sarjan nimi;100
Field_6=F;Tapa;40
Field_7=I;Lähtönro;60
Field_8=H;Lähtöaika;80
Field_9=J;Väli;40
Field_10=K;Rinnan;40
Field_11=L;Maksu;60
Field_12=M;Jälkimaksu;60

Näytön alaosassa ovat toimintonapit, joilla saadaan esimerkiksi edellä mainitut sarjojen perustamiset tehdyiksi. Mitä tahansa sarakeotsikkoa klikkaamalla ExTime järjestää sarjaluettelon klikatun sarakkeen mukaan joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Oletuksensa on sarjojen kilpailujärjestys, eli sarjan järjestysnumeron mukainen. Tilanne on siis sama kuin yllä olisi klikattua otsikon tekstiä Jr.

Sarjoista voidaan valita yksi tai useampia klikkaamalla sarjan riviä, valitun sarjan taustaväri vaihtuu keltaiseksi. Hiiren oikeaa nappia painamalla saadaan esiin uusi toimenpidevalikko, josta löytyy alaosan nappeihin täydennystä mutta myös samat toiminnot kuin mitä napeillakin aikaansaadaan. Esimerkki alla:

Ohjetiedon syntaksi on muotoa
Field_<seq>=<tieto>;<otsi>;<leveys>
seq = nouseva numero 0..20 ja ensimmäinen katko numeroinnissa lopettaa. Field_0-tietona PITÄÄ olla sarjan tunnus, eli tieto B.
tieto = tiedon tunnus yhdellä kirjaimella, A...P, erillinen tietoluettelo-ohje löytyy ohjeesta ajanotto.htm.
otsi = näytön sarakkeelle tuleva otsikko ja
leveys = näytön sarakkeen leveys näytön pisteinä.

Tämän ohjeen alkuun


Kilpailun perustiedot

Nappia Kilpailun perustiedot klikkaamalla näyttöön tulee sarjan nolla (=kilpailun perustiedot) tiedot. Näytössä on, aivan kuten jatkossa kaikissa sarjoissakin, yhdentoista välilehden muodostama tietojen kokonaisuus. Näistä välilehdistä kilpailun perustietojen kannalta merkityksellisiä ovat Tunnus, Lajipiirteet, Sarjan lähtöajat ja Kilpailumaksut.

Kun kilpailuun lisätään uusia sarjoja, otetaan perustiedot kilpailun perustiedoista, jos ei erikseen ole valittu mitään muuta sarjaa perussarjaksi.

Sarjatunnuksen paikalla on kilpailun perustiedoissa Kisan tunnus, eli kalenterinumero Hiihtoliiton tai FISin kilpailukalenterissa, tämä tieto otetaan kisasta tehtäviin XML/CSV-välitystiedostoihin yksilöimään kilpailutapahtumaa.

Nimi-kentän tieto tulee tulosliuskoihin kilpailutapahtuman nimeksi.

Sarjan laji valintavaihtoehdoista valitaan kellotettava laji, jonka mukaan säätyy kilpailun oletusarvot. Näitä pääsee toki tarkemmin muuttelemaan tarvittaessa Lajipiirteet välilehdellä.

Sarjan lähtöajat ja Kilpailumaksut-välilehdillä on painonappi Tee näistä oletusarvot tai Tee näistä maksuista perusmaksut. Sen painaminen tallentaa kyseisen välilehden tietojen arvot extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Tunnus

Nappia Tiedot klikkaamalla näyttöön tulee valitun sarjan tiedot. Sarjan rivin tuplaklikkaus hoitaa saman asian. Näytössä on, edelleen, yhdentoista välilehden muodostama tietojen kokonaisuus. Näistä välilehdistä on valittuna viimeksi auki ollut välilehti.

Sarjan tunnus on enintään kahdeksan merkin (vain ISOT kirjaimet, numerot ja muutama erikoismerkki käy) muodostama tunnus, joka hiihdossa perinteisesti koostuu sukupuolitunnuksesta M tai N ja ikäluokasta kahdella numerolla tai kirjaimista YL (YL, 08, 10, 12, 14, 16, 18,..35, 40, 55, jne).

Nimi-kentän tieto rakentuu automaattisesti napilla Rakenna oletusnimi, jos sarjan tunnus on rakennettu hiihdon perinteiseen tapaan. Nimen maksimipituus on 40 merkkiä.

Matka-kenttään annetaan sarjan kilpailumatka kilometreinä, desimaalipisteenä kelpaa sekä piste että pilkku. Matka tulee tulosliskoissa sarjan otsikkoon, jos se on nollasta poikkeava. Kenttää tarvitaan myös, jos tulosliuskoihin halutaan nopeus km/t. Matkat näytetään metreinä jos samannimisessä ruudussa on rasti.

Tyyli/laji/yms-kenttä on kolmen merkin mittainen tieto, jolla kerrotaan hiihdossa tarpeellinen hiihtotapa. Jos kenttä on tyhjä, se ei tietenkään näy sarjan tulosliuskan otsikossa, muuten näkyy. Käytä hiihdossa isoja kirjaimia P tai V (perinteinen tai vapaa). P+V käy nyt myös vaikkapa viestiin, jossa on erilaisia hiihtotapoja.

Lähtöpaikan tunnus juontaa alkunsa suunnistuksesta, lähtölistat saadaan sarjoittain erilleen lähtöpaikan mukaan. Nyt lähtölistojen tekeminen sarjakohtaisesti rastimalla ajaa saman asian, mutta en ala kenttää poistamaankaan. Kentän pituus on yksi merkki.

Oma ajanottotarkkuus rastitaan silloin, kun kilpailussa jossain sarjassa tarvitaan muista poikkeavaa ajanottotarkkuutta. Sarjaan käytettävä vaihtoehto pallotetaan. Muuten sarjan tulos lasketaan Säädöt / Asetusarvot vaihtoehdoissa annettulla tarkkuudella

Aikatarkistuksia ei tehdä rastittuna kieltää ExTimeltä loppuaikojen loogisuustarkistuksen. Jos taas ruudussa ei ole rastia, urheilijalle hyväksytään ilman lisäkysymyksiä vain Nopein aika ja Hitain aika ruuduissa annetujen aikojen välissä oleva loppuaika. Muutkin ajat hyväksytään, jos lisäkysymykseen vastaamalla se sallitaan.

Sarja on arvottu-kohtaan tulee rasti kun sarja arvotaan. Uusinta-arvonnassa ExTime varoittaa tällöin, että sarja on jo kertaalleen arvottu. Kilpailija merkataan jälki-ilmoittautuneeksi, kun hänet lisätään sarjaan, joka on jo arvottu.

Kilpailun aloituspäiväys ruudut ovat tässä vaiheessa tarpeen vain kilpailun perustietojen välilehdellä. Mutta varaudun jatkossa yli 24 tuntia kestäviin kilpailuihin, jolloin tätä kenttää tarvitaan myös tuloksen laskennassa.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Lajipiirteet

ExTimellä hoidettujen kilpailujen lajikirjon kasvettua isoksi näin tarpeelliseksi tehdä erillisen Lajipiirteet välilehden sarjan tietojen hallintaan.

Sen ylimpänä on valinta siitä, millä perusteella Sarjan paras ratkeaa. Normaalistihan se on tietysti Kilpailijan tulos ja nousevassa järjestyksessä, eli pienimmän ajan saanut urheilija voittaa sarjan. Toinen järkevä valinta on pistemäärä, esimerkiksi luistelun yhteispistesarjassa tai hirvenhiihdossa. Hirvenhiihdossa voittaa eniten pisteitä kerännyt, joten silloin rastittava ruutu Laskeva järjestys.

Tasatuloksia varten on valinta Tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee vaihtoehdot. Järkevä valinta saattaisi olla lähtönumero (aikaisemmin lähtenyt on paprempi, eli nouseva järjestys) tai sprinttihiihdon karsinnassa FIS-pisteet (vähemmän penaltyja on parempi, nouseva järjestys taas).

Sarja on normaali kilpailusarja-kohta on yleisimmin valittuna. Sarjan kilpailija kilpåailee ja saa tuloksen tässä sarjassa.

Sarjan kilpailijaan kertyy..-kohdassa on pallukka, jos sarja muodostuu joukkueista ja joukkueen aika tai tulos lasketaan joukkueen jäsenten muissa sarjoissa saavuttamien aikojen tai sijoituspisteiden summana. Tästä löytyy lisää tietoa tiedostosta joukkuekisa.htm. Myös viestikilpailun joukkuesarjaan tulee automaattisesti pallukka tähän kohtaan, viestin kokonaisaikahan on viestin viejien aikojen summa. Välilehdellä Yhteistulokset annetaan lisää laskentaohjeita.

Sarjan kilpailijaan summataan..-kohdassa on pallukka, jos sarjaan lasketaan saman urheilijan muissa sarjoissa saamia pisteitä. Välilehdellä Yhteistulokset annetaan lisää laskentaohjeita ja tapa,jolla urheilijan kohdistus tapahtuu.

Sarja ei ole ajanottosarja .. vaihtoehto antaa mahdollisuuden jakaa yhdessä normaalisarjassa (vaikkapa M45) käydyn kilpailun (aluemestaruus) perusteella mestaruudet myös eri piireissä (Hki, Uusimaa, Lahti). Tällöin nämä piirikohtaiset sarjat ovat tälläisia ei ajanottosarjoja eli varsinaisen kilpailusarjan apusarjoja ja niissä on siis pallo tässä kohtaa. Lisää tietoa löytyy tiedostosta erikoisia_kisoja.htm.

Onko sprinttikisan sarja alueella on sarjan tason ja eränumeron antamiseen omat tietoruudut. Mikäli sarja on sprintin jatkoeriä rastitaan kohta On, jolloin aktivoituvista pallukoista täpätään se oikea. ExTime päivittää tätä kenttää itse, kun sprintin jatkoonmenijöitä valitaan.

Onko FIS sarja alue on käytössä vain hiihdon FIS-kisoissa. Vain tällä merkinnällä varustetuista sarjoista on myöhemmin mahdollista tehdä FIS:n XML-tiedostot ja tulossa olevaa live-seurantaa FIS:n sivuille.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Sarjan lähtöajat

Tämän välilehden käyttö on ainakin itselläni jäänyt hyvin vähäiseksi. Sen alkuperäinen tarkoitus oli määrittää sarjakohtaiset lähtöajat ennen arvontaa, mutta nykyään lasken kunkin sarjan ensimmäisen lähtijän lähtönumeron ja lähtöajan edellisen sarjan viimeisestä lähtijästä arvonnan ohessa.

Tämän sarjan ensimäinen-rivillä on valitun sarjan ensimmäisen todellisen lähtijän lähtöaika ja numero. Alapuolella oleva Varanumerot-kentässä on sarjan alkuun jätettävien tyhjien lähtöpaikkojen määrä. ExTimessä ei siis tarvitse perustaa nimettömiä kilpailijoita sarjan alkuun jälki-ilmoittautuneita varten vaan esimerkillä selostettuna asia tapahtuu seuraavasti:

Jos sarjan alkuun halutaan 4 vara-paikkaa jälki-ilmoittautuneille, niin sarjan ensimmäinen lähtönumero kohtaan laitetaan numero 5, lähtöaikaan 11:02:30 (30 sekunnin lähtöväli) ja Varanumerot kenttään annetaan 4. Nyt lähtölista on siis seuraavan kaltainen

Lähtöaika  Numero  Nimi
 11:00:30   1    varapaikka 1
 11:01:00   2    varapaikka 2
 11:01:30   3    varapaikka 3
 11:02:00   4    varapaikka 4
 11:02:30   5    Ensimmäinen ilmoittautunut
 11:03:00   6    toinen ilmoittautunut

Nappi Laske aja numeroista tekee yllä kuvatun laskennan edellisen sarjan viimeisestä lähtöajasta käyttäen kenttiä Varanumerot, Lähtöväli sekunteina ja Yhtäaikaa lähtijät. Näiden kenttien merkitys lienee itsestään selvää.

Kun kohta Ajat annetaan ilman sekunnin osia on rastittuna, ei tarvitse antaa tarpeettomia ,0 häntiä lähtöaikoihin.

Painonappi Tee näistä oletusarvot tallentaa Lähtövälin ja yhtäaikaa lähtijöiden määrät extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Jos haluat muuttaa useamman sarjan lähtöaikoja samalla kertaa, käytä Muutokset-valikosta löytyvää näyttöä Lähtöaika-asetukset.

Mutta kuten tuossa totesin, olen itse siirtynyt käytäntöön antaa lähtöajat arvonnan yhteydessä. Näin pääsen rytmittämään kilpailua paremmin, lisäämään sopiviin kohtiin enemmän makkaran myyntiaikaa ja varmistamaan ladun olevan tyhjä riittävän kauan ennen pääsarjan lähtöä ja saamaan pääsarjat lähtemään tasatunnilta tai -vartilta.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Kilpailumaksut

Välilehdellä on itseasiassa mukana myös maksuihin liittymätöntä tietoa. Kohdassa Sarjassa on kommenttitietoa on rasti, jos tähän sarjaan on annettu jokin ylimääräinen huomautus. Itse huomautus on tallennettu tiedostoon <kisatiedoston nimi>.txt. Huomautus on vapaata tekstitietoa ja se tulostuu tuloksiin sarjan nimen jälkeen. Aloite tällaiseen kommenttitietoon tuli Pellosta, jos tuskailtiin, miten kuhunkin lähtöön saadaan näkyviin sarjan sponsorin nimi. Kommenttia pääsee muokkaamaan napilla Muuta kommenttia.

Kentät Ilmoittautumismaksu ja Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu lienevät itsestään selviä. Desimaaliosia ei voi käyttää, vaikka ne ruudussa näkyvätkin. Harmaalla näkyy sitten sarjan kilpailijoiden määrällä kerrottuna toteutuneet summat.

Painonapin Tee näistä maksuista perusmaksut painaminen tallentaa maksut extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Viesti

Tällä välilehdellä määritellään kilpailtava sarja viestikilpailuksi tai parisprintiksi. Äskeisten linkkien takaa löytyvät tarkemmat ohjeet.

Viestin osuuksien kokonaismäärä annetaan omassa kentässään. Parisprintissä lukumäärä on nimenomaan kokonaismäärä, sen lisäksi on annettava myös urheilijoiden määrä, sehän on tavallisimmin kaksi, mutta myös arvot 3 ja 4 kelpaavat. Ja kun kenttä Jos PariSprintti, niin joukkueen koko on tyhjää, niin kyseessä on tavallinen viestikilpailu.

Osuuksien sarjatietoja voi muuttaa Yhteistulokset välilehdellä, ne ovat näkyvissä vain lisäinfona. Ne ilmestyvät vasta sarjan perustamisen jälkeen, ei siis ensimmäisellä kerralla.

Viestinviejien numerointiperuste valikoidaan pallukalla, kunkin pallukan otsikkoteksti näyttää numerointimallin.

Alimman rivin rasti ruudussa Aloitusosuuden lisäksi myös muilla osuuksilla voi olla yhteislähtöjä tarkoittaa Jukolan viestissä yleistä loppupään joukkueiden loppupään viestienviejien lähettämistä kerralla, ilman edellisten viestien viejien vaihtoon tuloa. Rasti laitetaan, jos sellaista yhteislähtöä aiotaan tässä kisassa käyttää.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Väliajat

Sarjaan on määritettävä väliaikapisteet, jos sarjassa aiotaan ottaa väliaikoja. Jokaisesta väliaikapisteestä annetaan viisi tietoa:

 1. Matka, etäisyys lähdöstä väaliaikapisteeseen, km, desimaalipisteenä käy piste ja pilkku, molemmat
 2. Nopein sallittu väliaika, täysinä sekunteina. Automaattisesti hyväksyttävä väliaika ei saa olla tätä parempi.
 3. Hitain sallittu väliaika, täysinä sekunteina. Automaattisesti hyväksyttävä väliaika ei saa olla tätä aikaa huonompi. Rajojen ylittävät väliajat kyllä kelpaavat, mutta ne on käsin hyväksyttävä.
 4. Rasti kohdassa Ei aikatarkistuksia asettaa nopeimmaksi ajaksi nollan ja hitaimmaksi 24 tuntia, eli tästä pisteestä kelpaavat kaikenlaiset aikaleimat väliajoiksi.
 5. Aikakanavat on 1 - 4 kappaletta merkin mittaisia aikakanavan tunnuksia. Kun ulkoiselta kellolta tulevan ajan tunnus on joku näistä neljästä merkistä, aika tulkitaan tämän pisteen väliajaksi. Käytän sitä esimerkiksi kun kisassa on käytössä useita EMIT-lukijoita ja jokainen käyttää omaa tunnustaan. Tunnukset kirjoitetaan peräkkäin, EI pilkuilla eroteltuina.
 6. Sektoriväri, sektori ryhmittelee eri tyyppiset välimatkapalat yhteen, esimerkiksi Lempäälän Hopeasommassa 2017 nousut olivat punaisia, laskut keltaisia, tasamaa vihreää ja stadionosuudet harmaita sektoreita. Erillisessä väliaikatulosteessa saadaan sitten nousut laskettua yhteen ja urheilijan sijoitus nousuissa näkyviin.

Napilla Lisää Uusi lisätään uusi väliaikapiste, arvojen on oltava silloin jo syötettynä. Jos sama matka löytyy jo ennestään, sen aika- ja tunnuskentän vaihdetaan uusiksi arvoiksi. Toiminta on sama kuin mitä tekee nappi Muuta valittua. Se aktivoituu, kun em. kentissä on tapahtunut muutoksia.

Poista-nappi poistaa valitun väliaikapisteen. Kopioi-nappi hakee allaolevassa valinnassa annetusta sarjasta sen väliaikapisteet myös tämän sarjan väliajoiksi. Niitä voi sitten muokata tämän sarjan urheilijoiden vauhtiin sopivaksi.

Hae toteutuneet-nappi laskee toteutuneet nopeimman ja hitaimman väliajan valitusta väliaikapisteestä ja näyttää ne. Ne voidaan sitten tallentaa uusiksi arvoiksi napilla Muuta valittua.

Jos on vain väliajan ottopiste, jolla otetaan kierroksia kierrettäessä useita väliaikoja, kannattaa ensin syöttää maaliajan aikarajat ja väliaikapisteistä vain etäisyydet summittaiset aikarajat ja sitten käyttää nappia Laske väliajat näiden perusteella. ExTime laskee sitten tasaisen vauhdin taulukon mukaan väliaikojen tavoiterajat kilpailumatkan pituuden ja väliaikapisteiden etäisyyksien perusteella.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Sakot

Ampumahiihdossa ja -juoksussa on määritettävä sarjakohtaisesti ammuntapaikat ja ohisakkomäärät. Jokaisesta ampumapaikasta tarvitaan kaksi tietoa:

 1. Matka, etäisyys lähdöstä ammuntapaikkaan, km, desimaalipisteenä käy piste ja pilkku, molemmat.
 2. Pysty/Makuu/ määritys on lähinnä informatiivinen.

Sakkoa/hutilaukaus pätee jokaiselle sarjan ampumapaikalle. Sakkokierrosten ollessa kyseessä aikamääreenä on tietysti nolla, mutta määritykset tarvitaan, jos tuloksiin aiotaan saada mukaan sakkokierrosten määrä. Väliaikaseurannan takia matka-kentän oikea arvo on tärkeä, koska silloin ExTime osaa ottaa väliaikaan mukaan vain siihen mennessä toteutuneet sakot. Tosin Esko Rovaniemellä numeroi ammuntapaikat nousevasti yhdestä neljään, kuten esimerkissä, mutta silloin ei väliaikapalvelu ole käytössä.

Nappi Lisää lisää tietysti uuden ampumapaikan ja nappi Poista taas poistaa valitun ampumapaikan.

Ja kuten väliajoissa, nappi Ota sarjasta kopioi tälle sarjalle samat ammuntapaikat kuin on jo annettu jollekin muulle sarjalle (vaihtoehdot alapuolella olevassa valinnassa).

Ammuntapisteiden määritykset tallentuvat tiedostoon <kisatiedoston nimi>.vaj. Se on tekstitiedosto, jota voi myös muistiolla (notepad) käsitellä, vaikkakaan en sitä suosittele.

 

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Kierrokset

Luistelun myötä tein oman välilehden kierrosten määrittelyyn. Siinä yritän myös mahdollistaa kierroslaskennan käyttöä maastojuoksukilpailuissa.

Kierrospituuden määrittelyssä on peräti neljä vaihtoehtoa, eli kisa voisi alkaa jossain avaralla paikalla, josta rata kulkee maastoon yhdelle lenkille. Tätä kierretään useampi kerta ja sitten kuljetaan maaliin jonnekin muualle kuin lähtöpaikalle. Tällaisessa tapauksessa valitaan vaihtoehto Eka ja vika kierros molemmat eripitkiä ja annetaan esim. ekakierroksen pituudeksi 700 metriä ja viimeisen kierroksen pituudeksi 300 metriä ja peruskierros olisi sitten se pururadan pituus 1800 metriä. Ja kun peruskierros mennään 5 kertaa, tulee koko matkan pituudeksi 700 + 5 * 1800 + 300 = 10000 metriä eli 10.0 km.

Yleisin tapaus on kuitenkin kuvassa oleva 1500 metrin luistelun ratamäärittelyn kaltainen.

Ensimmäisen kierroksen pituus poikkeaa peruskierroksesta, urheilija leikkaa maaliviivalla olevan kennon 300 metrin, 700 metrin, 1100 metrin ja maalissa 1500 metrin kohdalla, maalilinjan (=kelloajan liipaisun) ylityksiä tulee siis yhteensä 4.

 

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Yhteistulos

Yhteispisteet-välilehdellä on kaksi pääasiallista käyttötapaa. Toinen on yhden urheilijan kokonaistuloksen laskenta erilliskilpailuista, esimerkkinä pikaluistelussa 4 matkaa, joista lasketaan yhteispisteet. Siitä on mallina oikean puolen kuva.

Tässä esimerkissä Kohdistaminen tapahtuu urheilijan nimen perusteella, muut vaihtoehdot näkyvät kuvassa. Yhteistulokseen Summataan urheilijan matkakohtaiset aikapisteet ja sarjat, joista urheilijan tulos haetaan näkyvät napin Määritä osatulossarjat yläpuolella.

Osatulossarjan ominaisuuksissa tällä sivulla näkyy rasti kohdassa Tämän sarjan tuloksia käytetään muualla ja valittuna on esimerkissä näkyvä yhteistulossarja.

Toinen käyttökohde on joukkuetulosten laskenta. Silloin Kohdistaminen vaihtoehdot myös vaihtuvat.

Itse käytän tätä kauden aikana kahteen eri tarkoitukseen.

 1. Pitkien matkojen SM-kisoissa lasken Haku-Veikon ja Marja-Liisan palkinnon voittavat seurat summaamalla max kolmen urheilijan loppuajat yhteen joukkueajaksi kohdistaen urheilijat seuran nimellä.
 2. Kauden lopussa lasken SM-kisoista seuraluokittelupisteet. Sijoituspisteiden laskennassa pallukka on kohdassa Maastohiihdon seuraluokittelun sijoituspisteet ja Summataan kohdassa pallukka on Sijoituspisteet kohdassa ja Kohdistaminen tehdään Seuran nimen avulla.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Hirven hiihto

Tällä välilehdellä määritellään kilpailtava sarja hirvenhiihto- tai hirvijuoksu-kilpailuksi. Kilpailutavasta on oma ohjeensa täällä.

Oikean reuna pallukoilla valitaan, onko kilpailu normaali (Normaalikisa), tupla-arvioinnilla (Tuplakisa) vai ilman ajanottoa (kävellen) käytävä kisa (Hirvikävely). Ja siis jos sarja ei ole hirvenhiihtokisa, täppä on kohdassa Ei hirvenhiihto- tai -juoksukisa, se yleisin vaihtoehto.

Arvio1 ja arvio2 kenttiä ei tarvitse täyttää, jos kilpailussa annetaan arviopaikat lähtönumeroiden perusteella. Jos sarjassa on vakio arviointipisteet, ne annetaan tässä. Normaalikisassa annetaan näkyy vain yhdet arviot, esimerkin kisassa arvioidaan kahdessa eri kohdassa.

Tuplakisassa sarjan paras aikatulos saattaa antaa 600 pistettä, siksi parhaat hiihtopisteet sarjaa kohti voidaan antaa erikseen, normaalikisan 300 on oletus. Tämä tieto laitetaan siis kenttään Parhaat aikapisteet.

Sarjaan voidaan laittaa myös erilainen Sarjan paras hiihto/juoksutulos kuin mitä sarjassa on saavutettu. Tätä tarvitaan jossain sääntötulkinnan erikoistapauksessa. Täppä osoittaa, onko aikaa käsin muutettu paremmaksi (täppä puuttuu silloin) vai onko aika ko. sarjan paras aika.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Rata

Sunnistuskisoissa tarvittavaa rastien kontrollia varten on jokaiseen sarjaan määritettävä rata tai reitti. Radat määritellään erikseen valikosta EMIT-tuki löytyvällä näytöllä Ratasuunnittelu. Toki sen näytön avulla määritetty rata voidaan myös liittää tiettyyn (tiettyihin) sarjaan. Näytön tarkemmat ohjeet löytyvät ohjeesta emit.htm

Tämän näytön vasemmalla olevaan valintalistaan tulee käytettävissä olevien (siis määrittettyjen) ratojen luettelo. Esimerkissä on rata nimetty sen pääasiallisen käyttösarjan mukaan (M16). Ratamääritellyt tallennetaan tiedostoon extime.ini, joten ne ovat käytettävissä kisasta toiseen.

Napilla Vaihda valittu rata kiinnitetään tähän sarjaan ja sarjan rastipisteiden tunnukset tulevat näkyviin näytön oikeaan reunaan. Esimerkissä on rastilla kolme käytössä (ruuhkarasti siis) kaksi eri leimasinta, 85 ja 86.

Tämän ohjeen alkuun


Takaisin ExTime-sivulle